MangYTe

Tài liệu y khoa

Một số yếu tố liên quan đến suy hô hấp trong tuần đầu ở trẻ đẻ non tại Hải Phòng năm 2015-2016

Một số yếu tố liên quan đến suy hô hấp trong tuần đầu ở trẻ đẻ non tại Hải Phòng năm 2015-2016
  • Mã tin: 905
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Suy hô hấp là hội chứng gặp phổ biến nhất ở trẻ đẻ non, là gánh nặng bệnh tật trong điều trị nhi khoa. Bài viết trình bày một số yếu tố liên quan đến suy hô hấp trong tuần đầu ở trẻ đẻ non tại Hải Phòng năm 2015-2016.

Nội dung Text: Một số yếu tố liên quan đến suy hô hấp trong tuần đầu ở trẻ đẻ non tại Hải Phòng năm 2015-2016

phần nghiên cứu MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SUY HÔ HẤP TRONG TUẦN ĐẦU Ở TRẺ ĐẺ NON TẠI HẢI PHÒNG NĂM 2015-2016 Nguyễn Thị Thanh Vân Bùi Văn Chiến TÓM TẮT Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến SHH trong tuần đầu sau sinh ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Nhi Hải Phòng năm 2015-2016. Đối tượng và phương pháp: Đối tượng nghiên cứu gồm 318 trẻ đẻ non và mẹ các cháu. Kết quả và kết luận: Một số yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê từ phía mẹ gồm tiền sử mổ đẻ (OR=2,76), mẹ không được sử dụng corticoid trước sinh (OR=3,66), mẹ bị tiểu đường thai kỳ (OR=6,47), mẹ có tiền sử tiền tiền sản giật/sản giật (OR=8,0), mẹ mắc nhiễm khuẩn sinh dục (OR=3,7). Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê từ phía con gồm: tuổi thai con dưới 34 tuần (OR=4,4). Một số yếu tố liên quan không có ý nghĩa thống kê với tình trạng SHH ở con gồm: giới tính là trẻ trai, cân nặng khi sinh từ dưới 1500 g. Từ khóa: Đẻ non, yếu tố nguy cơ ABSTRACT SOME RISK FACTORS RELATED TO NEONATAL RESPIRATORY FAILURE IN THE FIRST WEEK OF LIFE IN HAIPHONG IN 2015-2016 Nguyen Thi Thanh Van Bui Van Chien Objective: The study was done to examine some risk factors associated to neonatal respiratory failure during the first week after birth at Haiphong Gynaecology and Obstetric Hospital and Haiphong Children Hospital in 2015-2016. Population and Method: The population included 318 preterm infants and their mother. Results and Conclusions: Some significant risk factors from mother: caesarean (OR=2.76), mother was not used corticosteroide before birth (OR=3.66), maternal diabetes during pregnancy (OR=6.47), maternal pre/eclampsia (OR=8.0), maternal genital tract infection (OR=3.7). Factor from child that was significantly associated with respiratory failure included premature less than 34 weeks (OR=4.4). Factors that were not significantly associated with respiratory included male, and birth weight less than 1500 g. Keywords: Premature, Risk factor. Nhận bài: 15-3-2017; Phản biện: 2-4-2017 Người chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thanh Vân Địa chỉ: BVTE Hải Phòng 9

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 1. ĐẶT VẤN ĐỀ - PCO2 máu động mạch > 50mmHg Suy hô hấp (SHH) là hội chứng gặp phổ - pH máu < 7,25 biến nhất ở trẻ đẻ non, là gánh nặng bệnh tật - SaO2 < 95% trong điều trị nhi khoa. Theo Micheal Crocetti 2.2. Phương pháp nghiên cứu và CS [9] SHH chiếm tỷ lệ bệnh cao nhất ở trẻ 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu đẻ non, tỷ lệ bệnh giảm dần khi tuổi thai tăng lên. Không những thế tác giả cũng cho thấy tỷ Nghiên cứu mô tả cắt ngang. lệ bệnh giảm đi khi cân nặng lúc sinh của trẻ 2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu tăng dần lên. Cỡ mẫu gồm 318 trẻ đẻ non và mẹ các cháu. Có nhiều yếu tố liên quan đến SHH ở trẻ đẻ Chọn mẫu theo phương pháp tiện ích. non đến từ phía mẹ và trẻ. Theo Vignoles P [10] 2.2.3. Nội dung nghiên cứu mẹ đái tháo đường khi có thai là biến liên quan * Yếu tố liên quan từ phía mẹ: Mẹ bị nhiễm độc lập với SHH ở trẻ đẻ non. Ngoài ra người ta khuẩn sinh dục, mẹ có tiền sử TSG/SG, mẹ bị mắc còn thấy mẹ không được dùng glucocorticoid trước sinh, trẻ sinh mổ, tuổi thai thấp, chỉ số tiểu đường thai kỳ, mẹ không có tiền sử dùng Apgar thấp cũng là yếu tố liên quan đến SHH ở corticoid trước sinh, đẻ mổ. trẻ đẻ non. * Yếu tố liên quan từ phía con: Cân nặng lúc Từ thực tế trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu sinh thấp dưới 1500 g, tuổi thai dưới 34 tuần, giới nhằm mục tiêu sau: tính là con trai. Mô tả một số yếu tố liên quan đến suy hô hấp 2.2.4. Thu thập thông tin trong tuần đầu ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Phụ sản Nghiên cứu kỹ bệnh án, hỏi mẹ để tìm yếu tố và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2015-2016. liên quan từ mẹ và từ con. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.5. Xử lý số liệu Chúng sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để nhập 2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu và xử lý số liệu thu thập được. Đối tượng nghiên cứu gồm 318 trẻ đẻ non và Tính OR để tìm mối liên quan giữa một số yếu mẹ các cháu tại Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng năm 2015-2016. tố liên quan với SHH ở trẻ đẻ non. Tiêu chuẩn bệnh nhân đẻ non [1] - Nếu OR = 1 không có mối liên quan - Tuổi thai 22- 1 thì mối liên quan có ý nghĩa thống kê. kinh cuối cùng. 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU - Dựa vào kết quả siêu âm thai trong 3 tháng đầu. Trong thời gian nghiên cứu chúng tôi nhận Tiêu chuẩn suy hô hấp được 318 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn trong đó 95% Theo Mara E và CS [8]: có tuổi dưới hay bằng 6 giờ, 61,1% là con trai. - PaO2 < 60 mmHg (giảm oxy máu cấp) 3.1. Yếu tố từ phía mẹ 10

phần nghiên cứu Bảng 1. Liên quan giữa tiền sử mổ đẻ với biến chứng suy hô hấp Bệnh SHH Không Tổng OR, 95%CI p Mổ đẻ n % n % Có 130 57 43,8 73 56,2 2,76

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 Bảng 5. Liên quan tiền sử mẹ nhiễm khuẩn sinh dục với suy hô hấp ở trẻ sinh non Bệnh SHH Không Nhiễm khuẩn OR, 95%CI p sinh dục Tổng n % n % Có 23 14 60,9 9 39,1 3,7 0,05. Trẻ trai và gái trong nghiên cứu này đều có nguy cơ mắc SHH như nhau nếu bị sinh non. Bảng 7. Liên giữa cân nặng lúc sinh với suy hô hấp Bệnh SHH Không Tổng OR, 95%CI p Cân nặng n % n % ≤ 1500 g 81 29 35,8 52 64,2 1,3 >0,05 0,7-2,2 > 1500 g 208 63 30,3 145 69,7 Tổng 289 92 31,8 197 68,2 Nhận xét: Cân nặng của trẻ lúc sinh không liên quan với tình trạng SHH vì OR=1,2 nhưng cực dưới của 95%CI nhỏ hơn 1 và p>0,05. Bảng 8. Liên giữa tuổi thai với suy hô hấp SHH Không Bệnh Tổng OR, 95%CI p Tuổi thai n % n %

phần nghiên cứu 4. BÀN LUẬN giật (OR=8,0), mẹ nhiễm khuẩn sinh dục (OR=3,7). Các yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê từ 4.1. Yếu tố liên quan từ phía mẹ phía con gồm: tuổi thai dưới 34 tuần (OR=4,4). Bảng 1 cho trẻ sinh mổ thì nguy cơ bị SHH Một số yếu tố liên quan không có ý nghĩa tăng lên 2,76 lần. Kết quả phù hợp với Borkowski thống kê với tình trạng SHH ở con gồm: giới tính W [3] OR là 2,86, Condò V [4], Coreia C và CS [5] là trẻ trai, cân nặng khi sinh từ dưới 1500 g. OR 2,0 đến 2,86. Bảng 2 cho thấy mẹ không dùng corticoid trước sinh con bị SHH tăng lên 3,66 lần. TÀI LIỆU THAM KHẢO Kết quả phù hợp với Đặng Văn Chức [1], McGillick EV và CS [7]. 1. Đặng Văn Chức (2013), Hội chứng suy hô Bảng 3 cho thấy mẹ mắc tiểu đường thai kỳ hấp ở trẻ sơ sinh, Bài giảng Nhi khoa tập 1, NXBYH con mắc SHH tăng lên 6,47 lần và kết quả phù Hà Nội, tr. 93-103. hợp với [4]. Bảng 4 cho thấy mẹ sản giật, tiền sản 2. Aly H et al (2015), “Factor affecting length giật con mắc SHH tăng lên 8,0 lần. Kết quả tương of stay in late preterm infants: an US nantional đương của Khoshnood Shariat M và CS [6]. Mẹ bị database study”, J Matern Fetal Neonatal Med, nhiễm khuẩn sinh dục (Bảng 5) con mắc SHH tăng 28(5):598-604. lên 3,7 lần. Kết quả phù hợp với Borkowski W [3]. 3. Borkowski W and Mielniczuk H (2007), 4.2. Yếu tố liên quan từ phía con “Social and health factors of respiratory distress Bảng 6 là mối liên quan giữa giới tính của trẻ in preterm infants”, Ginekol Pol, 78(11): 856-60. và SHH. Chúng tôi không thấy có liên quan giữa 4. Condo V et al (2016), “Neonatal respiratory giới tính và SHH trong nghiên cứu này vì OR là 1,3 distress syndrome: are risk factors the same nhưng 95%CI đi từ 0,8-2,23 và p>0,05. Mặc dù in preterm and term infants”, J Matern Fetal vậy Aly H [2] thấy con trai nguy cơ nằm viện dài Neonatal Med, 2:1-6. ngày tăng lên 1,06 lần. Bảng 7 là liên quan giữa 5. Correia C et al (2016), “Respiratory morbidity cân nặng lúc sinh từ dưới 1500 g với SHH. Mặc dù in late preterm infants”, Minerva Pediatr, Apr 14 OR là 1,3 nhưng mối liên quan không có ý nghĩa thống kê vì cực dưới của 95%CI là 0,7 nhỏ hơn 1 6. Khoshnood Shariat M et al (2015), “Perinatal và p>0,05. Thông thường thì trẻ có cân nặng càng complications associated with preterm deliveries thấp thì nguy cơ SHH càng cao. Có thể trong tính at 24 to 33 weeks and 6 days gestation (2011- toán này chúng tôi lấy ngưỡng cân nặng chưa lý 2012): a hospital –based retrospective study”, tưởng nên chưa thấy được mối liên quan. Theo Iran K Reprod Med, 13(11): 697-702. Borkowski W [3] cân của trẻ tăng lên một đơn vị 7. McGillick EV et al (2016), “Risk of respiratory cân nặng thì nguy cơ SHH của trẻ giảm đi 0,61 lần distress syndrome and efficacy of glucocorticoids: so với trẻ khác. are they the same in the normally grown and Bảng 8 là khảo sát liên quan đẻ rất non và gần growth restricted infants?”, Reprod Sci, 22. pii: đủ tháng với SHH ở đối tượng nghiên cứu. Kết 193371911666084. quả cho thấy nếu trẻ sinh dưới 34 tuần nguy cơ 8. Mara E, Nitu, Howard Eigen (2009), SHH tăng lên 4,4 lần so với những trẻ sinh từ 34 Respiratory Failure, Pediatrics in Review, Volume tuần trở lên (95%CI từ 2,5 đến 7,6 và p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mot-so-yeu-to-lien-quan-den-suy-ho-hap-trong-tuan-dau-o-tre-de-non-tai-hai-phong-nam-2015-2016-2566485.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY