MangYTe

Tài liệu y khoa

Một số yếu tố tiên lượng điều trị suy tim trẻ em tại Bệnh viện Nhi trung ương

Một số yếu tố tiên lượng điều trị suy tim trẻ em tại Bệnh viện Nhi trung ương
  • Mã tin: 742
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Một số yếu tố tiên lượng điều trị suy tim trẻ em tại Bệnh viện Nhi trung ương trình bày việc tìm hiểu một số yếu tố trong tiên lượng điều trị suy tim ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện. Bệnh nhân được điều trị suy tim theo phác đồ và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị suy tim.

Nội dung Text: Một số yếu tố tiên lượng điều trị suy tim trẻ em tại Bệnh viện Nhi trung ương

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 1 - 2022 7. Bùi Thị Châm. Kiến thức, thực hành phòng biến 8. Amente T, Belachew T, Hailu E. Self Care chứng và các yếu tố liên quan của bệnh nhân đái Practice and Its Predictors Among Adults with tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa Diabetes Mellitus on Follow up at Nekemte Hospital khoa thành phố Bắc Giang năm 2013. Luận văn Diabetic Clinic, West Ethiopia. 2014;2(3):16. Thạc sỹ Y tế công cộng. 2013. MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ SUY TIM TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Ngô Anh Vinh1, Hồ Bích Vân1, Nguyễn Văn Khiêm2, Nguyễn Tân Hùng1, Nguyễn Thị Oanh1, Lê Thị Huân1, Đặng Thị Hồng Khánh1. TÓM TẮT showed that the more severe heart failure stages, the higher the risk of death (OR = 2,09, 95% CI: 2,03 - 76 Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố trong tiên lượng 2,17), the lower decreasing in EF the higher risk of điều trị suy tim ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung death (OR = 0,94, 95% CI: 0,89 - 0,99), the more ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: concentrated NT-ProBNP the higher risk of death (OR Nghiên cứu mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện. = 1,12, 95% CI: 1,04 -1,15). Conclusions: NT- Bệnh nhân được điều trị suy tim theo phác đồ và tìm ProBNP concentration, heart failure stages, and heart hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị suy function at admission are independent factors and tim. Kết quả: Nồng độ NT-ProBNP lúc vào viện ở valuable to the prognostic in risk of death. nhóm tiến triển xấu là 4138 pg/ml cao hơn nhóm tiến Keys: treatment prognosis, heart failure, children. triển tốt (2329 pg/ml) và nhóm tử vong cao hơn với nhóm không tử vong (4138 pg/ml so với 2374 pg/ml) I. ĐẶT VẤN ĐỀ đều có ý nghĩa thống kê (p

vietnam medical journal n01 - JUNE - 2022 bệnh lý: suy thận, bệnh lý nội tiết, nhiễm khuẩn suy tim Bệnh lý khác 21 15,4 nặng, viêm phổi, béo phì, thiếu máu nặng. Tổng số 136 100 2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu Nhận xét: Nhóm dưới 1 tuổi chiếm đa số - Thời gian: từ tháng 4 năm 2017 đến tháng (45,6%) với tuổi nhỏ nhất là 1 tháng tuổi, lớn nhất 10 năm 2019. là 15 tuổi. Trẻ nam chiếm 47,8%, nữ chiếm 52,2%. - Địa điểm: Khoa cấp cứu, khoa tim mạch, Các nguyên nhân gây suy tim chủ yếu là: khoa hồi sức cấp cứu – Bệnh viện Nhi Trung ương. viêm cơ tim, cơ tim giãn và tim bẩm sinh. Một số 3. Phương pháp nghiên cứu nguyên nhân khác ít gặp hơn gồm cơn nhịp 3.1. Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang, nhanh trên thất, tăng áp phổi nguyên phát, tràn chọn mẫu thuận tiện dịch màng ngoài tim,… 3.2. Các bước tiến hành nghiên cứu. 2. Các phương pháp điều trị suy tim và Bệnh nhân được điều trị suy tim theo phác đồ tiến triển sau điều trị suy tim bao gồm các phương pháp chính: thuốc, can Bảng 2. Các phương pháp điều trị suy thiệp và phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật tim và tiến triển sau điều trị đối với bệnh tim bẩm sinh trong đó đều là phẫu Số bệnh Phương pháp điều trị % thuật tim hở và sửa chữa toàn bộ. Phương pháp nhân không phẫu thuật bao gồm điều trị bằng thuốc Phẫu thuật 30 22,1% và các phương pháp can thiệp (lọc máu, tuần Thuốc 136 100% hoàn ngoài cơ thể, sốc điện). Can thiệp 59 43,4% Chúng tôi đánh giá kết quả điều trị và tiến Tiến triển bệnh triển của suy tim tại thời điểm bệnh nhân ra viện Xấu 28 20,7% đồng thời phân tích các yếu tố liên quan đến kết Tốt 108 79,3% quả điều trị. Tiến triển của suy tim gồm các mức Tử vong 17 12,5% độ: tốt, xấu hoặc tử vong. Ngoài ra, chúng tôi Sống 119 87,4% tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến kết quả Số ngày điều trị (X ± SD) 18,9 ± 12,3 điều trị suy tim của bệnh nhân. Tổng số 136 100 4. Xử lý số liệu. Số liệu trong nghiên cứu Nhận xét. Tất cả bệnh nhân tim bẩm sinh được xử lý bằng phần mềm SPSS phiên bản 22. đều được phẫu thuật chiếm 22,1%. Có 59 bệnh Test kiểm định Chi bình phương (χ2) để so sánh nhân được can thiệp điều trị, chiếm 43,4%. các tỷ lệ. Ngoài ra tất cả các bệnh nhân đều được điều trị 5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu. Gia bằng thuốc. Về tiến triển: 108 trường hợp tiến đình trẻ được giải thích về nội dung nghiên cứu triển tốt chiếm 79,3% và 28 trường hợp tiến và đã đồng ý chấp thuận tham gia. Nghiên cứu triển xấu (20,7%) trong đó 17 trẻ tử vong không ảnh hưởng đến sức khoẻ của bệnh nhân. (12,5%). Tổng số ngày điều trị trung bình là 18,9 ± 12,3 ngày. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3. Một số yếu tố trong tiên lượng điều trị 1. Đặc điểm chung. Trong thời gian nghiên suy tim cứu từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 3.1. Mối liên quan giữa nồng độ NT- 2019 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi ProBNP với kết quả điều trị suy tim lựa chọn được 136 bệnh nhân suy tim có đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu. Bảng 1. Một số đặc điểm chung của đối p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 1 - 2022 Nồng độ NT-ProBNP lúc vào của nhóm tử vong với 2374 pg/ml) với p 0,05 đoán kết cục đáp ứng kém với điều trị hoặc liên Tim bẩm sinh 0,87 0,36 - 0,99 > 0,05 quan tới tử vong. Kết quả nghiên cứu cũng cho Bệnh khác 1,08 0,99 - 1,21 > 0,05 thấy với điểm cắt của nồng độ NT-ProBNPlà 2778 EF (%) 0,93 0,89 - 0,97 < 0,05 pg/ml có độ nhạy là 72,6% và độ đặc hiệu là NT-ProBNP 80% trong dự đoán nguy cơ đáp ứng kém với 1,12 1,03-1,23 < 0,05 điều trị. Trong khi đó, điểm cắt của nồng độ NT- (pg/ml) Nhận xét. Khi phân tích đơn biến, các yếu tố ProBNP huyết thanh là 5015 pg/ml có độ nhạy là liên quan đến tiên lượng tử vong của bệnh nhân 76,3%, độ đặc hiệu là 68,2% dự đoán bệnh là mức độ suy tim, EF và nồng độ NT-ProBNP. nhân có nguy cơ tử vong (Biểu đồ 2). Khi tiếp tục đưa các yếu tố trên vào phân tích hồi Để đánh giá về vai trò của NT-ProBNP trong quy đa biến, chúng tôi xác định các yếu tố cuối cùng tiên lượng điều trị suy tim, tác giả Derek T.H. có giá trị trong tiên lượng tử vong ở trẻ suy tim. Wong và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu trên Bảng 4. Mô hình hồi qui đa biến xác định những trẻ nhập viện vì suy tim mất bù cấp. Kết yếu tố tiên lượng tử vong quả đã cho thấy nồng độ của NT-ProBNP huyết Yếu tố OR 95% CI p thanh ở thời điểm 48 giờ sau khi nhập viện tăng Mức độ suy tim 2,09 2,03 - 2,17 < 0,05 cao là yếu tố để xem xét chỉ định tiến hành thực 329

vietnam medical journal n01 - JUNE - 2022 hiện can thiệp bằng tuần hoàn cơ học cho bệnh khác nhau cũng có giá trị dự báo nguy cơ tử nhân. Trong nghiên cứu này, các bệnh nhân có vong. Nghiên cứu đã tiến hành theo dõi trên 115 chỉ định can thiệp bằng tuần hoàn cơ học đều có trẻ suy tim do bệnh cơ tim giãn trong 7 năm (từ nồng độ NT-proBNP ở thời điểm 48 giờ sau nhập năm 2006 đến 2013) với thời gian theo dõi trung viện cao hơn so với nhóm không được chỉ định bình là 4,8 năm. Kết quả cho thấy, nồng độ NT- tuần hoàn cơ học với sự khác biệt có ý nghĩa ProBNP huyết thanh hoặc sự thay đổi của thông thống kê (p= 0,001) [7]. Cũng trong vai trò tiên số này tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình lượng điều trị suy tim, nghiên cứu của Medar theo dõi cũng có khả năng dự báo nguy cơ tử cũng cho thấy nồng độ NT-ProBNP có giá trị dự vong. Tác giả Den Boer cho rằng nếu nồng độ đoán các biến chứng tim mạch trên trẻ suy tim NT-proBNP cao gấp đôi ban đầu thì sẽ tăng nguy tim mất bù cấp có suy giảm chức năng tim. Kết cơ tử vong lên 2,9 lần trong năm đầu tiên sau quả cho thấy sự gia tăng về nồng độ NT- proBNP chẩn đoán và gấp 1,8 lần ở các năm sau đó. Với trong quá trình điều trị liên quan đến các biến cố nồng độ NT-ProBNP của bệnh nhân >7990 tim mạch có thể xảy ra trong một năm sau đó (r pg/ml, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sót trong = 0,616; p = 0,01) và có giá trị hơn là sự thay năm đầu tiên và năm thứ 2 là 79% và 71% [10]. đổi về chỉ số EF trên siêu âm tim (r = -0,42; p = Tương tự chúng tôi, các nghiên cứu ở nước 0,15)[8]. Tác giả này nhấn mạnh rằng NT- ngoài cũng cho thấy ngoài vai trò của nồng độ proBNP có thể được sử dụng như là chỉ số độc NT-ProBNP huyết thanh thì chức năng tim (EF), lập, khách quan trong việc đánh giá đáp ứng mức độ suy tim cũng có giá trị trong dự đoán điều trị hơn là siêu âm tim [8]. Trong nghiên cứu nguy cơ tử vong ở trẻ suy tim. Theo tác giả của tác giả Paolo G. Rusconi, kết quả cũng cho Uchenna Onubogu, mức độ nặng của suy tim thấy định lượng nồng độ NT-proBNP là xét (được phân loại theo điểm Ross sửa đổi) giúp nghiệm có giá trị để theo dõi tiến triển của suy phân tầng nguy cơ tử vong ở trẻ em bị suy tim tim ở trẻ em và đánh giá hiệu quả điều trị. Với cấp tính. Cụ thể những trẻ có điểm suy tim theo ngưỡng nồng độ NT-proBNP > 1000 pg/ml cho tiêu chuẩn Ross sửa đổi > 7 có nhiều khả năng dự đoán đáp ứng kém với điều trị. Cũng theo tác tử vong cao hơn (OR= 8,8, 95% CI: 1,2 -72,5) giả này khi nghiên cứu trên trẻ em suy tim do [3]. Trong khi đó, tác giả Rocha Araújo FD cho bệnh cơ tim giãn, với nồng độ NT-proBNP > rằng ở trẻ suy tim nặng do bệnh cơ tim giãn có 1000pg/ml có giá trị dự đoán bệnh nhân có nguy điểm suy tim theo tiêu chuẩn Ross > 11 có liên cơ phải ghép tim [9]. quan đến tử vong [4]. Về vai trò của chức năng Trong xác định các yếu tố trong tiên lượng tử tâm thu thất trái (EF), tác giả Lam và cộng sự vong ở những bệnh nhân suy tim, chúng tôi khi phân tích đa biến đã cho thấy ở những bệnh phân tích các yếu tố: tuổi, mức độ suy tim, bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu bảo tồn có lý gây suy tim, chức năng tim và nồng độ NT- nguy cơ tử vong thấp hơn so với những bệnh ProBNP huyết thanh của trẻ lúc vào viện bằng nhân có chức năng tim giảm (OR = 0,62, 95% CI hồi quy logictis đơn biến và đa biến. Kết quả cho = 0,46 - 0,85). thấy, tuổi và bệnh lý gây suy tim không phải là yếu tố độc lập đến tiên lượng tử vong. Ngược lại, V. KẾT LUẬN chỉ số EF, mức độ suy tim và nồng độ NT- Trrong nghiên cứu tìm hiểu một số yếu tố ProBNP lúc vào viện đều là yếu tố liên quan đến trong tiên lượng điều trị suy tim ở trẻ em tại tình trạng sống hoặc tử vong của bệnh nhân có ý Bệnh viện Nhi Trung ương, chúng tôi nhận thấy nghĩa thống kê với p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 1 - 2022 3. Uchenna Onubogu (2020). Factors Predicting decompensated heart failure. American Journal of Heart Failure in Children Admitted to a Pediatric Cardiology, 107(4):573-8. Emergency Ward in a Developing Country. 7. Medar S, Hsu D.T, Ushay H.M, et al (2015). International Journal of Cardiovascular Sciences. Serial measurement of NT-proBNP predicts adverse 33(6):673-685. cardiovascular outcome in children with primary 4. Rocha Araújo FD, Silva RMF, Tonelli HAF, myocardial dysfunction and acute decompensated Guimarães AFM, Castilho SRT, Meira ZMA heart failure (ADHF), Pediatric Critical Care (2018). Prognosis of dilated cardiomyopathy with Medicine, 16(6), 529–534. severe heart failure according to Functional 8. Rusconi P.G, Ludwig D.A, Ratnasamy C, et al Classification Scales in Childhood. International (2010). Serial Measurements of Serum NT- Journal of Cardiovascular Sciences,31(1):12-21. proBNP as Markers of Left Ventricular Systolic 5. Ross R.D (2012). The Ross classification for heart Function and Remodeling in Children with Heart failure in children after 25 years: a review and an Failure. American Heart Journal, 160(4), 776–783. age-stratified revision. Pediatric Cardiology. 33(8), 9. Den Boer S.L, Rizopoulos D, du Marchie Sarvaas 1295–1300. G.J, et al (2016). Usefulness of Serial N-terminal 6. Derek T.H. Wong, Kristen George, Judith Pro-B-type Natriuretic Peptide Measurements to Wilson, et al (2011). Effectiveness of serial Predict Cardiac Death in Acute and Chronic Dilated increases in amino-terminal pro-B-type natriuretic Cardiomyopathy in Children. American Journal of peptide levels to indicate the need for mechanical Cardiology, 118(11), 1723–1729. circulatory support in children with acute THỰC TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ Ở HỌC SINH HAI TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ Lê Thị Thanh Hoa1, Trương Thị Thuỳ Dương1, Trần Thị Huyền Trang1, Nguyễn Việt Quang1 TÓM TẮT AND SOME ASSOCIATED FACTORS AMONG CHILDREN AT TWO PRIMARY SCHOOLS IN 77 Mục tiêu: Mô tả thực trạng thừa cân, béo phì và xác định một số yếu tố liên quan ở học sinh hai trường DOAN HUNG DISTRICT, PHU THO PROVINCE tiểu học huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng Objectives: To describe the current situation of và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến overweight, obesity and some related factors among hành trên 300 học sinh tại với phương pháp mô tả children at at two primary schools in Doan Hung thiết kế cắt ngang. Phương pháp đánh giá tình trạng District, Phu Tho Province. Research subjects and dinh dưỡng dựa theo chuẩn tăng trưởng của WHO methods: The study was conducted on 300 pupils năm 2007. Các yếu tố liên quan được thu thập bằng with descriptive method of cross-sectional design. The bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu: nutritional status of study subjects was assessed Tỷ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh tiểu học là 15,7%, based on the World Health Organization (WHO) trong đó thừa cân chiếm tỷ lệ 12,4% và béo phì là classification in 2007. Use pre-designed questionnaires 3,3%. Một số yếu tố khác liên quan đến thừa cân, béo to collect related factors. Research results: The rate phì như tiền sử gia đình có người bị thừa cân, béo phì; of overweight pupils was 15.7%, in which overweight thói quen ăn tối sau 20 giờ; tiêu thụ thức ăn nhanh, accouted for 12.4% and obesity rate was 3.3%. The đồ ngọt, bánh kẹo, kem; ăn đồ rán mỡ, chiên xào của rate of overweight and obesity among male pupils was trẻ được tìm thấy trong nghiên cứu này (p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/mot-so-yeu-to-tien-luong-dieu-tri-suy-tim-tre-em-tai-benh-vien-nhi-trung-uong-2546665.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY