Kiến thức, thực hành chăm sóc răng miệng cho trẻ của bà mẹ có con học tại 2 trường mầm non thành phố Thái Bình năm 2019

Kiến thức, thực hành chăm sóc răng miệng cho trẻ của bà mẹ có con học tại 2 trường mầm non thành phố Thái Bình năm 2019
  • Mã tin : 1
  • Ngày đăng : 03/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Kiến thức, thực hành chăm sóc răng miệng cho trẻ của bà mẹ có con học tại 2 trường mầm non thành phố Thái Bình năm 2019 được nghiên cứu với mục tiêu sau: Mô tả kiến thức, thực hành về chăm sóc răng miệng cho trẻ của bà mẹ có con học tại 2 trường mầm non thành phố Thái Bình.

Nội dung Text: Kiến thức, thực hành chăm sóc răng miệng cho trẻ của bà mẹ có con học tại 2 trường mầm non thành phố Thái Bình năm 2019

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG CHO TRẺ CỦA BÀ MẸ CÓ CON HỌC TẠI 2 TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THÁI BÌNH NĂM 2019 Lê Thị Kiều Hạnh* Trường Đại học Y Dược Thái Bình Các bà mẹ càng có kiến thức, thái độ tích cực trong chăm sóc răng miệng ở trẻ thì trẻ càng có sức khỏe răng miệng tốt. Vì vậy vai trò của các bà mẹ trong vấn đề chăm sóc sức khỏe răng miệng của trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng. Nghiên cứu thực hiện với mục tiêu mô tả kiến thức, thực hành về chăm sóc răng miệng của bà mẹ có con học tại 2 trường mầm non thành phố Thái Bình. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện với 356 bà mẹ có con học tại 2 trường mầm non Đề Thám và Hoa Phượng thuộc thành phố Thái Bình. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi tự điền khuyết danh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 77,2% bà mẹ biết nguyên nhân sâu răng ở trẻ là do ăn nhiều bánh kẹo; 91,3% bà mẹ biết biểu hiện trẻ bị sâu răng là có lỗ màu đen; 86,8% bà mẹ biết đúng biện pháp phòng bệnh răng miệng cho trẻ bằng chải răng hàng ngày. Có 29,2% bà mẹ có kiến thức đúng về phòng bệnh sâu răng và 11,5% bà mẹ có thực hành đúng về phòng bệnh sâu răng cho trẻ. Từ khóa: kiến thức, thực hành, sức khỏe răng miệng, trẻ em, trường mầm non, Thái Bình. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Thống kê của tổ chức Unicef về tỷ lệ bệnh răng chính và răng vĩnh viễn. Hậu quả của sâu tật của học sinh tại địa bàn thành phố Hồ Chí răng sữa có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc Minh cho thấy tỷ lệ mắc bệnh răng miệng khá sống ngay lập tức hoặc lâu dài của trẻ cũng như cao, chiếm 17,41% ở trẻ mầm non; 35,14% ở gia đình trẻ, cả về kinh tế cũng như xã hội.3 Phòng học sinh tiểu học.1 Tại Thái Bình, nghiên cứu bệnh răng miệng là quá trình đơn giản, không của tác giả Phí Văn Toại (năm 2013) ở 2 trường phức tạp, không đòi hỏi trang thiết bị đắt tiền, mầm non huyện Đông Hưng cho thấy tỷ lệ sâu chi phí thấp, dễ thực hiện tại cộng đồng, đặc răng chung là 53,2%; trong đó nữ là 56,0%; biệt là ở đối tượng trẻ em. Đặc biệt, trẻ em trong nam là 54,0%. Tỷ lệ sâu răng cao nhất ở trẻ lứa tuổi mầm non đã bắt đầu hình thành nhân 5 tuổi chiếm 62,9% và thấp nhất ở trẻ 3 tuổi cách, có những nhận thức cơ bản về thế giới chiếm 41,3%.2 xung quanh và có thể hình thành những thói Hiện nay, vấn đề sâu răng là một thách thức quen chăm sóc bản thân. Và hầu hết toàn bộ cho cộng đồng đặc biệt là răng sữa. Sâu răng sữa thời gian những năm đầu đời của trẻ dưới 5 tuổi là một dạng sâu răng đặc biệt, tiến triển nhanh và là ở bên cha mẹ, kể cả khi trẻ đã đi học mẫu có tác động lâu dài lên răng. Trẻ em bị sâu răng giáo. Trong những năm này, các thói quen của như trẻ sơ sinh hoặc trẻ em ở lứa tuổi mầm non trẻ sẽ dần được hình thành và phần lớn các thói sẽ có nguy cơ nhiều về sâu răng tiếp theo ở cả quen của trẻ trong đó có thói quen ăn uống và vệ sinh răng miệng là chịu ảnh hưởng từ kiến Tác giả liên hệ: Lê Thị Kiều Hạnh thức, thái độ và hành vi của cha mẹ, đặc biệt là Trường Đại học Y Dược Thái Bình các bà mẹ là người tiếp xúc và trực tiếp chăm Email: lehanh.qn85@gmail.com sóc trẻ. Kiến thức, kĩ năng của bà mẹ càng tốt Ngày nhận: 25/10/2022 thì trẻ càng có hành vi đúng. Chính vì vậy, để Ngày được chấp nhận: 15/11/2022 đánh giá, kiến thức, hành vi của bà mẹ về chăm 300 TCNCYH 160 (12V2) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC sóc sức khỏe răng miệng của trẻ chúng tôi tiến bà mẹ)/trường. hành triển khai thực hiện nghiên cứu: “Kiến Z1-α/2: hệ số tin cậy phụ thuộc vào ngưỡng thức, thực hành về chăm sóc răng miệng cho xác suất µ (Với µ = 0,05 thì Z = 1,96). trẻ của bà mẹ có con học tại 2 trường mầm non p: ước tính bà mẹ có kiến thức, thực hành thành phố Thái Bình năm 2019” với mục tiêu đúng về phòng bệnh răng miệng cho trẻ, theo sau: Mô tả kiến thức, thực hành về chăm sóc kết quả nghiên cứu trước p = 0,65.2 răng miệng cho trẻ của bà mẹ có con học tại 2 e: độ sai lệch mong muốn, trong nghiên cứu trường mầm non thành phố Thái Bình. này chúng tôi chọn e = 0,05. Với các dữ liệu trên cỡ mẫu được tính cho II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP điều tra là 349 bà mẹ. Trên thực tế, chúng tôi 1. Đối tượng điều tra được 356 bà mẹ. Đối tượng nghiên cứu: bà mẹ là người trực Chọn mẫu: sử dụng kỹ thuật chọn mẫu ngẫu tiếp chăm sóc trẻ. nhiên đơn để chọn ra các bà mẹ có con đang Tiêu chuẩn lựa chọn học tại 2 trường mầm non Hoa Phượng và Đề - Các bà mẹ có con đang theo học tại 2 Thám để phỏng vấn. trường mầm non Hoa Phượng và Đề Thám, Phương pháp thu thập thông tin: số liệu thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. được thu thập qua bộ câu hỏi đã được chuẩn Tiêu chuẩn loại trừ bị sẵn. Đối tượng tự trả lời câu hỏi nghiên cứu - Đối tượng tại thời gian khảo sát không đủ theo mẫu có sẵn bao gồm các câu hỏi nhằm sức khỏe để tham gia trả lời câu hỏi khảo sát xác định thông tin trong quá trình nghiên cứu, hoặc đối tượng không hợp tác trong quá trình bao gồm các thông tin chung như tuổi, nghề nghiên cứu. nghiệp, trình độ học vấn…; các kiến thức liên Địa điểm và thời gian nghiên cứu quan đến phòng bệnh răng miệng cho trẻ Địa điểm nghiên cứu: nghiên cứu được tiến (nguyên nhân gây sâu răng, tác hại sâu răng, hành tại 2 trường mầm non Hoa Phượng và biểu hiện sâu răng, các biện pháp phòng bệnh Đề Thám thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái răng miệng…); cách chải răng cho trẻ, thời gian Bình. thay bàn chải cho trẻ, thói quen cho con ăn vặt, Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2019 đến tần suất thăm khám nha khoa… tháng 9/2019, thời gian thu thập số liệu tháng Biến số, chỉ số nghiên cứu 5/2019. - Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu: 2. Phương pháp nghề nghiệp, trình độ học vấn. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt - Kiến thức của bà mẹ về chăm sóc răng ngang. miệng cho trẻ: nguyên nhân gây sâu răng, biểu Cỡ mẫu: phỏng vấn kiến thức, thực hành hiện sâu răng ở trẻ, cách vệ sinh răng miệng của các bà mẹ về phòng bệnh răng miệng cho cho trẻ, cách chải răng cho trẻ, cách phòng trẻ tại 2 trường mầm non, được tính theo công bệnh răng miệng cho trẻ. thức sau: - Thực hành của bà mẹ về chăm sóc răng p(1 - p) miệng cho trẻ: thời điểm bà mẹ đánh răng cho n = Z21-α⁄2 e2 trẻ, cách chải răng, số lần chải răng cho trẻ, Trong đó: thời gian một lần chải răng, cho con ăn đồ ngọt n: là cỡ mẫu cho nghiên cứu (đơn vị mẫu là trước khi ngủ. TCNCYH 160 (12V2) - 2022 301

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Kiến thức, thực hành của bà mẹ về phòng gồm có 2 phần với 39 câu hỏi. bệnh răng miệng: cho điểm dựa vào tầm quan Xử lý số liệu trọng của mỗi vấn đề. Mỗi câu trả lời đúng được Số liệu được làm sạch và nhập liệu bằng tính là 1 điểm, trả lời sai không trừ điểm. Các bà phần mềm Epidata 3.1. Phân tích số liệu bằng mẹ trả lời đúng 75% trở lên các câu hỏi trong phần mềm SPSS 20.0. bảng hỏi xác định là đạt. Thống kê mô tả: số lượng và tỷ lệ phần trăm Công cụ nghiên cứu: bộ công cụ được xây đối với các biến định tính. dựng dựa trên mục tiêu và các biến số nghiên 3. Đạo đức nghiên cứu cứu, có tham khảo dựa trên một số nghiên Nghiên cứu được Hội đồng xét duyệt đề cứu khác (Trần Tấn Tài, 2016; Johnson John cương đề tài cấp cơ sở Trường Đại học Y Omale, 2014).4,5 Sau khi đề cương nghiên cứu Dược Thái Bình thông qua. Đối tượng nghiên được thông qua, thực hiện điều tra thử trên 50 cứu tham gia tự nguyện, chỉ điều tra những bà mẹ nhằm chỉnh sửa bộ câu hỏi. Bộ câu hỏi người đồng ý tham gia nghiên cứu. III. KẾT QUẢ Bảng 1. Phân bố một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu (n = 356) Thông tin chung Số lượng Tỷ lệ (%) Nghề nghiệp Làm ruộng 3 0,8 Công chức, viên chức 151 42,4 Buôn bán 70 19,7 Công nhân 56 15,7 Nhân viên văn phòng 76 21,4 Trình độ học vấn Tiểu học 2 0,6 Trung học cơ sở 13 3,6 Trung học phổ thông 62 17,4 Đại học, cao đẳng, trung cấp 279 78,4 Kết quả bảng 1 cho thấy 42,4% nghề nghiệp ruộng. Trình độ học vấn là trung cấp, cao đẳng, của các bà mẹ là công chức viên chức; 21,4% đại học của các bà mẹ chiếm tỷ lệ cao nhất là nhân viên văn phòng; 19,7% là buôn bán; (78,4%) và thấp nhất là bà mẹ có trình độ học 15,7% là công nhân và chỉ có 0,8% là làm vấn tiểu học (0,6%). Bảng 2. Kiến thức của bà mẹ về chăm sóc răng miệng ở trẻ (n = 356) Kiến thức của bà mẹ Số lượng Tỷ lệ (%) Nguyên nhân sâu răng Ăn nhiều bánh kẹo 275 77,2 302 TCNCYH 160 (12V2) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Kiến thức của bà mẹ Số lượng Tỷ lệ (%) Nguyên nhân sâu răng Ăn xong không chải răng 222 62,4 Không chải răng khi đi ngủ 213 59,8 Vi khuẩn 167 46,9 Ngậm thức ăn lâu khi ăn 165 46,3 Ngậm bình sữa khi ngủ 155 43,5 Virut 38 10,7 Không biết 5 1,4 Biểu hiện sâu răng Lỗ màu đen 325 91,3 Chảy máu lợi 100 28,1 Ê buốt khi ăn, uống thức ăn lạnh 169 47,5 Răng bị vỡ 161 45,2 Trẻ đau răng 249 69,9 Không biết 3 0,8 Phương pháp vệ sinh răng miệng Chải răng 333 93,5 Súc miệng 212 59,6 Dùng chỉ nha khoa 130 36,5 Dùng khăn sạch cọ răng 92 25,8 Không biết 2 0,6 Cách chải răng Chải dọc theo thân răng 76 21,3 Chải ngang thân răng 15 4,2 Chỉ chải mặt nhai 1 0,3 Chải xoay tròn từng vùng, cả mặt ngoài, mặt trong, 264 74,2 mặt nhai Biện pháp phòng bệnh răng miệng Chải răng hàng ngày 309 86,8 Súc miệng bằng nước súc miệng 205 57,6 Hạn chế đồ ngọt, ăn vặt 265 74,4 Đi khám răng định kỳ 254 71,3 TCNCYH 160 (12V2) - 2022 303

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Kiến thức của bà mẹ Số lượng Tỷ lệ (%) Biện pháp phòng bệnh răng miệng Không ngậm thức ăn 166 46,6 Không biết 5 1,4 Số liệu bảng 2 cho thấy kiến thức của bà bà mẹ biết biểu hiện trẻ bị sâu răng là có lỗ mẹ về chăm sóc răng miệng ở trẻ. 77,2% bà màu đen chiếm tỷ lệ cao nhất. 86,8% bà mẹ biết nguyên nhân sâu răng ở trẻ là do ăn nhiều biết được biện pháp phòng bệnh răng miệng bánh kẹo; 62,4% là ăn xong không chải răng; cho trẻ bằng chải răng hàng ngày. 59,8% là do không chải răng khi đi ngủ. 91,3% Bảng 3. Thực hành của bà mẹ về chăm sóc răng miệng ở trẻ (n = 356) Thực hành của bà mẹ Số lượng Tỷ lệ (%) Thời điểm bắt đầu vệ sinh răng đầu tiên Khi mọc chiếc răng đầu tiên 41 11,5 Sau khi mọc được vài răng sữa 49 13,8 Trẻ 1 tuổi 51 14,3 Trẻ 2 tuổi 121 34,0 Trẻ ≥ 3 tuổi 76 21,4 Chưa bao giờ 10 2,8 Không nhớ 8 2,2 Cách chải răng Chải dọc theo thân răng 72 20,7 Chải ngang thân răng 25 7,2 Chỉ chải mặt nhai 3 0,8 Chải xoay tròn từng vùng, cả mặt ngoài, mặt 248 71,3 trong, mặt nhai Số lần chải răng 1 lần/ngày 111 31,9 2 lần/ngày 230 66,1 3 lần/ngày 7 2,0 Thời gian 1 lần chải răng Dưới 2 phút 152 43,7 Từ 2-3 phút 130 37,4 304 TCNCYH 160 (12V2) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Thực hành của bà mẹ Số lượng Tỷ lệ (%) Thời gian 1 lần chải răng Trên 3 phút 30 9,6 Không để ý 36 10,3 Cho con ăn đồ ngọt trước khi ngủ buổi tối Có, thường xuyên 251 70,5 Có, thi thoảng 7 2,0 Không bao giờ 98 27,5 Số liệu bảng 3 cho thấy thực hành về chăm 66,1% bà mẹ chải răng cho trẻ 2 lần/ngày; về sóc răng miệng cho trẻ ở bà mẹ. Chỉ có 11,5% thời gian cho một lần chải răng có 43,7% bà bà mẹ vệ sinh răng cho con khi mọc chiếc răng mẹ chải cho con dưới 2 phút và 37,4% từ 2 - đầu tiên; 71,3% bà mẹ chải xoay tròn từng vùng, 3 phút. Có 70,5% bà mẹ cho con ăn đồ ngọt cả mặt ngoài, mặt trong, mặt nhai răng của trẻ; thường xuyên trước khi ngủ buổi tối. Bảng 4. Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức, thực hành đúng về chăm sóc răng miệng cho trẻ (n = 356) Kiến thức Số lượng Tỷ lệ (%) Kiến thức đúng 104 29,2 Thực hành đúng 41 11,5 Tổng 356 100 Số liệu bảng 4 cho thấy có 29,2% bà mẹ có mẹ có kiến thức đúng về nguyên nhân sâu răng kiến thức đúng về phòng bệnh răng miệng và do vi khuẩn.6 Tỷ lệ các bà mẹ biết nguyên nhân có 11,5% bà mẹ có thực hành đúng về phòng cũng như ảnh hưởng của sâu răng đến trẻ tuy bệnh răng miệng. chưa cao nhưng đa số các bà mẹ đều biết rằng sâu răng có thể được phòng tránh bằng hai IV. BÀN LUẬN biện pháp quan trọng trong phòng bệnh sâu Các hành vi liên quan đến sức khỏe chịu răng là chải răng hàng ngày (86,8%) và hạn ảnh hưởng bởi kiến thức, thực hành và phòng chế đồ ngọt, ăn vặt (74,4%). Nghiên cứu của bệnh răng miệng cũng không ngoại lệ. Kết quả chúng tôi tương tự kết quả nghiên cứu của tác nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 77,2% bà mẹ giả Vũ Thị Hà tại trường mầm non 19 - 5, thành biết nguyên nhân sâu răng ở trẻ là do ăn nhiều phố Thái Nguyên cho thấy 92,4% bà mẹ cho bánh kẹo; 62,4% là ăn xong không chải răng; rằng cách ngừa sâu răng là chải răng thường 59,8% là do không chải răng khi đi ngủ; 46,9% xuyên; 78,5% là hạn chế đồ ăn ngọt và 66,6% biết là do vi khuẩn. Tuy nhiên, vẫn còn 10,7% khám răng thường xuyên.7 bà mẹ cho rằng là do vi rút. Kết quả nghiên cứu Các phương pháp vệ sinh răng miệng bao của chúng tôi tương tự kết quả nghiên cứu của gồm chải răng, dùng chỉ nha khoa, súc miệng. tác giả Lê Quang Vương cho thấy 54,5% bà Khi được hỏi về các phương pháp vệ sinh răng TCNCYH 160 (12V2) - 2022 305

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC miệng cho trẻ, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao, chỉ có 11,8% bà mẹ có thực hành đúng cho thấy 93,5% các bà mẹ biết phương pháp vệ về phòng bệnh sâu răng cho trẻ (thời gian bắt sinh răng cho trẻ là chải răng. Kết quả nghiên đầu vệ sinh răng cho trẻ, cách chăm sóc răng cứu cũng cho thấy 74,2% bà mẹ biết đúng kỹ cho trẻ, thời gian cho trẻ khám răng định kỳ). thuật chải răng là chải xoay tròn từng vùng, cả Nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn kết quả mặt ngoài, mặt trong, mặt nhai. Nghiên cứu của nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thanh Thủy chúng tôi cao hơn kết quả nghiên cứu của tác (2009), quận Tây Hồ, Hà Nội ở học sinh tiểu giả Asmaa Alkhtib.8 Tuy nhiên, vẫn còn 21,3% học cho thấy kiến thức của cha mẹ về phòng bà mẹ vẫn cho rằng chỉ cần chải dọc theo thân chống sâu răng cho con đạt yêu cầu chiếm răng là được. Điều này cho thấy cần phải tăng tỷ lệ 69,3%.10 Đây thực sự là vấn đề mà các cường công tác truyền thông hơn nữa cũng nhà quản lý y tế cần quan tâm vì bà mẹ là đối như hướng dẫn các bà mẹ thực hành chải răng tượng gần gũi với trẻ, đồng thời cũng là đối đúng cách cho trẻ sẽ giúp trẻ thực hành chải tượng hướng dẫn trẻ chăm sóc răng miệng từ răng đúng cách. khi trẻ mọc những chiếc răng đầu tiên. Nếu bà Chăm sóc răng miệng cho trẻ nên bắt đầu mẹ có đầy đủ những kiến thức nha khoa thông thật sớm, ngay từ lúc mọc chiếc răng sữa đầu thường sẽ có những hành vi đúng đắn đồng tiên khi mà trẻ. Trong nghiên cứu của chúng tôi thời sẽ giúp trẻ tạo dựng những thói quen tốt để chăm sóc hàm răng của mình. Cần phải tăng cho thấy, đa số các bà mẹ bắt đầu cho trẻ chải cường tuyên truyền giáo dục phòng bệnh sâu răng từ 2 tuổi (34,0%); tiếp theo là khi trẻ được răng hơn nữa trong cộng đồng để nâng cao và 3 tuổi trở lên (21,4%); 14,3% là khi trẻ 1 tuổi; bổ sung các kiến thức thiếu hụt của các bà mẹ 13,8% là sau khi mọc được vài răng sữa; 11,5% về phòng bệnh sâu răng ở trẻ. khi trẻ mọc chiếc răng đầu tiên. Nghiên cứu của Hạn chế của nghiên cứu: Nghiên cứu chỉ chúng thấp hơn nghiên cứu của tác giả Asmaa dừng lại ở việc đo lường kiến thúc, thực hành Alkhtib, trong nghiên cứu của tác giả cho thấy của các bà mẹ về chăm sóc răng miệng dựa 42% bà mẹ chải răng khi trẻ được 2 tuổi và trên số liệu tự báo cáo của các bà mẹ là chủ 48% là khi trẻ được 3 tuổi.8 Kết quả nghiên cứu yếu, chưa thực hiện thăm khám tình trạng sâu của chúng tôi cũng cho thấy, 66,1% bà mẹ chải răng ở trẻ có bà mẹ được phỏng vấn. Do đó răng cho trẻ 2 lần/ngày. Nghiên cứu của tác giả nghiên cứu chưa chỉ ra được mối tương quan Morenike O Folayan cho thấy 15,6% ông bố và giữa sâu răng và kiến thức, thực hành của bà 16,0% chải răng cho trẻ 2 lần/ngày; thấp hơn mẹ về chăm sóc răng miệng cho trẻ. Những nghiên cứu của chúng tôi.9 Điều này có thể lý nghiên cứu tiếp theo của chủ đề này sẽ thực giải do vùng nghiên cứu của tác giả của chúng hiện thăm khám tình trạng sâu răng của trẻ để tôi và tác giả khác nhau, nghề nghiệp của đối đánh giá toàn diện hơn về vai trò của bà mẹ tượng chăm sóc các con cũng khác nhau. trong việc chăm sóc răng miệng cho trẻ. Theo quy luật chung xuất phát từ hiểu biết, có kiến thức và thái độ sẽ dẫn đến những hành V. KẾT LUẬN động của đối tượng. Kết quả nghiên cứu của Kiến thức, thực hành đúng của bà mẹ về chúng tôi cho thấy, kiến thức chung của bà mẹ phòng bệnh sâu răng cho trẻ chưa cao chỉ có về phòng bệnh sâu răng chưa cao (29,2%) nên 29,2% bà mẹ có kiến thức đúng về phòng bệnh khi đánh giá thực hành chung của bà mẹ về sâu răng và 11,5% bà mẹ có thực hành đúng về phòng bệnh sâu răng cũng chưa đạt kết quả phòng bệnh sâu răng cho trẻ. 306 TCNCYH 160 (12V2) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO một số yếu tố liên quan từ phía bà mẹ của học 1. Unicef. Phân tích tình hình trẻ em thành sinh trường tiểu học thị trấn Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa năm 2018. Luận văn thạc sĩ Y tế phố Hồ Chí Minh, Việt Nam năm 2017. 2017. công cộng. Trường Đại học Thăng Long; 2018. 2. Phí Văn Toại. Thực trạng sâu răng ở trẻ 7. Vũ Thị Hà, Lê Thị Thu Hằng. Kiến thức, 25 - 60 tháng tuổi và hiệu quả một số biện pháp thái độ, kĩ năng chăm sóc sức khỏe răng miệng can thiệp ở 2 trường mầm non huyện Đông cho trẻ dưới 5 tuổi trường mầm non 19-5, thành Hưng, tỉnh Thái Bình. Luận án Bác sĩ chuyên phố Thái Nguyên. Bản tin Y Dược học miền núi. khoa II. Trường Đại học Y Dược Thái Bình; 2016;2:97-102. 2013. 8. Alkhtib Asmaa, Morawala Abdul. 3. Colak Hakan, T.Dulgergil Coruh, Dalli Knowledge, attitudes, and practices of mothers Mehmet. Early childhood caries update: A of preschool children about oral health in Qatar: review of causes, diagnoses, and treatments. A cross-sectional survey. Dentistry journal. Journal of natural science, Biology and 2018;6(4):51. Medicine. 2013;4(1):29-38. 9. Folayan Morenike O, Kolawole Kikelomo 4. Trần Tấn Tài. Thực trạng bệnh sâu răng A, Oyedele Titus, et al. Association between và hiệu quả của giải pháp can thiệp cộng đồng knowledge of caries preventive practices, của học sinh tại một số trường tiểu học ở Thừa preventive oral health habits of parents and Thiên Huế. Luận án tiến sĩ Y tế công cộng. Đại children and caries experience in children học Huế; 2016. resident in sub-urban Nigeria. BMC oral health. 5. Omale Johnson John. Oral health 2014;14(1):1-10. knowledge, attitudes, and practices among 10. Nguyễn Thanh Thủy. Thực trạng bệnh secondary school students in Nigeria. Walden sâu răng và một số yếu tố liên quan ở học sinh University; 2014. tiểu học Nhật Tân, Hà Nội. Tạp chí Y tế Công 6. Lê Quang Vương. Thực trạng sâu răng và cộng. 2009;26:34-38. Summary KNOWLEDGE, PRACTICES OF DENTAL CARE AMONG MOTHERS HAVING CHILDREN STUDY AT TWO KINDERGARTENS IN THAI BINH CITY IN 2019 Children’s dental status was good when their mothers had a positive attitude on children’s dental care. Therefore, the mother plays an important role in taking care of children’s dental health. The research with objective to assess the knowledge, practiceamong mothers toward children’s dental health at two kindergartens in Thai Binh city. A cross-sectional descriptive survey was conducted in 356 mothers of children in two kindergartens named Hoa Phuong and De Tham in Thai Binh city. The research using anonymous self-reported questionnaires. The results showed 77.2% of mothers knew that eating lots of candies was the cause of tooth decay; 91.3% of them were aware that black spots appearing on children’s teeth were the symptom of tooth decay. Concerning the prevention of dental caries by tooth brushing every day, 86.8% of the mothers gave the correct answer. The overall rate of mothers having TCNCYH 160 (12V2) - 2022 307

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC good knowledge and practice on preventing children’s oral diseases was 29.2% and 11.5% respectively. Keywords: knowledge, practice, dental care, children, preschool, Thai Binh. 308 TCNCYH 160 (12V2) - 2022

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY