Malignant catatonia due to anti-NMDA-receptor encephalitis in a 17-year-old girl: Case report

Malignant catatonia due to anti-NMDA-receptor encephalitis in a 17-year-old girl: Case report
  • Mã tin : 212
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Anti-NMDA-Receptor encephalitis is a severe form of encephalitis that was recently identified in the context of acute neuropsychiatric presentation. Here, we describe the case of a 17-year-old girl referred for an acute mania with psychotic features and a clinical picture deteriorated to a catatonic state. Positive diagnosis of anti-NMDAreceptor encephalitis suggested specific treatment.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY