Một số yếu tố liên quan đến tiêu viêm chân răng hàm sữa ở bệnh nhân 5-8 tuổi

Một số yếu tố liên quan đến tiêu viêm chân răng hàm sữa ở bệnh nhân 5-8 tuổi
  • Mã tin : 777
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Một số yếu tố liên quan đến tiêu viêm chân răng hàm sữa ở bệnh nhân 5-8 tuổi được nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố liên quan tới tình trạng tiêu viêm chân răng hàm sữa ở trẻ 5 - 8 tuổi từ đó sẽ cảnh báo để giảm thiểu tình trạng tiêu chân răng sữa sớm.

Nội dung Text: Một số yếu tố liên quan đến tiêu viêm chân răng hàm sữa ở bệnh nhân 5-8 tuổi

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊU VIÊM CHÂN RĂNG HÀM SỮA Ở BỆNH NHÂN 5 - 8 TUỔI Võ Thị Thuý Hồng1,*, Lê Thanh Thuý2, Võ Trương Như Ngọc 3 1 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội 2 Nha khoa Như Ngọc 3 Trường Đại học Y Hà Nội Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm xác định các yếu tố liên quan tới tình trạng tiêu viêm chân răng hàm sữa ở trẻ 5 - 8 tuổi. Các biến số nghiên cứu gồm: tuổi, giới, vị trí và tình trạng các răng hàm sữa, hình ảnh X - quang chân răng trên phim Panorama. Kết quả cho thấy tiêu viêm chân răng hàm sữa có mối liên quan đến các yếu tố răng sâu có tổn thương tủy răng, răng đã trám thất bại, răng điều trị tủy kém, răng đã điều trị lấy tủy buồng và răng ở vị trí hàm dưới. Trong đó răng sâu có tổn thương tủy là yếu tố liên quan cao nhất với OR = 2669,2 và 95% CI: 579,6 - 12292,5, theo sau là yếu tố răng điều trị tủy kém với OR = 953 và 95% CI: 207,5 - 4376,66. Như vậy, tiêu viêm chân răng hàm sữa ở trẻ 5 - 8 tuổi có liên quan chặt chẽ với sâu có tổn thương tuỷ không được điều trị và điều trị tuỷ kém. Từ khoá: tiêu viêm chân răng, răng hàm sữa, viêm tuỷ, điều trị tuỷ thất bại. I. ĐẶT VẤN ĐỀ sự năm 2012 tại Brazil cho thấy tình trạng tiêu Có nhiều nguyên nhân gây tiêu viêm chân viêm chân răng hàm sữa xuất hiện khả phổ răng sữa như nhiễm trùng tủy răng, viêm nha biến với tỉ lệ là 16,2%, trong đó sâu răng có tổn chu, do lực chỉnh nha và do sang chấn khớp thương tủy răng (OR: 7,4), răng đã điều trị lấy cắn. Trong những nguyên nhân trên, nhiễm tủy buồng (OR: 3,1) và răng đã điều trị tủy toàn trùng tủy răng được cho là căn nguyên chính bộ (OR: 5,4) là các yếu tố có liên quan đến tiêu gây tiêu viêm chân răng sữa.1 Các khía cạnh viêm chân răng sữa.1 giải phẫu đặc biệt ở răng sữa, chẳng hạn như Ở Việt Nam hiện có rất ít nghiên cứu về tỉ giảm độ dày men răng và tăng tính thấm ở ngà lệ tiêu viêm ở chân răng sữa cũng như nghiên răng làm cho các quá trình viêm nhiễm trong cứu về các yếu tố liên quan ảnh hưởng tới tình mô tủy phát triển nhanh hơn, có thể kích hoạt trạng này. Hơn nữa, loại hình tiêu chân răng quá trình viêm và tiêu chân răng sữa bệnh lý.2,3 sữa này gặp rất thường xuyên trong thực hành Tiêu viêm chân răng sữa là một hiện tượng lâm sàng của bác sĩ răng trẻ em và nếu không thường gặp trong thực hành lâm sàng của các được phát hiện kịp thời thì nó có thể dẫn tới hậu bác sĩ răng trẻ em.1,2 Trên phim X - quang, hiện quả đáng tiếc như mất răng sữa sớm, đặc biệt tượng này được đặc trưng bởi sự mất cấu trúc vùng răng hàm sẽ ảnh hưởng tới chức năng ăn của răng và xương ổ răng vùng kế cận với hình nhai của trẻ, các răng kế cận có nguy cơ xô lệch ảnh thấu quang liên tục.3 Trên thế giới đã có vào khoảng mất răng và răng vĩnh viễn tương ứng nghiên cứu của Vieira - Andrade RG và cộng mọc lên thay thế có thể mọc lệch hướng. Do đó, nghiên cứu về hiện tượng này có tầm quan trọng Tác giả liên hệ: Võ Thị Thúy Hồng đáng kể để chẩn đoán và lập kế hoạch chăm sóc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội răng miệng cho trẻ. Vì vậy, chúng tôi đã tiến Email: vothuyhong71@gmail.com hành nghiên cứu “Một số yếu tố liên quan tới Ngày nhận: 10/12/2021 tiêu viêm chân răng hàm sữa ở trẻ 5 - 8 tuổi”. Ngày được chấp nhận: 21/01/2022 Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố TCNCYH 152 (4) - 2022 95

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC liên quan tới tình trạng tiêu viêm chân răng hàm α là mức ý nghĩa thống kê, chọn α = 0,01, tra sữa ở trẻ 5 - 8 tuổi từ đó sẽ cảnh báo để giảm bảng Z = 2,58. thiểu tình trạng tiêu chân răng sữa sớm. ∆ là sai số ngẫu nhiên của ước lượng (là sự khác biệt giữa tỉ lệ p thu được trên mẫu và tỉ lệ p II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP thật trong quần thể), chọn ∆ = 0,03. 1. Đối tượng Thay các tham số trên vào công thức tính Bệnh nhân 5 - 8 tuổi đến khám và điều trị tại được cỡ mẫu n = 1004 răng. Thực tế nghiên cứu Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại học trên 170 bệnh nhân với 1282 răng hàm sữa. Y Hà Nội và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Phương tiện nghiên cứu ương Hà Nội. Bệnh án nghiên cứu, Phim Panorama. Tiêu chuẩn chọn lựa Các bước tiến hành: Bệnh nhân 5 - 8 tuổi, có răng hàm sữa sâu khi Khám chọn lựa đối tượng nghiên cứu. Chụp khám trên lâm sàng, có phim Panorama đạt chuẩn phim Panorama. Ghi nhận các biến số nghiên với độ phân giải rõ nét. cứu trên lâm sàng và trên phim. Xử lý và phân Tiêu chuẩn loại trừ tích số liệu. Các bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên Các biến số nghiên cứu: cứu, răng sữa lung lay tiêu chân sinh lý, có tiền sử Tuổi, giới, tình trạng các răng hàm sữa (sâu chấn thương răng, đang điều trị chỉnh nha. răng chưa vào tuỷ, răng sâu đã vào đến tuỷ, Địa điểm và thời gian nghiên cứu tình trạng tuỷ răng, răng đã trám thành công, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt và Bệnh răng trám thất bại, điều trị tuỷ thành công, điều viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội năm trị tuỷ thất bại), hình ảnh X - Quang trên phim 2020 - 2021. Panoram tiêu viêm và không tiêu viêm. 2. Phương pháp 3. Xử lý số liệu Mô tả cắt ngang. Số liệu được quản lí bằng phần mềm Excel Cỡ mẫu nghiên cứu 2013 và Stata, Dùng thuật toán kiểm định χ2, Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho việc xác Fisher’s exact, hồi quy đa biến logistic để so định một tỉ lệ trong cộng đồng trong nghiên cứu sánh sự khác biệt giữa các tỷ lệ. mô tả cắt ngang.4 4. Đạo đức nghiên cứu p.(1 - p) n = Z2 (1 - α/2) Nghiên cứu được chấp thuận bởi lãnh đạo ∆2 Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt - Trường Đại Học Trong đó: Y Hà Nội, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung n là cỡ mẫu tối thiểu (n: số răng) ương Hà Nội. Thông tin thu thập được giữ bí p là ước đoán tỉ lệ tiêu chân răng sữa do mật và chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu và viêm (theo nghiên cứu của Raquel Goncalves đề xuất can thiệp, không nhằm mục đích nào Vieira - Andrade và cộng sự ở trường Đại học khác. Bệnh nhân được thông báo và đồng ý Rio Verde Valley - Unico, Brazil, p = 0,162).1 chấp nhận tham gia nghiên cứu. 96 TCNCYH 152 (4) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC III. KẾT QUẢ Bảng 1. Mô hình hồi quy đa biến một số yếu tố liên quan đến tình trạng tiêu viêm chân răng sữa (n = 1282 răng) Biến độc lập Số răng OR 95% CI p Nam 835 1 Giới Nữ 447 0,88 0,51 - 1,51 0,64 Không 989 1 Khám định kì Có 293 0,34 0,27 - 1,30 0,19 Vị trí Trên 650 1 răng hàm sữa Dưới 632 3,68 2,03 - 6,67 < 0,001 Răng khỏe mạnh 392 1 Răng sâu không tổn 375 1,54 0,25 - 9,37 0,64 thương tủy răng Răng sâu có tổn thương tủy răng chưa được 186 2669,2 579,6 - 12292,5 < 0,001 điều trị Răng đã trám 54 0 0-0 Tình trạng răng thành công Răng đã trám thất bại 139 46,7 10,90 - 200,5 < 0,001 Răng đã làm chụp thép 4 78,3 5,0 - 1230,7 0,15 Răng đã điều trị tủy tốt 24 0 0-0 Răng đã điều trị tủy kém 88 953 207,5 - 4376,6 < 0,001 Răng đã điều trị 20 807,3 131,2 - 4964,1 < 0,001 lấy tủy buồng Trong mô hình đa biến, có các yếu tố bao gồm răng hàm sữa ở vị trí hàm dưới, các tình trạng răng: răng sâu có tổn thương tủy răng, răng đã trám thất bại, răng đã điều trị tủy kém, răng đã điều trị lấy tủy buồng có mối liên quan thuận có ý nghĩa thống kê với tiêu viêm chân răng (p < 0,001). Trong đó tình trạng răng sâu có tổn thương tủy có liên quan cao nhất đến tiêu viêm chân răng sữa với OR = 2669,2 và khoảng tin cậy 95%: 579,6 - 12292,5. TCNCYH 152 (4) - 2022 97

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Bảng 2. Mối liên quan giữa răng sâu có tổn thương tủy răng và tiêu viêm chân răng sữa (n = 1282 răng) Không tiêu viêm Tiêu viêm OR Số răng Số răng [95% CI] (%) (%) 371 4 Răng sâu không tổn thương tủy răng (96,36) (2,27) 1140 14 172 [56,05 - 23170] Răng sâu có tổn thương tủy răng (7,53) (92,47) 979 303 Tổng (76,37) (23,63) Bảng trên cho thấy nhóm răng sâu có tổn thương tủy có tỉ lệ tiêu viêm chân răng sữa cao gấp 1140 lần so với nhóm răng sâu không có tổn thương tủy răng. Mối tương quan này có ý nghĩa thống kê với khoảng tin cậy 95%: 56,05 - 23170. Bảng 3. Mối liên quan giữa răng đã điều trị tủy và tiêu viêm chân răng sữa (n = 112 răng) Không tiêu viêm Tiêu viêm OR Số răng Số răng [95% CI] (%) (%) 23 1 Tốt (69,7) (1,27) Răng đã điều trị tủy 10 78 179 Kém (30,3) (98,73) [6,89 - 4669] 33 79 Tổng (100) (100) Bảng trên cho thấy nhóm răng đã điều trị tủy kém có tỉ lệ tiêu viêm chân răng sữa cao gấp 179 lần so với nhóm răng đã điều trị tủy tốt. Mối tương quan này có ý nghĩa thống kê với khoảng tin cậy 95%: 6,89 - 4669. Bảng 4. Mối liên quan giữa răng đã điều trị tủy kém với tiêu viêm chân răng (n = 1282 răng) Không tiêu viêm Tiêu viêm OR Số răng Số răng [95% CI] (%) (%) 969 225 Răng khác (81,16) (18,84) 33,59 10 78 [16,01 - 70,5] Răng đã điều trị tủy kém (11,36) (88,64) 979 303 Tổng (76,37) (23,63) *: Kiểm định c2 Bảng trên chỉ ra mối tương quan tỉ lệ tiêu viêm chân răng giữa nhóm răng đã điều trị tủy kém và nhóm răng khác. Trong đó, nhóm răng đã điều trị tủy kém có tỉ lệ tiêu viêm chân răng cao gấp 33,59 lần so với nhóm răng khác. Mối tương quan này có ý nghĩa thống kê với khoảng tin cậy 95%: 16,01 - 70,5. 98 TCNCYH 152 (4) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Bảng 5. Mối liên quan giữa răng đã điều trị lấy tủy buồng và tiêu viêm chân răng sữa (n = 412 răng) Không tiêu viêm Tiêu viêm OR Số răng Số răng [95% CI] (%) (%) 390 2 Răng khỏe mạnh (98,48) (12,5) 455 6 14 [31,76 - 6518] Răng đã điều trị lấy tủy buồng (1,52) (87,5) 396 16 Tổng (100) (100) Bảng trên chỉ ra mối tương quan tỉ lệ tiêu viêm chân răng giữa nhóm răng khác và nhóm răng đã lấy tủy buồng. Nhóm răng đã điều trị lấy tủy buồng có nguy cơ bị tiêu viêm chân răng cao gấp 455 lần so với nhóm răng khỏe mạnh. Mối tương quan này có ý nghĩa thống kê với khoảng tin cậy 95%: 31,76 - 6518. IV. BÀN LUẬN Ở Bảng 1, kết quả phân tích đa biến cho em nên các bệnh nhân đến khám có bệnh lý răng thấy có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa nặng nề và tình trạng phức tạp hơn do nguồn các yếu tố về các tình trạng răng như răng sâu bệnh nhân từ các cơ sở khác không giải quyết có tổn thương tủy răng, răng đã trám thất bại, được chuyển đến. Do vậy các răng hàm sữa bị răng điều trị tủy kém, răng đã điều trị lấy tủy sâu răng có tổn thương tủy răng và các răng điều buồng và răng ở vị trí hàm dưới với xu hướng trị tủy thất bại trong nghiên cứu của chúng tôi ở mắc phải tình trạng tiêu viêm chân răng sữa. các bệnh nhân hầu như bệnh lý tiến triển trầm Trong đó, tình trạng răng sâu có tổn thương trọng và gây tiêu viêm chân răng dẫn đến kết quả tủy răng là yếu tố liên quan cao nhất với OR = nghiên cứu của chúng tôi cao hơn các nghiên 2669,2 và 95% CI: 579,6 - 12292,5, theo sau cứu trên. Một nguyên nhân nữa là các răng điều đó là yếu tố răng đã điều trị tủy kém với OR = trị tủy kém trong nghiên cứu đều không được làm 953 và 95% CI: 207,5 - 4376,66. Các yếu tố liên chụp thép hoặc chụp sứ bảo vệ sau điều trị. Đây quan đến tiêu viêm chân răng hàm sữa trong cũng có thể là nguyên nhân khiến vi khuẩn bên nghiên cứu của chúng tôi có cùng nhận định với ngoài có thể tái xâm nhập vào bên trong hệ thống nghiên cứu của Nikos B Haralabakis và Nikos ống tủy trở lại nếu mối trám bên trên bị gãy vỡ sau M.Toutountzakis5 và nghiên cứu của Vieira và một thời gian sau điều trị khiến cho tỉ lệ tiêu viêm cộng sự.1 Tuy nhiên kết quả theo nghiên cứu chân răng ở các răng điều trị tủy kém cao hơn. Ở của chúng tôi có OR cao hơn do nghiên cứu của bảng 1 cũng cho thấy tỉ lệ tiêu chân răng do viêm chúng tôi khảo sát trên các răng hàm sữa ở bệnh ở nhóm răng hàm sữa hàm dưới cao hơn so nhân đến khám tại Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt với nhóm răng hàm sữa hàm trên trong nghiên và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, cứu của chúng tôi. Điều này được giải thích là đây là hai cơ sở đầu ngành về điều trị răng trẻ do tỉ lệ sâu răng ở hàm dưới thường cao hơn TCNCYH 152 (4) - 2022 99

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC so với hàm trên do hàm dưới dễ đọng thức ăn răng có tổn thương tủy răng cao hơn gấp nhiều hơn. Nghiên cứu của Võ Trương Như Ngọc lần so với nhóm không có tổn thương tủy răng. và cộng sự năm 2013 trên trẻ em từ 5 - 8 tuổi Điều trị tủy được coi là lựa chọn cuối cùng cho thấy tỉ lệ sâu mặt bên ở răng hàm sữa để giữ lại răng sữa có mô tủy bị ảnh hưởng rất cao (38,76%), trong đó hàm dưới nhiều không thể phục hồi do sâu răng hoặc chấn hơn hàm trên và tỉ lệ tổn thương tủy rất cao thương ở trẻ em. Lợi thế của điều trị tủy là có (42,8%).6 Mà tiêu viêm chân răng sữa là hậu thể giữ lại răng và phục hồi lại chức năng ăn quả của các tổn thương sâu răng không được nhai của trẻ. Mặc dù là một lựa chọn bảo tồn kiểm soát. Do đó, các răng sữa hàm dưới có hơn so với nhổ răng nhưng điều trị tủy cũng là nguy cơ tiêu viêm chân răng cao hơn so với một thách thức để có thể bảo tồn được răng răng hàm trên. vĩnh viễn ở dưới và có thể duy trì sự tiêu chân Sâu răng là bệnh lý phổ biến ở trẻ em. Mặt răng sinh lý. Kết quả của điều trị tủy phụ thuộc khác, sâu răng tiến triển nhanh hơn ở răng sữa vào rất nhiều yếu tố như tình trạng răng ban vì cấu trúc men và ngà răng mỏng hơn, các ống đầu, loại phục hình bên trên, số lần hẹn điều ngà rộng hơn khiến nhiễm trùng có thể lây lan trị…7 Khi điều trị tủy cần loại bỏ và làm sạch triệt nhanh chóng và ảnh hưởng đến mô tủy, dẫn để hệ thống ống tủy của bất kỳ mô tủy răng bị đến tiêu viêm chân răng. nhiễm trùng nào sau đó khoảng trống trong ống Theo bảng 2 cho thấy tỉ lệ tiêu viêm chân tủy sẽ được chuẩn bị để lấp đầy bằng vật liệu răng sữa ở nhóm đối tượng sâu răng có tổn trơ, do đó ngăn ngừa hoặc giảm thiểu bất kỳ thương tủy cao cao gấp 1140 lần so với nhóm khả năng tái nhiễm trùng nào. Tuy nhiên, thất sâu răng không tổn thương tủy. Điều này có thể bại xảy ra khi điều trị nội nha không tuân theo được giải thích là do ở các các răng sâu có các nguyên tắc lâm sàng tiêu chuẩn, hệ thống tổn thương tủy răng, vi khuẩn từ tủy răng có ống tủy bị tắc nghẽn và làm sạch kém, vật liệu thể lan ra vùng quanh răng thông qua lỗ chóp trám bít ra ngoài chân răng, thiếu chiều dài làm hoặc qua các ống ngà, các mô lót bề mặt chân việc, dụng cụ gãy trong ống tủy, lỗ thủng chân răng như xi măng và lớp tiền ngà có thể bị phá răng, răng không được phục hồi bằng chụp hủy hoặc thay đổi tính chất hóa học. Những thép hoặc chụp sứ sau điều trị…khiến vi khuẩn vi khuẩn này gây hóa hướng động bạch cầu vẫn tồn tại bên trong và bên ngoài ống tủy.8 Do tới vị trí viêm. Các bạch cầu này sẽ biệt hóa đó, nếu các tác nhân gây viêm tồn tại dai dẳng thành hủy cốt bào nếu có sự hiện diện của các và răng dễ bị tổn thương bởi hoạt động của các kháng nguyên lipopolysacarit được tìm thấy ở tế bào hủy răng thì sự tiêu chân răng bệnh lý sẽ các loài vi khuẩn Porphyromonas, Prevotella và diễn ra. Ở bảng 3,4 cho thấy các răng điều trị Treponema.2 Đây đều là những loài vi khuẩn tủy kém trong nghiên cứu có có tỉ lệ tiêu chân liên quan đến viêm nhiễm ở tủy răng và viêm răng sữa do viêm cao gấp 179 lần so với nhóm nha chu. Do vậy, tiêu chân răng sữa do viêm răng đã điều trị tốt và cao gấp 33,59 lần so với tiến triển. Ở những nhóm răng sâu không có nhóm răng khác. Điều này là do ở các răng điều tổn thương tủy thì không có sự hiện diện của trị tủy kém, các yếu tố gây viêm vẫn còn tồn tại vi khuẩn ở tủy răng, tủy răng lành mạnh, nếu dai dẳng và gây kích thích khiến tỉ lệ tiêu chân phần nha chu không bị viêm nhiễm hoặc không răng bệnh lý cao hơn gấp nhiều lần so với các có chấn thương thì chân răng tiêu sinh lý. Vì răng đã điều trị tủy tốt. thế, tỉ lệ tiêu chân răng do viêm ở nhóm sâu Ngày nay, răng trẻ em tập trung vào việc 100 TCNCYH 152 (4) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC bảo tồn tủy răng nhiều nhất có thể cho đến khi sẽ dẫn tới thất bại và gây tiêu chân răng sữa. tiêu chân răng sinh lý xảy ra để duy trì khoảng Bảng 5 cho thấy nhóm răng đã lấy tủy buồng cách giữa các răng, duy trì chức năng ăn nhai có tỉ lệ tiêu chân răng sữa do viêm cao gấp 455 và tính thẩm mỹ của trẻ. Lấy tủy buồng là một lần so với các răng khỏe mạnh. Theo nghiên lựa chọn điều trị bảo tồn hơn thường được sử cứu của Vieira và cộng sự năm 2012 cũng cho dụng trên các răng có tổn thương sâu không có thấy ở những răng lấy tủy buồng thì có tỉ lệ tiêu lỗ dò hoặc sưng và không có tổn thương quanh viêm chân răng sữa cao gấp 3 lần so với những răng. Tuy nhiên thủ thuật lấy tủy buồng đòi hỏi răng khác.1 Như vậy nghiên cứu của chúng tôi và tuân thủ sự vô khuẩn nghiêm ngặt trong quá nghiên cứu của Viera và cộng sự đều cho thấy trình làm, kĩ năng của bác sĩ cần tốt và đánh giá những răng điều trị lấy tủy buồng có tỉ lệ tiêu viêm chính xác tình trạng tủy răng sau khi mở tủy và chân răng sữa cao hơn. Điều này có thể được lấy phần tủy buồng để đảm bảo thành công. Có giải thích là do các lỗi kĩ thuật trong quá trình nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại sau lấy tủy lấy tủy buồng, lựa chọn vật liệu băng tủy không buồng. Một nguyên nhân có thể kể đến là do sự phù hợp hoặc do sai lầm khi đánh giá tình trạng kích thích của các dược phẩm có trong thành tủy dẫn tới thất bại trong kĩ thuật lấy tủy buồng phần của vật liệu băng tủy. Đã có những nghiên và dẫn tới tiêu viêm chân răng sữa. Điều này cũng phản ánh chất lượng của kĩ thuật điều trị cứu là nếu dùng vật liệu băng tủy là ZOE (Zinc tủy buồng đã được thực hiện ở các răng trong oxide eugenol) thì có nguy cơ nội tiêu sau đó. nghiên cứu. Kĩ thuật lấy tủy buồng được thực Smith và cộng sự đã tuyên bố rằng sự nội tiêu hiện còn chưa được tốt, lựa chọn vật liệu bằng có liên quan đến eugenol.9 Theo nghiên cứu tủy chưa phù hợp hoặc có nhiều sai lầm trong của Amr E. Abdel Latif trên 270 phim tại chỗ chẩn đoán tình trạng tủy răng dẫn đến tỉ lệ tiêu của 118 bệnh nhân thì thấy tỉ lệ tiêu chân răng viêm chân răng sữa ở những răng đã lấy tủy bất thường sau khi lấy tủy buồng và băng tủy buồng cao. Như vậy cần có biện pháp để cải bằng formcresol là 32,6%.10 Ngoài ra thì nguyên thiện chất lượng điều trị trong nha khoa trẻ nhân khác gây nội tiêu sau lấy tủy buồng là do em vì nếu các bệnh lý răng sữa được điều trị tình trạng viêm tủy mạn tính không được chẩn không tốt ví dụ như nếu như răng bị điều trị tủy đoán trước khi làm thủ thuật do đó sự phục hồi kém hay răng bị trám thất bại cũng có nguy cơ của mô tủy về trạng thái bình thường bị cản cao bị tiêu viêm chân răng sữa và dẫn đến các trở.11 Một nguyên nhân nữa là do thời gian làm hậu quả đáng tiếc như mất răng sữa sớm ảnh thủ thuật lâu cũng dẫn đến phản ứng viêm nhất hưởng tới chức năng ăn nhai của trẻ, các răng định trong mô tủy còn lại và gây phản ứng. Bên kế cận bị xô lệch hoặc ảnh hưởng tới sự mọc cạnh đó có thể kể đến nguyên nhân là không của răng vĩnh viễn bên dưới. đảm bảo vô khuẩn trong quá trình làm thủ thuật khiến vi khuẩn tồn tại trong ống tủy và tiến triển V. KẾT LUẬN gây tiêu chân răng sữa hoặc răng sau khi lấy Tiêu viêm chân răng hàm sữa ở nhóm trẻ tủy buồng không được phục hồi lại bằng chụp 5 - 8 tuổi có mối liên quan đến các yếu tố răng thép hoặc chụp sứ khiến vi khuẩn bên ngoài sâu có tổn thương tủy răng, răng đã trám thất có thể xâm nhập trở lại vào bên trong trong bại, răng điều trị tủy kém, răng đã điều trị lấy tủy trường hợp mối hàn bị gãy vỡ. Như vậy, trong buồng và răng ở vị trí hàm dưới với tiêu viêm thủ thuật lấy tủy buồng nếu không tuân thủ kĩ chân răng sữa. Trong các yếu tố trên tình trạng thuật và lựa chọn vật liệu băng tủy phù hợp thì răng sâu có tổn thương tủy răng là yếu tố liên TCNCYH 152 (4) - 2022 101

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC quan cao nhất, theo sau đó là yếu tố răng đã SEM investigation of accessory foramina in the điều trị tủy kém. furcation areas of primary molars. Journal of Clinical Pediatric Dentistry. 2004;27(2):157 - 161. Lời cảm ơn doi:10.17796/jcpd.27.2.98132n48870n3303. Xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường 6. Võ Trương Như Ngọc, Đoàn Thanh Tùng, Đại học Y Hà Nội, Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Phạm Hoàng Tuấn. Đặc điểm lâm sàng, xquang Khoa Nắn chỉnh răng, Khoa răng trẻ em, Bệnh sâu răng mặt bên răng hàm sữa ở trẻ em 5 - 8 viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và các tuổi. Tạp chí Y học thực hành. bệnh nhân tham gia nghiên cứu. 7. Brustolin JP, Mariath AAS, Ardenghi TM, TÀI LIỆU THAM KHẢO Casagrande L. Survival and Factors Associated with Failure of Pulpectomies Performed in 1. Vieira - Andrade RG, Drumond CL, Primary Teeth by Dental Students. Braz Dent Alves LPA, Marques LS, Ramos - Jorge ML. J. 2017;28(1):121 - 128. doi:10.1590/0103 - Inflammatory root resorption in primary molars: 6440201601009. prevalence and associated factors. Brazilian 8. Tannure PN, Barcelos R, Portela MB, Oral Research. 2012; 26(4): 335 - 340. Gleiser R, Primo LG. Histopathologic and SEM doi:10.1590/S1806 - 83242012000400009 analysis of primary teeth with pulpectomy failure. 2. Santos BZ, Bosco VL, Silva JYB da, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Cordeiro MMR. Physiological and pathological Radiology, and Endodontology. 2009; 108(1): factors and mechanisms in the process of root e29 - e33. doi:10.1016/j.tripleo.2009.03.014. resorption in primary teeth. RSBO (Online). 9. Ne RF, Witherspoon DE, Gutmann JL. 2010; 7(3):332 - 339. Tooth resorption. Quintessence Int. 1999; 3. Cardoso M, Rocha MJ de C. Identification 30(1): 9 - 25. of factors associated with pathological root 10. Abdel Latif A. Evaluation of root resorption in traumatized primary teeth. resorption following formcresol pulpotomy in Dent Traumatol. 2008; 24(3): 343 - 349. primary molars. Egyptian Dental Journal. 2017; doi:10.1111/j.1600 - 9657.2007.00554.x. 63(1):215 - 220. doi:10.21608/edj.2017.74389. 4. Đoàn Quốc Hưng, Nguyễn Đăng Vững và 11. Smith NL, Seale NS, Nunn ME. Ferric Đỗ Thị Thanh Toàn. Phương Pháp Nghiên Cứu sulfate pulpotomy in primary molars: a Trong Y Sinh Học. Nhà xuất bản Y học; 2018. retrospective study. Pediatr Dent. 2000; 22(3): 5. Kramer PF, Faraco Júnior ÍM, Meira R. A 192 - 199. Summary FACTORS ASSOCIATED TO INFLAMMATORY ROOT RESORPTION OF PRIMARY MOLARS IN CHILDREN AGES 5 TO 8 A cross-sectional descriptive study to determine the factors related to the state of inflammatory root resorption in patients aged 5 to 8. The research variables include age, gender, position and condition of the primary molars and X-ray images of the roots on Panorama film. The results showed that the inflammatory root resorption of primary molars was related to factors such as pulpitis by caries, failure of filling, failure of root canal, pulpotomy and mandibular molars; among these, pulpitis 102 TCNCYH 152 (4) - 2022

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC was the riskiest factor with OR = 2669.2 and 95% CI: 579.6-12292.5, followed by failure of root canal with OR = 953 and 95% CI: 207.5-4376.66. Therefore, the inflammatory root resorption of primary molars in patients aged 5 to 8 is closely associated with pulpitis by caries and failure of root canal. Keywords: root resorption, primary molar, pulpitis, failure of root canal TCNCYH 152 (4) - 2022 103

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY