Kết quả ngắn hạn phẫu thuật bắc cầu mạch vành ở người cao tuổi

Kết quả ngắn hạn phẫu thuật bắc cầu mạch vành ở người cao tuổi
  • Mã tin : 2086
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
nội dung bài viết với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả ngắn hạn phẫu thuật bắc cầu mạch vành (PTBCMV) ở người ≥60 tuổi. Nghiên cứu tiến hành trên 274 bệnh nhân ≥ 60 tuổi được PTBCMV đơn thuần có chạy tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT) tại khoa mổ tim Bệnh viện Tim Tâm Đức từ tháng 3/2006 đến tháng 5/2014 thỏa tiêu chí chọn bệnh.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-ngan-han-phau-thuat-bac-cau-mach-vanh-o-nguoi-cao-tuoi-2092294.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY