MangYTe

Tài liệu y khoa

Mental health literacy and mental health status in adolescents: A population-based survey

Mental health literacy and mental health status in adolescents: A population-based survey
  • Mã tin: 92
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
This study aims to investigate the association between mental health literacy and the mental health status, particularly depression, among adolescents.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mental-health-literacy-and-mental-health-status-in-adolescents-a-population-based-survey-2208037.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY