Một số yếu tố liên quan đến tình trạng giảm Albumin máu ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Một số yếu tố liên quan đến tình trạng giảm Albumin máu ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin : 897
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết được nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến tình trạng giảm Albumin máu ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bao gồm 150 trẻ sơ sinh đẻ non dưới 32 tuần và nhập viện trong 24 giờ tuổi tại khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 09/2017 đến tháng 06/2018.

Nội dung Text: Một số yếu tố liên quan đến tình trạng giảm Albumin máu ở trẻ đẻ non tại Bệnh viện Nhi Trung ương

phần nghiên cứu MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG GIẢM ALBUMIN MÁU Ở TRẺ ĐẺ NON TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Phan Thị Kiều Oanh*, Nguyễn Thị Quỳnh Nga** *Bệnh viện Đa khoa Saint-Paul; **Bộ môn Nhi - Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến tình trạng giảm albumin máu ở trẻ đẻ non. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bao gồm 150 trẻ sơ sinh đẻ non dưới 32 tuần và nhập viện trong 24 giờ tuổi tại khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 09/2017 đến tháng 06/2018. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Tất cả trẻ trong đối tượng nghiên cứu được chia thành 2 nhóm, nhóm có nồng độ albumin bình thường (≥ 30 g/l) và nhóm nồng độ albumin giảm (< 30 g/l) (định lượng tại thời điểm nhập viện). Từ đó xác định các yếu tố liên quan đến tình trạng giảm albumin ở trẻ đẻ non dưới 32 tuần. Kết quả: Nhóm tuổi thai < 28 tuần có nồng độ albumin trung bình là 28,16 g/l nhỏ hơn so với nhóm tuổi thai 28-32 tuần có nồng độ albumin trung bình là 28,78 g/l. Có sự khác biệt nồng độ albumin có ý nghĩa ở các nhóm bệnh suy hô hấp, bệnh màng trong, xuất huyết não - màng não, rối loạn đông máu và tử vong. Giảm albumin máu có liên quan đến các nhóm bệnh trên. Kết luận: Nồng độ albumin máu ở trẻ đẻ non tăng dần theo tuổi thai. Albumin máu càng giảm nguy cơ suy hô hấp, bệnh màng trong, rối loạn đông máu, xuất huyết não - màng não và tử vong càng tăng. Từ khóa: Giảm albumin máu, trẻ đẻ non. abstract FACTORS INFLUENCING HYPOALBUMINEMIA IN PRETERM INFANTS AT THE NATIONAL HOSPITAL OF PEDIATRIC This study aimed to evaluates factors related to hypoalbuminemia in preterm babies. The result shows that the gestational group < 28 weeks with average serum albumin level of 28.16 g/l, lower than group 28-32 weeks of gestation with an average serum albumin level of 28.78 g/l. There were significant differences in albumin concentrations in respiratory distress syndrome, hyaline membrane disease, intraventricular hemorrhage, coagulation disorders and death (p

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 2 1. ĐẶT VẤN ĐỀ và nhóm có nồng độ albumin giảm (

phần nghiên cứu 3.1. Đặc điểm lâm sàng của nhóm giảm albumin máu và nhóm albumin máu bình thường Albumin máu (g/l) Yếu tố < 30 ≥ 30 p (n = 93) (n = 57) 1. Giới+ (nam, n, %) 61 (65,6) 30 (52,6) 0,115 2. Tuổi thai++ (tuần, X ±SD) 28,75 ± 1,97 29,54 ± 2,16 0,023 3. Cân nặng ++ 1193,4 ± 363,4 1340,0 ± 371,1 0,019 (gam, X ± SD) 4. Tăng cân của mẹ++ 7,12 ± 3,87 8,18 ± 4,96 0,006 (kg, X ± SD) 5. Bệnh của mẹ+ 7 (7,5) 7 (12,3) 0,331 (có bệnh, n, %) 6. Dị tật bẩm sinh+ (n, %) 49 (52,7) 14 (24,6) 0,001 7. Hỗ trợ hô hấp+ (n, %) 87 (93,5) 45 (78,9) 0,008 8. Ngày nằm viện ++ 32,84 ± 22,30 22,54 ± 20,98 0,005 (ngày, X ± SD) *: p < 0,05 (kiểm định T-Test và kiểm định χ2) Nhận xét: Có sự khác biệt về tuổi thai, cân nặng lúc sinh, tăng cân của mẹ trong quá trình mang thai, dị tật bẩm sinh, cần hô hấp hỗ trợ và số ngày nằm viện giữa nhóm giảm albumin và nhóm albumin bình thường (p0,05). 3.2. Nồng độ albumin trung bình ở một số nhóm bệnh Bệnh Có bệnh Không bệnh p 1. Suy hô hấp (P28.5) 28,15 ± 4,16 32,13 ± 3,07 0,000 2. Bệnh màng trong (P22.0) 27,02 ± 4,14 30,42 ± 3,61 0,000 3. Nhiễm khuẩn huyết (A41.9) 27,47 ± 3,22 28,99 ± 4,47 0,027 4. XHN-MN (P52.8) 26,02 ± 4,43 29,75 ± 3,64 0,000 5. Thiếu máu (P61.2) 26,90 ± 5,01 28,80 ± 4,16 0,190 6. Vàng da (P58) 30,07 ± 4,0 28,32 ± 4,26 0,053 7. Rối loạn đông máu (D68.9) 28,15 ± 4,21 31,58 ± 3,13 0,000 *: p

tạp chí nhi khoa 2019, 12, 2 3.3. Nguy cơ mắc bệnh dựa vào phân tích hồi quy logistic đơn biến cho nồng độ albumin Nhóm bệnh OR CI 95% p 1. Suy hô hấp (P28.5) 7,5 6,41 – 8,81 0,000 2. Bệnh màng trong(P22.0) 7,8 7,07 – 8,71 0,000 3. Rối loạn đông máu (D68.9) 7,9 6,86 – 9,08 0,001 4. XHN-MN (P52.8) 7,8 6,99 – 8,70 0,000 5. Tử vong 7,2 6,42 – 8,16 0,000 Phân tích hồi quy logistic cho thấy khi nồng độ albumin giảm 10 g/l làm tăng nguy cơ suy hô hấp 7,5 lần, bệnh màng trong 7,8 lần, rối loạn đông máu 7,9 lần, xuất huyết não-màng não 7,8 lần và nguy cơ tử vong tăng 7,2 lần (p

phần nghiên cứu Giảm albumin liên quan đến một số tình trạng TÀI LIỆU THAM KHẢO bệnh lý như bệnh màng trong, rối loạn đông máu 1. Đinh Phương Hòa (2005), “Tình hình bệnh và xuất huyết não - màng não (Bảng 2). Điều này tật và tử vong sơ sinh tại tuyến bệnh viện và các được giải thích do nồng độ albumin càng thấp yếu tố liên quan”, Hội nghị Nhi khoa Việt Pháp lần dẫn đến hoạt động chống oxy hóa càng thấp, từ thứ ba, Tạp chí nghiên cứu Y học, Tháng 3, tr.36-40. đó làm tăng nguy cơ xuất huyết não - màng não 2. Bộ Y tế (2016), “Kế hoạch hành động quốc [10]. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nồng độ gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ albumin trong nhóm xuất huyết não - màng não em giai đoạn 2016 - 2020”, tr.13-25. là 26,02 g/l thấp hơn nhiều so với nhóm không có 3. Bobbi J.Conner (2003), “Treating xuất huyết não - màng não là 29,75 g/l (p

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY