Một số yếu tố liên quan tỷ lệ dương tính giả của sàng lọc suy giáp trạng bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Một số yếu tố liên quan tỷ lệ dương tính giả của sàng lọc suy giáp trạng bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin : 672
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Phân tích một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ dương tính giả của sàng lọc suy giáp bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 159 trẻ em qua sàng lọc sơ sinh máu gót chân có kết quả nồng độ TSH ≥ 10 mUI/L.

Nội dung Text: Một số yếu tố liên quan tỷ lệ dương tính giả của sàng lọc suy giáp trạng bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương

vietnam medical journal n01 - FEBRUARY - 2022 - Khả năng thực hiện được các nội dung thực 3. De Gaulle, V. F., & Dako Gyeke, P. (2016). hành để chẩn đoán, theo dõi bệnh glôcôm ở Glaucoma awareness, knowledge, perception of risk and eye screening behaviour among residents tuyến y tế cơ sở rất hạn chế: chỉ 28,9% cán bộ y of Abokobi, Ghana. BMC ophthalmology, 16(1), pp 1-7. tế biết đo thị lực, 0,7% biết ước lượng nhãn áp 4. Delgado M. F., Abdelrahman A. M., et al bằng tay, 1,5% biết ước lượng thị trường sơ bộ (2019), “Management Of Glaucoma In Developing bằng tay. Countries: Challenges And Opportunities For Improvement”, ClinicoEconomics and outcomes - Trạm y tế không thường xuyên cung cấp research : CEOR, 11, pp591-604 dịch vụ y tế bệnh glôcôm: chỉ cán bộ y tế 1,5% 5. Ichhpujani P, Bhartiya S, Kataria M, Topiwala thường xuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, 0,8% P. (2012), “Knowledge, Attitudes and Self-care thường xuyên cung cấp dịch vụ khám. Practices associated with Glaucoma among Hospital Personnel in a Tertiary Care Center in TÀI LIỆU THAM KHẢO North India”, Journal of Current Glaucoma 1. Đào Thị Lâm Hường (2011) “Điều tra thực trạng Practice; 6(3). pp108-112 bệnh glôcôm tại một số tỉnh thành của Việt Nam 6. Padmajothi M S. et al (2019), “Awareness and và xây dựng và thử nghiệm mô hình quản lý, chăm knowledge of glaucoma among hospital personnel sóc, điều trị người bệnh Glôcôm từ tuyến cơ sở in a tertiary care center in rural đến tuyến trung ương”, Công trình nghiên cứu Karnataka”, Tropical Journal of Ophthalmology and khoa học cấp Bộ, tr40-55. Otolaryngology, 4(2), pp.126-130 2. Nguyễn Thị Xuyên (2010), “Thực trạng và 7. Thapa S. , Kelley Kurt H. et al (2008)S. "A nguồn lực khả năng cung cấp dịch vụ sóc mắt, novel approach to glaucoma screening and phòng chống mù loà”, Tạp chí y học thực hành education in Nepal", BMC Ophthalmology, 8(1), pp 2-7 722, số 6, tr13-15 MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỶ LỆ DƯƠNG TÍNH GIẢ CỦA SÀNG LỌC SUY GIÁP TRẠNG BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Nguyễn Ngọc Khánh1, Diệp Thị Thúy Lan2 TÓM TẮT 46 SUMMARY Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố liên quan đến SOME FACTORS RELATED ON THE FALSE- tỷ lệ dương tính giả của sàng lọc suy giáp bẩm sinh tại POSITIVE RATE IN THE NEWBORN Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 159 trẻ em qua SCREENING PROGRAM FOR CONGENITAL sàng lọc sơ sinh máu gót chân có kết quả nồng độ HYPOTHYROIDISM AT THE VIETNAM TSH ≥ 10 mUI/L. Kết quả: Tỷ lệ dương tính giả là NATIONAL CHILDREN’S HOSPITAL 21,4%. Giá trị dự đoán dương tính ở mức TSH ≥ 10 Objectives: Analysis of some factors related to mUI/L, ≥ 18 mUI/L, ≥ 20 mUI/L, ≥ 30 mUI/L, ≥ 40 the false-positive rate in the screening program for mUI/L là 78,6%, 80,8%, 81,7%, 84,9%, 86%. Các congenital hypothyroidism at the National Children's yếu tố liên quan tỉ lệ dương tính giả như: Tuổi thai Hospital. Subjects and methods: The study on 159

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 1 - 2022 rối loạn nội tiết hay gặp ở trẻ em và có ảnh n: là cỡ mẫu tối thiểu; Z(1-α/2): Hệ số tin cậy hưởng đến một trong số 3000 đến 4000 ca sinh (với độ tin cậy 95%, z=1,96). sống trên toàn thế giớI [1]. Các báo cáo gần đây α: Mức ý nghĩa thống kê (sử dụng α= 0,05). cho thấy tỷ lệ nhiễm SGBS ngày càng tăng, đặc p: Nghiên cứu của chúng tôi lấy giá trị p theo biệt tỷ lệ mắc suy giáp bẩm sinh ở trẻ sơ sinh nghiên cứu của Ashkan Habib và cộng sự với tỷ châu Á cao hơn các dân tộc khác [2]. SGBS để lại lệ dương tính giả là 31,6% với mức sàng lọc ban hậu quả nặng nề cho trẻ như tử vong hoặc đần đầu TSH≥10 IU/ml[4] độn suốt đời. Điều này có thể được ngăn ngừa : độ chính xác tương đối (sử dụng = 0,08) bằng cách phát hiện và điều trị sớm, do đó các Từ công thức trên ta tính được cỡ mẫu n=130 chương trình sàng lọc phát hiện SGBS trong giai trẻ em, lấy thêm 10% đối tượng để đảm bảo cỡ đoạn sơ sinh đã được phát triển vào đầu những mẫu tối thiểu được cỡ mẫu là 143. Trên thực tế năm 1970 và được nhiều nước trên thế giới áp chúng tôi thu thập được n=159 đối tượng nghiên dụng [3]. cứu Trong những năm gần đây, các phương pháp Phương pháp chọn mẫu: Nghiên cứu áp tự động và nhạy cảm hơn đã được ứng dụng để dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, đối xác định cả TSH và T4 trong các mẫu máu gót tượng đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn đều được chân [1]. Những phương pháp mới này đã tăng đưa vào nghiên cứu độ nhaỵ và độ đặc hiệu trong việc phát hiện 2.4. Quy trình nghiên cứu: Bước 1: Chọn SGBS. Tuy nhiên các yếu tố ảnh hưởng có làm các đối tượng được sàng lọc sơ sinh có kết quả sai lệch kết quả sàng lọc bằng việc tăng tỷ lệ TSH ≥10 mUI/L. Bước 2: Thu thập thông tin dương tính giả, qua đó làm trì hoãn chẩn đoán người bệnh. Bước 3: Xét nghiệm TSH, FT4 huyết xác định và làm tăng giá chi phí. Hiện nay tại thanh để khẳng định chẩn đoán. Bước 4: Khẳng bệnh viện Nhi Trung ương số trẻ đường sàng lọc định bị bệnh SGBS khi TSH ≥10 mUI/L và FT4 < SGBS ngày càng tăng, mỗi năm trung bình 70 - 7,7 pmol/L. 80 bệnh nhân. Mặt khác hiện nay tại Việt Nam có 2.5. Quản lý và phân tích số liệu. Số liệu rất ít các nghiên cứu về các yếu tố làm gia tăng sau khi thu thập được nhập và quản lý bằng tỷ lệ giương tình giả của các biện pháp sàng lọc. phần mềm SPSS 25.0. Phân tích hồi quy logistic Vì vậy nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đa biến được sử dụng để xác định một số yếu tố đến tỷ lệ dương tính giả trong chương trình sàng liên quan dương tính giả của phương pháp sàng lọc SGBS giúp đảm bảo chất lượng kết quả sàng lọc suy giáp trạng bẩm sinh. lọc, chúng tôi thực hiện nghiên cứu với mục tiêu: 2.6. Đạo đức nghiên cứu. Nghiên cứu được “Phân tích một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ tiến hành sau khi được thông qua Hội đồng khoa dương tính giả trong chương trình sàng lọc suy học và được sự chấp thuận của lãnh đạo khoa giáp bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi Trung Ương” Nội tiết – Chuyển hoá – Di truyền - Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng nghiên cứu (ở đây là II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ) hiểu rõ mục 2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu tiêu nghiên cứu và tự nguyện tham gia vào − Địa điểm nghiên cứu: Khoa Nội tiết – nghiên cứu. Chuyển hoá – Di truyền và Phòng khám Nội tiết, Bệnh viện Nhi Trung Ương. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU − Thời gian nghiên cứu: 01/01/2019 – 159 trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh có kết 31/07/2020. quả dương tính (TSH>=10 mUI/L) đã được xét 2.2. Đối tượng nghiên cứu nghiệm máu tĩnh mạch để khẳng định mắc bệnh Tiêu chuẩn lựa chọn: Trẻ đến khám sàng SGBS. Trong đó tỷ lệ nam giới và nữ là tương lọc sơ sinh có TSH ≥10 IU/ml và có sự đồng ý đương nhau (nam 50,9%; nữ 49,1%). Đối tượng tham gia nghiên cứu của cha mẹ. có tuổi thai trung bình 38,7±1,9, trong đó nhóm Tiêu chuẩn loại trừ: Kết quả sàng lọc lần tuổi < 37 tuần chiếm tỷ lệ 8,2% và nhóm ≥37 đầu chỉ có T4, không làm TSH. Trẻ tử vong. tuần chiếm 91,8%. Về cân nặng lúc sinh, cân 2.3. Phương pháp nghiên cứu nặng trung bình của đối tượng nghiên cứu là Thiết kế nghiên cứu: Mô tả tiến cứu 3251,6±596,0; trong đó đối tượng có cân nặng Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho

vietnam medical journal n01 - FEBRUARY - 2022 SGBS qua xét nghiệm máu tĩnh mạch Nhận xét: 125 bệnh nhân được khẳng định Bệnh nhân được sàng lọc SGBS N % SGBS nên tỉ lệ dương tính thật là 78,6%, 34 Khẳng định SGBS 125 78,6% bệnh nhân loại trừ SGBS nên tỉ lệ dương tính giả Loại trừ SGBS 34 21,4% là 21,4%. Bảng 3.2. Các giá trị dự báo dương tính ở các ngưỡng sàng lọc TSH khác nhau Khẳng Khẳng định qua Giá trị dự Trường hợp Tỷ lệ Ngưỡng định thực ngưỡng sàng lọc máu đoán dương dương tính dương TSH sự gót chân tính giả tính giả ≥10 125 159 78,6 34 21,4 ≥18 118 146 80,8 28 19,2 ≥20 116 142 81,7 26 18,3 ≥30 101 119 84,9 18 15,1 ≥40 86 100 86,0 14 14,0 Nhận xét: Giá trị dự đoán dương tính tăng dần từ 78,6 % đến 86% qua từng ngưỡng TSH khác nhau. Số bệnh nhân khẳng định SGBS ở ngưỡng ≥ 10 mUI/L và < 18 mUI/L là 7 bệnh nhân. Bảng 3.3. Một số yếu tố liên quan đến dương tính giả quả phân tích hồi quy logistic đa biến Thông tin Dương tính giả Dương tính thật OR thô (95%CI) OR hiệu chỉnh (95%CI) Giới tính Nữ 15(19,2) 63(80,8) 1 1 Nam 19(23,5) 62(76,5) 1,29(0,60 – 2,77) 1,46(0,63 – 3,62) Tuổi thai ≥ 37 tuần 28(19,2) 118(80,8) 1 1 < 37 tuần 6(46,2) 7(53,8) 3,61(1,10 – 11,86) 5,41(1,23 – 24,76) Cân nặng khi sinh (gam) ≥3600 gr 5(10,2) 44(89,8) 1 1 < 3600 gr 29(26,4) 81(73,6) 3,15(1,12 – 8,90) 2,59(0,84 – 8,29) Số thứ tự con trong gia đình Con thứ 2 12(20,0) 48(80,0) 1 1 Con thứ 1 16(22,9) 54(77,1) 1,18(0,51 – 2,76) 0,91(0,32 – 2,36) Con thứ ³ 3 6(20,7) 23(79,3) 1,04(0,35 – 3,15) 0,88(0,22 – 3,29) Thời điểm lấy mẫu ≥48 h 14(13,5) 90(86,5) 1 1

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 511 - THÁNG 2 - SỐ 1 - 2022 [4][5]. các dấu hiệu bệnh đặc hiệu sau khi sinh và sự Giá trị sàng lọc sơ sinh tăng dần từ 78,6%, thay đổi độ nhạy và độ đặc hiệu qua số lượng 80,8%, 81,7%, 84,9%, 86% với các ngưỡng TSH các rối loạn khác nhau. Trên thế giới, một số ≥ 10 mUI/L, ≥ 18 mUI/L, ≥ 20 mUI/L, ≥ 30 chương trình chấp nhận các mẫu sàng lọc sớm mUI/L, ≥ 40 mUI/L. Mặc dù số lượng bệnh nhân nhất là 12 giờ sau khi sinh và áp dụng các gọi lại tăng lên 13 bệnh nhân từ mức TSH ≥ 10 ngưỡng TSH khác nhau cho sàng lọc ban đầu. mUI/L tới ≥ 18 mUI/L nhưng có tới 7 bệnh nhân Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của chúng được khẳng định chẩn đoán. Cho tới này vẫn còn tôi còn cho thấy mối liên quan giữa tuổi thai với nhiều tranh luận về chọn mức cutoff của TSH dương tính giả. Trong đó, đối tượng có tuổi thai trong chương trình sàng lọc, tuy nhiên hầu hết

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mot-so-yeu-to-lien-quan-ty-le-duong-tinh-gia-cua-sang-loc-suy-giap-trang-bam-sinh-tai-benh-vien-nhi--2529240.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY