Methodological challenges in following up patients of a hospital child protection team: Is there a recruitment bias?

Methodological challenges in following up patients of a hospital child protection team: Is there a recruitment bias?
  • Mã tin : 214
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
The aims of this study are to describe the methodological challenges in recruiting a follow-up sample of children referred to an interdisciplinary hospital child protection team (CPT) and to compare participating versus non-participating groups on several demographic variables and maltreatment characteristics.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY