Một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi đến khám tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang năm 2020

Một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi đến khám tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang năm 2020
  • Mã tin : 628
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 200 trẻ em dưới 24 tháng tuổi đến khám tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi đến khám tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Nội dung Text: Một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi đến khám tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang năm 2020

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC GIANG 2020 Trinh Bảo Ngọc1, Nguyễn Thị Như Quỳnh2 và Nguyễn Thị Thu Liễu1,* 1Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng 2 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 200 trẻ em dưới 24 tháng tuổi đến khám tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi đến khám tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang năm 2020. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy: Tỷ lệ Suy dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi cao ở cả 3 chỉ số, trong đó suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 10,5% (cân nặng/tuổi), thể thấp còi 22,5% (chiều cao/tuổi) và thể gầy còm 6,5% (cân nặng/chiều cao). Thời gian cai sữa của bà mẹ là yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến tình trạng dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ. Từ khóa: Tình trạng dinh dưỡng, trẻ dưới 24 tháng tuổi, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang, năm 2020. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới lý cũng như còn tồn tại những quan niệm, thói (WHO), hiện nay có khoảng 500 triệu trẻ em quen nuôi dưỡng trẻ lạc hậu, phản khoa học. suy dinh dưỡng thiếu protein - năng lượng ở Một số bà mẹ có kiến thức chăm con tốt, nhưng những thể khác nhau. Khoảng 150 triệu trẻ thực hành thì vẫn chưa tốt. Nhiều nghiên cứu dưới 24 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cho thấy việc chăm sóc các bà mẹ về thời kỳ cân và 20 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thai nghén còn chưa tốt, nuôi con bằng sữa mẹ nặng.1 Tại Việt Nam, theo thống kê của Viện còn chưa đúng và cho trẻ ăn bổ sung không Dinh Dưỡng Quốc gia, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở hợp lý, thức ăn bổ sung còn nghèo nàn... Đây trẻ dưới 24 tháng tuổi năm 2010 thể nhẹ cân là là những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến tình trạng 17,5%, trong đó độ I cao nhất chiếm 15,4%. Tỷ dinh dưỡng của trẻ, làm tăng tỷ lệ tử vong và lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi là 29,3%. Năm bệnh tật ở trẻ nhỏ.3,4,5 2018, tỷ lệ thể nhẹ cân là 12,8%, trong đó độ I Bắc Giang là tỉnh Bắc Bộ đang trong quá chiếm 11,4 và 23,2% thể thấp còi.2 trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa với hàng Tình trạng suy dinh dưỡng không chỉ là do loạt những khu công nghiệp đang hoạt động thiếu nguồn thực phẩm, điều kiện kinh tế xã hội cùng số lượng những người phụ nữ trong độ khó khăn, chăm sóc y tế kém mà còn do các tuổi sinh đẻ chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên chưa bà mẹ, các thành viên trong gia đình thiếu kiến có nhiều nghiên cứu đánh giá về tình trạng thức và thực hành nuôi dưỡng trẻ chưa hợp dinh dưỡng và các yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thu Liễu tại địa phương này. Vì vậy, chúng tôi thực hiện Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng nghiên cứu đề tài: “Một số yếu tố liên quan tới Email: nguyenthulieu@hmu.edu.vn tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng Ngày nhận: 04/08/2021 tuổi đến khám tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh Ngày được chấp nhận: 03/10/2021 206 TCNCYH 146 (10) - 2021

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC tật Tỉnh Bắc Giang năm 2020” với mục tiêu (Theo số liệu thống kê của Viện Dinh dưỡng đánh giá một số yếu tố liên quan tới tình trạng năm 2018).2 dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng tuổi đến - d: mức sai lệch tương đối giữa tham số khám tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh mẫu và tham số quần thể (d = 0,05). Bắc Giang năm 2020. - Thay vào công thức, tính được n = 183, II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP cộng thêm 10% bỏ cuộc làm tròn cỡ mẫu là 200. 1. Đối tượng Cách chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện. Chọn Tiêu chuẩn lựa chọn các bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi đến khám Trẻ em dưới 24 tháng tuổi có mặt tại thời tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang điểm trên địa bàn nghiên cứu. Bà mẹ có con trong thời gian tiến hành nghiên cứu đáp ứng dưới 24 tháng tuổi (mẹ của những trẻ đã được tiêu chuẩn lựa chọn, lấy cho đến khi đủ cỡ mẫu. chọn) đang có mặt tại địa bàn trong thời gian Nội dung, chỉ số nghiên cứu nghiên cứu. Đo các chỉ số nhân trắc của các trẻ dưới 24 Tiêu chuẩn loại trừ tháng tuổi đã được lựa chọn. Phỏng vấn trực Trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, các bệnh mạn tiếp các bà mẹ là mẹ của các trẻ đã được lựa tính hoặc đang mắc bệnh cấp tính. Bà mẹ của chọn bằng bộ phiếu phỏng vấn đã thiết kế sẵn. trẻ bị bệnh tâm thần, rối loạn trí nhớ, có thái độ Các biến số chỉ số về tình trạng dinh không hợp tác. dưỡng trẻ 2. Phương pháp - Chỉ số nhân trắc: Cân nặng, chiều cao.Tỷ Thiết kế nghiên cứu lệ suy dinh dưỡng theo 3 thể: Nhẹ cân, thấp Mô tả cắt ngang. còi, gầy còm. Địa điểm tiến hành nghiên cứu Các biến số, chỉ số về yếu tố liên quan Khoa Dinh dưỡng - Trung tâm Kiểm soát suy dinh dưỡng của trẻ Bệnh tật tỉnh Bắc Giang. - Đặc điểm chung của trẻ: Giới: nam/nữ, Thời gian nghiên cứu nhóm tuổi: 0 - 5 tháng, 6 - 11 tháng, 12 - 17 Từ tháng 5/2020 - 11/2020. tháng, 18 - 24 tháng, cân nặng sơ sinh: < 2500g, ≥ 2500g Cỡ mẫu, chọn mẫu - Đặc điểm chung của bà mẹ: Trình độ học Cỡ mẫu cho mục tiêu đánh giá tình trạng dinh vấn: THCS, THPT, Trung cấp/Cao đẳng/ Đại dưỡng: Áp dụng công thức ước lượng một tỉ lệ: học, sau đại học; nghề nghiệp: Kinh doanh, p(1- p) cán bộ nhà nước, công nhân, nội trợ, khác; n= Z2(1 – α/2) d² Tuổi của mẹ: < 30, ≥ 30. Trong đó: - Kiến thức thực hành về nuôi dưỡng trẻ: - n = Mẫu nghiên cứu Tình trạng cho trẻ bú sữa mẹ: Thời gian cho - Z(1 - α/2) = 1,96 hệ số tin cậy với độ tin bú lần đầu sau khi sinh: trong 1h đầu, sau 1h cậy 95% đầu; thời gian trung bình trẻ được bú mẹ; thời gian cai sữa: trước 12 tháng, 12 - 17 tháng, - p = 0,138 là tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân ở 18 - 24 tháng. trẻ dưới 24 tháng tuổi trung bình tại Bắc Giang TCNCYH 146 (10) - 2021 207

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Quy trình tiến hành nghiên cứu Số liệu được làm sạch, được nhập bằng Xây dựng phiếu thu thập thông tin, bộ câu phần mềm Excel, xử lý bằng phần mềm thống hỏi. Trước khi điều tra chính thức, tiến hành kê STATA 14.0. phỏng vấn trên 10 đối tượng và hoàn thiện 4. Đạo đức nghiên cứu phiếu điều tra. Sau đó, tiến hành tập huấn điều Nghiên cứu chỉ thu thập số liệu khi được sự tra viên. Cuối cùng là tiến hành phỏng vấn bộ chấp thuận và đồng ý tham gia của đối tượng câu hỏi và thu thập số liệu. nghiên cứu. Mọi thông tin đều chỉ phục vụ cho 3. Xử lý số liệu mục đích nghiên cứu. III. KẾT QUẢ Bảng 1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nhóm tuổi và giới tính Tổng (n = 200) Đối tượng n % Nhóm tuổi 0 - 5 tháng 36 18,0 6 - 11 tháng 62 31,0 12 - 17 tháng 67 33,5 18 - 23 tháng 35 17,5 Giới tính Trai 113 56,5 Gái 87 43,5 Trẻ trong độ tuổi từ 6 - 17 tháng chiếm tỷ lệ 17,5%. Trẻ trai (56,5%) chiếm tỷ lệ cao hơn trẻ cao nhất (64,5%). Tiếp đến là nhóm 0 - 5 tháng gái (43,5%). tuổi chiếm 18%, nhóm 18 - 23 tháng tuổi chiếm Bảng 2. Phân bố mức độ suy dinh dưỡng theo thể Thể suy dinh dưỡng Số lượng % Suy dinh dưỡng mức độ vừa 15 7,5 Thể nhẹ cân Suy dinh dưỡng mức độ nặng 6 3,0 (n = 200) Không suy dinh dưỡng 179 89,5 Suy dinh dưỡng mức độ vừa 31 15,5 Thể thấp còi Suy dinh dưỡng mức độ nặng 14 7,0 (n = 200) Không suy dinh dưỡng 155 77,5 208 TCNCYH 146 (10) - 2021

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Thể suy dinh dưỡng Số lượng % Suy dinh dưỡng mức độ vừa 8 4,0 Thể gầy còm (n = 200) Suy dinh dưỡng mức độ nặng 5 2,5 Không suy dinh dưỡng 187 93,5 Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân mức độ vừa chiếm 15,5%, mức độ nặng chiếm 7,0%. Suy chiếm tỷ lệ là 7,5%, cao hơn mức độ nặng là dinh dưỡng thể gầy còm mức độ vừa chiếm 3%. Suy dinh dưỡng thể thấp còi mức độ vừa 4%, mức độ nặng chiếm 2,5%. Bảng 3. Liên quan giữa một số yếu tố với suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân Các yếu tố Có Không p (n = 21) (n = 179) < THPT 5 (6,8%) 73 (93,2%) Trình độ học vấn của mẹ 0,1 > THPT 16 (13,1%) 106 (86,9%) < 18 tháng 9 (11,5%) 69 (88,5%) Thời gian cai sữa 0,44 ≥ 18 tháng 12 (9,8%) 110 (90,2%) < 2500g 2 (14,3%) 12 (85,7%) Cân nặng sơ sinh 0,47 ≥ 2500g 19 (10,2%) 167 (89,8%) Có 5 (10,9%) 41 (89,1%) Bệnh đường hô hấp 2 tuần qua 0,56 Không 16 (10,4%) 138 (89.6%) Theo bảng 3, không có mối liên quan giữa gian cai sữa, bệnh đường hô hấp trong 2 tuần suy dinh dưỡng thể nhẹ cân với trình độ học qua (p > 0,05). vấn của mẹ, cân nặng sơ sinh của trẻ, thời Bảng 4. Liên quan giữa một số yếu tố với suy dinh dưỡng thể thấp còi Suy dinh dưỡng thể thấp còi Các yếu tố Có Không p (n = 45) (n = 155) < THPT 18 (23,1%) 60 (76,9%) Trình độ học vấn của mẹ 0,5 > THPT 27 (22,1%) 95 (77,9%)

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC Suy dinh dưỡng thể thấp còi Các yếu tố Có Không p (n = 45) (n = 155) < 2500g 5 (35,7%) 9 (64,3%) Cân nặng sơ sinh 0,2 ≥ 2500g 40 (21,5%) 146 (78,5%) Theo bảng 4, trẻ có thời gian cai sữa < 18 có mối liên quan giữa suy dinh dưỡng thể thấp tháng có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi cao còi với trình độ học vấn của mẹ, cân nặng sơ hơn các trẻ có thời gian cai sữa ≥ 18 tháng, mối sinh của trẻ. liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Không Bảng 5. Liên quan giữa một số yếu tố với suy dinh dưỡng thể gầy còm SDD thể gầy còm Chỉ số so sánh Có Không p (n = 13) (n = 187) < THPT 5 (6,4%) 73 (93,6%) Trình độ học vấn của mẹ 0,52 > THPT 8 (6,6%) 114 (93,4%) 0,05. đối tượng là trẻ em dân tộc thiểu số của một số huyện miền núi, điều kiện kinh tế khó khăn, IV. BÀN LUẬN cũng như trình độ học vấn của mẹ thấp hơn rất Trong tổng số 200 trẻ tham gia vào nghiên nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi, nên trẻ cứu, suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm tỷ lệ ít được chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng do đó cao nhất là 22,5%, tiếp theo là suy dinh dưỡng tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ cao hơn.6 thể nhẹ cân 10,5% và thấp nhất là thể gầy còm Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trong chiếm 6,5%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nghiên cứu của chúng tôi là 22,5%. Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn kết của chúng tôi thấp hơn nhiều nghiên cứu quả nghiên cứu của Lê Thị Hương và Vũ Thị của Lê Thị Hương (2013) tại Yên Bái với tỷ 210 TCNCYH 146 (10) - 2021

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi là 49,3%. Kết Phan Bích Nga, các bà mẹ có trình độ học vấn quả nghiên cứu của chúng tôi cũng thấp hơn cao hơn thì có thể có nhận thức về chăm sóc nghiên cứu của Chu Trọng Trang (2011) tại trẻ có thể tốt hơn.4 Và cũng tương tự kết quả Nghệ An với tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp nghiên cứu của Nguyễn Anh Vũ (2017), con còi là 35,5%.7 Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp các bà mẹ có trình độ dưới cấp 3 thì có nguy cơ còi cao hơn nhiều so với suy dinh dưỡng thể bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi và nhẹ cân và gầy còm, chứng tỏ tình trạng suy thể gầy còm cao gấp lần lượt là 1,4 lần; 1,5 lần dinh dưỡng mạn tính đang phổ biến tại địa bàn và 2 lần so với trẻ là con của bà mẹ có trình độ nghiên cứu và cũng phù hợp với xu thế chung học vấn cao hơn.9 Tuy nhiên các sự khác biệt của toàn quốc. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi này không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Trên được coi là chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của thực tế có những bà mẹ có trình độ học vấn xã hội, phản ánh tình trạng thiếu dinh dưỡng cao song vẫn có thu thập không cao hoặc có kéo dài hoặc suy dinh dưỡng trong quá khứ vị trí cao lại không có thời gian chăm sóc con. làm cho trẻ bị còi cọc và là chỉ số đánh giá hậu Những tác giả khác cũng ghi nhận trình độ học quả của sự đói nghèo. Trên phạm vi cả nước, vấn mẹ không liên quan có ý nghĩa thống kê báo cáo về tình trạng dinh dưỡng hàng năm đến suy dinh dưỡng trẻ em như nghiên cứu của của Viện dinh dưỡng đều cho thấy vùng miền Nguyễn Thị Thanh Thuấn, Phạm Văn Phú ở trẻ núi, vùng sâu xa có tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp dưới 24 tháng tuổi dân tộc Tày tại huyện Chiêm còi cao hơn các vùng khác. Hóa, Tuyên Quang năm 2009.10 Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm theo Nhiều nghiên cứu đã cho thấy trẻ có cân nghiên cứu của chúng tôi là 6,5%, thấp hơn với nặng sơ sinh thấp có nguy cơ suy dinh dưỡng kết quả của Bùi Minh Thu tại Lạng Sơn, tỷ lệ nhẹ cân, thấp còi hơn các trẻ có cân nặng sơ suy dinh dưỡng thể gầy còm là 11,9%.3 So với sinh > 2500g. Kết quả nghiên cứu của chúng các nghiên cứu tại những vùng khó khăn của tôi chưa thấy rõ được mối liên quan giữa trẻ một số nước như ở Belen, Peru (26,6%), vùng có cân nặng sơ sinh thấp và suy dinh dưỡng, sa mạc của Tây Rajasthan, Ấn Độ (28,0%),8 thì nguyên nhân có thể do các bà mẹ của các trẻ tỷ lệ gầy còm trong nghiên cứu của chúng tôi này có kiến thức và thực hành, cũng như điều thấp hơn nhiều. Điều này có thể giải thích do đa kiện kinh tế tốt nên tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp số trẻ trong nghiên cứu cha mẹ có trình độ học hơn các nghiên cứu trước. Kết quả nghiên cứu vấn cao và điều kiện kinh tế ổn định vì thế việc của Nguyễn Anh Vũ và cộng sự cũng cho thấy chăm sóc trẻ trong thời kỳ ăn bổ sung tốt hơn nhóm trẻ có cân nặng sơ sinh thấp thì nguy do đó giảm bớt tình trạng suy dinh dưỡng cấp cơ bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cao gấp 2,2 tính (suy dinh dưỡng thể gầy còm). lần so với nhóm trẻ có cân nặng sơ sinh bình Mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng thường. Tuy nhiên các sự khác biệt này không và một số yếu tố nguy cơ cho thấy con của các có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Đối với suy dinh bà mẹ có trình độ học vấn trên trung học phổ dưỡng thể thấp còi thì trẻ có cân nặng sơ sinh thông có nguy cơ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp có nguy cơ bị suy dinh dưỡng cao gấp 1,96 thấp còi, gầy còm thấp hơn các bà mẹ học hết lần so với trẻ có cân nặng sơ sinh bình thường. trung học phổ thông ,tuy nhiên mối liên quan Đinh Đạo cho thấy khi phân tích đơn biến có này không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Kết 43,5% suy dinh dưỡng trẻ em thể nhẹ cân ở quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự nhóm trẻ sơ sinh nhẹ cân cao hơn, so với nhóm cân nặng sơ sinh bình thường chỉ có 35,0% trẻ TCNCYH 146 (10) - 2021 211

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC bị suy dinh dưỡng, mối liên quan này có ý nghĩa tại huyện Gò Dầu tỉnh Tây Ninh năm 2008 thấy thống kê (p < 0,05).11 Điều này chứng tỏ khả tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp cấp 57,9% ở nhóm trẻ năng hấp thu chất dinh dưỡng cũng như sức bị suy dinh dưỡng, cao hơn có ý nghĩa thống kê đề kháng của trẻ khi ra đời tốt hơn dẫn đến làm so ở nhóm trẻ không suy dinh dưỡng (34,0%). giảm nguy cơ suy dinh dưỡng của trẻ. Phạm Trung Kiên và cộng sự nghiên cứu trên Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong trẻ em dân tộc Sán Dìu và H’Mông tại 2 xã miền 6 tháng đầu đời của trẻ theo đúng khuyến cáo núi phía Bắc Việt Nam với kết quả nhóm trẻ của Tổ chức Y tế thế giới ở Việt Nam chỉ là suy dinh dưỡng có nguy cơ mắc nhiễm khuẩn 19,5%, còn tỷ lệ chung của thế giới là 35%. hô hấp cao hơn 3,9 lần nhóm trẻ không suy Trong nghiên cứu của chúng tôi, trẻ cai sữa dinh dưỡng (OR = 3,91, p < 0,05). Kết quả của trước 18 tháng thì nguy cơ suy dinh dưỡng cao Nguyễn Anh Vũ và cộng sự cũng cho thấy trẻ hơn so với trẻ cai sữa sau 18 tháng ở cả 3 thể bị NKHHCT trong 3 tháng qua có nguy cơ bị nhẹ cân, thấp còi và gầy còm. Cai sữa sớm là suy dinh dưỡng thể nhẹ cân cao gấp 1,8 lần một sai lầm của các bà mẹ, trong khi chưa có so với nhóm trẻ không bị mắc bệnh, nhưng sự đủ thức ăn thay thế thích hợp, trẻ lại bị cắt mất khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Chăm nguồn thức ăn giàu chất dinh dưỡng là sữa sóc và nuôi dưỡng trẻ trước, trong, sau khi bị mẹ nên dễ dẫn đến suy dinh dưỡng. Nghiên ốm rất quan trọng vì chăm sóc tốt sẽ làm cho cứu của Trần Thu Hường đã chỉ ra trẻ được cai bệnh mau khỏi, mau phục hồi sức khỏe và tăng sữa sớm trước 18 tháng tuổi có tỷ lệ suy dinh cường sức đề kháng đối với bệnh tật. Khi trẻ dưỡng gấp 8 lần so với trẻ được cai sữa sau 18 bị ốm: sốt, nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu chảy... thì tháng (p < 0,05). Kết quả này cũng phù hợp với nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng nghiên cứu của Đinh Thanh Huề tại Quảng Trị cần nhiều hơn bình thường, trong khi đó một năm 2003.5 Một trong những lý do quan trọng số bà mẹ lại có quan niệm sai lầm bắt trẻ phải là thời gian nghỉ thai sản của bà mẹ hiện đã ăn kiêng khem như: không cho trẻ ăn dầu hoặc được cải thiện tăng từ 4 tháng lên 6 tháng, tuy mỡ, chỉ cho ăn bột ngọt (đường), không cho trẻ đã tạo điều kiện cho các bà mẹ nuôi con hoàn bú, không cho trẻ ăn rau xanh... sợ trẻ đi ngoài toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu nhưng nhiều hơn. Trẻ bị sốt mất nước, nhưng không trên thực tế nhiều bà mẹ do sức khỏe kém phải bù nước cho trẻ và uống nước Oresol, bắt trẻ nghỉ trước khi sinh nên thời gian nghỉ sau sinh ăn kiêng... Sau khi khỏi bệnh, không cho trẻ ăn không còn đủ 6 tháng hoặc do công việc bận nhiều hơn để trẻ mau chóng phục hồi sức khỏe. rộn và nhu cầu kinh tế khiến nhiều bà mẹ vẫn Chế độ ăn uống kiêng khem, bữa ăn của trẻ phải đi làm sớm hơn. mất cân đối không đủ chất, chính vì vậy trẻ dễ bị nguy cơ suy dinh dưỡng. Trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp có nguy cơ suy dinh dưỡng cao hơn trẻ không V. KẾT LUẬN mắc bệnh. Vòng xoắn bệnh lý giữa các bệnh Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 24 tháng nhiễm trùng và suy dinh dưỡng đã được chứng tuổi cao ở cả 3 chỉ số, trong đó suy dinh dưỡng minh, trong đó viêm đường hô hấp và tiêu chảy thể nhẹ cân là 10,5% (cân nặng/tuổi), thể thấp là hai bệnh hàng đầu ở trẻ nhỏ dẫn đến suy còi 22,5% (chiều cao/tuổi) và thể gầy còm 6,5% dinh dưỡng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tình (cân nặng/chiều cao). Thời gian cai sữa của bà trạng nhiễm khuẩn làm tăng nguy cơ suy dinh mẹ là yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến dưỡng: Nghiên cứu của Võ Thị Kiều Phượng tình trạng dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ. 212 TCNCYH 146 (10) - 2021

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO 7. Chu Trọng Trang và Nguyễn Cảnh Phú. 1. Malnutrition in Children. UNICEF DATA. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 Accessed July 18, 2021. https://data.unicef.org/ tuổi vùng ven biển tỉnh Nghệ An năm 2011. Tạp topic/nutrition/malnutrition/. chí Y học Thực hành. 2013;874:96-99. 2. Số liệu thống kê Accessed July 18, 2021. 8. Progress for Children: A report card on http://chuyentrang.viendinhduong.vn/vi/so-lieu- nutrition. UNICEF DATA. Published May 1, thong-ke/so-lieu-thong-ke.html. 2006. Accessed July 18, 2021. https://data. 3. Bùi Minh Thu và Nguyễn Tiến Dũng. Thực unicef.org/resources/progress-for-children-a- trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi ở report-card-on-nutrition/ huyện Cao Lộc-Lạng Sơn. Tạp chí khoa học và 9. Nguyễn Anh Vũ. Hiệu quả bổ sung thực công nghệ. 2011;89(1):215-220. phẩm sẵn có đến suy dinh dưỡng thấp còi của 4. Phan Bích Nga. Tình trạng dinh dưỡng trẻ trẻ 12-23 tháng tuổi huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan đến Yên. Published online 2017. suy dinh dưỡng thấp còi. Tạp chí Y học Việt 10. Nguyễn Thị Thanh Thuấn và Phạm Văn Nam. 2015;2:118-125. Phú. Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố 5. Đinh Thanh Huề. Tình trạng dinh dưỡng ảnh hưởng ở trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc Tày tại trẻ dưới 5 tuổi xã Hậu Chánh, Hải Lăng, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Tạp chí Y học Quảng Trị năm 2003. Tạp chí Y học dự phòng. thực hành. 2010;9(732):105-107. 2004;14(4):70-73. 11. Đinh Đạo. Nghiên cứu thực trạng và kết 6. Huong LT, Nga VTT. Nutritional Practices quả can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng among Ethnic Minorities and Child Malnutrition trẻ em dưới 5 tuổi người dân tộc thiểu số tại in Mountainous Areas of Central Vietnam. huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Published 2013;2013. doi:10.4236/fns.2013.41012. online 2014. Summary FACTORS RELATED TO THE NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN UNDER 24 MONTHS OF AGE TREATED AT THE BAC GIANG PROVINCE DISEASE CONTROL CENTER IN 2020 A cross-sectional descriptive study was conducted on 200 children under 24 months of age examinated at the Center for Disease Control of Bac Giang province. The objective of this study is to evaluate a number of factors related to nutritional status of children under 24 months of age visiting the Bac Giang province disease control center in 2020. The results of this study show that the prevalence of malnutrition among children in the study area was high in all three indicators, of which underweight was 10.5% (CN/T), stunted 22.5% (CC/T) and emaciated 6.5% (CN/CC). Maternal weaning time is a statistically significant factor in the nutritional status of children with stunting. Keywords: Nutritional status, children under 24 months old, Bac Giang Center for Disease Control, 2020. TCNCYH 146 (10) - 2021 213

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY