Kết quả điều trị suy tim ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Kết quả điều trị suy tim ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin : 692
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết trình bày đánh giá kết quả điều trị suy tim ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện. 136 trẻ được chẩn đoán suy tim dựa theo tiêu chuẩn Ross sửa đổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019.

Nội dung Text: Kết quả điều trị suy tim ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 Hội nghị khoa học thường niên 2017, Hội loãng osteoporotic vertebral compression fractures by xương thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 ballon kyphoplasty, Zhongguo Gu Shang năm 2017, Bộ y tế, 9-13. Jun;23(6):466-7. 2. J.M. Mathis, et al (2001). Percutaneous 6. Ledlie JT, Renfro MB. (2006), Kyphoplasty vertebroplasty: a developing standard of care for treatment of vertebral fractures: 2-year vertebral compression fractures, American journal outcomes show sustained benefits, Spine Journal. of neuroradiology, 22(2), 373-381. 31(1), 57-64. 3. Matthew J.M et al (2009). Vertebroplasty and 7. McCann H, LePine M, Glaser J. (2006), kyphoplasty for the treatment of vertebral Biomechanical comparison of augmentation compression fractures : an evidenced-based review techniques for insufficiency fractures, Spine of the literature, The spine journal, 501-508. Journal. 31(15), 499-502. 4. Đỗ Mạnh Hùng (2018), Nghiên cứu ứng dụng 8. Chen L, Yang HL, Tang TS (2009). Unilateral tạo hình đốt sống bằng bơm cement có bóng cho versus bilateral balloon kyphoplasty in the treatment bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương, Luận văn of multi-vertebral osteoporotic compression fractures. TSYH, Đại học Y Hà Nội. Zhonghua Wai Ke Za Zhi; 47(21) 5. Dong Y, Wang DY, (2010), Treatment of KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TIM Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Ngô Anh Vinh, Phạm Hữu Hoà, Nguyễn Thị Mai Hoàn, Phạm Thị Mai Hương, Đỗ Tiến Sơn, Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Thị Nga(*) TÓM TẮT at Vietnam National Children’s Hospital between April 2017 and October 2019. Results: The mortality rate 46 Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị suy tim ở trẻ was 12.5%, 79.3% showed improvement, and 20.7% em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và were in deteriorated condition. In the mortality group, phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt myocarditis and dilated cardiomyopathy accounted for ngang, chọn mẫu thuận tiện. 136 trẻ được chẩn đoán the highest rates (64.8% and 29%) while the lowest suy tim dựa theo tiêu chuẩn Ross sửa đổi tại Bệnh rate was congenital heart disease (5.9%). Cardiac viện Nhi Trung ương từ tháng 4 năm 2017 đến tháng function, heart failure status, and serum NT-ProBNP 10 năm 2019. Kết quả: Tỉ lệ tử vong chiếm 12,5%, levels improved upon discharge (p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 xét kết quả điều trị suy tim ở trẻ em tại Bệnh bao gồm các phương pháp chính: thuốc, can viện Nhi Trung ương”. thiệp và phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật đối với bệnh tim bẩm sinh trong đó đều là phẫu II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU thuật tim hở và sửa chữa toàn bộ. Phương pháp 1. Đối tượng nghiên cứu. 136 trẻ được không phẫu thuật bao gồm điều trị bằng thuốc chẩn đoán suy tim và điều trị nội trú tại Bệnh và các phương pháp can thiệp (lọc máu, tuần viện Nhi Trung ương. hoàn ngoài cơ thể, sốc điện). 1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn Chúng tôi đánh giá kết quả điều trị tại thời Là các trẻ suy tim mắc bệnh lý tim mạch và điểm bệnh nhân ra viện. Tại thời điểm ra viện, có từ 3 điểm Ross theo tiêu chuẩn Ross sửa đổi.6 tiến triển của bệnh nhân gồm các mức độ: tốt, Bảng 1. Tiêu chuẩn chẩn đoán, phân độ xấu hoặc tử vong. Ngoài ra, chúng tôi so sánh suy tim theo Ross sửa đổi tình trạng suy tim, chức năng tim và nồng độ Điểm 0 1 2 NT-ProBNP huyết tương lúc vào viện và ra viện. Tiền sử - Đánh giá tiến triển tốt gồm các tiêu chuẩn: Đầu và thân Đầu và thân +) Mức độ suy tim giảm (theo tiêu chuẩn Chỉ ở Ra mồ hôi khi gắng khi nghỉ Ross sửa đổi). đầu sức ngơi +) Các thông số siêu âm tim cải thiện: EF, FS Hiếm Thỉnh Thở nhanh Liên tục tăng, LVDd giảm. khi thoảng - Tiến triển xấu gồm các tiêu chuẩn: Lâm sàng +) Mức độ suy tim không cải thiện (theo tiêu Bình Co rút cơ Kiểu thở Khó thở chuẩn Ross sửa đổi). thường hô hấp +) Các thông số siêu âm tim không cải thiện: Tần số thở (lần/phút) EF, FS giảm, LVDd tăng hoặc các chỉ số này 0 - 1 tuổi < 50 50 - 60 > 60 không thay đổi. 1 - 6 tuổi < 35 35 - 45 > 45 3. Xử lý số liệu. Số liệu trong nghiên cứu 7 - 10 tuổi < 25 25 - 35 > 35 được xử lý bằng phần mềm SPSS phiên bản 22. 11 - 14 tuổi < 18 18 - 28 > 28 Test kiểm định Chi bình phương (χ2) để so sánh Tần số tim (lần/phút) các tỷ lệ. 0 - 1 tuổi < 160 160 - 170 > 170 4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu. Gia 1 - 6 tuổi < 105 105 - 115 > 115 đình trẻ được giải thích về nội dung nghiên cứu 7 - 10 tuổi < 90 90 - 100 > 100 và đã đồng ý chấp thuận tham gia. Nghiên cứu 11 - 14 tuổi < 80 80 - 90 > 90 không ảnh hưởng đến sức khoẻ của bệnh nhân. Gan to dưới bờ 3 sườn phải (cm) III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Theo tiêu chuẩn Ross sửa đổi, suy tim gồm có 1. Đặc điểm chung. Trong thời gian nghiên 4 mức độ: cứu từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm - Độ I: 0-2 điểm: không có suy tim 2019 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi - Độ II: 3-6 điểm: suy tim nhẹ lựa chọn được 136 bệnh nhân suy tim có đủ tiêu - Độ III: 7-9 điểm: suy tim vừa chuẩn tham gia nghiên cứu. - Độ IV: 10-12 điểm: suy tim nặng Bảng 1. Phân bố về tuổi, giới của đối 1.2. Tiêu chuẩn loại trừ. Loại trừ khỏi tượng nghiên cứu nghiên cứu nếu trẻ mắc bất kỳ một trong các Số bệnh bệnh lý: suy thận, bệnh lý nội tiết, nhiễm khuẩn Đặc điểm % nhân nặng, viêm phổi, béo phì, thiếu máu nặng. Nam 65 47,8 2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu Tuổi Nữ 71 52,2 - Thời gian: từ tháng 4 năm 2017 đến tháng < 1 tuổi 62 45,6 10 năm 2019. 1 tuổi-

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 suy tim Nặng 51 37,5 gây suy Cơ tim giãn 5 14,7 Tình trạng Suy tim cấp 97 71,2 tim Tim bẩm sinh 1 3,3 suy tim Suy tim mạn 39 28,8 Suy tim nhẹ 3 17,6 Mức độ suy Tổng số 136 100 Suy tim trung bình 4 23,5 tim Nhận xét: Nhóm dưới 1 tuổi chiếm đa số Suy tim nặng 10 58,8 (45,6%) với tuổi nhỏ nhất là 1 tháng tuổi, lớn Chức năng Rối loạn chức năng 16 94,1 nhất là 15 tuổi.Trẻ nam chiếm 47,8%, nữ chiếm tim và tình tâm thu 52,2%. trạng suy Suy tim cấp 16 94,1 Các nguyên nhân gây suy tim chủ yếu là: tim viêm cơ tim, cơ tim giãn và tim bẩm sinh. Một số Tổng số 17 100 nguyên nhân khác ít gặp hơn ,gồm cơn nhịp Nhận xét: Tổng cộng có 17 bệnh nhân tử nhanh trên thất, tăng áp phổi nguyên phát, tràn vong chiếm tỉ lệ 12,5% trong nhóm bệnh nhân dịch màng ngoài tim,… nghiên cứu. Trong nhóm tử vong, viêm cơ tim có 2. Kết quả điều trị suy tim 11 bệnh nhân, chiếm tỉ lệ cao nhất (64,7%) và Bảng 2. Các phương pháp điều trị suy thấp nhất là nhóm tim bẩm sinh với 1 trường tim và tiến triển sau điều trị hợp (5,9%). Bệnh cơ tim giãn có 5 bệnh nhân tử Phương pháp điều Số bệnh vong, chiếm 29,4%. Trong nhóm bệnh nhân tử % vong, có 94,1% trường hợp rối loạn chức năng trị nhân Phẫu thuật 30 22,1% tâm thu và 94,1% trường hợp suy tim cấp tại Thuốc 136 100% thời điểm vào viện. Mức độ suy tim lúc vào viện Can thiệp 59 43,4% của nhóm tử vong chủ yếu là vừa và nặng Tiến triển bệnh (23,5% và 58,8%). Xấu 28 20,7% Tốt 108 79,3% Tử vong 17 12,5% Sống 119 87,4% Số ngày điều trị (X ± SD): 18,9 ± 12,3 Tổng số 136 100 Nhận xét: Tất cả bệnh nhân tim bẩm sinh đều được phẫu thuật chiếm 22,1%. Có 59 bệnh nhân được can thiệp điều trị, chiếm 43,4%. Ngoài ra tất cả các bệnh nhân đều được điều trị bằng thuốc. Về tiến triển: 108 trường hợp tiến triển tốt chiếm 79,3% và 28 trường hợp tiến triển xấu (20,7%) trong đó 17 trẻ tử vong (12,5%). Tổng số ngày điều trị trung bình là 18,9 ± 12,3 ngày. Biểu đồ 1. Phân bố bệnh lý gây suy tim ở Bảng 3. Một số đặc điểm của nhóm bệnh nhóm bệnh nhân tiến triển xấu nhân tử vong Nhận xét: Trong 28 bệnh nhân tiến triển Số bệnh Tỉ lệ xấu, bệnh cơ tim giãn chiếm đa số với 20 bệnh Đặc điểm nhân (71,4%) và 3 bệnh nhân viêm cơ tim nhân (%) Bệnh lý Viêm cơ tim 11 21,6 (10,7%) và 5 bệnh nhân tim bẩm sinh (17,9%). Bảng 4. Các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng trước và sau điều trị Vào viện (n=136) Ra viện (n=131) Triệu chứng lâm sàng p n % n % Khó thở 107 78,7 20 15,3

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 Vào viện Ra viện 44,9% 50% 37.5% 36% 34,6% 40% 26,5% 30% 47 51 20% 11,8% 36 8,8% 49 16 12 61 10% 0% 0% Mức độ suy tim Nặng Trung bình Nhẹ Không suy tim Biểu đồ 2. Mức độ suy tim vào viện và ra viện Nhận xét: Tỷ lệ suy tim mức độ nặng lúc vào viện chiếm 37,5% và khi ra viện chỉ còn 8,8% (p

vietnam medical journal n02 - MARCH - 2022 sau phẫu thuật. Kết quả nghiên cứu cũng cho mạn) cũng là yếu tố liên quan đến tình trạng tử thấy, viêm cơ tim và cơ tim giãn vẫn là những vong của bệnh nhân. bệnh lý có tiên lượng nặng nề và việc điều trị Kết quả nghiên cứu đều cho thấy các triệu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, phẫu chứng suy tim, điểm suy tim và mức độ suy tim thuật điều trị tim bẩm sinh đã có những bước của bệnh nhân đều cải thiện khi ra viện. Ngoài tiến đáng kể về kỹ thuật giúp cải thiện hiệu quả ra, chỉ số tim ngực trên X-Quang ngực, chức điều trị bệnh. năng tim cũng được cải thiện sau khi ra viện Trong một số báo cáo ở nước ngoài, theo tác (Bảng 4, biểu đồ 2). Về nồng độ NT-ProBNP giả Isa I.A và Uchenna Onubogu ở châu Phi, tỷ lệ huyết thanh, chỉ số này khi ra viện đã thuyên tử vong do suy tim ở trẻ em dao động từ 3,2% giảm rõ rệt so với lúc vào viện (p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 512 - THÁNG 3 - SỐ 2 - 2022 8. Alexander P.M, Daubeney P.E, Nugent A.W et 9. Shu-Ling C, Bautista D, Kit C.C, et al. al. Long-term outcomes of dilated cardiomyopathy Diagnostic evaluation of pediatric myocarditis in diagnosed during childhood: results from a national the emergency department: a 10-year case series population-based study of childhood in the Asian population. Pediatric Emergency Care. cardiomyopathy. Circulation. 2013; 128(18), 2039-2046. 2013; 29(3), 346–351. ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN BỎNG RẤT NẶNG Nguyễn Như Lâm*, Ngô Tuấn Hưng* TÓM TẮT insurance, climbed burn extent and deep burn area, inhalation injury and mechanical ventilation were 47 Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm và các yếu tố ảnh independently associated with mortality (p < 0,05). hưởng đến kết quả điều trị bệnh nhân bỏng rất nặng. Conclusion: The mortality rate in massive burn Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu patients was still very high. The increased age, no trên 519 bệnh nhân (BN) bỏng ≥ 50% diện tích cơ thể health insurance, climbed burn extent and deep burn (DTCT) điều trị tại bệnh viện Bỏng Quốc gia từ area, inhalation injury and mechanical ventilation were 1/1/2016 - 31/12/2020. BN được chia làm hai nhóm independently associated with mortality in massive cứu sống và tử vong, được so sánh về đặc điểm, diễn burn patients. biến và kết quả điều trị. Kết quả: Bệnh nhân bỏng rất Keywords: Massive burns; factors affecting; nặng gặp chủ yếu ở người trưởng thành (88,25%); outcomes phần lớn ở nam giới (79,58%); đa số sống ở vùng nông thôn (70,33%). Tác nhân bỏng chủ yếu là nhiệt I. ĐẶT VẤN ĐỀ khô (76,69%); bỏng hô hấp chiếm 34,1%. Tỷ lệ tử vong là 47,21%. Sự gia tăng tuổi, không có bảo hiểm Bỏng là chấn thương thường gặp. Bỏng rất y tế, gia tăng diện tích bỏng, diện tích bỏng sâu, bỏng nặng được định nghĩa khi diện tích bỏng ³ 50% hô hấp và thở máy có mối liên quan độc lập với tử diện tích cơ thể, theo ước tính chiếm khoảng 8 – vong (p < 0,05). Kết luận: Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân 10% tổng bệnh nhân bỏng nhập viện trên toàn bỏng rất nặng còn rất cao. Sự gia tăng tuổi, không có thế giới [1]. Với sự phát triển của nền y học, hồi bảo hiểm y tế, gia tăng diện tích bỏng, diện tích bỏng sâu, bỏng hô hấp và thở máy có mối liên quan độc lập sức dịch thể tối ưu, can thiệp phẫu thuật sớm, với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân bỏng rất nặng. hỗ trợ dinh dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn Từ khoá: Bỏng rất nặng; yếu tố ảnh hưởng, kết toàn diện, tỷ lệ biến chứng và tử vong đã giảm quả điều trị đáng kể trên bệnh nhân bỏng. Tuy nhiên, với bệnh nhân bỏng rất nặng, tỷ lệ tử vong còn cao, SUMMARY lên tới 54% ở một số báo cáo gần đây [1], [2]. CHARACTERISTICS AND FACTORS AFFECTING Hiện tại, Việt Nam chưa có nghiên cứu về vấn đề THE OUTCOMES OF MASSIVE BURN PATIENTS này. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá Objectives: This study investigates the characteristics and factors affecting the treatment đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả results of massive burn patients. Subjects and điều trị bệnh nhân bỏng rất nặng tại Bệnh viện methods: Retrospective study on 591 burn patients ≥ bỏng Quốc Gia giai đoạn 2016 - 2020. 50% total burn surface area (TBSA) treated at the National Burns Hospital from 1/1/2017 to 31/12/ 2020. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Patients were divided into two groups of survival and Nghiên cứu hồi cứu trên 519 bệnh nhân bỏng death, and were compared in terms of the từ 50% diện tích cơ thể trở lên, điều trị nội trú characteristics, manifestation and outcome. Results: tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia từ 1/1/2016 đến The massive burn patients was found mainly in adults (88.25%); mostly in men (79.58%); the majority lived 31/12/2020. Các chỉ tiêu đánh giá gồm đặc điểm in rural areas (70.33%). The main cause of burns was bệnh nhân, đặc điểm tổn thương bỏng: diện tích dry heat (76.69%); Inhalation injury accounted for bỏng, diện tích bỏng sâu, bỏng hô hấp, diễn biến 34.1%. Mortality rate was 47.21%. Multivariate và kết quả điều trị. Kết quả nghiên cứu được so analysis showed that the increased age, no health sánh giữa hai nhóm bệnh nhân cứu sống và tử vong. Phân tích đơn biến và đa biến xác định các *Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong. Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Như Lâm Số liệu được phân tích bằng phần mềm Email: lamnguyenau@yahoo.com Ngày nhận bài: 4.01.2022 Stata 14.0. Giá trị p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-dieu-tri-suy-tim-o-tre-em-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-2532839.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY