Kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
  • Mã tin : 392
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tiến hành đánh giá kết quả điều trị và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh bằng phương pháp mô tả cắt ngang trên 74 trường hợp có tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh nặng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Nội dung Text: Kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

TNU Journal of Science and Technology 225(08): 382 - 387 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Phan Nguyễn Hồng Minh1, Nguyễn Bích Hoàng2, Trần Tiến Thịnh2, Đoàn Thị Huệ1* 1Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên, 2Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên TÓM TẮT Bài báo đánh giá kết quả điều trị và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Bằng phương pháp mô tả cắt ngang trên 74 trường hợp có tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh nặng, kết quả cho thấy tỷ lệ trẻ đẻ non cao hơn trẻ đẻ đủ tháng, cân nặng thấp dưới 2500 gam cao hơn hẳn nhóm trẻ ≥ 2500 gam. Phân loại nhiễm khuẩn sơ sinh theo bệnh cho thấy có tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp ở nhóm nhiễm khuẩn sớm cao hơn hẳn nhóm nhiễm khuẩn muộn (p 0,05). Không có yếu tố liên quan giữa tỷ lệ sơ sinh đủ tháng hay non tháng và khỏi bệnh (p>0,05). Nhóm nhiễm khuẩn sơ sinh sớm thời gian điều trị kéo dài và khó khăn hơn so với nhóm nhiễm khuẩn sơ sinh muộn. Tình trạng cân nặng của trẻ và mức độ suy hô hấp lúc nhập viện có ảnh hưởng đến kết quả điều trị khỏi bệnh. Từ khóa: Nhiễm khuẩn sơ sinh; điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh; kết quả điều trị, nhiễm khuẩn sơ sinh sớm; nhiễm khuẩn sơ sinh muộn. Ngày nhận bài: 27/5/2020; Ngày hoàn thiện: 10/7/2020; Ngày đăng: 31/7/2020 TREATMENT OF NEONATAL INFECTION AND RISK FACTORS RELATED TO TREATMENT AT THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT, THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL Phan Nguyen Hong Minh1, Nguyen Bich Hoang2, Tran Tien Thinh2, Doan Thi Hue1* 1TNU - University of Medicine and Pharmacy, 2Thai Nguyen National Hospital ABSTRACT To evaluation of neonatal infection treatment and risk factors related to treatment at The The Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Thai Nguyen National Hospital. By using the cross- sectional description method on 74 cases of severe neonatal infection, the results showed that the rate of premature babies was higher than that of full term babies, and the weight of less than 2500 grams was much higher than that of children ≥ 2500 grams. The rate of respiratory infections in the early infections group was higher than those of late infections (p

Phan Nguyễn Hồng Minh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(08): 382 - 387 1. Đặt vấn đề - Địa điểm nghiên cứu: Phòng ICU, Khoa Hồi Nhiễm khuẩn sơ sinh là tình trạng tổn thương sức - sơ sinh, Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện viêm của một hay nhiều cơ quan trong cơ thể Trung ương Thái Nguyên. do nhiễm trùng gây ra ở thời kì sơ sinh [1]. 2.3. Phương pháp nghiên cứu Nhiễm khuẩn sơ sinh có tỉ lệ tử vong cao 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang đứng hàng thứ hai sau hội chứng suy hô hấp ở 2.3.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu trẻ sơ sinh [1], [2], đặc biệt với nhóm trẻ sinh - Cỡ mẫu: tất cả các đối tượng được chẩn đoán non [3]. Các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp là nhiễm khuẩn sơ sinh nặng vào điều trị tại đơn trong thời kỳ sơ sinh là viêm phổi, nhiễm nguyên ICU trong thời gian nghiên cứu. khuẩn huyết, viêm da, viêm rốn, viêm màng - Chọn mẫu: những đối tượng được bác sĩ não mủ… [2], trong đó viêm phổi, nhiễm chẩn đoán nhiễm khuẩn sơ sinh nặng dựa trên khuẩn huyết, viêm màng não... là những các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng theo nhiễm khuẩn nặng gây tử vong sơ sinh nhiều hướng dẫn của Bộ Y tế [1], [8]. hơn cả [4], [5]. 2.3.3. Kỹ thuật thu thập số liệu: Bộ câu hỏi Mặc dù có những phương pháp điều trị hiện được thiết kế sẵn thu thập thông tin từ bệnh đại với những kháng sinh mới ra đời nhưng tỷ án nghiên cứu và phỏng vấn trực tiếp từ bà lệ tử vong do nhiễm khuẩn vẫn cao [5]. Hàng mẹ/người thân của trẻ. năm, trên toàn thế giới, ước tính có hơn 1,4 2.3.4. Chỉ số nghiên cứu triệu ca tử vong do nhiễm khuẩn sơ sinh [3], - Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu: giới chiếm khoảng 13% tổng số ca tử vong ở trẻ tính, tuổi vào viện, tuổi thai, cân nặng lúc đẻ. sơ sinh và 42% trong số đó tử vong trong tuần - Kết quả điều trị: phân loại nhiễm khuẩn theo đầu tiên sau sinh [6], hơn 96% tổng số tử cơ quan bị bệnh, nhóm kháng sinh sử dụng, vong sơ sinh xảy ra ở các nước đang phát số liệu trình kháng sinh, số ngày điều trị trung triển [7]. Tại Châu Á, tỷ lệ tử vong do nhiễm bình, kết quả điều trị ở cả 2 nhóm sơ sinh. khuẩn sơ sinh là 10,4%, với 0,69 ca tử vong - Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trên 1000 ca sinh sống [8]. Tại Việt Nam, tỷ trị: Sơ sinh đủ tháng/non tháng, cân nặng lúc lệ tử vong do nhiễm khuẩn sơ sinh chiếm đẻ, mức độ suy hô hấp lúc nhập viện. 12,6%, trong đó trẻ đẻ non là 11,8% [4], [5]. 2.3.5. Vật liệu nghiên cứu Tuy nhiên các triệu chứng lâm sàng rất đa - Hồ sơ bệnh án lưu tại viện. dạng, không điển hình, không đặc hiệu. Các - Mẫu hồ sơ bệnh án riêng của từng người bệnh. triệu chứng đi kèm thường làm nặng và khó - Các thiết bị khám lâm sàng: ống nghe, đè khăn thêm cho việc điều trị [9], chúng tôi đã lưỡi, đèn soi... sử dụng trong y tế. tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu: - Các thuốc, dụng cụ y tế, trang thiết bị y tế khác. Đánh giá kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh - Các loại máy dùng trong xét nghiệm. nặng tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. 2.3.6. Phương pháp khống chế sai số 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu - Tuân thủ đúng phương pháp chọn mẫu. 2.1. Đối tượng nghiên cứu - Các kỹ thuật khám lâm sàng, cận lâm sàng được các bác sĩ chuyên khoa Nhi dựa trên các tiêu Tất cả các trẻ sơ sinh (0 - ≤ 28 ngày tuổi) chuẩn chẩn đoán thống nhất (theo quy định). được chẩn đoán nhiễm khuẩn vào điều trị. - Các trang thiết bị, máy móc y tế trong quá 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu trình chẩn đoán, điều trị được kiểm tra, hiệu - Thời gian thu thập số liệu: Từ tháng 3 năm chỉnh trước khi sử dụng, các dụng cụ y tế 2019 đến tháng 3 năm 2020. được khử trùng trước khi sử dụng. http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 383

Phan Nguyễn Hồng Minh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(08): 382 - 387 2.3.7. Xử lý và phân tích số liệu - Các đối tượng nghiên cứu đều được thông Số liệu thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã báo và giải thích đầy đủ về mục đích, yêu cầu hóa và được nhập/phân tích số liệu bằng phần và nội dung nghiên cứu để họ hiểu và tự mềm SPSS 23. nguyện tham gia. 2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 3. Kết quả - Nghiên cứu được tiến hành dưới sự cho phép của Ban Giám đốc Bệnh viện Trung 3.1. Một số đặc điểm chung của trẻ ương Thái Nguyên. Bảng 1. Một số đặc điểm chung của trẻ Kết quả Số lượng (SL) Tỷ lệ (%) Đặc điểm Nam 45 60,8 Giới Nữ 29 39,2 Tuổi thai 28 - 36 tuần 6 ngày 43 58,1 (tuần) 37 - 42 tuần 31 41,9 ≤ 72 giờ tuổi 63 85,1 Số ngày tuổi > 72 giờ tuổi 11 14,9 < 2500 gam 44 59,5 Cân nặng ≥ 2500 gam 30 40,5 Nhận xét: Bảng 1 cho kết quả tỷ lệ trẻ đẻ non cao hơn trẻ đẻ đủ tháng, cân nặng thấp dưới 2500 gam cao hơn hẳn nhóm trẻ ≥ 2500 gam. Đặc biệt là nhóm trẻ nặng nhập viện ở lứa tuổi ≤ 72 giờ tuổi (chiếm 79,7%) cao hơn hẳn nhóm trẻ > 72 giờ tuổi. 3.2. Kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh nặng Bảng 2. Phân loại nhiễm khuẩn ở trẻ theo bệnh Nhóm Nhiễm khuẩn sớm Nhiễm khuẩn muộn p Phân loại SL % SL % Hô hấp 48 64,9 7 9,5 Tiêu hoá 2 2,7 0 0 Máu 10 13,5 2 2,7 < 0,05 Não, màng não 3 4,1 2 2,7 Tổng số 63 85,1 11 14,9 Nhận xét: Từ bảng 2 cho thấy, phân loại nhiễm khuẩn sơ sinh theo bệnh cho thấy có tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp ở nhóm nhiễm khuẩn sớm cao hơn hẳn nhóm nhiễm khuẩn muộn, khác biệt có ý nghĩa thống kê p < 0,05. Các cơ quan khác chưa thấy có sự khác biệt. Bảng 3. Đặc điểm sử dụng kháng sinh trong điều trị Nhóm Nhiễm khuẩn sớm Nhiễm khuẩn (SL = 63) muộn (SL = 11) p Đặc điểm SL % SL % 1 liệu trình 45 60,8 8 10,8 Số liệu trình 2 liệu trình 17 23,0 3 4,1 >0,05 kháng sinh 3 liệu trình 1 1,4 0 0 1 loại 33 44,6 7 9,5 Số loại kháng sinh 2 loại 18 24,3 3 4,1 >0,05 ≥ 3 loại 12 16,2 1 1,4 Nhận xét: Từ số liệu bảng 3 cho thấy, sử dụng 1 liệu trình kháng sinh chiếm tỷ lệ cao nhất (60,8% và 10,8%), sử dụng một loại kháng sinh trong liệu trình điều trị (44,6% và 9,5%). 384 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn

Phan Nguyễn Hồng Minh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(08): 382 - 387 Bảng 4. Số ngày trung bình điều trị Số ngày điều trị Số ngày trung bình (X) Độ lệch chuẩn (SD) Nhóm Nhiễm khuẩn sớm 14,24 7,87 Nhiễm khuẩn muộn 8,91 4,89 p 0,05 Nặng lên (2) 6 8,1 2 2,7 p(2), (3):> 0,05 Khỏi (3) 53 71,6 8 10,8 Tổng số 63 85,1 11 14,9 Nhận xét: Từ bảng 5 chỉ ra rằng, kết quả điều trị khỏi ở cả hai nhóm nhiễm khuẩn sớm và nhiễm khuẩn muộn, tỷ lệ nặng lên, tỷ lệ tử vong đều không có sự khác biệt (p > 0,05). 3.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh Bảng 6. Mối liên quan giữa tuổi thai và kết quả điều trị Kết quả điều trị Không khỏi Khỏi bệnh p Tuổi thai SL % SL % Sinh non tháng (SL = 43 ) 10 13,5 33 44,6 Sinh đủ tháng (SL = 31) 3 4,1 28 37,8 >0,05 Tổng số 13 17,6 61 82,4 Nhận xét: Kết quả phân tích từ bảng 6 cho thấy, không có mối liên quan giữa tỷ lệ sơ sinh đủ tháng hay non tháng và khỏi bệnh (p > 0,05). Bảng 7. Mối liên quan giữa cân nặng của trẻ và kết quả điều trị Kết quả điều trị Không khỏi Khỏi bệnh p Cân nặng SL % SL % < 2500 gam (SL = 44) 11 14,9 33 44,6 ≥ 2500 gam (SL = 30) 2 2,7 28 37,8 < 0,05 Tổng số 13 17,6 61 82,4 Nhận xét: Từ số liệu bảng 7 đã chỉ ra có mối liên quan đến tình trạng cân nặng trẻ sơ sinh và kết quả điều trị khỏi bệnh (p < 0,05). Bảng 8. Mối liên quan giữa mức độ suy hô hấp và kết quả điều trị Kết quả điều trị Không khỏi Khỏi bệnh p Suy hô hấp SL % SL % Suy hô hấp độ II 14 18,9 45 60,8 Suy hô hấp độ III 5 6,8 10 13,5 < 0,05 Tổng số 19 25,7 55 74,3 Nhận xét: Số liệu bảng 8 cho thấy có mối liên quan giữa mức độ suy hô hấp và kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh với p

Phan Nguyễn Hồng Minh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(08): 382 - 387 biệt là nhóm trẻ nặng nhập viện ở lứa tuổi ≤ Aminoside. Khi chưa có kết quả kháng sinh 72 giờ tuổi (chiếm 79,7%) cao hơn hẳn nhóm đồ có thể cho β lactamine nhóm Peniciline trẻ > 72 giờ tuổi. Nhiều nghiên cứu trước đã hoặc β lactamine nhóm Cephalosporin phối ghi nhận, đẻ non là một trong bốn nhóm hợp với Getamycine hoặc Amikacine [5], [6], nguyên nhân chủ yếu của tử vong giai đoạn [8], [9]. sơ sinh sớm. Tỷ lệ nhiễm khuẩn nặng mắc Kết quả điều trị khỏi ở cả hai nhóm nhiễm phải sẽ cao nhất ở nhóm trẻ sơ sinh rất nhẹ khuẩn sớm và nhiễm khuẩn muộn, tỷ lệ nặng cân và trẻ sinh non. Vì mức độ nặng nề của lên, tỷ lệ tử vong đều không có sự khác biệt bệnh cũng như khả năng để lại di chứng về (p > 0,05). Có thể cỡ mẫu trong nghiên cứu sau [4], [6]. Nguyễn Tuấn Ngọc nghiên cứu quá nhỏ, đối tượng nghiên cứu, địa dư và các tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên năm yếu tố khác khá tương đồng nên kết quả điều 2009 nhận thấy, trẻ sơ sinh non tháng nhiễm trị của nhóm không có sự khác biệt. khuẩn cao trên 50% so với trẻ sơ sinh đủ 4.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tháng [5]. điều trị Phân loại nhiễm khuẩn sơ sinh theo bệnh cho Không có sự khác biệt giữa tỷ lệ sơ sinh đủ thấy, có tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp ở nhóm tháng hay non tháng và khỏi bệnh (p > 0,05). nhiễm khuẩn sớm (64,9%) cao hơn hẳn nhóm Do kết quả nghiên cứu của chúng tôi có tỷ lệ nhiễm khuẩn muộn (9,5%), khác biệt có ý trẻ non tháng 58,1%, trẻ sơ sinh đủ tháng nghĩa thống kê p < 0,05. Các cơ quan khác 41,9%. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa cân chưa thấy có sự khác biệt. Nghiên cứu của nặng của trẻ và kết quả điều trị với (p < 0,05). chúng tôi tương đồng với kết quả nghiên cứu Yếu tố sơ sinh cân nặng thấp là một yếu tố của các tác giả trong nước và ngoài nước [6], liên quan rất nhiều đến kết quả điều trị khỏi [7]. Nghiên cứu của Seliem và cộng sự cho bệnh, nhóm trẻ này có nguy cơ mắc bệnh thấy, nhiễm khuẩn phổi vẫn còn gặp rất nhiều ở nhiều hơn trẻ sơ sinh đủ cân như: bệnh nhiễm trẻ sơ sinh chiếm gần 40%, trong đó tử vong do khuẩn, bệnh phổi,…thời gian nằm viện lâu viêm phổi gần 20% [3]. Lê Kiến Ngãi nghiên hơn [1], [2], các công trình nghiên cứu trong cứu thấy trẻ sơ sinh tử vong do viêm phế quản và ngoài nước đều cho kết quả nghiên cứu phổi gần 15,5% [4]. Nguyễn Tuấn Ngọc nghiên tương tự [3]-[7]. cứu cho thấy nhiễm khuẩn phổi gặp ở trẻ sơ sinh non tháng 37,7%, tỉ lệ tử vong do nhiễm Có mối liên quan giữa mức độ suy hô hấp và khuẩn phổi chiếm 10,2% [5]. kết quả điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh (p < 0,05). Suy hô hấp là một bệnh lý thường gặp Sử dụng 1 liệu trình kháng sinh chiếm tỷ lệ ở trẻ sơ sinh và là một trong những nguyên cao nhất (60,8% và 10,8%), sử dụng một loại nhân gây tử vong hàng đầu, đặc biệt là trẻ đẻ kháng sinh trong liệu trình điều trị (44,6% và non [6]-[8]. Nguyên nhân chính suy hô hấp 9,5%). Nhóm nhiễm khuẩn sớm có thời gian của trẻ này là do phổi non bị xẹp, không có điều trị kéo dài (X = 14,24; SD = 7,87) hơn khả năng tạo được dung tích cặn chức năng nhóm nhiễm khuẩn sơ sinh muộn (X = 8,91; cuối thì thở ra và nguyên nhân do nhiễm SD = 4,89), sự khác biệt có ý nghĩa p < 0,05. khuẩn sơ sinh. Nghiên cứu về đặc điểm bệnh Nhiễm khuẩn có thể gặp trước, trong hoặc sau nhân nhập viện thở máy tại khoa Sơ sinh, đẻ, có thể do điều kiện môi trường, do dụng Bệnh viện Nhi Trung ương, đa phần trẻ phải cụ y tế khi hồi sức hay do người chăm sóc. nhập viện do suy hô hấp trong vòng 24 giờ Thuốc kháng sinh có hiệu quả đối với nhiễm sau sinh (61,4%) và từ các tỉnh chuyển đến. trùng sơ sinh, đặc biệt là khi mầm bệnh nhanh Trẻ sơ sinh nhẹ cân chiếm tới 72,3%, trong đó chóng được xác định. Thông thường khi chưa 70% là trẻ đẻ non. Trước khi đến viện, đa có kết quả cấy dịch tỵ hầu và cấy máu để làm phần trẻ chỉ được sơ cứu thông thường như kháng sinh đồ, kinh nghiệm và dựa vào các thở ôxy, bóp bóng. Số trẻ phải thở máy ngay nghiên cứu trước thường dùng 1 hoặc dùng 2 trong ngày đầu nhập viện chiếm 51,9 %, phần loại kháng sinh kết hợp: β lactamine và lớn bệnh nhân đến viện trong tình trạng nặng 386 http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn

Phan Nguyễn Hồng Minh và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(08): 382 - 387 (56,9%). Hầu hết bệnh nhân thở máy do bệnh [2]. C. K. Nguyen, N. T. Le, and T. N. Nguyen, màng trong chiếm tỉ lệ 67%. Kết quả điều trị Textbook of Pediatrics. Medicine Publishing, của nhóm trẻ có chỉ định thở máy sau khi Ha Noi, 2016. [3]. W. A. Seliem, and A. M. Sultan, “Etiology of nhập viện 3 ngày cao hơn có ý nghĩa so với early onset neonatal sepsis in neonatal nhóm trẻ phải thở máy ngay khi nhập viện intensive care unit - Mansoura, Egypt,” (85,3% và 65,2%) [11]. Journal of Neonatal Perinatal Med, vol. 11, 5. Kết luận no. 3, pp. 323-330, 2018. [4]. K. N. Le, “Clinical epidemiological Từ kết quả nghiên cứu chúng tôi đưa ra một characteristics, risk factors, and some số kết luận sau: bacterial agents of neonatal mechanical - Tỷ lệ trẻ đẻ non cao hơn trẻ đẻ đủ tháng, cân ventilation pneumonia at National Hospital of nặng thấp dưới 2500 gam cao hơn hẳn nhóm Pediatrics,” Doctor of Philosophy Medicine's trẻ ≥ 2500 gam. thesis, Central Institute of Hygiene and Epidemiology, Ha Noi, 2016. - Nhóm trẻ nặng nhập viện ở lứa tuổi ≤ 72 giờ [5]. T. N. Nguyen, “To study on characteristics of tuổi (chiếm 79,7%) cao hơn nhóm trẻ > 72 neonatal infection in the Pediatric Department giờ tuổi. of Thai Nguyen National Hospital,” M.S. - Phân loại nhiễm khuẩn sơ sinh theo bệnh thesis in Medicine, Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Thai Nguyen cho thấy, có tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp ở nhóm University, 2009. nhiễm khuẩn sớm cao hơn hẳn nhóm nhiễm [6]. A. Al-Matary, H. Heena, and A. S. AlSarheed, khuẩn muộn, khác biệt có ý nghĩa thống kê p “Characteristics of neonatal Sepsis at a < 0,05. Các cơ quan khác chưa thấy có sự tertiary care hospital in Saudi Arabia,” khác biệt. Journal of Infect Public Health, vol. 12, no. 5, - Sử dụng 1 liệu trình kháng sinh chiếm tỷ lệ cao pp. 666-672, 2019. [7]. A. Zea-Vera, and J. O. Theresa, “Challenges nhất (60,8% và 10,8%), sử dụng một loại kháng in the diagnosis and management of neonatal sinh trong liệu trình điều trị (44,6% và 9,5%). sepsis,” Journal of tropical pediatrics, vol. - Có sự khác biệt ở nhóm nhiễm khuẩn sớm 61, no. 1, pp. 1-13, 2015. có thời gian điều trị kéo dài (X = 14,24; SD = [8]. Ministry of Health, Guideline the diagnosis 7,87) hơn nhóm nhiễm khuẩn sơ sinh muộn and treatment of some common diseases in children, Issued together with the Minister of (X = 8,91; SD = 4,89), (p< 0,05). Health's Decision No. 3312/QD-BYT August - Kết quả điều trị khỏi ở cả hai nhóm nhiễm 7th, 2015. khuẩn sớm và nhiễm khuẩn muộn, tỷ lệ nặng [9]. Ministry of Health, Guideline to using lên, tỷ lệ tử vong đều không có sự khác biệt antibiotics, Issued together with Decision No. (p > 0,05). 708 / QD-BYT. March 2, 2015. [10]. X. N. Le, “Epidemiological characteristics of - Không có yếu tố ảnh hưởng của tuổi thai và pneumonia associated with mechanical kết quả điều trị khỏi bệnh (p>0,05). Tuy ventilation in infants beyond the age of birth nhiên có yếu tố tình trạng cân nặng của trẻ và in the Department of Completion - mức độ suy hô hấp ảnh hưởng đến kết quả Emergency, National Hospital of Pediatrics,” điều trị bệnh nhiễm khuẩn sơ sinh. Doctor of Philosophy Medicine's thesis, Central Institute of Hygiene and Epidemiology, Ha Noi, 2017. TÀI LIỆU THAM KHẢO/ REFERENCES [11]. K. D. K. Tran et al, “To characteristics of [1]. Ministry of Health, Guidance on diagnosis patients admitted to mechanical ventilation in and treatment of Obstetrics and Gynecology Neonatology Department, National Hospital (Issued together with Decision No.315/QD- of Pediatrics,” Journal of Medical Research, BYT dated January 29, 2015). Medical vol. 33, pp. 52-62, 2010. Publishing House, Ha Noi, 2016, pp. 234-239. http://jst.tnu.edu.vn; Email: jst@tnu.edu.vn 387

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY