Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Hòa Bình năm 2020-2021

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Hòa Bình năm 2020-2021
  • Mã tin : 636
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi ở trẻ em Hòa Bình. Phương pháp: Mô tả hồi cứu và tiến cứu trên 216 trẻ em Hòa Bình mắc viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi có độ tuổi dưới 5 tuổi mắc viêm phổi, thời gian từ tháng 1/2020 đến 12/2021, với các triệu chứng được chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn của BYT và WHO.

Nội dung Text: Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Hòa Bình năm 2020-2021

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 43-52 Research Paper Some Clinical and Subclinical Characteristics of Pneumonia in Children Under 5 Years Old Group in Hoa Binh Province Vu Thi Tam1, Phung Thi Bich Thuy1, Do Thu Huong1, Quach Thi Hoa1, Nguyen Quoc Tien2, Nguyen Quang Tu2, Chu Thi Thu Hoai3, Nguyen Thanh Chung3, Bui Thi Hang2, Pham Thu Hien1 1 Vietnam National Children’s Hospital, 18/879 La Thanh, Dong Da, Hanoi, Vietnam 2 Hoa Binh Department of Health, 98 Tran Hung Dao, Hoa Binh City, Hoa Binh Province, Viet Nam 3 Hoa Binh General Hospital, 10 Cluster, Dong Tien Ward, Hoa Binh City, Hoa Binh Province, Viet Nam Received 30 May 2021 Revised 16 June 2021; Accepted 28 June 2021 Abstract Objectives: To describe some clinical and subclinical characteristics of pneumonia in children in Hoa Binh province. Methods: This was a retrospective and prospective study on 216 children under 5 years of age with pneumonia treated at the General Provincial Hospital, Mai Chau District Medical Center, Kim Boi District Medical Center in Hoa Binh province from January 2020 to December 2021, with symptoms diagnosed according to MOH and WHO guidelines. Results: The disease was more common in girls than in boys, in children under 2 years old (>78%). The rate of bacterial infection in the retrospective group was 21.5%, the prospective group was 44%. In which, the highest was still S. pneumonia and H. Influenza. Common clinical symptoms were cough (>89%), wheezing (>79%), fever (>30%), lungs with moist rales, bronchial rales; less than dyspnea, chest indrawing. Chest X-ray showed interstitial lesions (>36%), opacities (>45%), solid masses (11%). The main treatment is antibiotics (>74%). The rate of cured and reduction is high (>94%). Conclusion: Pneumonia is a common disease with varieties symptoms in children under 5 -year-old group in Hoa Binh province. Streptococus pneumoniae and Haemophylus influenzae are most common biological causes of pneumonia. Some historical information related to diagnosis and treatment should be concerned in the future. Keywords: pneumonia, children, Hoa Binh * Corresponding author. E-mail address: bstamvu@gmail.com https://doi.org/10.47973/jprp.v5i4.338 43

44 V.T. Tam et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 43-52 Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Hòa Bình năm 2020-2021 Vũ Thị Tâm1*, Phùng Thị Bích Thủy1, Đỗ Thu Hường1, Quách Thị Hoa1, Nguyễn Quốc Tiến2, Nguyễn Quang Tự2, Chu Thị Thu Hoài3, Nguyễn Thành Chung3, Bùi Thị Hằng2, Phạm Thu Hiền1 1 Bệnh viện Nhi Trung ương, 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 2 Sở Y tế Hòa Bình, 98 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam 3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Tổ 10, Phường Đồng Tiến, Tp. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam Nhận ngày 30 tháng 5 năm 2021 Chỉnh sửa ngày 16 tháng 6 năm 2021; Chấp nhận đăng ngày 28 tháng 6 năm 2021 Tóm tắt Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi ở trẻ em Hòa Bình. Phương pháp: Mô tả hồi cứu và tiến cứu trên 216 trẻ em Hòa Bình mắc viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi có độ tuổi dưới 5 tuổi mắc viêm phổi, thời gian từ tháng 1/2020 đến 12/2021, với các triệu chứng được chẩn đoán xác định theo tiêu chuẩn của BYT và WHO. Kết quả: Bệnh gặp ở trẻ nữ nhiều hơn nam, ở trẻ dưới 2 tuổi (>78%). Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn ở nhóm hồi cứu là 21.5%, nhóm tiến cứu là 44%. Trong đó, cao nhất vẫn là phế cầu và H. Influenza. Triệu chứng lâm sàng thường gặp là ho (>89%), khò khè (>79%), sốt (>30%), phổi có ran ẩm, ran phế quản; ít gặp khó thở, rút lõm lồng ngực. X-quang phổi có tổn thương kẽ (>36%), nốt mờ (>45%), khối đông đặc (11%). Biện pháp điều trị chủ yếu là kháng sinh (>74%). Tỷ lệ khỏi bệnh cao (>94%). Kết luận: Viêm phổi là bệnh hay gặp với triệu chứng lâm sàng đa dạng ở trẻ dưới 5 tuổi tại Hòa Bình. Căn nguyên gây bệnh chủ yếu là phế cầu và H. Influenzae. Khai thác một số thông tin liên quan tiền sử của trẻ giúp chẩn đoán và điều trị, cần được quan tâm cải thiện. Từ khóa: Viêm phổi, trẻ em, Hòa Bình. I. Đặt vấn đề liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm Viêm phổi (VP) là bệnh lý thường gặp 2015 có 920.136 trẻ dưới 5 tuổi tử vong do ở trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ. Bệnh có tỷ VP, chiếm 16% số trẻ tử vong trên toàn thế giới. Tức là, cứ 35 giây có một trẻ tử vong lệ mắc và tử vong hàng đầu ở trẻ em Việt do VP [1]. Nam cũng như trên toàn thế giới. Theo số Ở Việt Nam, theo thống kê của Quỹ nhi * Tác giả liên hệ đồng liên hợp quốc (UNICEF) năm 2012 mặc E-mail address: bstamvu@gmail.com dù tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm https://doi.org/10.47973/jprp.v5i4.338 đáng kể, từ 51 trẻ trên 1000 ca đẻ sống năm

V.T. Tam et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 43-52 45 1990 xuống còn 23 trên 1000 ca năm 2010. II. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu Tuy nhiên, VP vẫn là nguyên nhân chính gây 2.1 Đối tượng nghiên cứu: tử vong (TV) ở trẻ em, chiếm 12% tổng số tử vong chung dưới 5 tuổi và chiếm 75% tử Trẻ 1 tháng đến 5 tuổi được chẩn đoán là vong do các bệnh về hô hấp [2]. viêm phổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Tổ Căn nguyên gây viêm phế quản phổi ở trẻ chức Y tế Thế giới vào điều trị tại viện Đa em rất đa dạng: virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh khoa tỉnh Hòa Bình; Trung tâm y tế huyện trùng. Các nghiên cứu (NC) gần đây cho thấy, Kim Bôi; Trung tâm y tế huyện Mai Châu ở các nước phát triển căn nguyên gây bệnh trong thời gian từ tháng 01/2020 đến 12/2021. VP chủ yếu là do virus (virus cúm, á cúm, Tiêu chuẩn lựa chọn: hợp bào hô hấp, Rhinovirus, Enterovirus, + Đủ tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi theo Adenovirus.v.v.) chiếm 80-90%. Ngược lại B Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới: Ho, sốt, thở tại các nước đang phát triển, vi khuẩn vẫn là nhanh, .... nguyên nhân quan trọng gây viêm phế quản + Xquang phổi: có tổn thương viêm phổi phổi ở trẻ em, chiếm 75% [4]. + Tìm thấy dấu ấn vi khuẩn:Nhóm hồi Với sự phát triển kỹ thuật Real time PCR cứu xác định tác nhân vi khuẩn bằng nuôi đa mồi đã giúp xác định được cùng một lúc cấy dịch tỵ hầu. Nhóm tiến cứu xác định tác nhiều căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi, cả nhân vi khuẩn dựa vào kỹ thuật Real-time vi khuẩn điển hình hay không điển hình. Vì PCR. vậy, nó có giá trị rất cao trong chẩn đoán và Tiêu chuẩn loại trừ: trẻ bị VP thứ phát sau: điều trị. dị vật đường thở, đuối nước, sặc dầu... Trẻ bị Hòa Bình là tỉnh miền núi cách thủ đô Hà hen phế quản, lao phổi. Nội hơn 70 km nhưng có nhiều huyện khó 2.2 Phương pháp nghiên cứu khăn, tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho toàn dân nói chung và trẻ em nói riêng còn có * Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu mô tả nhiều bất cập. Bệnh viện tuyến huyện không loạt ca bệnh hồi cứu và tiến cứu. có khoa nhi riêng, có 3/10 bệnh viện huyện * Cỡ mẫu: tất cả bệnh nhân đủ tiêu chuẩn không có bác sỹ chuyên khoa Nhi. Tỷ suất tử viêm phổi được lựa chọn vào nghiên cứu vong ở trẻ em tỉnh Hòa Bình năm 2018 được * Chọn mẫu: thuận tiện đánh giá là cao hơn so với các tỉnh trong khu 2.3. Phân tích số liệu: số liệu sau khi thu thập vực: Tỷ suất TV sơ sinh: 5,4%; Tỷ suất TV được nhập liệu, xử lý và phân tích trên phần

46 V.T. Tam et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 43-52 III. Kết quả nghiên cứu 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu Trong nhóm hồi cứu, bệnh nhân dưới 2 tuổi chiếm đa số 80.4%, bệnh nhân nữ nhiều hơn bệnh nhân nam. So sánh với nhóm tiến cứu, bệnh nhân dưới 2 tuổi chiếm 78.0%, bệnh nhân nữ nhiều hơn bệnh nhân nam. Khai thác thông tin không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. Bảng 1. Đặc điểm tiền sử sản khoa, tình trạng dinh dưỡng Hồi cứu Tiến cứu Đặc điểm Số lượng Số lượng p Tỷ lệ% Tỷ lệ% n=107 n=109 Phương pháp sinh Đẻ thường 65 60.7 80 73.4 0.378 Đẻ mổ 35 32.7 26 23.9 Can thiệp 7 6.6 3 2.7 Cân nặng sau đẻ < 2500gr 9 8.4 10 9.2 0.196 Nhiễm khuẩn sơ sinh 3 2.8 1 0.9 0.457 Suy hô hấp sơ sinh 1 0.9 1 0.9 0.967 Tình trạng dinh dưỡng Bình thường 8 7.5 89 81.6 Suy dinh dưỡng 37 34.5 8 7,3 HSBA thiếu thông tin 62 58 12 11,1 Nhận xét: Đặc điểm tiền sử sản khoa ít quan tâm khai thác ở nhóm hồi cứu. Tỷ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh và suy hô hấp sơ sinh ít gặp ở cả hai nhóm. Tiền sử dinh dưỡng, nhóm tiến cứu khai thác đầy đủ hơn với 89 bệnh nhân có thể trạng bình thường, 6 bệnh nhân suy dinh dưỡng, 2 bệnh nhân béo phì; nhóm hồi cứu, 62/107 bệnh nhân không hỏi tiền sử dinh dưỡng, sự khác biệt về khai thác thông tin về tình trạng dinh dưỡng có ý nghĩa thống kê với p

V.T. Tam et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 43-52 47 Nhận xét: Các triệu chứng hô hấp như sốt, ho, khò khè được khai thác đầy đủ thông tin trong 2 nhóm. Không có khác biệt về các triệu chứng hô hấp trên ở 2 nhóm. Ngoài ra, các triệu chứng đi kèm đều không được ghi nhận ở cả 2 nhóm. Không có sự khác biệt về 2 triệu chứng nổi ban và tiêu chảy giữa 2 nhóm. Bảng 3. Triệu chứng thực thể tại phổi của viêm phổi Hồi cứu Tiến cứu p Đặc điểm lâm sàng Số lượng n=107 Tỷ lệ % Số lượng n=109 Tỷ lệ % (t-test) Ran ẩm 55 51.4 56 51.4 0.892 Ran phế quản 36 33.6 35 32.1 0.928 Không ran 16 15.0 18 16.5 0.908 Rút lõm lồng ngực 6 5.6 7 6.2 0.917 Khó thở 6 5.6 7 6.2 0.917 Nhận xét: các triệu chứng thực thể hay gặp ran ẩm (51.4%), ran phế quản (>32%), không có ran (>15%), rút lõm lồng ngực và khó thở (

48 V.T. Tam et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 43-52 Hồi cứu Tiến cứu Phân bố viêm phổi theo tác Số lượng Số lượng p nhân gây bệnh Tỷ lệ % Tỷ lệ % n=107 n=109 H.I & E.Coli 1 0.9 0 0 0.993 Đồng nhiễm H.I & Klebsiella 1 0.9 0 0 0.993 H.I & SP 0 0 10 9.2

V.T. Tam et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 43-52 49 Trong số những bệnh nhân sử dụng kháng - Số bệnh nhân hồi cứu không khai thác sinh, có sự khác biệt rõ rệt giữa sử dụng kháng thông tin hồ sơ bệnh án về phương pháp sinh sinh của 2 nhóm. Nhóm hồi cứu, kháng sinh là 15 bệnh nhân (14%), nhiều hơn so với 2 sử dụng nhều nhất là Cephalosporin (64.4%), bệnh nhân (1.8%) của nhóm tiến cứu. Tỷ lệ Macrolid (13.1%), kháng sinh khác (22.5%). trẻ sinh mổ ở 2 nhóm là 28% và 23.9%, kết Nhóm tiến cứu, kháng sinh loại khác sử dụng quả này tương tự so với nghiên cứu của Phạm nhiều hơn (61.7%), Cephalosporin (34.6%) Thu Hiền khi tác giả cho biết tỷ lệ sinh mổ và Macrolid (3,7%). ở trẻ mắc viêm phổi dao động từ 20,9% đến Kết qủa điều trị: Sự khác biệt có ý nghĩa 28,6% tùy vào nguyên nhân viêm phổi [6]. về kết quả điều trị giữa 2 nhóm hồi cứu và - Cân nặng sau đẻ < 2500 gram của nhóm tiến cứu. Tỷ lệ điều trị khỏi của nhóm tiến cứu bệnh nhân hồi cứu là 9 bệnh nhân, nhóm tiến (89.9%) cao hơn của nhóm hồi cứu (71%), cứu là 10 bệnh nhân. Nhiễm khuẩn sơ sinh, tỷ lệ đỡ giảm và chuyển viện của nhóm tiến suy hô hấp ít gặp. Ngoài phương pháp sinh, cứu (10,1% và 0%) thấp hơn nhóm hồi cứu các thông số khác giữa 2 nhóm không có sự (23.4% và 5.6%). khác biệt về tình trạng khai thác hồ sơ bệnh án. Tiền sử dinh dưỡng, nhóm tiến cứu khai IV. Bàn luận thác đầy đủ hơn với 89 bệnh nhân có thể trạng 4.1. Đặc điểm chung bình thường, 3 bệnh nhân suy dinh dưỡng, 2 bệnh nhân béo phì, không khai thác thông tin - Tuổi, giới: Đa số bệnh nhân dưới 2 tuổi ở 12 bệnh nhân; nhóm hồi cứu, 62 bệnh nhân (>78%), bệnh nhân nữ nhiều hơn bệnh nhân không hỏi tiền sử dinh dưỡng, sự khác biệt về nam cả ở 2 nhóm, tuy nhiên so sánh giữa 2 khai thác thông tin về tình trạng dinh dưỡng nhóm thì không có sự khác biệt. Bệnh mắc có ý nghĩa thống kê với p

50 V.T. Tam et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 43-52 các triệu chứng trên ở 2 nhóm. Ngoài ra, các bệnh nhân có tổn thương X-quang ngực. triệu chứng đi kèm đều ít được ghi nhận ở cả Thường gặp dạng thâm nhiễm rải rác ở phế 2 nhóm. nang hơn là viêm phổi thuỳ [9]. Kết quả nghiên cứu tương đồng với Bệnh Có sự khác biệt trong căn nguyên gây viện Nhi Trung ương năm 2020 của Nguyễn viêm phổi do vi khuẩn điển hình, trong đó Thị Ngọc Trân và cs [7]. nghiên cứu tiến cứu có số lượng bệnh nhân Nhóm hồi cứu, bệnh nhân không được phát hiện vi khuẩn (44%) nhiều hơn so với khai thác thông tin về các triệu chứng thực thể nhóm hồi cứu (21.5%), khác biệt có ý nghĩa ở phổi. Nhóm tiến cứu, bệnh nhân được khai thống kê với p 0.05. Nhờ có các nghiên cứu này cao hơn so với nghiên cứu xét nghiệm tìm kiếm căn nguyên nên điều trị của Nguyễn Thành Nhôm năm 2015 tại Bệnh kháng sinh có cơ sở hơn của nhóm tiến cứu so viện Đa khoa Vĩnh Long, cho thấy 45,5% với nhóm hồi cứu.

V.T. Tam et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 43-52 51 Trong số những bệnh nhân sử dụng kháng (>79%), phổi có ran ẩm, ran phế quản; ít gặp sinh, có sự khác biệt rõ rệt giữa sử dụng kháng khó thở, rút lõm lồng ngực. X-quang phổi có sinh của 2 nhóm. Nhóm hồi cứu, kháng sinh tổn thương kẽ (>36%), nốt mờ (>45%), khối sử dụng nhều nhất là Cephalosporin (64.4%), đông đặc (11%). Kết quả điều trị khỏi bệnh Macrolid (13.1%), kháng sinh khác (22.5%). cao ở cả hai nhóm ( >94%). Nhóm tiến cứu, kháng sinh loại khác sử dụng Khai thác một số thông tin liên quan tiền nhiều hơn (61.7%), Cephalosporin (34.6%) sử của trẻ giúp chẩn đoán và điều trị, cần được và Macrolid (3,7%). Tỷ lệ sử dụng kháng sinh quan tâm cải thiện hơn trong tương lai. này phù hợp với các căn nguyên vi khuẩn thường gặp trong viêm phổi. Tài liệu tham khảo Tỷ lệ dùng kháng sinh của nhóm tiến [1] WHO. Cough or difficulty in breathing. cứu thấp hơn so với nghiên cứu của Nguyễn Guidelines for the management of Thành Nhôm (92%). Trong đó, sử dụng common childhood illnesses 2nd kháng sinh Cefotaxim (79,2%) thuộc nhóm 2017:76-122. Cephalosporin là nhiều nhất [9]. [2] Vietnam’s Ministry of Health. Guidelines Sự khác biệt có ý nghĩa về kết quả điều trị for the management of community- giữa 2 nhóm hồi cứu và tiến cứu. Tỷ lệ điều trị acquired pneumonia in children, khỏi của nhóm tiến cứu (89.9%) cao hơn của Decision 101/QD-BYT 2014:1-16. (in nhóm hồi cứu (71%), tỷ lệ đỡ giảm và chuyển Vietnamese) viện của nhóm tiến cứu (10,1% và 0%) thấp hơn nhóm hồi cứu (23.4% và 5.6%). Cả 2 [3] Center for Reproductive Health of Hoa nhóm đều không có bệnh nhân tử vong. Việc Binh Province. Year-end summary thực hiện xét nghiệm tìm vi khuẩn đầy đủ ở report – Hoa Binh Provincial Center for nhóm tiến cứu, đã tạo điều kiện cho điều trị Reproductive Health 2018:25-26. (in hiệu quả, chọn đúng kháng sinh và tỷ lệ khỏi Vietnamese) tăng cao hơn so với nhóm hồi cứu. [4] Ngan QN and Hong PTM. Clinical V. Kết luận and microbiological characteristics Qua nghiên cứu 216 trẻ 2 tháng đến 5 tuổi of community-acquired pneumonia mắc viêm phổi điều trị tại Hòa Bình từ tháng in children aged 2 months to 5 years 1-2020 đến 12-2021, chúng tôi đi đến kết at Can Tho Children’s Hospital. luận sau: Medical Journal of Ho Chi Minh City. 2014;18 (Appendix No. 1):294-300. (in Bệnh gặp ở trẻ nữ nhiều hơn nam, ở trẻ Vietnamese) dưới 2 tuổi (>78%). Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn phát hiện ở nhóm nhóm tiến cứu (44%) cao [5] Anh NTV, Bang NV. Survey on the hơn nhóm hồi cứu (21%) chỉ ra lợi ích của kỹ use of antibiotics to treat pneumonia in thuật Real-time PCR trong chẩn đoán sớm tác children at the Pediatrics Department nhân gây bệnh. Trong đó, cao nhất vẫn là phế of Bach Mai Hospital in 2006. Medical cầu và H. Influenza. Journal of Ho Chi Minh City. Ho Chi Triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng đa Minh City 2007;11(Additional no. 4):94 dạng gồm: ho (>89%), sốt (>30%), khò khè - 99. (in Vietnamese)

52 V.T. Tam et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 5, No. 4 (2021) 43-52 [6] Hien PT. Study on epidemiological characteristics of community-acquired and clinical characteristics of atypical pneumonia in children aged 2 months to bacterial pneumonia in children. 5 years. Medical Journal of Ho Chi Minh Doctoral thesis. National Institute of 2012;16(1):76-80. (in Vietnamese)\ Hygiene and Epidemiology 2014. (in Vietnamese) [9] Nhom NT. Study on clinical, subclinical [7] Tran NTN. Study on clinical and characteristics and factors related to subclinical characteristics in severe viral severe pneumonia in children from 2 pneumonia in children under 5 years months to 5 years old at Vinh Long old. Doctoral thesis, Military Medical Provincial General Hospital. Booklet of Academy 2020. (in Vietnamese) scientific research topics at Vinh Long [8] Tuong HV, Diem PHN and Tuan Provincial General Hospital 2015:1-10. TA. Clinical and microbiological (in Vietnamese)

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mot-so-dac-diem-lam-sang-can-lam-sang-viem-phoi-o-tre-em-duoi-5-tuoi-tai-hoa-binh-nam-2020-2021-2490144.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY