MangYTe

Tài liệu y khoa

Lupus ban đỏ hệ thống (LED) ở trẻ em

Lupus ban đỏ hệ thống (LED) ở trẻ em
  • Mã tin: 699
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh bị tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, chẩn đoán không có tiêu chuẩn vàng mà dựa vào tập hợp các triệu chứng, có nhiều tiêu chuẩn chẩn đoán như ACR-1997, ACR/SLICC 2015, EULAR/ARC 2019. Bài viết Lupus ban đỏ hệ thống (LED) ở trẻ em trình bày đánh giá mức độ hoạt động của lupus bằng các chỉ số như BILAG, SLAM, LAI , SLEDAI, ECLAM.

Nội dung Text: Lupus ban đỏ hệ thống (LED) ở trẻ em

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 20-28 Overview Systemic Lupus Erythematosus in Children Tran Dinh Long1*, Nguyen Thi Quynh Huong2 1 Vietnam Pediatric Uro-Nephrology, Hemodialysis and Transplantation Association, 18/879 La Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam 2 Tam Anh Hospital, 108 Hoang Nhu Tiep Street, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam Received 12 February 2022 Revised 1 March 2022; Accepted 5 March 2022 Abstract Systemic lupus erythematosus is a disease that affects many organs in the body, there is no gold standard to diagnosis, to diagnosis based on the set of symptoms. There are many diagnostic criteria such as ACR-1997, ACR/SLICC 2015, EULAR/ARC 2019. Assess the activity level of lupus by indicators such as BILAG, SLAM, LAI, SLEDAI, ECLAM. The cause is still unclear. Treatment has many advances in recent years, so the prognosis is quite good * Corresponding author. E-mail address: trandinhlonggs@yahoo.com https://doi.org/10.47973/jprp.v6i2.393 20

T.D. Long et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 20-28 21 Lupus ban đỏ hệ thống (LED) ở trẻ em Trần Đình Long1*, Nguyễn Thị Quỳnh Hương2 Hội Thận - Tiết niệu, Lọc máu và Ghép tạng Trẻ em Việt Nam, 1 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 2 Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, 108 Phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 12 tháng 2 năm 2022 Chỉnh sửa ngày 1 tháng 3 năm 2022; Chấp nhận đăng ngày 5 tháng 3 năm 2022 Tóm tắt Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh bị tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể, chẩn đoán không có tiêu chuẩn vàng mà dựa vào tập hợp các triệu chứng, có nhiều tiêu chuẩn chẩn đoán như ACR-1997, ACR/SLICC 2015, EULAR/ARC 2019. Đánh giá mức độ hoạt động của lupus bằng các chỉ số như BILAG, SLAM, LAI , SLEDAI, ECLAM. Nguyên nhân còn chưa rõ ràng. Điều trị có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây nên cải thiện khá tốt tiên lượng bệnh. I. Đại cương Trẻ em bị lupus có nguy cơ bị viêm thận cao Lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tạo keo hơn ở người lớn. gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể. Hiện tại nguyên nhân vẫn chưa được tìm Viêm thận Lupus là một trong các biểu hiện ra một cách rõ ràng, tuy nhiên, người ta tìm lâm sàng hay gặp và quyết định tiên lượng thấy có vai trò của gen tham gia vào, người ta nặng của bệnh. tìm thấy trên 40 gen liên quan tới SLE, ngoài Ngày nay nhờ có sự tiến bộ của thuốc ra có các yếu tố bên ngoài như môi trường nhóm suy giảm và ức chế miễn dịch tỷ lệ như tia cực tím, thuốc lá…thuốc (bactrim), sống sót của bệnh đã được cải thiện. Trong hóa chất (hydrazin), virus: (parvo VR, CMV, những năm 50 tỷ lệ sống sót trên 5 năm của HCV…), các yếu tố như hormon… viêm thận lupus gần như là 0%. Gần đây nhờ Chẩn đoán SLE: Hiện tại các tiêu chuẩn thuốc ức và suy giảm miễn dịch bolus đường chẩn đoán đang được sử dụng gồm: tĩnh mạch như cyclophosphamide, tỷ lệ sống - ARC (American College of sót 5-10 năm là 85% và 73%. Tần suất bị Rheumatology) sửa đổi 1997 LED là 1/2000 dân (Mỹ). Bệnh gặp ở nữ + Chẩn đoán SLE: 4/11 tiêu chuẩn (theo nhiều hơn nam (tỷ lệ nữ/nam 9:1), có viêm ACR-1997) thận thường tiên lượng xấu hơn ở nam giới. + Có độ nhạy 96%, độ đặc hiệu 96% cho * Tác giả liên hệ SLE E-mail address: trandinhlonggs@yahoo.com - SLICC 2012 (Systemic Lupus https://doi.org/10.47973/jprp.v6i2.393 International Collaborating Clinics)

22 T.D. Long et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 20-28 Tiêu chuẩn lâm sàng Tiêu chuẩn miễn dịch 1. Tổn thương da lupus cấp tính 1. ANA dương tính 2. Tổn thương da lupus mạn tính 2. Anti-dsDNA dương tính (gấp 2 lần bình 3. Loét miệng hoặc mũi thường nếu làm theo phương pháp Elisa) 4. Rụng tóc không để lại sẹo 3. Anti-Sm dương tính 5. Viêm khớp 4. Kháng thể kháng phospholipid dương tính 6. Viêm thanh mạc 5. Giảm bổ thể (C3, C4, CH50) 7. Tổn thương thận 6. Test Coombs trực tiếp dương tính (không 8. Tổn thương thần kinh tính nếu đã có thiếu máu, tan máu) 9. Thiếu máu tan máu 10. Giảm bạch cầu hoặc giảm lympho 11. Giảm tiểu cầu Chẩn đoán: ít nhất 4 tiêu chuẩn (ít nhất 1 lâm sàng và 1 miễn dịch hoặc có bằng chứng viêm thận lupus trên sinh thiết và KTKN (+) hoặc kháng thể kháng ds-DNA (+). Sau đó, Tiêu chuẩn chẩn đoán lupus mới dự kiến ACR/SLICC 2015 ra đời. Ban lupus da cấp tính/mạn tính Tối đa 2 điểm — Ban cánh bướm 2 điểm — Ban lupus bán cấp 1 điểm — Ban đỏ dạng sẩn hoặc viêm mạch mề đay 1 điểm — Nhạy cảm với ánh sáng 1 điểm Ban lupus dạng đĩa hoặc ban lupus phì đại kiểu mụn cóc 1 điểm Rụng tóc không để lại sẹo 1 điểm Loét miệng/mũi 1 điểm Viêm khớp 1 điểm Viêm màng phổi và/hoặc viêm màng ngoài tim 1 điểm Rối loạn tâm thần và/hoặc động kinh và/hoặc rối loạn ý thức cấp tính 1 điểm Tổn thương thận bao gồm 1 điểm — Protein niệu ≥ 3+ hoặc ≥ 500mg/ngày hoặc có trụ niệu 1 điểm — Tổn thương viêm thận lupus trên mô bệnh học 2 điểm Bệnh máu Tối đa 3 điểm — Giảm bạch cầu < 4000/mm3 hoặc giảm lympho < 1500/mm3 ở 2 lần 1 điểm xét nghiệm hoặc bạch cầu giảm < 4000/mm và giảm lympho < 1500/ 3 mm3 ở 1 lần xét nghiệm — Giảm tiểu cầu < 100.000/mm3 1 điểm — Thiếu máu, tan máu 1 điểm Các xét nghiệm huyết thanh Tối đa 3 điểm — ANA dương tính thấp 1 điểm

T.D. Long et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 20-28 23 — ANA dương tính cao với tính chất đồng nhất hoặc xuất hiện ở ngoại vi 2 điểm — Kháng thể kháng ds-DNA dương tính 2 điểm — Kháng thể kháng Sm dương tính 2 điểm — Các kháng thể kháng phospholipid dương tính 1 điểm — Bổ thể trong huyết thanh giảm (C3 và/hoặc C4 và/hoặc CH50) 1 điểm - Chẩn đoán SLE nếu > 4 điểm. 3 điểm gợi ý lupus, 2 điểm: có khả năng; 1 điểm: có thể - EULAR/ARC 2019 (European League Against Rheumatism). EULAR/ACR có độ nhạy 96.1% và độ đặc hiệu 93.4%, so với 82.8% độ nhạy và 93.4% độ đặc hiệu của ACR 1997 Bệnh nhân có ít nhất một tiêu chí lâm sàng và từ 10 điểm trở lên được phân loại là mắc SLE Tiêu chuẩn lâm sàng Điểm Tiêu chuẩn miễn dịch học Điểm Triệu chứng toàn thân Kháng thể kháng phospholipid — Sốt 2 Kháng thể kháng cardiolipin — Triệu chứng ở da hoặc 2 — Rụng tóc không sẹo 2 Kháng thể kháng β2 GP1 hoặc — — Loét miệng 2 Kháng thể kháng đông lupus — — Ban da bán cấp hay ban da dạng đĩa 4 Bổ thể — Ban da Lupus cấp tính 6 — C3 thấp hay C4 thấp 3 Viêm khớp — C3 và C4 thấp 4 — Viêm màng hoạt dịch hoặc đau ít nhất 6 Kháng thể đặc hiệu lupus 2 khớp Thần kinh — Kháng thể kháng Ds DNA 6 — Mê sảng 2 — Kháng thể kháng Smith 6 — Rối loạn tâm thần 3 5 - Tất cả các bệnh nhân phải có ANA — Co giật dương tính ≥ 1:80 (tiêu chuẩn đầu Viêm thanh mạc tiên). — Tràn dịch màng phổi hoặc màng tim 5 - Bệnh nhân phải có ≥ 10 điểm — Viêm màng ngoài tim cấp 6 - Phải có ít nhất 1 triệu chứng lâm sàng. Bệnh máu - Không tính tiêu chuẩn nếu có một — Giảm bạch cầu 3 chẩn đoán khác phù hợp hơn lupus. — Giảm tiểu cầu 4 - Các tiêu chuẩn cần không xảy ra đồng — Huyết tán tự miễn 4 thời. Thận - Chỉ lấy tiêu chuẩn cao nhất trong các cơ quan tổn thương trên. — Protein niệu > 0.5 g/24 giờ 4 - Sự xảy ra của tiêu chuẩn trên ít nhất — Viêm thận lupus lớp II hay V 8 một trường hợp là đủ. — Viêm thận lupus lớp III hay IV 10

24 T.D. Long et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 20-28 Đánh giá chỉ số hoạt động của SLE: có - Tránh có thai nhiều các chỉ số để đánh giá như: - Phòng nhiễm trùng — BILAG - Britist Isles Lupus Assessment - Tránh ánh sáng mặt trời, dùng kem ít Group Index - 1988 - Hội Da liễu Anh nhất 30 SPF (Sun Protection Factor) — SLAM - The Systemic Lupus Activity - Tránh stress, tránh vận động mạnh, học Measure - 1989 thư giãn — LAI - The Lupus Activity Index - John - Bệnh nhân bắt đầu dùng prednisone, Hopkins kiểm soát P(kg), ăn ít lipid, thể dục — SLEDAI - The Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index Thuốc điều trị: - 1993 - Trường Toronto Nguyên tắc: Dùng thuốc ít tác dụng phụ. — ECLAM - The European Consensus Liều thấp nhất có thể kiểm soát bệnh. Bệnh Lupus Activity Measure - 1992 nặng điều trị tích cực. Người ta dùng chỉ số SLEDAI cho điểm SLE thể nhẹ (khớp, da): Hydroxy- các triệu chứng xuất hiện theo các thang điểm chloroquin đơn độc liều < 5 mg/kg/ngày khác nhau, rồi sau đó tính điểm. SLEDAI: < 95 nghiên cứu chỉ ra: Hydroxychloroquin 6 điểm là nhẹ; trung bình: 7-12 điểm; Nặng tác dụng trên độ hoạt động của bệnh và tỷ > 12 điểm lệ sống sót tuy nhiên ít tác dụng hơn trong Điều trị cải thiện tổn thương tạng, tắc mạch, xơ vữa mạch, tỷ trọng xương. - Đảm bảo được đời sống kéo dài nhất có thể, Thuốc chống viêm non steroid: tăng nguy cơ bị viêm màng não nước trong. - Độ hoạt động bệnh thấp nhất, Corticoid liều trên 0,2 mg/kg/ngày: ảnh - Phòng hủy hoại các cơ quan, hưởng tới phát triển chiều cao của trẻ. - Giảm thiểu độc tính của thuốc, SLE thể trung bình: Methyl prednisolone - Cải thiện chất lượng sống, giáo dục gia bolus để kiểm soát độ hoạt động của bệnh, đình và bệnh nhân trong điều trị bệnh. corticoid và Hydroxychloroquin. Nếu không - Điều trị bệnh là tùy từng cá thể dựa theo kiểm soát được bệnh: Mycophenolate Mofetil độ hoạt động của bệnh, độ nặng của bệnh và (MMF) hoặc Azathioprine. Nếu bệnh vẫn bệnh đi kèm. tồn tại thì dùng cyclophosphamid (CYC) và - Điều trị cần nhiều chuyên ngành cùng Rituximab. phối hợp. Methotrexate: ít được nêu lên trong SLE trẻ em mặc dù rất tốt trong điều trị bệnh cơ Điều trị cụ thể: xương. Phải rất cẩn thận do làm chức năng Chế độ ăn uống và sinh hoạt: thận xấu đi. - Hạn chế protein đưa vào nếu suy thận SLE thể nặng: Methyl prednisolone bolus nặng và CYC tĩnh mạch. MMF lựa chọn chính

T.D. Long et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 20-28 25 trong SLE nặng, CYC được chuyển sang - BN không đáp ứng với dùng đơn độc MMF để hạn chế tác dụng độc của CYC. Corticosteroid, SLE nặng có tổn thương thận tăng sinh - Khi BN có biểu hiện tác dụng phụ của gian mạch lan tỏa đe dọa tính mạng, tổn Corticosteroid, thương thần kinh hoặc chảy máu phổi thì - Khi chức năng thận xấu đi, dùng CYC tĩnh mạch. - Khi có tổn thương tăng sinh nặng hoặc SLE trơ ỳ: không đáp ứng với các thuốc có bằng chứng xơ thận trên sinh thiết. ức chế miễn dịch trên, Rituximab (kháng 1. MMF 1200 mg/m2 (hoặc 30-40mg/kg/ thể đơn dòng anti CD20, kháng thể đơn ng ) uống chia 2 lần; dùng trên 3 tháng. Sau dòng kháng lại kháng nguyên bề mặt tế bào đó giảm dần liều và duy trì lâu dài B) và Belimumab (kháng thể đơn dòng Ig Myfortic 800 mg/m2 (20mg/kg/ng.) uống G1 Lambda) được sử dụng. Infliximab: đối chia 2 lần; dùng trên 3 tháng. Sau đó giảm kháng TNF alpha, rất hiệu quả trong viêm dần liều và duy trì lâu dài, dùng khi MMF có thận SLE. Abetimus: giảm nồng độ KT kháng tác dụng phụ trên đường tiêu hóa. DNA, tuy nhiên không giảm được đợt bùng phát của SLE 2. Endoxan: 500 mg/m2 tĩnh mạch 1 tháng/ lần, ngay sau truyền bolus Endoxan - Ghép tế bào gốc tạo máu và trung mô phải chống độc bằng truyền dung dịch cũng được sử dụng. Glucose 5% hoặc dung dịch đẳng trương Điều trị đặc hiệu thận: thích hợp 500ml-1000ml tùy cân nặng; điều chỉnh liều theo lâm sàng và đáp ứng huyết - Cố gắng bảo tồn thận học; dùng phối hợp với leuprolide acetate để - Điều trị theo loại tổn thương phòng suy buồng trứng (tuy nhiên với liều - Đánh giá chỉ số hoạt động và mạn tính này thuốc endoxan cũng rất ít tác dụng phụ cho cơ thể so với liều cao được khuyến cáo - Điều trị các biểu hiện ngoài thận trước đây) A/ Điều trị viêm thận 3. Imuran: Khởi đầu: 1 mg/kg/ngày sau Theo mức độ tổn thương thận đó tăng liều tới 2-3 mg/kg/ngày uống 1 lần hoặc chia 2 trong ngày tùy theo đáp ứng lâm - Độ I (Tổn thương gian mạch tối thiểu): sàng và huyết học. Không điều trị đặc hiệu Không dùng chung Imuran với allopurinol - Độ II (Viêm thận tăng sinh gian mạch): (do chất này làm giảm tác dụng của imuran), Prednisone 0.5-1 mg/kg/ngày trong thời gian ức chế men chuyển (do gây thiếu máu và 1-3 tháng. Sau đó theo đáp ứng lâm sàng mà giảm bạch cầu nặng khi dùng chung ức chế dùng liều sàn 5-10 mg trong 2 -2,5 năm. men chuyển), giảm tác dụng của warfarin - Độ III (Viêm thận ổ) và độ IV (Viêm - Độ V (viêm thận màng): điều trị thận lan toả): nguy cơ cao gây suy thận giai prednisone trong 1-3 tháng sau đó kéo dài 1-2 đoạn cuối yêu cầu điều trị mạnh. năm nếu đáp ứng xuất hiện, nếu không đáp Dùng thuốc ức chế miễn dịch khác khi: ứng, dùng pred ngắt quãng

26 T.D. Long et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 20-28 Chú ý: — Nếu bệnh nhân có viêm đa khớp hoặc - Thuốc suy giảm miễn dịch nói chung tổn thương da: dùng hydroxychloroquine không được sử dụng trừ khi chức năng thận (Plaquenil) thuốc này an toàn chỉ 1% bệnh xấu đi hoặc có bằng chứng tăng sinh trên sinh nhân xuất hiện bệnh võng mạc, bệnh này thiết thận. sẽ hết nếu ngừng thuốc. Thuốc này còn được sử dụng trong giai đoạn thuyên giảm - Độ VI (xơ thận): Tương đương suy thận bệnh do nó có tác dụng ức chế tăng sinh mạn giai đoạn cuối: Lọc máu hoặc ghép thận lymphocyte. Liều 3 mg/kg/ngày (không Thận nhân tạo tốt hơn thẩm phân màng quá 400 mg/ngày). Cứ 6 tháng thì kiểm tra bụng vì lọc màng bụng sẽ gây tăng anti- mắt và điện tâm đồ 1 lần. Nói chung, thuốc dsDNA, giảm tiểu cầu mạnh hơn, và cần liều chống sốt rét dùng an toàn trong lupus prednisolon cao hơn. Hơn nữa thận nhân tạo (Dr. Petri at the British Columbia Lupus còn có biểu hiện chống viêm do giảm T hỗ Society Symposium in November, 2002.). trợ. Nếu không có hydroxychloroquine thì có - Cả cyclophosphamide và azathioprine thể thay bằng chloroquine (nivaquin) liều đều tác dụng trong viêm thận tăng sinh, 5 mg/kg/ngày nhưng thuốc này không an cyclophosphamide tốt hơn trong việc phòng toàn với mắt bằng hydroxychloroquine. suy thận giai đoạn cuối. Mycophenolate Thuốc này có thể dùng kéo dài để hạn chế mofetil có tác dụng ở những bệnh nhân này tái phát bệnh. và có thể dùng đơn độc hoặc sau khi truyền — Khi ra ngoài ánh nắng mặt trời cần dùng cyclophosphamide tĩnh mạch hàng tháng một kem chống nắng loại UVA và UVB. liệu trình 6 tháng . — Bệnh nhân đang điều trị warfarin hoặc - Mycophenolate mofetil dùng cho bệnh cyclophosphamide nếu có thai có thể gây nhân tổn thương thận độ III và IV hiệu quả như cyclophosphamide tĩnh mạch và ít độc quái thai. Một vài bệnh nhân có kháng thể cho tế bào và chức năng thận ổn định hơn anti-Rho và anti-La có nguy cơ gây tim bẩm sinh ở thai nhi. Bệnh nhân có kháng - Suy thận giai đoạn cuối cần ghép thận, thể antiphospholipid dương tính có nguy trong khi chờ đợi phải được lọc máu mạn. cơ mất thai, dùng aspirin liều thấp có thể - Chế độ ăn kiêng khi có cao huyết áp, tăng tránh được nguy cơ này. lipid máu và suy thận — Bệnh nhân cần rất cẩn thận với thuốc B/ Điều trị ngoài thận: kháng sinh nhóm sulfamid vì nó có thể — Nếu bệnh nhân có kháng thể kháng khởi động hoặc làm nặng thêm bệnh. phospholipid dương tính cần làm xét — Bệnh nhân cần tránh khói thuốc lá, vì khói nghiệm đông máu toàn bộ, nếu INR 3-4 thuốc sẽ làm triệu chứng ban của da thêm thì lập tức phải dùng wafarin liều cao cho xấu đi. Cần tránh các stress về thể chất bệnh nhân. Nếu INR bình thường hoặc 50000/mm . 3 dịch.

T.D. Long et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 20-28 27 — Các vắc xin cúm và vắc xin viêm phổi đều o Vô sinh an toàn cho bệnh nhân lupus. o Loãng xương — Cần phải dùng thêm calcium và vitamin D o Hoại tử vô mạch nếu bệnh nhân dùng prednisolone. o Nguy cơ ung thư — Prednisolone dù dùng với liều thấp cũng Tiên lượng gây nguy cơ bệnh mạch vành bệnh nhân cần ăn ít chất béo và cholesterol trong chế — Tiên lượng xấu khi độ ăn. - Bị viêm thận trên 5 tháng mà chưa được — DHEA được coi như một hormon nam nhẹ, điều trị hai nghiên cứu ở Mỹ cho thấy có tác dụng o Viêm thận xuất hiện ở tuổi nhỏ tốt trong lupus, hơn nữa nó còn có tác o Giới nam dụng trong loãng xương. o Da đen Theo dõi: o Tăng huyết áp o Khám BN ít nhất 1 tháng 1 lần o Hội chứng thận hư xuất hiện o Xét nghiệm KT kháng nhân, C3 và C4 o Tăng anti-dsDNA kéo dài và C3 và C4 thấp khi bệnh nhân bị lupus thể hoạt động . o Viêm thận lan toả hoặc chỉ số mạn tính o Cyclophosphamide cần kiểm tra CTM. cao. o Azathioprine và mycophenolate mofetil cần kiểm tra CTM và chức năng gan. — Cần kiểm tra ure, creatinin máu, protein Tài liệu tham khảo niệu và tế bào niệu hàng tháng, khi bệnh [1] Dooley MA. Clinical and laboratory ổn định thì 2-3 tháng 1 lần. features of lupus nephritis.. Dubois’ — Bệnh có thể xuất hiện trở lại sau nhiều Lupus Erythematosus. 7th ed. năm ổn định. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2007:1112-1130. Biến chứng: [2] Marisa KG. Systemic lupus — Biến chứng của bệnh thường liên quan tới erythematosus in children: treatment, tăng HA hoặc HCTH: complication, and prognosis. Uptodate o Biến chứng tim mạch 2022. o Đột quỵ [3] Bigler C, Lopez-Trascasa M, Potlukova E et al. Antinucleosome antibodies o Tăng lipid máu as a marker of active proliferative o Tăng đông với tắc mạch lupus nephritis. Am J Kidney Dis — Biến chứng liên quan tới điều trị: 2008;51(4):624-629. https://doi. org/10.1053/j.ajkd.2007.10.041. o Nhiễm trùng [4] Ginzler EM, Dooley MA, Aranow o Giảm bạch cầu và các tế bào máu C et all. Mycophenolate mofetil o Viêm bàng quang chảy máu or intravenous cyclophosphamide

28 T.D. Long et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 2 (2022) 20-28 for lupus nephritis. N Engl J Med 2005;44(12):1542-1545. https://doi. 2005;353(21):2219-2228. https://doi. org/10.1093/rheumatology/kei080 org/10.1056/NEJMoa043731. [7] Petri M. Musculoskeletal complications [5] Looney RJ, Anolik JH, Campbell D et al. of systemic lupus erythematosus in B cell depletion as a novel treatment for the Hopkins Lupus Cohort: an update. systemic lupus erythematosus: A phase Arthritis Care Res 1995;8(3):137-45. I/II dose-escalation trial of rituximab. https://doi.org/10.1002/art.1790080305. Arthritis Rheum 2004;50(8):2580-2589. [8] Recommendations for the prevention https://doi.org/ 10.1002/art.20430 and treatment of glucocorticoid- [6] Leandro MJ, Cambridge G, Edwards JC induced osteoporosis. American et al. B-cell depletion in the treatment College of Rheumatology Task Force of patients with systemic lupus on Osteoporosis Guidelines. Arthritis erythematosus: a longitudinal analysis Rheum 1996;39(11):1791-1801. https:// of 24 patients. Rheumatology (Oxford) doi.org/10.1002/art.1780391104

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/lupus-ban-do-he-thong-led-o-tre-em-2542019.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY