MangYTe

Tài liệu y khoa

Kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin: 720
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
U sọ hầu (craniopharyngioma) là một loại u lành tính của tế bào biểu mô, xếp loại độ I, phát triển chậm, nằm phần lớn ở vùng hố yên và trên yên, quanh tuyến yên và cuống tuyến yên, gần với các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng. Bài viết Kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trình bày đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 24-30 Research Paper Results of Surgical Treatment of Craniopharyngeal Tumors at the Vietnam National Children’s Hospital Le Nam Thang*, Ho Trung Luan, Nguyen Quoc Huy, Le Tuan Anh Vietnam National Children’s Hospital, 18/879 La Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam Received 7 April 2022 Revised 10 May 2022; Accepted 17 May 2022 Abstract Objective: To evaluate the results of surgical treatment of craniopharyngeal tumors at the Vietnam National Children’s Hospital. Method: A descriptive retrospective study was conducted on 33 patients diagnosed with craniopharyngeal tumors and treated surgically at the Vietnam National Children’s Hospital from January 2018 to December 2021. Results: The mean age of the patients was: 6.5 ± 2.4 years old (2-11). Male/female ratio: 1.4. Preoperative symptoms: headache 81.8%, hypopituitarism 57.5%, vision loss 48.5%, diabetes insipidus 36.4%. Tumor size over 4cm on magnetic resonance accounted for 75.8%. The extent of tumor removal: 27.3% took all tumors, and 72.3% took nearly all tumors. Endocrine disorders were common short-term complications, most commonly diabetes insipidus (100%), hypopituitarism (84.8%), and hypernatremia (33.3%). Pathology: 100% enamel tumors. Surgical results: 6.5% still had headaches, 12.9% had vision loss, 71.0% had hypopituitarism, and 61.3% had diabetes insipidus. 72.7% of tumors develop back. Postoperative evaluation: 6.1% died, 93.9% lived with Karnofsky type I. Conclusion: The results of craniopharyngioma surgery in children at the Vietnam National Children’s Hospital accomplished moderately good outcomes. Keyword: craniopharyngioma, suprapubic tumor, hypopituitarism, diabetes insipidus, craniopharyngioma. * Corresponding author. E-mail address: namthangnip@gmail.com https://doi.org/10.47973/jprp.v6i3.414 24

L.N. Thang et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 24-30 25 Kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương Lê Nam Thắng*, Hồ Trung Luân, Nguyễn Quốc Huy, Lê Tuấn Anh Bệnh viện Nhi Trung ương, 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 8 tháng 4 năm 2022 Chỉnh sửa ngày 11 tháng 5 năm 2022; Chấp nhận đăng ngày 16 tháng 5 năm 2022 Tóm tắt Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u sọ hầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Phương pháp: Gồm 33 bệnh nhân được chẩn đoán u sọ hầu và điều trị phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2021. Nghiên cứu hồi cứu mô tả. Kết quả: Tuổi trung bình của các bệnh nhân là: 6,5 ± 2,4 tuổi (2 -11). Tỷ lệ nam/ nữ: 1,4. Triệu chứng trước phẫu thuật: đau đầu 81,8%, suy tuyến yên 57,5%, giảm thị lực 48,5%, đái nhạt 36,4%. Kích thước u trên 4cm trên cộng hưởng từ chiếm tỉ lệ 75,8%. Mức độ lấy u: 27,3% lấy u toàn bộ, 72,3% lấy u gần toàn bộ. Rối loạn nội tiết là biến chứng thường gặp ngay sau phẫu thuật u sọ hầu nhất là đái nhạt (100%), suy tuyến yên (84,8%), tăng Natri máu (33,3%). Giải phẫu bệnh: 100% u thể men răng. Kết quả: 6,5% còn triệu chứng đau đầu, 12,9% giảm thị lực, 71,0% suy yên, 61,3% đái nhạt. 72,7% u phát triển trở lại. Đánh giá sau mổ: 6,1% tử vong, 93,9% sống với Karnofsky nhóm I. Kết luận: Kết quả phẫu thuật u sọ hầu ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương đạt kết quả tương đối tốt. Từ khoá: u sọ hầu, u trên yên, suy yên, đái nhạt, Craniopharyngioma. I. Đặt vấn đề như xạ trị, hoá trị với điều trị nội tiết. Nhưng U sọ hầu (craniopharyngioma) là một loại bản chất của khối u thường dính chặt và xâm u lành tính của tế bào biểu mô, xếp loại độ lấn, len lỏi vào các cấu trúc quan trọng nên I, phát triển chậm, nằm phần lớn ở vùng hố việc cắt bỏ hết khối u là điều rất khó khăn và yên và trên yên, quanh tuyến yên và cuống dễ gây ra nhiều biến chứng. tuyến yên, gần với các cấu trúc thần kinh và Trước năm 2015, phẫu thuật u sọ hầu ở mạch máu quan trọng. Thường xuất hiện ở trẻ trẻ em chỉ hút dịch trong u kết hợp mở thông em hoặc ở người trưởng thành. Phương pháp u vào não thất và sinh thiết u bằng nội soi chính điều trị u sọ hầu là phẫu thuật triệt căn, não thất, một số trường hợp chỉ dẫn lưu não có thể kết hợp các phương pháp hỗ trợ khác thất. Phẫu thuật lấy u sọ hầu được triển khai từ năm 2015 bằng đường mở nắp sọ. Trong * Tác giả liên hệ thực hành lâm sàng, đây là loại u não phẫu E-mail address: namthangnip@gmail.com thuật khó, điều trị sau mổ phức tạp, lâu dài, https://doi.org/10.47973/jprp.v6i3.414 nhiều biến chứng và dễ tái phát.

26 L.N. Thang et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 24-30 Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề mềm, dễ lấy trong phẫu thuật. 60,6% trường tài “Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật u hợp quan sát thấy cuống tuyến yên trong mổ. sọ hầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương” Bảng 2. Bảng so sánh mức độ lấy u và kích II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu thước u Đối tượng nghiên cứu: gồm 33 bệnh nhân Lấy u được chẩn đoán u sọ hầu và phẫu thuật tại Gần Tổng Toàn Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian từ toàn bộ tháng 1/2018 đến tháng 12/2021. bộ Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu 4 3 7 P= hồi cứu. Kích 2-4cm 0,096 57,1% 42,9% thước III. Kết quả nghiên cứu 5 21 26 u >4cm 19,2% 80,8% Trong thời gian nghiên cứu từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2021 chúng tôi đã phẫu Tổng 9 24 33 thuật được 33 bệnh nhân u sọ hầu với tuổi trung bình của các bệnh nhân là: 6,5 ± 2,4 Nhận xét: khối u kích thước > 4 cm, 80,8% tuổi (2 - 11). Tỉ lệ nam/nữ là 1,4. lấy u gần toàn bộ. Bảng 1. Các triệu chứng lâm sàng Kết quả giải phẫu bệnh trước phẫu thuật 100% u sọ hầu trẻ em là u sọ hầu thể men Triệu chứng Số lượng Tỷ lệ răng. lâm sàng BN % Bảng 3. Biến chứng sau mổ Đau đầu 27 81,8 Tỷ lệ Biến chứng Số lượng Suy tuyến yên 19 57,6 (%) Giảm thị lực 16 48,5 Đái nhạt 33 100 Chậm phát triển thể Suy yên 28 84,8 15 45,5 chất hoặc béo lùn Tăng natri máu 11 33,3 Đái nhạt 12 36,4 Tụ dịch dưới màng cứng 7 21,2 Nhận xét: Triệu chứng lâm sàng thường Mất ngửi 1 3,0 gặp là biểu hiện tăng áp lực nội sọ (đau đầu: Viêm màng não 1 3,0 81,8%) Chảy máu não thất 1 3,0 Trong nhóm nghiên cứu kích thước khối Máu tụ ngoài màng cứng 0 0 u trên 4cm trên cộng hưởng từ chiếm tỉ lệ Nhận xét: Đái nhạt và suy yên là 2 biến 75,8%. chứng sau mổ hay gặp nhất với tỉ lệ lần lượt Kết quả phẫu thuật u sọ hầu là 100% và 84,8% Thời gian phẫu thuật trung bình là 181 ±18 Tử vong sau mổ: 02/33 BN tử vong sau phút (150 - 210 phút). 90,1% u sọ hầu là các u mổ chiếm 6,1%

L.N. Thang et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 24-30 27 Bảng 4. Đánh giá đặc điểm hiện tại đau đầu, cá biệt có trường hợp đầu to còn Số lượng Tỷ lệ khớp sọ giãn. Theo tác giả Karavitaki (2006), Triệu chứng đau đầu nghiêm trọng cũng thường xảy ra đối (31 BN) (%) Đau đầu 2 6,5 với bệnh nhân mắc u sọ hầu (chiếm 56%), nguyên nhân bởi áp lực nội sọ tăng lên do Giảm thị lực 4 12,9 khối u chèn ép [3]. Crotty và cộng sự (1995) Suy yên 22 71 thực hiện nghiên cứu lâm sàng trên 48 bệnh Đái nhạt 19 61.3 nhân trẻ em cũng cho thấy đau đầu là một Nhận xét: 71% bệnh nhân có suy tuyến trong các triệu chứng phổ biến nhất ở bệnh yên. nhân u sọ hầu với 68% bệnh nhân gặp phải Bảng 5. Tình trạng khối u hiện tại [4]. Số Tỉ lệ Rối loạn chức năng nội tiết thường rất âm Tình trạng khối u hiện tại ỉ, có thể không được chú ý trong thời gian lượng (%) Tái phát: bệnh nhân Có 2/9 22,2 dài do sự khởi phát không rõ rệt của các triệu lấy hết u Không 7/9 77,8 chứng như chậm tăng trưởng. Trong nghiên cứu này, có 57,6% số bệnh nhân có rối loạn U phát triển trở lại: Có 16/22 72,7 nội tiết, có 50% có bất thường về phát triển BN lấy gần toàn bộ u Không 6/22 27,3 thể chất. Kết quả này phù hợp với những 100% BN thang điểm Karnofsky thuộc nhận định của một số tác giả trên thế giới khi nhóm I cho rằng rối loạn nội tiết là một trong những Nhận xét: 72,7% u phát triển trở lại khi triệu chứng lâm sàng phổ biến ở bệnh nhân phẫu thuật lấy gần toàn bộ u. 100% bệnh nhân u sọ hầu. Theo Annie Drapeau (2019), bằng thuộc nhóm I theo thang điểm Karnofsky. chứng về sự chậm phát triển, béo phì, dậy thì IV. Bàn luận muộn và đái tháo nhạt liên quan đến sự chèn ép và/hoặc sự xâm lấn của trục dưới đồi-tuyến Đặc điểm tuổi và giới: yên thường được phát hiện trong 20 đến 50% Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm bệnh nhân [5]. 2021 có 33 bệnh nhân u sọ hầu được điều Kết quả sau mổ trị phẫu thuật lấy u tại Bệnh viện Nhi Trung Trong những nghiên cứu về phẫu thuật ương đủ tiêu chuẩn nghiên cứu. Trong đó, tỷ lấy u sọ hầu qua đường mở nắp sọ thu được lệ nam/nữ là 18/15 bệnh nhân (1,4 lần), không những kết quả rất khác nhau ở các trung tâm có sự chênh lệch rõ rệt giữa nam và nữ. Kết khác nhau. Khi so sánh với nghiên cứu của tác quả của chúng tôi phù hợp với báo cáo các tác giả Yusuf Erşahin (2005) trên 48 bệnh nhân giả Yimo Lin (2016) tỉ lệ nam/nữ là 1,1 [1]. trẻ em, tỉ lệ lấy hết u là 37% [7]. Điều này có Tỉ lệ này theo Elliott (2011) là 1,2 [2]. thể gợi ý cho chúng tôi rằng: bằng đường mở Triệu chứng lâm sàng trước mổ: nắp sọ, khả năng lấy u ở trẻ em khó khăn hơn Chúng tôi nhận thấy trong nghiên cứu, các so với ở người lớn. biểu hiện chủ yếu của tăng áp lực nội sọ trong Khi so sánh giữa khả năng lấy u và kích u sọ hầu ở trẻ em thường diễn biến âm thầm, thước khối u, chúng tôi thấy các khối u từ 2 - bệnh nhân đến khám thường do nguyên nhân 4cm có tỉ lệ lấy u hoàn toàn là 57,1% cao hơn

28 L.N. Thang et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 24-30 so với các khối u có kích thước lớn hơn 4cm hoặc gây ra suy giảm nội tiết vĩnh viễn mới. là 19,2%, tuy nhiên sự khác biệt này không có Mặc dù những tổn thương thường xảy ra từ ý nghĩa thống kê với P= 0,096. Trong nghiên những thao tác phẫu thuật trực tiếp, cũng có cứu của Nguyễn Thanh Xuân (2019), khối u thể phát sinh từ chảy máu sau mổ hoặc thiếu kích thước lớn hơn 4 cm có tỷ lệ cắt bỏ toàn máu cục bộ. Robert E. Elliott (2011) cho rằng bộ khối u thấp nhất chỉ 25%, cắt gần toàn bộ mức độ rối loạn nội tiết nên được chấp nhận là 55% và cắt bán phần là 20% [8]. Chúng như là một di chứng gần như phổ biến để điều tôi nhận thấy rằng, các khối u dạng nang đơn trị u sọ hầu [10]. Trong hầu hết các nghiên thuần dễ lấy hơn do có phẫu trường rộng và cứu, tỉ lệ đái nhạt ngay sau mổ thường tăng bóc tách phối u khối các cấu trúc xung quanh hơn so với trước mổ với tỉ lệ trên 70%. Kết dễ dàng, đồng thời vỏ nang thường dày, ít quả của chúng tôi là 100%, tương ứng với dính nên việc cắt bỏ toàn bộ khối u thuận lợi báo cáo của tác giả Kiarash (2016) khi phẫu hơn. thuật 10 bệnh nhân u sọ hầu trẻ em tại Mỹ Biến chứng sau mổ thấy tất cả bệnh nhân ngay sau mổ đều có đái tháo nhạt. Trong nhóm nghiên cứu có 1 trường hợp chảy máu não thất sau mổ gây giãn não thất Có 2 tình trạng viêm màng não sau mổ u được dẫn lưu não thất ra ngoài nhưng tình sọ hầu đã được báo cáo là viêm màng não do trạng lâm sàng không cải thiện, bệnh nhân tử vi khuẩn và viêm màng não hóa học. Viêm vong sau 11 ngày. Những biến chứng chảy màng não do vi khuẩn thường gặp hơn và có máu trong phẫu thuật u sọ hầu có thể bao gồm thể biểu hiện rất cấp tính. Tác giả Kotomar tổn thương động mạch cảnh trong, não giữa (2012) báo cáo tỷ lệ viêm màng não do vi và trước, động mạch thông sau, động mạch khuẩn là 2,3% cho nhóm phẫu thuật mở sọ não sau, và thân nền. Mặc dù hiếm, nhưng tổn [9]. Viêm màng não hóa học là một hiện thương động mạch cảnh thường có thể dẫn tượng hiếm gặp do vỡ nang trong u làm cho đến tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng các tinh thể cholesterol tiết ra bởi các tế bào trong đó có liệt nửa người, thất ngôn, và mất biểu mô vảy trong nang. thị lực. Theo nghiên cứu của Komotar (2012), Trong phẫu thuật lấy u sọ hầu bằng đường tổn thương mạch máu dẫn đến đột quỵ trong mở nắp sọ, tụ dịch dưới màng cứng sau mổ là 2,9% của nhóm mổ qua đường mở sọ [9]. biến chứng khá thường gặp. Nghiên cứu của Trong nghiên cứu có 57,6% bệnh nhân chúng tôi có tỉ lệ tụ dịch dưới màng cứng sau có suy tuyến yên trước mổ, sau mổ tỷ lệ suy mổ là 21,2% (bảng 3.24). Kết quả này phù tuyến yên 84,8%, đái nhạt chiếm 100% so hợp với nghiên cứu của Yusuf Erşahin (2005) với 36,4% có biểu hiện trước mổ và các rối với tỉ lệ tụ dịch dưới màng cứng là 9,2%. loạn tăng natri máu chiếm 33,3%. Trong đó Trong nghiên cứu 33 bệnh nhân sau mổ u có 1 bệnh nhân tăng natri máu cao, là hậu sọ hầu của chúng tôi có 2 bệnh nhân tử vong quả của đái tháo nhạt, không điều chỉnh được sau phẫu thuật chiếm tỉ lệ 6,1%. Tỷ lệ tử vong dẫn tới suy thận và tử vong sau mổ 8 ngày. liên quan đến phẫu thuật u sọ hầu đã giảm Tổn thương ở thuỳ trước hoặc thuỳ sau tuyến đáng kể trong 50 năm qua. Trong các loạt các yên, cuống yên, hoặc vùng dưới đồi trong quá báo cáo về tỷ lệ tử vong của u sọ hầu từ 1,7% trình phẫu thuật cắt bỏ có thể làm xấu thêm đến 5,4%. Một phân tích tổng hợp của Robert rối loạn chức năng vùng dưới đồi-tuyến yên E. Elliott (2011) trên 2955 trẻ em được điều

L.N. Thang et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 24-30 29 trị bằng phẫu thuật qua đường mở sọ cho thấy u là thách thức lớn với các phẫu thuật viên. một tỷ lệ tử vong phẫu thuật là 0-12% với Theo nghiên cứu của Yusuf Erşahin (2005) mức trung bình 2,6% [10]. trên 87 bệnh nhân trẻ em bị u sọ hầu trong Kết quả giải phẫu bệnh 15 năm, u thường tái phát và phát triển trở lại sau 16 tháng đến 180 tháng, trung bình là Nghiên cứu của chúng tôi trên 33 bệnh 37,8 tháng với tỉ lệ 5% ở nhóm cắt hết u. Với nhân u sọ hầu ở trẻ em có kết quả giải phẫu nhóm cắt u gần toàn bộ, u phát triển trở lại bệnh 100% là u sọ hầu thể men răng. Kết quả phụ thuộc vào thể tích khối u để lại, với tỉ lệ này phù hợp với nhận định của nhiều tác giả khoảng 18,4% [7]. trên thế giới cho rằng u sọ hầu trẻ em có bản chất giải phẫu bệnh là u sọ hầu thể men răng. V. Kết luận Bàn luận về kết quả hiện tại Trong 3 năm Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện được 33 bệnh Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ nhân u sọ hầu. Tuổi trung bình 6,5 ± 2,4 tuổi bệnh nhân cải thiện thị lực tăng đáng kể so (2 - 11). Tỉ lệ nam/nữ là 1,4. Dấu hiệu lâm với trước mổ với tỷ lệ là 35,6%. Theo tác giả Kiarash, tỉ lệ cải thiện thị lực sau mổ đạt 80%. sàng chủ yếu là đau đầu (81,8%), suy yên Nghiên cứu của Robert E. Elliott (2011), tỉ lệ (57,6%). Kết quả giải phẫu bệnh 100% là u cải thiện thị lực là 47,7% [10]. Tác giả Yimo sọ hầu thể men răng. Đái nhạt và suy yên là 2 Linn (2016) cũng ghi nhận 80% [1]. biến chứng sau mổ hay gặp nhất với tỉ lệ lần lượt là 100% và 84,8%. 02 BN tử vong sau Kết quả trong nhóm nghiên cứu chúng mổ chiếm 6,1%. U tái phát trở lại là 58,1% và tôi thấy hiện tại tỷ lệ suy tuyến yên chiếm 22 bệnh nhân có suy tuyến yên chiếm 71%, 71% cao hơn tỷ lệ suy tuyến yên trước mổ là 100% bệnh nhân thuộc nhóm I theo thang 57,6%. Tỉ lệ đái tháo nhạt nhạt vĩnh viễn sau điểm Karnofsky. mổ chiếm 61,3% tăng hơn so với trước mổ chỉ có 36,4%. Tuy nhiên tỉ lệ đái tháo nhạt đã giảm hơn nhiều so với thời điểm ngay sau mổ Tài liệu tham khảo là 100%. Nghiên cứu tổng hợp của Komotar [1] Lin Y, Hansen D, Sayama CM et al. (2012) cũng nhận định tương tự khi ông nhận Transfrontal and Transsphenoidal thấy suy giảm hormone nội tiết trước khi mổ Approaches to Pediatric là tương đối phổ biến, và phục hồi nội yên sau Craniopharyngioma: A National mổ là tương đối hiếm [9]. Perspective. Pediatr Neurosurg Như vậy, có một lượng lớn bệnh nhân có 2016;52(3):155-160. https://doi. cải thiện tình trạng đái tháo nhạt. Kết quả này org/10.1159/000455919 phù hợp với kết quả của các tác giả Komotar (2012) và Todd J. Wannemuehler (2016) với [2] Elliott RE, John AJJ, Wisoff JH. Surgical tỉ lệ đái tháo nhạt vĩnh viễn lần lượt là 54,8% Management of Craniopharyngiomas in và 69,1% [9,11]. Children: Meta-analysis and Comparison of Transcranial and Transsphenoidal Tình trạng khối u hiện tại Approaches. Neurosurgery Mặc dù u sọ hầu là u lành tính, tuy nhiên 2011;69(3):630-643. https://doi. vì nhiều lí do, khả năng lấy bỏ hoàn toàn khối org/10.1227/NEU.0b013e31821a872d

30 L.N. Thang et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 24-30 [3] Karavitaki N, Cudlip S, Adams CBT treatment of craniopharyngeal tumors in et al. Craniopharyngiomas. Endocr children. Journal of Practical Medicine. Rev 2006;27(4):371-397. https://doi. 2013;891:314-317. (in Vietnamese) org/10.1210/er.2006-0002 [9] Komotar RJ, Starke RM, Raper DM [4] Crotty TB, Scheithauer BW, Young WF et al. Endoscopic endonasal compared et al. Papillary craniopharyngioma: a clinicopathological study of 48 cases. with microscopic transsphenoidal J Neurosurgery 1995;83(2):206- and open transcranial resection of 214. https://doi.org/10.3171/ craniopharyngiomas. World Neurosurg jns.1995.83.2.0206 2012;77(2):329-341. https://doi. [5] Drapeau A, Walz PC, Eide JG et al. org/10.1016/j.wneu.2011.07.011 Pediatric craniopharyngioma. Childs [10] Elliott RE, Jane JA, Wisoff JH. Surgical Nerv Syst 2019;35(11):2133-2145. https://doi.org/10.1007/s00381-019- Management of Craniopharyngiomas in 04300-2 Children: Meta-analysis and Comparison [6] DiPatri AJ, Prabhu V. A history of of Transcranial and Transsphenoidal the treatment of craniopharyngiomas. Approaches. Neurosurgery 2011; Childs Nerv Syst 2005;21(8-9):606-625. 69(3):630-643. https://doi.org/10.1227/ https://doi.org/10.1007/s00381-005- neu.0b013e31821a872d 1224-3 [11] Wannemuehler TJ, Rubel KE, Hendricks [7] Erşahin Y, Yurtseven T, Ozgiray E et al. BK et al. Outcomes in transcranial Craniopharyngiomas in children: Turkey experience. Childs Nerv Syst 2005;21(8- microsurgery versus extended endoscopic 9):766-772. https://doi.org/10.1007/ endonasal approach for primary resection s00381-005-1187-4 of adult craniopharyngiomas. Neurosurg [8] Xuan NT, LNL.Application of Endoscopic Focus 2016;41(6): E6. https://doi. transnasal transsphenoidal approach for org/10.3171/2016.9.focus16314

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-dieu-tri-phau-thuat-u-so-hau-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-2542030.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY