Kiến thức, thái độ, cách xử trí sốt và mối liên quan về trình độ học vấn của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Tri

Kiến thức, thái độ, cách xử trí sốt và mối liên quan về trình độ học vấn của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Tri
  • Mã tin : 565
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết tiến hành khảo sát kiến thức, thái độ, cách xử trí sốt và mối liên quan về trình độ học vấn của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Nội dung Text: Kiến thức, thái độ, cách xử trí sốt và mối liên quan về trình độ học vấn của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Tri

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 2 (2021) 45-53 Research Paper Knowledge, Attitude, Fever Response and the Relation with Academic Level of Mothers with Children Under 5 Years Old at the Department of Pediatrics of the Quang Tri General Hospital Ho Thi Hoai Phuong*, Nguyen Thi Khanh Linh, Le Thi Bich Quang Tri General Hospital, 266 Hung Vuong, Dong Luong, Dong Ha, Quang Tri, Vietnam Received 30 January 2021 Revised 10 February 2021; Accepted 29 March 2021 Abstract Objective: Explore knowledge, attitude, fever response and the relation with academic level of mothers with children under 5 years old at the Department of Pediatrics of the Quang Tri General Hospital. Methods: A cross-sectional study was conducted among 200 mothers with fever children under 5 years old at the Department of Pediatrics of the Quang Tri General Hospital from 01/2020 to 10/2020. Results: 75% of mothers did not understand correctly the definition of fever, 93.5% of mothers knew about complications of fever, most of which caused seizure complications for their children. 99.5% of mothers thought that fever in their children was a problem that needed attention. 100% of mothers take fever-reducing measures for their children as soon as their children have a fever. The higher academic level they had, the better knowledge and practice of caring for a feverish child. The mothers with upper high school level had better knowledge and practice of caring for a feverish child than those with secondary of elementary level. Conclusion: It is necessary to guide mothers to take care of children with fever in the hospital, enhance the role of health workers, especially nurses. Specifically, health workers should guide mothers on initial methods to reduce fever for children, fever-reducing medicines utilization, and nutrition for fever children. Keywords: fever, children under 5 years old * Corresponding author. E-mail address: lehaonhien1510@gmail.com https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.304 45

46 H.T.H. Phuong et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 2 (2021) 45-53 Kiến thức, thái độ, cách xử trí sốt và mối liên quan về trình độ học vấn của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Hồ Thị Hoài Phương­, Nguyễn Thị Khánh Linh, Lê Thị Bích Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 266 Hùng Vương, Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam Nhận ngày 30 tháng 1 năm 2021 Chỉnh sửa ngày 10 tháng 2 năm 2021; Chấp nhận đăng ngày 29 tháng 3 năm 2021 Tóm tắt Mục tiêu: Khảo sát kiến thức, thái độ, cách xử trí sốt và mối liên quan về trình độ học vấn của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang gồm 200 bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị sốt đến điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị từ ngày 01/01/2020 đến 31/10/2020 Kết quả: 75% các bà mẹ hiểu chưa đúng về khái niệm của sốt,93.5% các bà mẹ biết về biến chứng của sốt, hầu hết là biến chứng gây co giật cho trẻ. 99.5% các bà mẹ cho rằng sốt ở trẻ là vấn đề cần phải quan tâm. 100% các bà mẹ thực hiện biện pháp hạ sốt cho trẻ ngay khi trẻ sốt. Trình độ học vấn càng cao thì kiến thức và thực hành chăm sóc trẻ sốt càng tốt. Trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên có kiến thức về sốt và thực hành chăm sóc trẻ sốt tốt hơn nhóm bà mẹ có trình độ học vấn tiểu học và trung học cơ sở. Kết luận: Cần hướng dẫn bà mẹ chăm sóc trẻ sốt tại bệnh viện, nâng cao vai trò của nhân viên y tế, đặc biệt là các điều dưỡng viên chăm sóc trẻ tại bệnh phòng. Cụ thể hướng dẫn bà mẹ về biện pháp hạ sốt ban đầu cho trẻ, cách dùng thuốc hạ sốt, nuôi dưỡng trẻ khi trẻ sốt. Từ khóa: sốt, trẻ dưới 5 tuổi I. Đặt vấn đề không biết theo dõi nhiệt độ cho trẻ khi trẻ sốt, không biết các phương pháp hạ nhiệt cho trẻ, Trẻ dưới 5 tuổi sốt cao có khi kèm theo co không biết cách cho trẻ dùng thuốc hạ sốt và giật và để lại những di chứng nặng nề như: động kinh, suy giảm trí nhớ. Người mẹ có kiến thời gian dùng thuốc lần sau. Từ những thực thức, thái độ và phương pháp xử trí đúng thì trạng trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài: “Khảo sẽ hạn chế rất nhiều hậu quả không tốt cho sát kiến thức, thái độ, cách xử trí sốt và mối trẻ. Thực tế cho thấy nhiều bà mẹ biết cách xử liên quan về trình độ học vấn của bà mẹ có trí sốt cho con nhưng cũng có một số bà mẹ con dưới 5 tuổi tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị” với 2 mục tiêu: * Tác giả liên hệ - Mô tả kiến thức, thái độ và cách xử trí E-mail address: lehaonhien1510@gmail.com sốt của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại khoa https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.304 Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

H.T.H. Phuong et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 2 (2021) 45-53 47 - Tìm hiểu mối liên quan giữa trình độ 2.2.2. Phương pháp chọn mẫu học vấn (TĐHV) với kiến thức, thực hành về Sử dụng công thức tính cỡ mẫu theo tỷ lệ chăm sóc trẻ sốt của các bà mẹ. II. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 2.2.3. Phương pháp đánh giá 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Các biến số nghiên cứu: Gồm 200 bà mẹ có con bị sốt đến khám - Đặc điểm về trẻ, mẹ và điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa - Kiến thức của bà mẹ về sốt. Thái độ, thực tỉnh Quảng Trị từ ngày 1/1/2020 đến ngày hành của bà mẹ về sốt. Mối liên quan giữa 31/10/2020 TĐHV với kiến thức, thực hành về chăm sóc Tiêu chuẩn chọn bệnh: Mẹ của trẻ bị sốt trẻ sốt của bà mẹ. đến khám và điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện 2.2.4 Phương pháp thu thập số liệu: Thiết lập Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Mẹ trẻ đồng ý tham bộ câu hỏi phỏng vấn có cấu trúc theo mẫu gia nghiên cứu. chuyên biệt phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Tiêu chuẩn loại trừ: mẹ trẻ không đồng ý 2.2.5. Phương pháp xử lí số liệu: Số liệu được tham gia nghiên cứu, mẹ trẻ câm, điếc, không nhập vào phần mềm SPSS 16.0 và được xử lý nói được tiếng Kinh. theo phương pháp thống kê toán học thông 2.2. Phương pháp nghiên cứu thường. 2.2.6. Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên cứu 2..2.1. Thiết kế nghiên cứu này được tiến hành sau khi được hội đồng xét Nghiên cứu được thiết kế theo phương duyệt đề cương của Bệnh viện Đa khoa tỉnh pháp mô tả cắt ngang. Quảng Trị chấp nhận. III. Kết quả nghiên cứu 3.1. Kiến thức, thái độ, cách xử trí của các bà mẹ về vấn đề sốt ở trẻ 3.1.1. Kiến thức của các bà mẹ Bảng 1. Kiến thức của bà mẹ về sử dụng thuốc hạ sốt ở trẻ Sử dụng thuốc hạ sốt n Tỷ lệ % Có 93 46.5 Dùng ngay thuốc hạ sốt khi trẻ sốt cao Không 107 53.5 Gây độc cho gan 20 10.0 Gây độc cho thận 4 2.0 Tác hại của thuốc hạ sốt Gây hại cho hệ tiêu hóa 75 37.5 Không biết 116 58.0 Đúng 163 81.5 Thời gian giữa 2 lần dùng thuốc hạ sốt Sai 8 4.0 (4-6 tiếng) Không biết 29 14.5

48 H.T.H. Phuong et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 2 (2021) 45-53 Nhận xét: 46.5% các bà mẹ cho trẻ uống ngay thuốc hạ sốt khi trẻ sốt cao. Khoảng 40% các bà mẹ biết tác hại của thuốc hạ sốt, trong đó 37.5% các bà mẹ biết rằng thuốc hạ sốt có hại cho hệ tiêu hóa. Bảng 2. Kiến thức của bà mẹ về dấu hiệu sốt ở trẻ Dấu hiệu khi trẻ sốt n Tỉ lệ % Trẻ nóng 175 87.5 Trẻ khát nước 6 3.0 Trẻ quấy khóc 157 78.5 Khác 114 57.0 Áp má 31 15.5 Nhận xét : - Dấu hiệu trẻ nóng, trẻ quấy khóc là 2 dấu hiệu dễ nhận thấy ở các bà mẹ, gặp với tỷ lệ cao. - Gần 60% trẻ khi sốt có dấu hiệu: mặt đỏ, môi đỏ, đau đầu … Bảng 3. Kiến thức của bà mẹ về biến chứng của sốt ở trẻ Biến chứng của sốt n Tỉ lệ % Gây co giật 183 91.5 Gây mất nước 11 5.5 Gây sút cân 1 0.5 Gây rối loạn hô hấp (thở nhanh) 5 2.5 Gây ảnh hưởng não 7 3.5 Không biết 13 6.5 Nhận xét: - 91.5% các bà mẹ biết co giật là biến chứng của sốt ở trẻ. - 6.5% số bà mẹ trả lời không biết về biến chứng xảy ra khi trẻ sốt. 3.1.2. Thái độ của bà mẹ về vấn đề sốt ở trẻ Bảng 4. Thái độ của bà mẹ về vấn đề sốt ở trẻ Sốt ở trẻ là vấn đề cần quan tâm n Tỉ lệ % Có 199 99.5 Không 1 0.5 Nhận xét: 99.5% số bà mẹ cho rằng vấn đề sốt ở trẻ là nguy hiểm và cần phải quan tâm. 3.1.3. Cách phát hiện và xử trí sốt của các bà mẹ Bảng 5. Cách phát hiện trẻ sốt của bà mẹ Cách phát hiện trẻ sốt n Tỷ lệ % Bằng nhiệt kế Cặp ở nách 104 87.4 n=119 (59.5%) Cặp ở miệng 1 0.8

H.T.H. Phuong et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 2 (2021) 45-53 49 Cách phát hiện trẻ sốt n Tỷ lệ % Cặp ở hậu môn 1 0.8 Cặp ở trán 0 0.0 Cặp ở tai 13 10.9 Bằng tay 108 54.0 Áp má 31 15.5 Nhận xét: Gần 60% các bà mẹ sử dụng nhiệt kế để phát hiện nhiệt độ sốt ở trẻ, trong đó hầu hết cặp nhiệt độ ở nách cho trẻ. 54.5% các bà mẹ dùng tay để phát hiện trẻ sốt. Bảng 6. Biện pháp hạ sốt ban đầu cho trẻ Biện pháp hạ sốt ban đầu n Tỉ lệ % Chườm ấm cho trẻ 111 55.5 Lau người bằng khăn mát 71 35.5 Chườm đá cho trẻ 0 0 Dán miếng hạ sốt 127 63.5 Cho trẻ uống thuốc hạ sốt 75 37.5 Cởi bớt quần áo cho trẻ 87 43.5 Đắp thêm chăn và mặc thêm quần áo cho trẻ 20 10.0 Khác 55 27.5 Không làm gì 0 0 Nhận xét: 100% các bà mẹ hạ sốt cho con ngay khi trẻ sốt 3.2. Mối liên quan giữa TĐHV với kiến thức và cách xử trí sốt của bà mẹ. 3.2.1. Kiến thức của bà mẹ về vấn đề sốt ở trẻ theo trình độ học vấn. Bảng 7. Kiến thức của bà mẹ về sử dụng thuốc hạ sốt ở trẻ theo TĐHV ≤ THCS THPT và trung ≥ Cao đẳng Sử dụng thuốc hạ sốt (n=72) cấp (n=74) (n=54) p n % n % n % Dùng thuốc Có 48 66.7 34 45.9 11 20.4 P< 0.05 khi trẻ sốt cao Không 24 33.3 40 54.1 43 79.6 Độc cho gan 1 1.4 10 13.5 9 16.7 Tác hại của Độc cho thận 0 0 2 2.7 2 2.7 thuốc hạ sốt Hại cho tiêu hóa 8 11.1 30 40.5 37 68.5 Không biết 63 87.5 38 51.4 14 25.9 Thời gian giữa Đúng 54 75 64 86.5 54 100 2 lần dùng thuốc Sai 18 25 10 13.5 0 0

50 H.T.H. Phuong et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 2 (2021) 45-53 ≤ THCS THPT và trung ≥ Cao đẳng Sử dụng thuốc hạ sốt (n=72) cấp (n=74) (n=54) p n % n % n % Biết loại thuốc Có 24 33.3 47 63.5 46 85.2 hạ sốt Không 48 66.7 27 36.5 8 14.8 Nhận xét: Kiến thức đúng về việc sử dụng thuốc hạ sốt của các bà mẹ có TĐHV ≥ Cao đẳng có tỉ lệ cao hơn so với 2 nhóm còn lại. Kết quả có ý nghĩa thống kê với p < 0.05. Tỷ lệ các bà mẹ có TĐHV trên cao đẳng cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi trẻ sốt cao thấp hơn so với 2 nhóm còn lại. Kết quả có ý nghĩa thống kê với p

H.T.H. Phuong et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 2 (2021) 45-53 51 - Biến chứng của sốt: 91.5% các bà mẹ cho 4.3. Cách xử trí sốt của các bà mẹ. rằng sốt cao gây co giật ở trẻ, trong nghiên 4.3.1. Cách phát hiện trẻ sốt của các bà mẹ. cứu của Phạm Thị Tuyết, Đinh Thị Thu Chỉ có 59.5% các bà mẹ trong nghiên cứu Hường năm 2008 tại Hải Phòng, tỷ lệ này là sử dụng nhiệt kế để phát hiện trẻ sốt (bảng 32% [6]. 5.5% các bà mẹ trong nghiên cứu 3.5). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao của chúng tôi cho rằng sốt gây mất nước ở hơn so với nghiên cứu của Phạm Thị Tuyết trẻ. Cùng nghiên cứu về vấn đề này, tác giả và Đinh Thị Thu Hường với 12.1% [6]. Hơn Karwowska thấy ở Canada có tới 80% biết 50% các bà mẹ phát hiện trẻ sốt bằng cách sờ rằng sốt gây mất nước ở trẻ [2]. Điều này có tay, đây là một cách xác định nhiệt độ theo thể giải thích là do điều kiện kinh tế, trình độ cảm quan nên rất không chính xác nhưng nhiều bà mẹ lại dựa vào cách này để quyết học vấn và địa điểm nghiên cứu khác nhau định dùng thuốc hạ sốt cho trẻ dẫn đến tỷ lệ giữa hai quốc gia là Việt Nam và Canada. trẻ dùng thuốc hạ sốt không đúng chỉ định cao - Về việc sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ: hơn so với thực tế. Gần 50% các bà mẹ trong nghiên cứu của 4.3.2. Biện pháp hạ sốt ban đầu cho trẻ của chúng tôi cho rằng cần cho trẻ uống thuốc hạ các bà mẹ sốt ngay khi trẻ sốt cao. Kết quả này tương 100% các bà mẹ thực hiện ít nhất 1 biện tự như kết quả nghiên cứu của Đặng Thị Hà, pháp hạ sốt ban đầu cho trẻ. Trong đó 55.5% Đoàn Thị Vân là 53% [7] và cao hơn nghiên các bà mẹ thực hành đúng về biện pháp hạ sốt cứu của Hồ Thị Bích và Doãn Thúy Quỳnh ban đầu cho trẻ như chườm ấm và cởi bớt quần tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung áo là 43.5%. 40% các bà mẹ thực hành hạ sốt ban đầu cho trẻ bằng cách cho trẻ uống ngay ương năm 2012 là 24.3% [8]. thuốc hạ sốt. Kết quả của chúng tôi cũng tương 4.2. Thái độ của các bà mẹ về vấn đề sốt ở trẻ. tự như kết quả nghiên cứu của Hồ Thị Bích, 99.5% các bà mẹ cho rằng sốt ở trẻ là Doãn Thúy Quỳnh (44.4%) và cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Dr Vefik Arica tại Thổ vấn đề cần phải quan tâm. Kết quả này cũng Nhĩ Kỳ năm 2011 (28.9%) [5]. Sự khác biệt tương tự như kết quả nghiên cứu của Schmitt này có thể do điều kiện kinh tế, xã hội, trình độ tại Mĩ năm 1999 là 99% [34] và 92.5% là kết dân trí giữa hai quốc gia là khác nhau. quả nghiên cứu của Vefik Arica ở Thổ Nhĩ Kỳ 4.4. Mối liên quan giữa TĐHV với kiến thức, năm 2011 [5]. Kết quả nghiên cứu của chúng thực hành về chăm sóc trẻ sốt của các bà mẹ tôi cao hơn so với kết quả nghiên cứu của 4.4.1. Mối liên quan giữa TĐHV và kiến thức Nannini S, Pandolfini C ở Italy năm 1998 với về sốt của bà mẹ tỷ lệ này là 76% [3]. Sự khác nhau này có lẽ Tỷ lệ các bà mẹ có TĐHV trên cao đẳng là do trong những năm gần đây, các bà mẹ hiểu đúng về sốt cao nhất, thấp nhất là các bà được tiếp cận nhiều hơn với các phương tiện mẹ có TĐHV dưới THCS, sự khác biệt này có thông tin đại chúng nên kiến thức của các bà ý nghĩa thống kê với p

52 H.T.H. Phuong et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 2 (2021) 45-53 tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung dựa vào dấu hiệu trẻ nóng, quấy khóc. 93.5% ương, tác giả nhận thấy rằng không có mối các bà mẹ biết về biến chứng của sốt, hầu hết liên quan giữa TĐHV và kiến thức của các là biến chứng gây co giật cho trẻ. 58% bà mẹ bà mẹ [8]. không biết tác hại của thuốc hạ sốt. Hơn 80% Khi tìm hiểu về mối liên quan giữa kiến bà mẹ có kiến thức đúng về thời gian giữa 2 thức của các bà mẹ về biến chứng của sốt với lần dùng thuốc hạ sốt. 59.5% các bà mẹ phát TĐHV của họ, chúng tôi thấy không có mối hiện trẻ sốt bằng nhiệt kế. 100% các bà mẹ liên quan chặt chẽ giữa 2 vấn đề này. thực hiện biện pháp hạ sốt cho trẻ ngay khi trẻ Trong nghiên cứu của chúng tôi thấy rằng sốt. Trình độ học vấn càng cao thì kiến thức TĐHV và kiến thức của các bà mẹ về sử dụng và thực hành chăm sóc trẻ sốt càng tốt. Trình thuốc hạ sốt cho trẻ có mối liên quan với nhau độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên có với p< 0.05. Tóm lại, TĐHV có ảnh hưởng kiến thức về sốt và thực hành chăm sóc trẻ sốt rất lớn đến kiến thức của các bà mẹ về sốt nói tốt hơn nhóm bà mẹ có trình độ học vấn tiểu chung và cách chăm sóc trẻ sốt nói riêng. học và trung học cơ sở. 4.4.2. Mối liên quan giữa TĐHV và thực hành chăm sóc trẻ sốt của bà mẹ Tài liệu tham khảo + Về phương pháp xác định nhiệt độ cho [1] Anh NTL et al. The antipyretic effect trẻ, chúng tôi thấy trong nhóm những bà mẹ in feverish children with cold limbs by có TĐHV từ THPT trở lên sử dụng nhiệt kế combining fever-reducing medicine nhiều hơn so với những bà mẹ có TĐHV dưới and warming with gloves and socks. (in THCS. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê Vietnamese) với p

H.T.H. Phuong et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 2 (2021) 45-53 53 [7] Dinh NL. Handbook on care and National Nursing Conference - National treatment of children’s diseases, Ho Chi Hospital of Pediatrics 2010:173- 182. (in Minh City’s Youth Publishing House Vietnamese) 2003:30-32. (in Vietnamese) [9] Ha DT, Van DT. Knowledge, attitude [8] Tuyet PT, Huong DTT. Knowledge, and behavior of mothers with feverish attitudes and practice of caring for feverish children in mothers with children children visited the Phuc Yen Hospital, under 6 years old at the Hai Phong Ho Chi Minh City’s Journal of Medicine Children’s Hospital in 2008. The 6th 2010;14(4):173-179. (in Vietnamese)

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/kie-n-thu-c-tha-i-do-ca-ch-xu-tri-so-t-va-mo-i-lien-quan-ve-tri-nh-do-ho-c-va-n-cu-a-ba-me--2420592.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY