sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Kết quả phẫu thuật tim hở ở trẻ em dưới 5kg tại Bệnh viện Trung ương Huế

Kết quả phẫu thuật tim hở ở trẻ em dưới 5kg tại Bệnh viện Trung ương Huế
  • Mã tin : 447
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tiến hành đánh giá kết quả phẫu thuật tim hở ở trẻ em dưới 5kg trong 5 năm, từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 3 năm 2014. Để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Nội dung Text: Kết quả phẫu thuật tim hở ở trẻ em dưới 5kg tại Bệnh viện Trung ương Huế

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TIM HỞ Ở TRẺ EM DƯỚI 5Kg TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TIM HỞ Ở TRẺ EM DƯỚI 5Kg TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Trần Hoài Ân*, Nguyễn Lương Tấn*, Lê Quang Thứu*, Đinh Trần Nguyên Vũ*, Bùi Đức Phú*, Đặng Thế Uyên*, Nguyễn Thục* TÓM TẮT OPEN CARDIAC SURGERY OUTCOME OF INFANTS WITH BODY WEIGHT BELOW 5KG Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật tim hở ở AT HUE CENTRAL HOSPITAL trẻ em dưới 5kg trong 5 năm, từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 3 năm 2014. SUMMARY Phương pháp: Nghiên cứu theo phương pháp mô Objectives: Evaluation of open cardiac surgery tả hồi cứu ở tất cả các bệnh nhân dưới 5kg được phẫu outcome of infants with body weight below 5kg on thuật tim hở tại Bệnh Viện Trung Ương Huế từ tháng five years, from January 2009 to March 2014. 1 năm 2009 đến tháng 3 năm 2014. Methods: A retrospective review was performed Kết quả: Số bệnh nhân dưới 5kg được phẫu thuật for all infants below 5kg who underwent open cardiac tim hở trong 5 năm là 235 ca (43% nam, 57 % nữ) surgery at Hue Central Hospital from January 2009 to trên tổng số 2072 trường hợp tim bẩm sinh được phẫu March 2014. thuật, chiếm tỷ lệ 11,34%. Tuổi trung bình 120 ± Results: In total of 2072 congenital heart 97,09 ngày, cân nặng trung bình 4,5 ± 0,66 kg. Bệnh diseases were operated, the number of infants below 5kg was 235 cases, 11,34%, in which 43% male, 57% tim được phẫu thuật nhiều nhất là thông liên thất 189 female. The mean age was 120 ± 97,09 days, the mean ca chiếm tỷ lệ 80,5%. Các loại bệnh khác bao gồm: weight was 4,5 ± 0,66 kg. The most disease was thất phải 2 đường ra (3,4%), chuyển vị đại động mạch operated was VSD with 189 cases (80,5%). The (3,4%), kênh nhĩ thất (2,9%)…Thời gian phẫu thuật different diseases included DORV (3,4%), TGA trung bình 180 ± 75,74 phút, thời gian chạy tuần hoàn (3,4%), AVSD (2,9%)…. the mean operation time ngoài cơ thể trung bình 75 ± 42,03 phút, thời gian cặp was 180 ± 75,74 minutes, the mean bypass time was động mạch chủ trung bình 44 ± 29,08 phút, số lần liệt 75 ± 42,03 minutes, the mean cross clamps time was tim trung bình 2 ± 1,09 lần. Thời gian thở máy trung 44 ± 29,08 minutes and the mean ventilation time was bình sau phẫu thuật 48 ± 215,78 giờ. Thời gian nằm 48 ± 215,78 hours. The mean ICU length of stay was hồi sức tim trung bình 6 ± 7,85 ngày. Tỷ lệ tử vong 6 ± 7,85 days. The overall mortality rate after chung sau phẫu thuật là 6,8%. Nguyên nhân gây tử operation was 5,9%. The main cause of deaths was vong sau phẫu thuật nhiều nhất là suy tim 73,3%. low cardiac output syndrome (73,3%). The longest stay in ICU was post-operation of TGA (11,5 ± 2,34 Thời gian nằm điều trị hồi sức dài nhất là sau phẫu days) and the lowest stay in ICU was post-operation thuật chuyển vị đại động mạch 11,5 ± 2,34 ngày, thấp of ASD ( 3 ± 2,3 days).* nhất là sau phẫu thuật thông liên nhĩ 3 ± 2,3 ngày. Conclusion: The overall mortality rate of open Kết luận: Tỷ lệ thất bại sau phẫu thuật tim hở ở cardiac surgery was 5,9%. The more complex cardiac trẻ em cân nặng dưới 5kg là 5,9%, bệnh tim phức disease, the more high mortality rate. The main cause tạp có tỷ lệ tử vong cao hơn. Nguyên nhân hay gặp nhất gây tử vong là suy tim sau phẫu thuật. * Bệnh viện Trung Ương Huế Từ khóa: Phẫu thuật tim hở, tim bẩm sinh, dưới Người chịu trách nhiệm khoa học: GS.TS. Bùi Đức Phú 5kg... Ngày nhận bài: 10/01/2016 - Ngày Cho Phép Đăng: 24/02/2016 Phản Biện Khoa học: PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng GS.TS. Lê Ngọc Thành 49

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 12 - THÁNG 2/2016 of death after open cardiac surgery was low cardiac · Số liệu được thu thập dựa trên hồ sơ bệnh án. output syndrome. Các biến số nghiên cứu về dịch tễ bao gồm: tuổi, Keyword: Open cardiac surgery, congenital giới, cân nặng, loại bệnh tim bẩm sinh được phẫu heart disease, below 5kg….. thuật…. Các biến số nghiên cứu về lâm sàng bao gồm: 1. ĐẶT VẤN ĐỀ thời gian phẫu thuật, thời gian chạy tuần hoàn ngoài Kết quả phẫu thuật tim hở, đặc biệt là bệnh nhi cơ thể, thời gian cặp động mạch chủ, thời gian nằm tại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau bao gồm tuổi, hồi sức tim….. cân nặng, loại bệnh lý tim bẩm sinh cũng như các · Phân tích và xử lý số liệu bằng phần mềm bệnh lý kèm theo trước phẫu thuật, thời gian phẫu Medcalc 12.7.0.0 thuật, kỹ thuật của phẫu thuật viên, bảo vệ cơ tim, cách thức chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể trong quá 3. KẾT QUẢ trình phẫu thuật và quá trình hồi sức sau phẫu thuật. 3.1. Phân bố theo nhóm tuổi Quá trình hồi sức sau phẫu thuật tim hở, đặc biệt là ở Tuổi trung bình: 120 ± 97,09 ngày, lớn nhất 720 bệnh nhân nhỏ tuổi đòi hỏi sự phân tích, tổng hợp ngày, nhỏ nhất 5 ngày. toàn diện trên nhiều khía cạnh từ đặc điểm sinh lý, Bảng 1: Tỷ lệ phẫu thuật tim hở theo nhóm tuổi giải phẫu cụ thể của từng loại bệnh lý tim bẩm sinh đến tình trạng bệnh lý trước mổ, thời gian mổ, thời Nhóm tuổi N % gian chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể, thời gian liệt Dưới 1 tháng 15 6,4 tim, hạ thân nhiệt trong quá trình phẫu thuật cũng Từ 1 đến 3 tháng 80 34 như kỹ thuật phẫu thuật[12]. Hội chứng giảm cung Từ 4 đến 6 tháng 91 38,7 lượng tim cấp xảy ra sau phẫu thuật do ảnh hưởng Từ 7 đến 12 tháng 45 19,1 của nhiều yếu tố: sự phức tạp của bệnh, cân nặng Trên 12 tháng 4 1,7 dưới 2,5kg, trẻ nhỏ hơn 1 tháng tuổi, còn tổn thương Tổng 235 100 tồn dư sau phẫu thuật, tình trạng tưới máu tổ chức Nhận xét: Số bệnh nhân được phẫu thuật tim hở kém, mạch nhanh, chi lạnh, lactate máu tăng….Tình cao nhất nằm ở nhóm 4 đến 6 tháng tuổi (38,7%), tiếp trạng suy tim cấp sau phẫu thuật thường do ngừng theo là nhóm từ 1 đến 3 tháng tuổi (34%). tuần hoàn, bảo vệ cơ tim không tốt trong quá trình 3.2. Phân bố theo giới tính phẫu thuật và nhiễm trùng cấp tính xảy ra sau phẫu thuật[1],[12]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đối với toàn bộ bệnh nhân nhi có cân nặng dưới 5kg được tiến hành phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Trung Ương Huế từ năm 2009 đến năm 2014 nhằm mục tiêu “Đánh giá kết quả phẫu thuật tim hở và tìm một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật ”. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU · Nghiên cứu mô tả hồi cứu gồm tất cả các trường Biểu đồ 1: Phân bố theo giới tính hợp bệnh nhi dưới 5kg được phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Trung ương Huế trong thời gian 5 năm từ Số bệnh nhân được phẫu thuật tim hở là nữ tháng 1 năm 2009 đến tháng 4 năm 2014. chiếm ưu thế (57%). 50

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TIM HỞ Ở TRẺ EM DƯỚI 5Kg TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 3.3. Phân bố theo nhóm cân nặng Nhận xét: Bệnh thông liên thất chiếm tỷ lệ cao Cân nặng trung bình: 4,50 ± 0,66 kg, max: 5kg, nhất trong các loại bệnh lý tim bẩm sinh được phẫu min: 2,2kg. thuật (80,5%). Bảng 2: Tỷ lệ phân nhóm theo cân nặng 3.7. Sự thay đổi áp lực động mạch phổi trước Nhóm cân nặng N % và sau phẫu thuật Dưới 3kg 13 5,5 Từ 3kg đến 4kg 69 29,4 120 Từ 4kg đến 5kg 153 65,1 100 Tổng 235 100 trước phẫu 80 Nhận xét: Nhóm bệnh nhân từ 4kg đến 5kg được thuật 60 phẫu thuật tim hở chiếm tỷ lệ cao nhất (65,1%) 40 sau phẫu 3.4. Phân bố theo tình trạng dinh dưỡng thuật Bảng 3: Tỷ lệ phân nhóm theo tình trạng dinh dưỡng 20 Tình trạng dinh dưỡng N % 0 ALĐMP ALĐMP ALĐMP ALĐMP Bình thường 49 20,9 bình tăng tăng tăng thường nhẹ vừa nặng Suy dinh dưỡng mức độ vừa 55 23,4 Suy dinh dưỡng mức độ nặng 131 55,7 Tổng 235 100 Biểu đồ 2: Sự thay đổi áp lực động mạch phổi Nhận xét: 79,1% số bệnh nhân được phẫu thuật tim trước và sau phẫu thuật hở có tình trạng suy dinh dưỡng trước phẫu thuật trong đó 55,7% ở mức độ suy dinh dưỡng mức độ nặng. Áp lực động mạch phổi sau phẫu thuật giảm hơn 3.5.Thời gian nằm viện so với trước phẫu thuật. Sự khác biệt này có ý nghĩa Thời gian nằm viện trung bình: 33 ± 28,55 ngày, thống kê với p < 0,0001. min: 7 ngày, max: 219 ngày. 3.6. Phân bố các loại bệnh 3.8. Sự thay đổi huyết áp sau phẫu thuật Bảng 4: Tỷ lệ phân nhóm theo từng loại bệnh Bảng 5: Sự thay đổi huyết áp sau phẫu thuật tim bẩm sinh Thay đổi huyết áp sau phẫu thuật N % Bệnh tim bẩm sinh N % Trong giới hạn bình thường 205 87,3 Đơn thuần 104 44,3 Thông Giảm dưới 55mmHg 30 12,7 liên thất Phối hợp các dị tật 85 36,2 Tổng 235 100 khác Nhận xét: 30 bệnh nhân (12,7%) có biểu hiện hội Thất phải 2 đường ra 8 3,4 chứng giảm cung lượng tim cấp sau phẫu thuật. Chuyển vị đại động mạch 8 3,4 3.9. Rối loạn nhịp tim sau phẫu thuật Kênh nhĩ thất 7 2.9 Bảng 6: Rối loạn nhịp tim sau phẫu thuật Thông liên nhĩ 3 1,3 Loại nhịp tim N % Tứ chứng Fallot 2 0,8 Nhịp xoang 226 98,2 Tĩnh mạch phổi trở về bất thường 3 1,3 Block nhĩ thất 4 1,8 Apso 4 1,7 Tổng 230 100 Thân chung động mạch 3 1,3 Nhận xét: 3 trường hợp thông liên thất và 1 Khác (*) 8 3,4 trường hợp kênh nhĩ thất toàn phần có block nhĩ thất Tổng 235 100 sau mở cặp động mạch chủ. Có 1 trường hợp thông Khác: tim một thất, hẹp van động mạch chủ, cửa liên thất tử vong sau phẫu thuật 2 ngày. Không có sổ phế chủ, dò động mạch vành……. trường hợp nào phải đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. 51

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 12 - THÁNG 2/2016 3.10. Các thông số ghi nhận trong quá trình Nhận xét: Bệnh thông liên thất tỷ lệ tử vong là 2,6%. phẫu thuật và trong giai đoạn hậu phẫu 3.12. Nguyên nhân tử vong sau phẫu thuật tim hở Bảng 7: Các thông số ghi nhận trong quá trình phẫu Bảng 9: Nguyên nhân gây tử vong sau phẫu thuật tim hở thuật và trong giai đoạn hậu phẫu Giá trị Giá trị Giá trị Nguyên nhân tử vong N % Thông số thấp nhất trung bình cao nhất Chảy máu 1 6,6 Thời gian phẫu 80 180 ± 75,74 670 thuật (phút) Nhiễm trùng 1 6,6 Thời gian CEC 30 75 ± 42,03 356 Suy tim 11 73,3 (phút) Thời gian cặp Suy đa tạng 3 20,2 động mạch chủ 7 44 ± 29,08 175 (phút) Tổng 16 100 Số lần liệt tim 1 2 ± 1,09 7 Nhận xét: Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu là suy (lần) Thời gian thở tim cấp sau phẫu thuật (73,3%). 5 48 ± 215,78 2880 máy(h) 3.13. Thời gian điều trị tại hồi sức tim Thời gian sử dụng 93,72 ± 12 576 inotrop (n=197)(h) 73,45 Thời gian trung bình chung nằm điều trị tại hồi Thời điểm rút dẫn sức tim sau phẫu thuật là 6 ± 7,85 ngày, ngắn nhất 2 24 48 ± 25,92 144 lưu(n=233)(h) ngày, dài nhất 76 ngày. Nhận xét: Thời gian thở máy sau phẫu thuật ngắn Bảng 10: Thời gian nằm điều trị tại hồi sức tim nhất là 5 giờ ở bệnh nhân phẫu thuật đóng thông liên theo từng loại bệnh thất đơn thuần và dài nhất là 2880 giờ ở bệnh nhân nữ Giá trị Giá trị trung Giá trị 3 tháng tuổi thông liên thất còn ống động mạch tăng Bệnh tim bẩm sinh nhỏ nhất bình lớn nhất áp lực động mạch phổi nặng. (ngày) (ngày) (ngày) 3.11. Tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật tim hở Thông liên thất 2 5,50 ± 5,41 34 14 trường hợp tử vong trong số 235 bệnh nhân được Thông liên nhĩ 3 3 ± 2,3 7 phẫu thuật chiếm tỷ lệ 5,9%. Chuyển vị đại động 9 11,50 ± 2,34 15 Bảng 8: Tỷ lệ tử vong theo nhóm bệnh mạch Bệnh tim bẩm sinh N % Thất phải 2 đường ra 4 7,50 ± 5,98 20 Thông liên thất(n=189) 5 2,6 Chuyển vị đại động mạch(n=8) 2 25 Kênh nhĩ thất 5 8 ± 4,41 18 Thất phải 2 đường ra(n=8) 1 12,5 Tĩnh mạch phổi trở về 6 6,5 ±0,7 7 Tĩnh mạch phổi trở về bất 1 33,3 bất thường thường(n=3) Nhận xét: Thời gian trung bình nằm điều trị tại Kênh nhĩ thất toàn phần(n=5) 1 20 khoa hồi sức tim dài nhất là sau phẫu thuật chuyển vị APSO(n= 4) 1 25 đại động mạch (11,5 ± 2,34 ngày) và ngắn nhất là sau Tim 1 thất, thông liên thất, thông 2 50 phẫu thuật đóng thông liên nhĩ (3 ± 2,3 ngày). Bệnh liên nhĩ,hẹp phổi(n=4) thông liên thất có thời gian nằm điều trị tại hồi sức tim Thân chung động mạch(n=3) 1 33,3 là 5,5 ± 5,41 ngày. 52

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TIM HỞ Ở TRẺ EM DƯỚI 5Kg TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ 3.14. Các yếu tố liên quan đến kết quả phẫu can thiệp, phẫu thuật hoặc có can thiệp, phẫu thuật thuật bệnh thông liên thất nhưng muộn [10]. Ở Việt nam tỷ lệ này chắc chắn còn cao hơn do điều kiện kinh tế, trình độ hiểu biết của Bảng 11: Các yếu tố liên quan đến kết quả phẫu người bệnh và gia đình họ còn hạn chế chỉ khi bệnh đã thuật bệnh thông liên thất tiến triển nặng mới điều trị. Điều này góp phần làm Tử vong cho kết quả điều trị và chất lượng cuộc sống của bệnh Một số yếu tố N p n % nhân sau phẫu thuật không được như ý muốn. Cân Dưới 45 ngày 2 22,2 9 nặng trung bình của bệnh nhi trong nghiên cứu của Tuổi p0,05 chạy máy Trên 80 phút 4 6,34 63 Konstantinos (2008) có tới 10% bệnh nhân trên 2 tuổi bị thông liên thất với kích thước lỗ thông khác Nhận xét: Trẻ dưới 45 ngày tuổi và có cân nặng nhau tiến triển thành hội chứng Eisenmenger so với dưới 4kg có tỷ lệ tử vong cao hơn. Sự khác biệt này có 4-6% bệnh nhân thông liên nhĩ. Bệnh cảnh thông liên ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Áp lực động mạch phổi nhĩ kèm bất thường xoang tĩnh mạch có tỷ lệ trước phẫu thuật càng lớn, thời gian chạy tuần hoàn TAĐMP (16%) cao hơn so với thông liên nhĩ lỗ thứ ngoài cơ thể càng dài thì nguy cơ tử vong càng cao. nhất hoặc thứ hai (4%) [10]. Phần lớn bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi vào viện với tình Tuy nhiên sự khác biệt giữa các nhóm này không có ý trạng viêm phổi trên bệnh cảnh nền là tim bẩm sinh nghĩa thống kê với p > 0,05. có luồng thông trái phải kích thước lớn có thể là 4. BÀN LUẬN thông liên thất lớn đơn thuần (kích thước lỗ thông Từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 4 năm 2014, lớn hơn hoặc bằng kích thước động mạch chủ), hoặc bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành phẫu thuật đa ổ, hoặc phối hợp với thông liên nhĩ, ống động tim hở cho 235 trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm mạch và cửa sổ phế chủ. Lượng máu lên phổi quá sinh dưới 5kg. Trong đó bệnh tim bẩm sinh gặp nhiều nhiều là yếu tố thuận lợi chính gây tình trạng bội nhất là thông liên thất 189 trường hợp chiếm tỷ lệ nhiễm viêm phổi.Viêm phổi trường diễn là nguyên 80,5%. Tỷ lệ nam nữ được phẫu thuật tim hở có sự nhân chính gây suy dinh dưỡng gặp ở 79,1% số bệnh khác biệt không đáng kể (3/4). Kết quả này của chúng nhân trong nghiên cứu. Thời gian nằm điều trị tại hồi tôi tương đương với Thạch Lễ Tín và cs [2], Ngọ Văn sức tim sau phẫu thuật còn cao, trung bình là 6 ± Thanh và cs [3]. Tuổi trung bình của bệnh nhi trong 7,85 ngày, kết quả này của chúng tôi tương đương nghiên cứu của chúng tôi là 120 ± 97,09 ngày, nhỏ với Ngọ Văn Thanh và cs [3]. Thời gian nằm hậu nhất là 5 ngày tuổi, lớn nhất là 720 ngày tuổi. Bệnh phẫu còn dài là do bên cạnh bệnh lý thông liên thất tim bẩm sinh có luồng thông trái phải nếu có tình chiếm tỷ lệ lớn thì tại Bệnh viện Trung ương Huế trạng suy tim, suy hô hấp cần được phẫu thuật càng chúng tôi còn tiến hành phẫu thuật cho nhiều trường sớm càng tốt. Trường hợp nhỏ tuổi nhất trong nghiên hợp trẻ nhi mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp: chuyển cứu của chúng tôi là kênh nhĩ thất toàn phần tăng áp vị đại động mạch, tứ chứng Fallot, APSO, kênh nhĩ lực động mạch phổi nặng kèm suy dinh dưỡng mức độ thất toàn phần, thất phải 2 đường ra…. nặng ở trẻ nhi 5 ngày tuổi. Theo thống kê, trên thế Tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật tim hở của chúng tôi giới có 5 -10% bệnh nhân tim bẩm sinh không được là 6,8%. Kết quả này của chúng tôi cao hơn so với 53

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 12 - THÁNG 2/2016 Ngọ Văn Thanh và cs là 5% [3]. So sánh với một số các trường hợp có cơn tăng áp phổi sau phẫu trung tâm phẫu thuật tim bẩm sinh trên thế giới, tỷ lệ thuật.Trong nghiên cứu này thời gian chạy tuần này của chúng tôi cao hơn so với một số trung tâm ở hoàn ngoài cơ thể trung bình là 75 ± 42,03 phút, Mỹ khoảng 3,8 đến 4,1% [9], nhưng thấp hơn các thời gian cặp động mạch chủ trung bình là 44 ± nghiên cứu đa trung tâm của hội phẫu thuật lồng ngực 29,08 phút. Theo Kansy A và cs (2010) tỷ lệ biến tim mạch châu Âu là 9,1% [8]. Tuy nhiên, trong các chứng sau phẫu thuật liên quan đến thời gian chạy nghiên cứu này đối tượng chọn bệnh là những bệnh tuần hoàn ngoài cơ thể và thời gian cặp động mạch nhi có số ngày tuổi và cân nặng rất thấp, mắc những chủ dài [8]. bệnh lý phức tạp và có những yếu tố tiên lượng nặng Áp lực động mạch phổi sau phẫu thuật giảm có ý trước phẫu thuật như oxy máu thấp, áp lực động mạch nghĩa thống kê so với trước phẫu thuật. Báo cáo của phổi cao, nhiễm trùng [7][13]… về tỷ lệ tử vong theo Matthias (2010) áp lực động mạch phổi trung bình nhóm bệnh, 2 nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất là giảm xuống còn 27,11 ± 9,88 mmHg sau phẫu thuật APSO (75%) và tim 1 thất, thông liên thất, thông liên tim [11]. Như vậy phẫu thuật sửa chữa dị tật tim bẩm nhĩ (50%). Tuy nhiên do số trường hợp phẫu thuật của sinh có luồng thông chủ phổi là một phương pháp điều chúng tôi chưa nhiều nên kết quả phản ánh chưa thật trị dự phòng và triệt để TAĐMP thứ phát. sự chính xác mặc dù đây là 2 nhóm bệnh mang nhiều Nguyên nhân gây tử vong sau phẫu thuật cao nhất yếu tố nguy cơ trước trong và sau phẫu thuật tăng áp trong nghiên cứu của chúng tôi là tình trạng suy tim động mạch phổi, suy tim, phẫu thuật trong giai đoạn sau phẫu thuật chiếm 73,3%. Nguyên nhân của hội sơ sinh hoặc thấp cân… chứng này có thể do thiếu thể tích tuần hoàn, giảm Lưu lượng phổi và lưu lượng hệ thống thay đổi co bóp cơ tim, cơn tăng áp phổi cấp, chèn ép tim dựa trên kích thước luồng thông chủ phổi và sức cấp…. Đánh giá biến chứng giảm cung lượng tim cản. Một phần cơ chế TAĐMP thứ phát do bệnh tim sau phẫu thuật dựa vào nhịp tim nhanh, huyết áp bẩm sinh có luồng thông chủ phổi chính là lưu trung bình thấp, thiểu niệu, giảm tưới máu ngoại lượng máu lên phổi. Lượng máu lên phổi quá nhiều biên, siêu âm tim đánh giá sức co bóp cơ tim giảm kích thích cơ thể chống lại tình trạng này bằng cách [2],[5]. Mặc dù số lượng nghiên cứu của chúng tôi tăng sinh, phì đại lớp nội mạc, cơ trơn thành mạch còn hạn chế nhưng kết quả này cũng phản ánh phẫu phổi. Ban đầu các thay đổi này có thể hồi phục thuật tim hở ở trẻ em nguy cơ xảy ra biến chứng nhưng lâu dài trở thành cố định, các giai đoạn tổn nhiều hơn, đặc biệt là suy tim cấp sau phẫu thuật có thương giải phẫu bệnh được Health và Edwards mô thể do một số yếu tố nguy cơ như cân nặng, ngày tả gồm 6 mức độ (năm 1958) [4]. Giai đoạn tổn tuổi, thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể và chiến thương không hồi phục tương ứng trên lâm sàng với lược bảo vệ cơ tim trong mổ… hội chứng Eisenmenger và lúc này lưu lượng máu Thời gian nằm điều trị tại hồi sức tim dài nhất là lên phổi bằng hoặc ít hơn lưu lượng chủ [6]. Một sau phẫu thuật chuyển vị đại động mạch 11,5 ± 2,34 trong những yếu tố làm trầm trọng tình trạng tăng ngày. Nguyên nhân là do bệnh lý này cần phẫu thuật áp phổi đó là ảnh hưởng của quá trình tim phổi máy ngay giai đoạn sơ sinh nhưng chức năng các cơ quan nhân tạo. Chạy máy tuần hoàn ngoài cơ thể trong của trẻ sơ sinh chưa thực sự hoàn thiện, hơn nữa chính phẫu thuật để cung cấp máu nuôi cơ thể là một quá bản thân tim trong giai đoạn ban đầu vừa sinh ra cũng trình không sinh lý, tim phổi bị ngừng hoạt động chưa thực sự thích nghi và phát triển đầy đủ nên việc hoàn toàn. Hiện tượng đáp ứng viêm do các chất trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài kết hợp chạy tuần chuyển hóa, hiện tượng thiếu máu và tái tưới máu hoàn ngoài cơ thể sẽ làm cơ tim tổn thương và suy tim ảnh hưởng tới sức cản mao mạch phổi, ảnh hưởng nhiều. Thời gian nằm hồi sức tim ngắn nhất ngắn nhất đến khả năng co bóp của cơ tim sau phẫu thuật. Đây là sau phẫu thuật đóng thông liên nhĩ 3 ± 2,3 ngày do là yếu tố thuận lợi gây suy thất phải cấp ở hầu hết 54

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TIM HỞ Ở TRẺ EM DƯỚI 5Kg TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ kỷ thuật phẫu thuật đơn giản, thời gian phẫu thuật và sức bệnh viện nhi đồng 2 từ tháng 2/2010 đến tháng thời gian chạy tuần hoàn ngoài cơ thể ngắn nên ít suy 1/2011”, Tạp chí y học Thành Phố Hồ Chí Minh, số tim sau phẫu thuật. 15, tr16 – 20. Kết quả phẫu thuật bệnh thông liên thất có liên 3. Ngọ Văn Thanh, Nguyễn Lân Hiếu, Nguyễn Văn quan đến tuổi và cân nặng bệnh nhân khi phẫu Mão và cs (2011), “Đánh giá áp lực động mạch thuật. Trẻ dưới 45 ngày tuổi và có cân nặng dưới phổi giai đoạn chu phẫu trên bệnh nhân tim bẩm 4kg có tỷ lệ tử vong cao hơn. Sự khác biệt này có ý sinh tăng áp động mạch phổi nặng”, nghĩa thống kê với p < 0,05. Khi đưa vào phân tích www.phauthuattim.org.vn. hồi qui đa biến với 2 yếu tố liên quan là tuổi dưới 4 . Ngọ Văn Thanh, Nguyễn Lân Hiếu, Nguyễn Văn 45 ngày và cân nặng dưới 4kg thì chỉ có cân nặng Mão, Hà Mai Hương, Ngô Chí Hiếu, Nguyễn của bệnh nhân khi phẫu thuật là yếu tố liên quan Xuân Tuấn, Vũ Thục Phương (2010),“Tăng áp đến kết quả phẫu thuật đóng thông liên thất với phổi trong bệnh lý tim bẩm sinh trẻ em”, Chuyên p 0,05) có thể do số lượng nghiên cứu thuật tim hở: vai trò của siêu âm qua thành ngực của chúng tôi còn hạn chế. trong chẩn đoán và xử trí”, Tạp chí y học Thành Phố Hồ Chí Minh, tập 6, pp: 41- 46. 5. KẾT LUẬN 6. Nguyễn Lân Việt, “ Hội chứng eisenmenger ”,Thực Từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 4 năm 2014, hành bệnh tim mạch, NXB y học, tr 605-21. Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành phẫu thuật 7. Amir A, Ghaferi, John D., Birkmeyer and Justin tim hở cho 235 trường hợp tim bẩm sinh cân nặng B.D(2009), “ Variation in hospital Mortality dưới 5kg. Trong đó, nam: 43%, nữ: 57%, cân nặng associated with inpatient surgery”, N Engl J trung bình là 4,50 ± 0,66 kg, tuổi trung bình là 120 ± Med, 361, pp:1368-75. 97,09 ngày. Bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật nhiều nhất là thông liên thất chiếm tỷ lệ 80,5%. Tỷ lệ tử 8. Kansy A , Tobota Z, Maruszewski vong chung là 6,8%. Nguyên nhân gây tử vong chủ P, Maruszewski B(2010), “Analysis of 14,843 yếu là suy tim cấp sau phẫu thuật chiếm 73,3%. neonatal congenital heart surgical procedures in the European Association for Cardiothoracic Yếu tố nguy cơ liên quan đến tử vong với bệnh Surgery Congenital Database”, Ann Thorac lý thông liên thất là cân nặng dưới 4kg và tuổi dưới Surg, 89(4), pp:1255-9. 45 ngày. 9. Danielle S. Burstein, Jeffrey P.Jacobs, Jennifer S. Li, Shubin Sheng, Sean M., et al (2011), “Care TÀI LIỆU THAM KHẢO models and Associated Outcomes in Congenital 1. Trần Minh Điển, Trịnh Xuân Long, Nguyễn Thanh Heart Surgery”, Pediatrics, pp:1482-1489. Liêm(2010), “Đánh giá kết quả phẫu thuật tim hở 10. Konstantinos Dimopoulos, Ana Peset, Michael A. năm 2010 và xác định một số yếu tố liên quan”, Gatzoulis (2008), “Evaluating operability in adults www. with congenital heart disease and the role of http://nhp.org.vn/show.aspx?cat=022&nid=1760. pretreatment with targeted pulmonary arterial 2. Thạch Lễ Tín và cs (2011), “ Khảo sát các biến hypertension therapy”, International journal of chứng thường gặp sau phẫu thuật tim hở tại khoa hồi cardiology 129; pp 163-71. 55

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 12 - THÁNG 2/2016 11. Matthias Gorenflo, Hong Gu, Zhuoming Xu, 13. Sara K.P, Jennifer S.L, Danielle S.B, Shubin S, “Peri-Operative pulmonary hypertension in Sean M.O, Marshall L.J et al (2012), “Association paediatric patients: Current strategies in children of center volume with mortality and complication with congenital heart disease”, Cardiology 2010, in pediatric heart surgery”, Pediatrics,129, pp: 116, pp: 10-17. 370-6. 12. Ricardo A.M, Victor V.M, Eduardo M.D et al (2010), “Critical Care of children with heart diseases”, Springer, pp: 103-120. 56

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/ket-qua-phau-thuat-tim-ho-o-tre-em-duoi-5kg-tai-benh-vien-trung-uong-hue-2336700.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY