MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và phát hiện một số đột biến gen trong bệnh bạch cầu cấp dòng lympho tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế

Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và phát hiện một số đột biến gen trong bệnh bạch cầu cấp dòng lympho tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế
  • Mã tin: 852
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và phát hiện một số đột biến gen trong bệnh bạch cầu cấp dòng lympho tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế mô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em, đặc biệt mô tả một số đột biến gen.

Nội dung Text: Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và phát hiện một số đột biến gen trong bệnh bạch cầu cấp dòng lympho tại Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Trung ương Huế

Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và phát hiện Bệnhmột việnsốTrung đột biến ươngGen... Huế DOI: 10.38103/jcmhch.82.5 Nghiên cứu NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ PHÁT HIỆN MỘT SỐ ĐỘT BIẾN GEN TRONG BỆNH BẠCH CẦU CẤP DÒNG LYMPHO TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Nguyễn Thị Kim Hoa1 *, Phan Hùng Việt2, Trần Kiêm Hảo1 Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế 1 Bộ môn Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế 2 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Bệnh bạch cầu cấp là bệnh ung thư thường gặp nhất ở trẻ em. Một số đột biến gen giúp tiên lượng và cải tiến việc điều trị. Chúng tôi thực hiện đề tài này với mục đích: Mô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm bệnh bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em, đặc biệt mô tả một số đột biến gen. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang và tiến cứu trên những bệnh nhi bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho mới được nhập viện tại Trung Tâm Nhi - BVTW Huế từ tháng 4/2018 - 5/2021. Kết quả: Có 58 bệnh nhi bị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho mới, tỷ lệ nam/nữ = 1,64/1. Tuổi trung bình là 4 tuổi (0,66 - 15 tuổi). Triệu chứng thường gặp nhất trong bệnh bạch cầu cấp dòng lympho là thiếu máu (82,8%), sốt (74,1%), gan lớn (68,9%), lách lớn (56,9%), hạch ngoại biên (53,4%), đau nhức xương (29,3%), và chảy máu (29,3%). Cận lâm sàng có 25,9% bệnh nhân có bạch cầu ≥ 50 x 109/l, 82,8% bệnh nhân có tiếu cầu < 100 x 109/l, 79,3% bệnh nhân có hemoglobin < 10 g/dl. Phân tích gen cho thấy 22,4% bệnh nhi có đa hình gen NUDT15, 10,3% có đa hình gen TPMT, 13,7% có gen TEL/AML1, 3,4% có gen BCR - ABL, 3,4% có gen E2A/PBX1, và 1,7% có gen MLL/AF4. Kết luận: Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất trong bệnh bạch cầu cấp là thiếu máu, sốt, gan lách lớn, đau xương và chảy máu. Đối với các bệnh nhi có đa hình gen NUDT15 và TPMT, cần điều chỉnh liều lượng thuốc 6 - MP sử dụng, hạn chế các độc tính và biến chứng xảy ra. Từ khóa: Bạch cầu cấp dòng lympho, đột biến gen, trẻ em. ABSTRACT CLINICAL, LABORATORY FEATURES AND SOME GENETIC ABNORMALITIES IN CHILDHOOD ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA AT HUE CENTRAL HOSPITAL, VIET NAM Ngày nhận bài: Nguyen Thi Kim Hoa1 *, Phan Hung Viet2, Tran Kiem Hao1 30/6/2022 Chấp thuận đăng: 09/8/2022 Background: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common malignant Tác giả liên hệ: disease in children. Some genetic abnormalities have been recognized to have Nguyễn Thị Kim Hoa prognostic or therapeutic relevance. In this study, we aimed to analyze the clinical Email: kimhoa.fmi@gmail.com presentations, laboratory features, and genetic abnormalities in childhood acute SĐT: 0935645836 lymphoblastic leukemia patients 34 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 82/2022

Bệnh viện Trung ương Huế Methods: It was a descriptive cross - sectional, prospective study on childhood acute lymphoblastic leukemia patients who admitted to the hospital between April - 2018 and May - 2021. Results: There were 58 new patients, the ratio of male to female was 1.64:1. The median age was 4.0 years (range: 0.66 to 15). The most common symptoms were anemia (82.8%), fever (74.1%), hepatomegaly (68.9%), splenomegaly (56.9%), enlarged lymph nodes (53.4%). Regarding laboratory features, 25.9% of the patients had white blood cell (WBC) ≥ 50 x 109/l, 82.8% patients had platelet (PLT) < 100 x 109/l, 79.3% patients had blood hemoglobin level (Hb) < 10 g/dl. Genetic analysis showed 22.4% patients have NUDT15 polymorphisms, 10.3% patients have TPMT polymorphisms, 13.7% patients have TEL/AML1, 3.4% patients have BCR - ABL, 3.4% patients have E2A/PBX1 and 1.7% patient have MLL/AF4. Conclusions: The most common clinical presentations were anemia, fever, hepatosplenomegaly, bone pain and bleeding. NUDT15 and TPMT polymorphisms guide to adjust 6MP dose, reduce toxicities and side effects for patients. Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, children, genetic abnormalities. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ở Việt Nam, Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Bệnh bạch cầu cấp là bệnh ung thư thường gặp Ương đã nghiên cứu biến đổi di truyền trong bệnh nhất ở trẻ em và trẻ vị thành niên, chiếm tỷ lệ 33% nhi lơxêmi cấp dòng lympho theo phác đồ FRALLE trong tất cả các bệnh ung thư trẻ em [1]. Đây là bệnh của Hoàng Thị Hồng. Tại Huế, năm 2013 - 2015, của hệ thống tạo máu do sự tăng sinh không kiểm Châu Văn Hà có nghiên cứu một số biểu hiện bất soát được của một hay nhiều dòng tế bào non ác thường gen thường gặp ở bệnh nhân bạch cầu cấp. tính. Trong bệnh bạch cầu cấp, bạch cầu cấp dòng Hầu hết các nghiên cứu này đều dừng lại tại một số lympho (ALL) chiếm khoảng 75%. Trẻ em mắc bất thường trên nhiễm sắc thể, hoặc các gen cơ bản, bệnh dễ dẫn đến tử vong sớm nếu không được chẩn chưa nghiên cứu nhiều các gen tác động đến việc sử đoán và điều trị kịp thời. Tỷ lệ mới mắc cuả bệnh dụng thuốc điều trị. bạch cầu cấp dòng lympho khoảng 2 - 5 ca/ 100.000 Vì thế, tôi thực hiện đề tài này với hai mục tiêu trẻ và đỉnh cảo ở trẻ từ 2 - 5 tuổi. sau: (1) Mô tả đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm của Tại các nước Châu Âu, hơn 30 năm qua, hiệu bệnh bach cầu cấp dòng lympho ở trẻ em. (2) Xác quả điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho đang định một số biến thể di truyền trong bệnh bạch cầu dần được cải thiện, tỷ lệ sống không bệnh 5 năm cấp dòng lympho. sau khi bắt đầu điều trị là 80%. Ở Mỹ, tỷ lệ này lên II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN đến 95%. Việc phát hiện các đột biến gen giúp chẩn CỨU đoán chính xác và cải tiến điều trị [2]. 2.1. Đối tượng Nhiều dấu ấn di truyền về tiên lượng ở bệnh Đối tượng nghiên cứu là 58 bệnh nhân ALL mới bạch cầu cấp dòng lympho đã được xác định, vào nhập viện tại khoa nhi UB - HH - GT - BVTƯ Huế. bao gồm gen lai tạo (BCR - ABR1, TEL - AML1, Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh ALL: Lâm sàng có E2A - PBX1, MLL - AF4) và thể đa bội/thiểu bội biểu hiện thâm nhiễm của nguyên bào blast (NBL) (hyper/hypoploidy), kiểu hình miễn dịch (như tại tủy xương và ngoài tủy như thiếu máu, xuất dấu ấn tế bào T/B). Đồng thời, một số đa hình gen huyết, gan, lách, hạch to, sốt, nhiễm trùng, đau NUDT15, TPMT, giúp đánh giá khả năng chuyển xương, u trung thất, tinh hoàn to, triệu chứng thần hóa thuốc 6MP, từ đó điều chỉnh liều thuốc uống kinh. Xét nghiệm tủy đồ thấy tăng sinh ≥ 20% NBL phù hợp, nhằm giảm các độc tính trong quá trình (theo phân loại WHO), nhuộm hóa học tế bào có điều trị [1]. Peroxydase (-), các NBL lấn át các dòng tạo máu Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 82/2022 35

Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và phát hiện Bệnhmột việnsốTrung đột biến ươngGen... Huế bình thường. Miễn dịch tế bào chẩn đoán ALL: Số lượng Tỷ lệ Dòng lympho B: CD19 dương tính mạnh và ít nhất Đặc điểm bệnh nhân (%) 1 chỉ điểm dương tính: CD79a, CD22, CD10, hoặc Nữ 22 37,9 CD dương tính yếu và có ít hơn 2 chỉ điểm CD79a, CD22, CD10. Dòng lympho T: CD3 dương tính và Tuổi trung bình 4,0 ± 3,3 ( 0,66 - 15) tối thiểu một trong các chỉ điểm như CD2, CD5, Nhóm tuổi CD7, hoặc CD8. Tiêu chuẩn chẩn đoán ALL nguy cơ cao và không < 1 tuổi 1 1,7 cao: dựa vào tiêu chuẩn của Viện Ung Thư Quốc 1 - < 10 tuổi 45 77,6 Gia Hoa Kỳ (NCI) gồm [3, 4]. Nguy cơ thường: tuổi > 1 đến < 10 tuổi và số lượng bạch cầu ban đầu ≥ 10 tuổi 12 20,7 < 50 x 109/l. Nguy cơ cao: tuổi < 1 hoặc ≥ 10 tuổi hoặc số lượng bạch cầu ban đầu ≥ 50 x 109/l, hoặc Phân nhóm nguy cơ có di truyền tế bào thiểu bội, chuyển đoạn t (4; 11), Nguy cơ thường 36 62,1 t (9; 22), hoặc chuyển đoạn cân bằng t (1, 19). Tiêu chuẩn chẩn đoán thâm nhiễm hệ thần kinh Nguy cơ cao 22 37,9 trung ương: CNS1: dịch não tuỷ không có blast. Phân nhóm kiểu hinh CNS2: dịch não tủy có < 5 bạch cầu/ µL và blast (+). CNS3: dịch não tủy có ≥ 5 bạch cầu/ µL và blast (+). Tế bào B 46 79,3 Tiêu chuẩn chẩn đoán lui bệnh sau giai đoạn tấn Tế bào T 12 20,7 công: Hình thái học: tế bào blast < 5%. Tiêu chuẩn MRD: < 0,01% Tổng số 58 100 2.2. Phương pháp nghiên cứu Tỷ lệ trẻ nam mắc nhiều hơn trẻ nữ (62,1% so Nghiên cứu mô tả cắt ngang: Mô tả các đặc điểm với 37,9%), tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 1 - lâm sàng và xét nghiệm (huyết học, sinh hóa) của < 10 tuổi. 62,1% bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ bệnh bạch cầu cấp dòng lympho ở trẻ em điều trị tại thường và 37,9% bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ Trung tâm Nhi khoa BVTƯ Huế. Xác định các đột cao. 79,3% bệnh nhân tế bào B và 20,7% tế bào T. biến gen gây bệnh ở bệnh nhi ALL. Các đột biến gen 3.2. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng được thực hiện multiplex PCR với kít HemaVision- Bảng 2: Các biểu hiện lâm sàng 28N. Các biến thể của gen NUDT15 và TPMT được gửi mẫu qua bệnh viện NUH - Singapore làm giải Số lượng Tỷ lệ Biểu hiện lâm sàng trình tự gen. bệnh nhân (%) Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu. Bệnh nhân sau khi Thời gian trung bình từ chẩn đoán xác định ALL sẽ được điều trị theo phác khi khởi bệnh đến lúc 10 ± 25 (1 - 90) đồ. Sau ít nhất 8 ngày điều trị với sạch tế bào blast, trẻ nhập viện (ngày) được lấy máu làm phân tích gen NUDT15 và TPMT. Với các bệnh nhân có đa hình gen NUDT15 và Nhiệt độ trung bình lúc 38 ± 0,9 (37 - 40) TPMT, sẽ được điều chỉnh liều 6MP dựa trên kết quả. nhập viện (0C) III. KẾT QUẢ Thiếu máu 48 82,8 3.1. Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu Bảng 1: Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu Sốt 43 74,1 Gan lớn 40 68,9 Số lượng Tỷ lệ Đặc điểm bệnh nhân (%) Lách lớn 33 56,9 Giới Hạch ngoại biên 31 53,4 Nam 36 62,1 Đau nhức xương 17 29,3 36 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 82/2022

Bệnh viện Trung ương Huế Thời gian trung bình từ khi xuất hiện triệu chứng Số lượng Tỷ lệ đến lúc nhập viện thay đổi trên từng bệnh nhân, Biểu hiện lâm sàng bệnh nhân (%) có những bệnh nhân lúc xuất hiện triệu chứng đã Xuất huyết 17 29,3 được đưa đến viện ngay, nhưng cũng có những bệnh nhân nhập viện quá trễ, lên đến 3 tháng. Các biểu Khó thở 2 3,4 hiện lâm sàng thường gặp bao gồm thiếu máu, sốt, gan lớn, lách lớn, hạch lớn, chiếm tỷ lệ lần lượt là Thâm nhiễm tinh hoàn 2 3,4 82,8%, 74,1%, 68,9%, 56,9% và 53,4%. Bảng 3: Đặc điểm máu ngoại vi và tủy đồ Kết quả xét nghiệm Số lượng Tỷ lệ (%) Giá trị trung bình < 10 19 32,8 Bạch cầu (x 109/l) 10 - < 50 24 41,3 14,4 ± 52,3 (1,8 - 609,5) ≥ 50 15 25,9 Bạch cầu trung tình (x 109/l) 0,41 ± 12,1 (0 - 68,95) < 20 12 20,7 Tiểu cầu (x 109/l) 20 - < 100 36 62,1 47,5 ± 25,7 (3,0 - 223) ≥ 100 10 17,2

Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và phát hiện Bệnhmột việnsốTrung đột biến ươngGen... Huế Các giá trị sinh hóa Số lượng Tỷ lệ (%) Giá trị trung bình < 460 44 75,9 268 ± 120 Acid uric (umol/l) ≥ 460 14 24,1 (173 - 1081) ≤8 17 29,3 14,5 ± 39,4 CRP (mg/dl) >8 41 70,7 (1,7 - 199,3) Tế bào dịch não tủy (cells/mm3) 2 58 100 Biểu hiện suy thận tại thời điểm bệnh nhân nhập viện chiếm tỷ lệ rất nhỏ (3,4%), và có 20,7% bệnh nhân có men gan tăng. Đa phần bệnh nhân có tăng LDH (82,8%), tăng acid uric (75,9%) và tăng CRP (70,7%). Không có bệnh nhân nào bị thâm nhiễm hệ thần kinh tại thời điểm chẩn đoán. 3.3. Một số biến đổi di truyền tế bào - các biến IV. BÀN LUẬN đổi gen 4.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh bạch Bảng 5: Kết quả cấy NST từ tế bào tủy xương cầu cấp dòng lympho Bảng 1 cho thấy tỷ lệ nam/nữ là 1,64: 1 và tuổi ALL Cấy NST trung bình là 4,0 ± 3,3 tuổi, dao động từ 0,66 - 15 Số lượng Tỷ lệ (%) tuổi, tương tự với một số nghiên cứu của các tác giả Bình thường 35 92,1 Fadoo, Uckun, Al - Sudairy và Yasmeen [5 - 11]. Tỷ lệ cao nhất ở nhóm tuổi (1 - < 10 tuổi), chiếm tỷ Trên lưỡng bội 2 5,3 lệ 84,2%, tương tự với các báo cáo tại Pakistan và Dưới lưỡng bội 1 2,6 Saudi - Arabia [5, 9, 10] Thời gian khởi phát trung bình từ khi xuất hiện Tổng số 38 100 triệu chứng đầu tiên đến lúc nhập viện là 10 ± 25 Trong 38 ca có làm xét nghiệm nhiễm sắc thể, tỷ ngày (dao động từ 1 - 90 ngày). Khoảng thời gian lệ cấy nhiễm sắc thể ra bất thường chiếm tỷ lệ thấp, này dài hơn so với kết quả nghiên cứu của của một chỉ có 5,3% bệnh nhi trên lưỡng bội NST và 2,6% số tác giả [5, 10]. Nguyên nhân có thể do triệu bệnh nhi dưới lưỡng bội NST. chứng của bệnh ALL khởi đầu giống các bệnh lý Bảng 6: Các biến đổi gen thông thường khác, hoặc kinh tế gia đình khó khăn, nên các phụ huynh không thể đem con tới bệnh viện Số lượng Các biến đổi gen Tỷ lệ % kịp thời. (n = 58) Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất trong Đa hình gen NUDT15 13 22,4 nhóm nghiên cứu là thiếu máu, chiếm tỷ lệ 82,8%, Đa hình gen TPMT 6 10,3 tiếp đến là biểu hiện sốt (74,1%), gan lớn (68,9%), BCR - ABL 2 3,4 lách lớn (56,9%) và hạch lớn (53,4%). Những biểu hiện khác bao gồm: đau nhức xương (29,3%), xuất E2A - PBX1 2 3,4 huyết (29,3%), khó thở (3,4%) và thâm nhiễm tinh TEL - AML1 8 13,7 hoàn (3,4%). Nguyên nhân gây ra các biểu hiện trên được lý giải do sự tăng sinh các tế bào non trong tủy MLL - AF4 1 1,7 xương, lấn át sự phát triển bình thường các dòng tế Có 22,4% bệnh nhân có đa hình gen NUDT15, bào tạo máu, dẫn đến biểu hiện thiếu máu, đồng thời 10,3% bệnh nhân có đa hình gen TPMT. Có 13,7% giảm bạch cầu hạt dẫn đến tình trạng sốt, dễ nhiễm bệnh nhân có đột biến gen TEL - AML1, 3,4% bệnh trùng. Tiếp đến, sự thâm nhiễm các tế bào non đến nhân có đột biến gen BCR - ABL, 3,4% bệnh nhân các tạng, cơ quan trong cơ thể, dẫn đến gan lách có đột biến gen E2A/PBX1 và 1,7% bệnh nhân có hạch lớn. Fadoo và cộng sự trong nghiên cứu của đột biến gen MLL - AF4. mình cũng cho thấy các biểu hiện lâm sàng tương tự 38 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 82/2022

Bệnh viện Trung ương Huế với tần suất gần tương tự [5]. Trong kết quả nghiên giả khác. Theo Al - Sudairy, có 83% bệnh nhân có cứu của chúng tôi, nhiệt độ trung bình lúc nhập viện biểu hiện CNS 1, 11,8% bệnh nhân có CNS 2 và là 38 ± 0,9 độ, dao động từ 37 - 40 độ C. 5,2% bệnh nhân có CNS 3 [10], hay theo Fadoo, Phân loại dòng tế bào, dòng B chiếm tỷ lệ cao có 93,4% bệnh nhân có CNS 1, 5,8% có CNS 2 và (79,3%), và 20,7% dòng T. Kết quả này tương tự với 0,8% bệnh nhân có CNS 3 [5]. kết quả của các nghiên cứu đến từ các nước đang Trong bệnh nhân bạch cầu cấp dòng lympho, sẽ phát triển. Theo Fadoo, có 78,5% bệnh nhân tế bào B phân loại thành nguy cơ thường và nguy cơ cao, và 17,5% dòng T. Theo Al - Sudairy, có 89,5% bệnh dựa vào số lượng bạch cầu và độ tuổi lúc mắc bệnh. nhân tiền B và 10,5% bệnh nhân tế bào T [5, 10]. Trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi, có 62,1% Về đặc điểm máu ngoại vi, có 25,9% bệnh nhân nguy cơ thường và 37,9% bệnh nhân nguy cơ cao. có bạch cầu ≥ 50 x 109/l, tương tự với kết quả 4.2. Một số biến đổi di truyền tế bào - các biến nghiên cứu của Fadoo tại Pakistan, với tỷ lệ 28,8% đổi gen [5], và cao hơn so với kết quả báo cáo của Greaves, Tỷ lệ bất thường về số lượng tế bào chiếm tỷ với tỷ lệ (17%) [12], hay kết quả 21,7% của Al - lệ thấp, 5,3% bệnh nhân có biểu hiện trên lưỡng Sudairy [10]. Những bệnh nhân có bạch cầu tăng bội NST, và 2.7% bệnh nhân có biểu hiện dưới cao sẽ có nguy cơ gây ra hội chứng ly giải u và có lưỡng bội NST. So sánh với các nghiên cứu khác, tiên lượng xấu [12]. Và những bệnh nhân có bạch theo Fadoo, có đến 10,7% bệnh nhân trên lưỡng cầu tăng cao thường dẫn đến sự gia tăng LDH [12]. bội NST, 5,1% bệnh nhân dưới lưỡng bội NST và Điều đáng chú ý trong công thức bạch cầu là thành 84,2% bệnh nhân có bộ nhiễm sắc thể bình thường phần bạch cầu hạt giảm, với chỉ só trung bình là [5]. Theo Al - Sudairy, có 24,6% bệnh nhân có biểu 0,41 ± 12,1 x 109/l. Với ngưỡng bạch cầu hạt thấp, hiện trên lưỡng bội NST. Nguyên nhân dẫn đến kết là nguyên nhân dẫn đến sốt, nhiễm trùng trên hầu quả của chúng tôi thấp có thể do cỡ mẫu của chúng hết các bệnh nhân, đặc biệt khi bệnh nhân bắt đầu tôi nhỏ, nên chưa phản ánh đúng. Trong bệnh ALL, đến giai đoạn sử dụng hóa chất. Về thành phần tiểu những bệnh nhân có trên lưỡng bội NST, thường có cầu, nghiên cứu của chúng tôi có 20,7% bệnh nhân tiên lượng tốt hơn [10]. có tiểu cầu thấp hơn 20 x 109, 62,1% bệnh nhân có Biến đổi gen NUDT15: Có 22,4% bệnh nhân tiểu cầu trong giới hạn từ 20 - < 100x109/l và 17,2% có gen NUDT15 đa hình. Kết quả của chúng tôi bệnh nhân có tiểu cầu < 100 x 109/l. Về lượng huyết nhiều hơn so với kết Khera, tỷ lệ bệnh nhân có gen sắc tố, có 20,7% bệnh nhân có hemoglobin từ 10g/ NUDT15 đa hình là 9,5% [14]. Với những bệnh dl trở đi, và có 24,1% bệnh nhân có lượng huyết sắc nhân có gen NUDT15 đa hình, có biểu hiện nhạy tố thấp hơn 6g/dl. cảm với việc sử dụng thuốc 6 - MP, vì thế cần phải Khi thực hiện xét nghiệm tủy đồ, kết quả cho điều chỉnh liều, tránh những độc tính và biến chứng thấy blast máu ngoại vi trung bình là 14 ± 18 %, dao trên bệnh nhi [15 - 17]. động từ 0 - 79% và tủy đồ cho thấy giá trị blast trung Biến đổi gen TPMT: Gen TPMT đa hình gặp bình là 56,5 ± 21,5 %, dao động từ 20 đến 90%. trong 10,3% bệnh nhân. Theo Khera, tỷ lệ bệnh Xét về các xét nghiệm sinh hóa, kết quả nghiên nhân có gen TPMT đa hình là 3,1% [14]. Tương tự cứu của chúng tôi cho thấy có hai bệnh nhân (3,4%) với gen NUDT15, những bệnh nhân có gen TPMT có biểu hiện suy thận tại thời điểm nhập viện, và có đa hình có biểu hiện nhạy cảm với việc sử dụng 20,7% bệnh nhân có men gan tăng, phù hợp với kết thuốc 6 - MP, vì thế việc điều chỉnh liều lượng cần quả nghiên cứu của một số tác giả trên thế giới [13]. phải được thực hiện. Nguyên nhân gây suy thận thường gặp trong hội Các biến đổi gen thường gặp: Kết quả phân tích chứng ly giải u, do các tế bào ung thư tự chết với số gen với multiplex PCR cho thấy có 13,7% bệnh lượng lớn, hoặc dưới tác động của hóa chất. 82,8% nhân có đột biến gen TEL - AML1, 3,4% bệnh nhân bệnh nhân có biểu hiện tăng LDH và 24,1% bệnh có đột biến gen BCR - ABL, 3,4% bệnh nhân có đột nhân có tăng acid uric. Và có đến 70,7% bệnh nhân biến gen E2A/PBX1 và 1,7% bệnh nhân có đột biến có biểu hiện tăng CRP. Xét đến dịch não tủy tại thời gen MLL - AF4. Kết quả của chúng tôi có một vài tỷ điểm nhập viện, 100% bệnh nhân đều có biểu hiện lệ tương đồng, và một vài tỷ lệ thấp hơn nhiều so với CNS1, cao hơn nhiều so với nghiên cứu của các tác các tác giả khác. Theo Fadoo, tỷ lệ đột biến các gen Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 82/2022 39

Nghiên cứu biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và phát hiện Bệnhmột việnsốTrung đột biến ươngGen... Huế BCR - ABL, TEL - AML1 và MLL - AF4 lần lượt là leukemic blasts: a Children’s Cancer Group study. J Clin 7,3%, 13,2%, và 4,6% [5]. Theo Al - Sudairy, tỷ lệ Oncol. 1997;15:2214-21. đột biến gen BCR - ABL là 4,2%, tỷ lệ đột biến gen 7. Gaynon PS, Desai AA, Bostrom BC, Hutchinson RJ, E2A - PBX1 và MLL - AF4 lần lượt là 3,6% và 2,5% Lange BJ, Nachman JB, et al. Early response to therapy [10]. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt trong tỷ lệ and outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia: a có thể lý giải do mẫu nghiên cứu của chúng tôi nhỏ, review. Cancer. 1997;80:1717-26. chưa thể đại diện hết được. 8. Ravindranath Y. Biology of childhood acute lymphoblastic V. KẾT LUẬN leukemia (ALL) in low/middle-income countries--A case Triệu chứng thường gặp nhất trong bệnh bạch for using age at diagnosis for defining low-risk all. Pediatr cầu cấp dòng lympho là thiếu máu (82,8%), sốt Blood Cancer. 2015;62:1687-8. (74,1%), gan lớn (68,9%), lách lớn (56,9%), hạch 9. Howard SC, Pedrosa M, Lins M, Pedrosa A, Pui CH, Ribeiro ngoại biên (53,4%), đau nhức xương (29,3%), và RC, et al. Establishment of a pediatric oncology program chảy máu (29,3%). and outcomes of childhood acute lymphoblastic leukemia in Xét nghiệm huyết học thể hiện những biến đổi a resource-poor area. JAMA. 2004;291:2471-5. trên ba dòng tế bào máu, 25,9% bệnh nhân có bạch 10. Al - Sudairy R, Al - Nasser A, Alsultan A, Al Ahmari A, cầu ≥ 50 x 109/l, 82,8% bệnh nhân có tiếu cầu < 100 Abosoudah I, Al - Hayek R, et al. Clinical characteristics x 109/l, 79,3% bệnh nhân có hemoglobin < 10 g/ and treatment outcome of childhood acute lymphoblastic dl. Xét nghiệm sinh hóa cho thấy 82,8% bệnh nhân leukemia in Saudi Arabia: a multi-institutional retrospective có tăng LDH, 24,1% bệnh nhân có tăng acid uric, national collaborative study. Pediatr Blood Cancer. 20,7% bệnh nhân có men gan tăng và 3,4% bệnh 2014;61:74-80. nhân có suy thận. 11. Yasmeen N, Ashraf S. Childhood acute lymphoblastic Về biến đổi gen: 22,4% bệnh nhi có đa hình gen leukaemia; epidemiology and clinicopathological features. NUDT15, 10,3% bệnh nhi có đa hình gen TPMT, J Pak Med Assoc. 2009;59:150-3. 13,7% có gen TEL/AML1, 3,4% có gen BCR - ABL, 12. Greaves MF, Colman SM, Beard ME, Bradstock K, 3,4% có gen E2A/PBX1, và 1,7% có gen MLL/AF4. Cabrera ME, Chen PM, et al. Geographical distribution of Với những bệnh nhi có đa hình gen NUDT15 và acute lymphoblastic leukaemia subtypes: second report of TPMT, cần điều chỉnh liều lượng thuốc 6 - MP để the collaborative group study. Leukemia. 1993;7:27-34. hạn chế các độc tính và biến chứng xảy ra. 13. Suh WM, Wainberg ZA, de Vos S, Cohen AH, Kurtz I, Nguyen MK. Acute lymphoblastic leukemia presenting TÀI LIỆU THAM KHẢO as acute renal failure. Nat Clin Pract Nephrol. 1. Inaba H, Greaves M, Mullighan CG. Acute lymphoblastic 2007;3:106-10. leukaemia. Lancet. 2013;381:1943-55. 14. Khera S, Trehan A, Bhatia P, Singh M, Bansal D, Varma 2. Pui CH. Childhood leukemias--current status and future N. Prevalence of TPMT, ITPA and NUDT 15 genetic perspective. Zhonghua Min Guo Xiao Er Ke Yi Xue Hui Za polymorphisms and their relation to 6MP toxicity in north Zhi. 1995;36:322-7. Indian children with acute lymphoblastic leukemia. Cancer 3. Pui CH, Mullighan CG, Evans WE, Relling MV. Pediatric Chemother Pharmacol. 2019;83:341-348. acute lymphoblastic leukemia: where are we going and how 15. Cheng J, Zhang H, Ma HZ, Li J. Homozygous mutation in do we get there? Blood. 2012;120:1165-74. NUDT15 in childhood acute lymphoblastic leukemia with 4. Pui CH, Crist WM. Treatment of childhood leukemias. Curr increased susceptibility to mercaptopurine toxicity: A case Opin Oncol. 1995;7:36-44. report. Exp Ther Med. 2019;17:4285-4288. 5. Fadoo Z, Nisar I, Yousuf F, Lakhani LS, Ashraf S, Imam U, 16. Moriyama T, Nishii R, Perez-Andreu V, Yang W, et al. Clinical features and induction outcome of childhood Klussmann FA, Zhao X, et al. NUDT15 polymorphisms acute lymphoblastic leukemia in a lower/middle income alter thiopurine metabolism and hematopoietic toxicity. Nat population: A multi-institutional report from Pakistan. Genet. 2016;48:367-73. Pediatr Blood Cancer. 2015;62:1700-8. 17. Farfan MJ, Salas C, Canales C, Silva F, Villarroel M, 6. Uckun FM, Gaynon PS, Sensel MG, Nachman J, Trigg ME, Kopp K, et al. Prevalence of TPMT and ITPA gene Steinherz PG, et al. Clinical features and treatment outcome polymorphisms and effect on mercaptopurine dosage in of childhood T - lineage acute lymphoblastic leukemia Chilean children with acute lymphoblastic leukemia. BMC according to the apparent maturational stage of T - lineage Cancer. 2014;14:299. 40 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 82/2022

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-bieu-hien-lam-sang-can-lam-sang-va-phat-hien-mot-so-dot-bien-gen-trong-benh-bach-cau-cap-2558572.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY