sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Nghiên cứu các yếu tố xác định tháo lồng bằng phẫu thuật ở trẻ bị lồng ruột cấp

Nghiên cứu các yếu tố xác định tháo lồng bằng phẫu thuật ở trẻ bị lồng ruột cấp
  • Mã tin : 363
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết nghiên cứu tiến cứu được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh nhi ≤ 2 tuổi vào viện với triệu chứng tắc ruột, được chẩn đoán xác định lồng ruột cấp bằng siêu âm bụng. Một số trường hợp đặc biệt sẽ chỉ định chụp X-quang bụng hoặc cắt lớp vi tính. Bệnh nhân được ưu tiên chỉ định tháo lồng bằng hơi, nếu thất bại sẽ chuyển sang tháo lồng bằng phẫu thuật.

Nội dung Text: Nghiên cứu các yếu tố xác định tháo lồng bằng phẫu thuật ở trẻ bị lồng ruột cấp

Nghiên cứu các yếu tố xác định tháo Bệnh lồng viện bằng Trung phẫu ương thuật... Huế NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ XÁC ĐỊNH THÁO LỒNG BẰNG PHẪU THUẬT Ở TRẺ BỊ LỒNG RUỘT CẤP Hồ Hữu Thiện1, Nguyễn Hữu Sơn2, Nguyễn Thanh Xuân1 DOI: 10.38103/jcmhch.2020.59.4 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Lồng ruột cấp là nguyên nhân thường gặp gây tắc ruột ở trẻ dưới hai tuổi. Chẩn đoán chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị thậm chí có thể tử vong. Đề tài nhằm mô tả các triệu chứng lâm sàng, tỉ lệ tháo lồng bằng hơi thành công và xác định các yếu tố liên quan chỉ định tháo lồng bằng phẫu thuật ở trẻ dưới 2 tuổi bị lồng ruột cấp. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Bệnh nhi ≤ 2 tuổi vào viện với triệu chứng tắc ruột, được chẩn đoán xác định lồng ruột cấp bằng siêu âm bụng. Một số trường hợp đặc biệt sẽ chỉ định chụp X-quang bụng hoặc cắt lớp vi tính. Bệnh nhân được ưu tiên chỉ định tháo lồng bằng hơi, nếu thất bại sẽ chuyển sang tháo lồng bằng phẫu thuật. Kết quả: Có 70 trẻ trai và 48 trẻ gái trong độ tuổi từ 3 -24 tháng với trung vị 12,5 tháng. Triệu chứng lâm sàng bao gồm: đau bụng khóc thét (100%), nôn (82,2%), phân máu (11,9%) và sờ thấy khối lồng (43,2%). Bệnh nhân nhập với trong vòng 24 giờ sau khởi phát chiếm 80,5%. Tỉ lệ tháo lồng bằng hơi thành công 98,3%. Lồng ruột đến muộn (≥ 24 giờ), phân máu và sự hiện diện tam chứng lồng ruột là các yếu tố tiên lượng tháo lồng bằng phẫu thuật. Tất cả bệnh nhân hậu phẫu tốt, trung vị thời gian nằm viện 2 ngày đối với tháo lồng bằng hơi và 6 ngày đối với nhóm phẫu thuật. Kết luận: Chẩn đoán sớm lồng ruột cấp ở trẻ em góp phần tăng tỉ lệ tháo lồng bằng hơi thành công, giảm biến chứng và các nguy cơ khác cho trẻ. Từ khoá: lồng ruột cấp, tháo lồng bằng hơi, tháo lồng bằng phẫu thuật. ABSTRACT FACTORS DETERMINING OF OPERATIVE REDUCTION IN ACUTE INTUSSUSCETION OF CHILDREN Ho Huu Thien1, Nguyen Huu Son2, Nguyen Thanh Xuan1 Background: Intussusception is the common cause of small intestinal obstruction in children under two years old. Late diagnosis can lead to a potentially worse condition. This prospective study aims to describe the clinical manifestation and develop the conservative management protocol for acute ileocaecal intussusception in children undertwo years old. Methods: This prospective study was carried out in 118 consecutive  patients under two years old. 1. Khoa Ngoại Nhi CCB, BVTW Huế - Ngày nhận bài (Received): 29/9/2019; Ngày phản biện (Revised): 27/01/2020; 2. Trung tâm Nhi, BVTW Huế - Ngày đăng bài (Accepted): 20/02/2020 - Người phản hồi (Corresponding author): Hồ Hữu Thiện - Email: thientrangduc@hotmail.com; SĐT: 0905130430 26 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020

Bệnh viện Trung ương Huế Patients presented with symptoms and signs of acute intestinal obstruction and diagnosis of ileocaecal intussusception confirmed by ultrasound were included in this study. All the patients were managed with either pneumatic reduction or operation. Results: There were 70 boys and 48 girls ranging in age from three months to two years with a median of 12.5 months. Clinical presentation included abdominal pain (100%), vomiting (82.2%), bloody stool (11.9%) and a palpable mass (43.2%). Patients hospitalized with the symptoms and signs less than 24 hours were accounted for 80.5% of cases. The overall success rate of pneumatic reduction was 98.3%. Late hospital admission (≥ 24 hours from illness onset), bloody stool and presenting with the classic triad of symptoms of intussusception were found as the factors which correlated to the surgical management outcome. All patients were well recovery without any complication. The median of postoperative hospital stay was two days for pneumatic reduction group and six days for operation group. Conclusion: Early diagnosis of intussusception contributes the success of pneumatic reduction and reduces the requires of surgical intervention. Key words: intussusception, pneumatic reduction, surgical intervention. I. ĐẶT VẤN ĐỀ những bệnh nhân do bệnh cảnh lâm sàng không điển Lồng ruột là một cấp cứu ngoại khoa rất thường hình nên việc chẩn đoán thường nhầm lẫn và muộn gặp ở trẻ em [1], là tình trạng bệnh lý trong đó một làm cho việc điều trị trở nên khó khăn, có nhiều biến đoạn ruột chui vào lòng một đoạn ruột kề nó, gây chứng nghiêm trọng. nên hội chứng tắc ruột với 2 cơ chế: bịt nút và tắc Vì thế, nhằm giúp chẩn đoán sớm, lựa chọn nghẽn [1]. phương pháp điều trị thích hợp, tránh các biến Lồng ruột có thể xuất hiện ở bất cứ lứa tuổi nào, chứng muộn nặng nề, chúng tôi tiến hành nghiên nhưng thường gặp ở trẻ nhỏ hơn hai tuổi. Tại Việt Nam, cứu đề tài này nhằm mục tiêu: trong ba năm từ 2009 - 2011, có tổng số 869 ca lồng 1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, tỉ lệ tháo lồng bằng ruột ở trẻ

Nghiên cứu các yếu tố xác định tháo Bệnh lồng viện bằng Trung phẫu ương thuật... Huế - Hội chứng tắc ruột + hình ảnh lồng ruột trên Số liệu được nhập và xử lí bằng phần mềm X-quang = lồng ruột. SPSS 20. Tính tỷ lệ phần trăm (đối với nhóm tuổi, (hội chứng tắc ruột gồm 2 triệu chứng: đau bụng giới, tỷ lệ các triệu chứng lâm sàng trị), tính trung khóc thét từng cơn + nôn ói). bình và độ lệch chuẩn (đối với độ tuổi). So sánh sự Trên thực tế lâm sàng, khi một bệnh nhi có 1 trong khác biệt giữa các tỷ lệ bằng test, hiệu chỉnh qua 3 triệu chứng của lồng ruột (khóc thét từng cơn, nôn test chính xác Fisher. Nếu p

Bệnh viện Trung ương Huế Bảng 3.2 cho thấy các triệu chứng lâm sàng kinh * Tam chứng lồng ruột bao gồm: nôn, đau bụng điển của lồng ruột cấp ở trẻ dưới 2 tuổi như: đau khóc thét, phân có máu. bụng khóc thét, nôn, bí trung đại tiện và chướng Trong số 118 bệnh nhân, chỉ có một trường hợp bụng với tỉ lệ tương ứng là 100%, 82,2%, 34,7% được chỉ định tháo lồng bằng phẫu thuật ngay từ và 22,9%. Có 14 trường hợp đi cầu phân máu hoặc đầu, số còn lại được tháo lồng bằng hơi. thăm trực tràng có máu, chiếm 11,9%. Dấu hiệu sờ Có 115 trường hợp tháo lồng bằng hơi thành được búi lồng chiếm 43,2%. công (98,3%), hai trường hợp thất bại phải chuyển Bảng 2: Triệu chứng lâm sàng sang tháo lồng bằng phẫu thuật với kết quả tốt. Triệu chứng lâm sàng n % Cả ba trường hợp tháo lồng bằng phẫu thuật bảo Đau bụng (khóc thét) 118 100 tồn được đoạn ruột. Nôn 97 82,2 Tất cả 118 bệnh nhân sau tháo lồng không có biến chứng, trung vị thời gian hậu phẫu hai ngày Bí trung đại tiện 41 34,7 đối với tháo lồng bằng hơi và sáu ngày với nhóm Chướng bụng 27 22,9 phẫu thuật. Sốt 10 8,5 Lồng ruột đến muộn (≥ 24 giờ), phân có máu và Phân máu 14 11,9 sự hiện diện của tam chứng lồng ruột là những yếu Sờ được khối lồng 51 43,2 tố góp phần quyết định phương pháp tháo lồng bằng Tiêu chảy 8 6,8 phẫu thuật (Bảng 3). Tam chứng lồng ruột* 14 11,9 Bảng 3: Các yếu tố liên quan đến phương pháp tháo lồng Tháo lồng bằng Tháo lồng bằng Yếu tố p phẫu thuật (n=3) hơi (n=115) Tuổi ≤ 12 tháng 2 22 0,0870 > 12 tháng 1 93 Thời gian từ lúc khởi bệnh đến nhập viện < 24 giờ 0 98 0,0166 ≥ 24 giờ 3 17 Máu trong phân Có 3 11 0,0071 Không 0 104 Thời gian xuất hiện máu trong phân < 5 giờ 1 1 0,3182 ≥ 5 giờ 2 10 Tam chứng lồng ruột Có 2 12 0,0243 Không 1 103 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020 29

Nghiên cứu các yếu tố xác định tháo Bệnh lồng viện bằng Trung phẫu ương thuật... Huế IV. BÀN LUẬN máu, chiếm tỷ lệ 11,9%. Kết quả của chúng tôi 4.1. Đặc điểm lâm sàng thấp hơn so với nhiều nghiên cứu trước đây, điều Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi, trung này có thể giải thích do bệnh nhân đến bệnh viện vị của tuổi mắc bệnh là 12,5 tháng, tỷ lệ lồng ruột khá sớm, lúc chưa có biểu hiện ỉa máu [12,15,24]. cao nhất gặp ở nhóm tuổi 12-24 tháng tuổi. Kết quả Trong số 14 bệnh nhân ỉa máu, chỉ có hai bệnh này tương tự với nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh nhân lồng ruột tự tháo. Trang tại Bệnh viện Trung ương Huế [7], lứa tuổi Đau bụng: Đau bụng trong nghiên cứu của chúng thường gặp là từ 5 – 22 tháng. Các nghiên cứu của tôi xuất hiện ở tất cả các bệnh nhân, tương tự với thế giới đều thống nhất lồng ruột cấp thường hay tỷ lệ rất cao ở các nghiên cứu khác [12,15,25,26]. gặp ở trẻ dưới 2 tuổi [8-11]. Trong khi đó, nghiên Đây là triệu chứng chính để bà mẹ đưa trẻ đi khám. cứu của tác giả Võ Thị Thu Thủy [12], Chan Lee Triệu chứng đau bụng trong bệnh lồng ruột Giak tại Malaysia [13], Satter [14], lứa tuổi thường cấp được mô tả là trầm trọng, xoắn vặn, từng cơn, gặp nhất là dưới một tuổi. kéo dài khoảng 4 – 5 phút với khoảng nghỉ cách Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh xảy ra nhau 10 – 20 phút. Trong suốt thời gian đau, trẻ trở ở nam nhiều hơn ở nữ, trẻ nam chiếm 59,3%, nữ nên giãy giụa, hoặc trở nên tái nhợt, ngủ lịm [27]. chiếm 40,7%, tỷ lệ nam/nữ là 1,5/1. Kết quả của Nhiều trẻ có dấu hiệu kích thích quấy khóc hoặc chúng tôi phù hợp với các tác giả khác trong và khóc thét là một biểu hiện của đau bụng. ngoài nước [12],[13],[15],[21]. Sự hơn hẳn về số Mức độ biểu hiện cơn đau cũng khác nhau tùy lượng mắc bệnh của trẻ trai đã được ghi nhận qua thuộc và thời gian vào viện. Vào viện sớm, cơn đau tất cả các nghiên cứu lồng ruột trên thế giới [22], rõ rệt, vào viện muộn cơn đau không rõ nữa do ruột do đó nhiều nghiên cứu đã sử dụng dấu hiệu trẻ trai đã hoại tử, liệt ruột. < 1 tuổi như là một tiêu chuẩn phụ để chẩn đoán Nôn mửa: Triệu chứng nôn mửa trong nghiên lồng ruột [23]. cứu của chúng tôi đạt tỷ lệ 82,2%, kết quả này Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy bệnh không khác biệt với nhiều nghiên cứu khác [12,24- nhân vào viện trước 48 giờ chiếm tỷ lệ cao 92,4% 26,28]. và nhóm ≥ 48 giờ chiếm 7,6%. Kết quả này chứng Nôn mửa là một dấu hiệu quan trọng của lồng tỏ sự hiểu biết và chăm sóc của gia đình đối với ruột và nó cũng là triệu chứng đầu tiên hay gặp của trẻ cũng như khả năng chẩn đoán của tuyến y tế lồng ruột, đặc biệt ở trẻ ≤ 4 tháng tuổi. Khởi đầu, ngày càng cao. Kết quả cũng tương tự đối với các chất nôn chỉ có thức ăn trong dạ dày, tuy nhiên nếu nghiên cứu của các tác giả Trần Thế Hệ [15], Võ chẩn đoán muộn và ruột đã bị tắc thì có thể nôn ra Thị Thu Thủy [12]. mật hoặc phân. Biểu hiện khối lồng: Tỷ lệ sờ thấy búi lồng trong Tỷ lệ tam chứng kinh điển trong nghiên cứu của nghiên cứu của chúng tôi là 43,2%, thấp hơn so với chúng tôi là 11,9% thấp hơn so với các tác giả khác nghiên cứu của Võ Thị Thu Thủy 63,3% [12], Chan Võ Thị Thu Thủy 31,57% [12], Trần Thị Lan Anh Lee Giak 45,2% [13]. 65,2% [25], Nguyễn Thị Minh Trang [7]. Điều này Lồng ruột có thể được nghi ngờ nếu có khối có thể do tỷ lệ bệnh nhân vào viện sớm trước 24 mềm được sờ thấy ở bụng hoặc qua khám trực giờ của chúng tôi cao hơn. tràng hoặc nhìn thấy trên phim bụng, chụp cắt lớp 4.2. Các yếu tố xác định tháo lồng bằng phẫu vi tính hoặc siêu âm. thuật Nghiên cứu của chúng tôi có 14 bệnh nhân ỉa Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước được 30 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiên nhằm tìm hiểu về các yếu tố lâm sàng và lồng ruột có can thiệp. Điều này có thể giải thích siêu âm giúp tiên lượng độ chặt lỏng của khối lồng, được là do mốc thời gian chúng tôi khai thác được từ đó có hướng xử trí phù hợp, tránh kéo dài thời trong bệnh sử dựa theo lời khai của người nhà bệnh gian lồng ruột của bệnh nhân, giảm biến chứng nhân chưa thật sự khách quan do phụ thuộc vào nguy hiểm của bệnh và tăng hiệu quả khi điều trị đánh giá chủ quan của người nhà bệnh nhân, đồng tháo lồng [29]. thời số lượng bệnh nhân ỉa máu trong nghiên cứu Theo Katz và cộng sự [30], thời gian bị bệnh của chúng tôi là rất thấp. dưới 12 giờ, không có ỉa máu, không có tắc ruột, sờ Trước đây, lồng ruột được chẩn đoán xác định được khối lồng và không có mất nước là những yếu khi có đủ các triệu chứng lâm sàng kinh điển (nôn, tố tiên lượng sự thành công của tháo lồng bằng hơi đau bụng khóc thét, ỉa máu, sờ thấy khối lồng. (p < 0,001). Phân tích đa biến của nghiên cứu cho Trong nhóm các triệu chứng kinh điển thì ỉa máu thấy tắc ruột, mất nước và thời gian bị bệnh kéo dài là một yếu tố tiên lượng kết quả của tháo lồng bằng trên 12 giờ là những yếu tố tiên lượng sự thất bại hơi. Ỉa máu xuất hiện càng sớm, ở trẻ càng nhỏ tuổi của tháo lồng bằng hơi mặc dù chúng không phải thì khả năng phẫu thuật càng cao [29]. là những chống chỉ định của tháo lồng bằng hơi. Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân có Các yếu tố này có thể làm giảm tỷ lệ thành công biểu hiện ỉa máu thì tỷ lệ phẫu thuật càng cao, nếu của tháo lồng không phẫu thuật, tăng khả năng có bệnh nhân có biểu hiện cả 4 triệu chứng kinh điển nguyên nhân thực thể và tăng nguy cơ bị tai biến thì khả năng phẫu thuật càng tăng (p < 0,001). Tuy khi tháo lồng. nhiên, thời gian xuất hiện từng triệu chứng dài Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, có mối liên quan ngắn khác nhau, vì vậy, nếu đợi đầy đủ cả 4 triệu giữa thời gian vào viện và phương pháp điều trị. Kết chứng mới chẩn đoán thì sẽ gây chậm trễ trong quả này tương tự với các nghiên cứu trước đây của các việc điều trị. tác giả Võ Thị Thu Thủy [12], Reijnen [29]. Điều này Do đó, việc áp dụng tiêu chuẩn chẩn đoán lồng có thể giải thích được là do mốc thời gian chúng ruột cấp của hiệp hội Brighton có ý nghĩa rất lớn tôi khai thác được trong bệnh sử dựa theo lời khai trong việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời cho của người nhà bệnh nhân chưa thật sự khách quan bệnh nhân, làm giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong do phụ thuộc chủ yếu vào đánh giá của người nhà của bệnh. bệnh nhân. Theo Kuppermann [31], ỉa máu là một trong những yếu tố tiên lượng quan trọng nhất. Điều này V. KẾT LUẬN có thể giải thích là do cơ chế sinh lí bệnh, khi lồng Nghiên cứu này cung cấp các dữ liệu về triệu ruột, mạc treo ruột bị chèn ép giữa các lớp của khối chứng lâm sàng của lồng ruột cấp ở trẻ dưới 2 lồng, các tĩnh mạch mạc treo ruột bị ứ máu, trong tuổi và tỉ lệ tháo lồng bằng hơi thành công rất cao khi các quai ruột tiếp tục phù nề sẽ làm các tĩnh (98,3%). Đồng thời xác định các yếu tố góp phần mạch bị chèn ép thêm, ứ máu rồi vỡ, gây chảy máu xác định tháo lồng bằng phẫu thuật bao gồm: Lồng trong lòng ruột, dẫn tới ỉa máu. Ở giai đoạn muộn, ruột đến muộn (≥ 24 hours), phân có máu và sự do bị chèn ép mạnh, khối lồng sẽ thiếu máu cấp hiện diện của tam chứng lồng ruột. Vì vậy, cần nên hoại tử, gây tắc ruột, thấm dịch vào ổ bụng. phát hiện sớm lồng ruột cấp ở trẻ em nhằm tăng tỉ Trong nghiên cứu của chúng tôi, có sự khác biệt lệ tháo lồng bằng hơi thành công, giảm biến chứng trong thời gian ỉa máu giữa lồng ruột tự tháo và và các nguy cơ khác cho bệnh nhi. Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020 31

Nghiên cứu các yếu tố xác định tháo Bệnh lồng viện bằng Trung phẫu ương thuật... Huế TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Đình Hối, Lồng ruột, ed. Hoi. 2013: isolates from stool samples with intussusception Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa, Nhà xuất bản Y in children. International Journal of Infectious học. Diseases. 15: e641-e645. 2. Van Trang N, Le Nguyen NT, Dao HT, et 12. Võ Thị Thu Thủy, Nghiên cứu lâm sàng, siêu âm, al. (2014). Incidence and epidemiology of kết quả điều trị và yếu tố tiên lượng bệnh lồng intussusception among infants in Ho Chi Minh ruột cấp ở trẻ dưới 24 tháng tuổi tại Bệnh viện City, Vietnam. The Journal of pediatrics. 164: Trung ương Huế, ed. Thuy. 2009: Luận án chuyên 366-371. khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược Huế. 3. Phạm Văn Lình, Lồng ruột cấp ở trẻ bú mẹ. 13. Giak CL, Singh H, Nallusamy R, et al. (2008). Ngoại bệnh lý, ed. Linh. 2008: Nhà xuất bản Y Epidemiology of intussusception in Malaysia: a học. three-year review. 4. Clark AD, Hasso-Agopsowicz M, Kraus MW, et 14. Satter SM, Aliabadi N, Yen C, et al. (2017). al. (2019). Update on the global epidemiology Epidemiology of childhood intussusception in of intussusception: a systematic review of Bangladesh: Findings from an active national incidence rates, age distributions and case- hospital based surveillance system, 2012–2016. fatality ratios among children aged< 5 years, Vaccine. before the introduction of rotavirus vaccination. 15. Trần Thế Hệ, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, International journal of epidemiology. cận lâm sàng và chỉ định điều trị lồng ruột cấp 5. Trương Nguyễn Uy Linh, Lồng ruột, ed. Linh. tính ở trẻ nhũ nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế, 2018: Ngoại nhi lâm sàng, Đại học Y Dược ed. He. 2001: Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Y học. học Y Dược Huế. 6. Nguyễn Thanh Liêm, Lồng ruột, ed. Liem. 2016: 16. Chang Y-J, Hsia S-H, Chao H-C (2010). Phẫu thuật tiêu hóa trẻ em, Nhà xuất bản Y học. Emergency medicine physicians performed 7. Nguyễn Thị Minh Trang, Nghiên cứu đặc điểm ultrasound for pediatric intussusceptions. lâm sàng, siêu âm và kết quả điều trị bệnh lồng International Journal of Infectious Diseases. 14. ruột cấp ở trẻ em, ed. Trang. 2015: Luận văn 17. Jo DS, Nyambat B, Kim JS, et al. (2009). thạc sĩ y học, Trường Đại học Y dược Huế. Population-based incidence and burden of 8. Kumar B, Kumar M, Sinha AK, Anand U, childhood intussusception in Jeonbuk Province, Kumar A (2019). Intussusceptions in Children. South Korea. International Journal of Infectious Indian Journal of Surgery. 1-4. Diseases. 13: e383-e388. 9. Jo S, Lim IS, Chae SA, et al. (2019). 18. Takeuchi M, Osamura T, Yasunaga H, et Characteristics of intussusception among al. (2012). Intussusception among Japanese children in Korea: a nationwide epidemiological children: an epidemiologic study using an study. BMC pediatrics. 19: 211. administrative database. BMC pediatrics. 12: 36. 10. Amante S, Chaves M, Sousa R, et al. (2018). 19. Applegate KE, Sadigh G (2018). Intussusception Pediatric intussusception: review and imaging in Infants and Children: Diagnostic Evidence- contribute. Based Emergency Imaging and Treatment. 11. Okimoto S, Hyodo S, Yamamoto M, Nakamura Evidence-Based Emergency Imaging. 567-582. K, Kobayashi M (2011). Association of viral 20. Ogundoyin OO, Olulana DI, Lawal TA (2016). 32 Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020

Bệnh viện Trung ương Huế Childhood intussusception: Impact of delay in 26. Buettcher M, Baer G, Bonhoeffer J, Schaad UB, presentation in a developing country. African Heininger U (2007). Three-year surveillance journal of paediatric surgery: AJPS. 13: 166. of intussusception in children in Switzerland. 21. Hazra N, Karki O, Verma M, et al. (2015). Pediatrics. 120: 473-480. Intussusception in Children: A Short-Term 27. Bines JE, Ivanoff B, Justice F, Mulholland K Analysis in a Tertiary Care Hospital. American (2004). Clinical case definition for the diagnosis Journal of Public Health. 3: 53-56. of acute intussusception. Journal of pediatric 22. Mehendale S, Kumar CG, Venkatasubramanian gastroenterology and nutrition. 39: 511-518. S, Prasanna T (2016). Intussusception in children 28. Hameed S (2006). Ultrasound guided hydrostatic aged less than five years. The Indian Journal of reduction in the management of intussusception. Pediatrics. 83: 1087-1092. The Indian Journal of Pediatrics. 73: 217-220. 23. Bines JE, Liem NT, Justice F, et al. (2006). 29. Burge D (1991). Intussusception: Factors Validation of clinical case definition of acute related to treatment: JAM Reijnen, C. Festen, intussusception in infants in Viet Nam and and RP van Roosmalen. Arch Dis Child 65: Australia. Bulletin of the World Health 871–873,(August), 1990. Journal of Pediatric Organization. 84: 569-575. Surgery. 26: 1251. 24. Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đào 30. Katz M, Phelan E, Carlin J, Beasley S (1993). Trung Hiếu (2011). Đặc điểm lâm sàng và siêu Gas enema for the reduction of intussusception: âm lồng ruột được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi relationship between clinical signs and Đồng I. Y học Tp. Hồ Chí Minh. 3: 74-77. symptoms and outcome. AJR. American journal 25. Tran LAT, Yoshida LM, Nakagomi T, et al. of roentgenology. 160: 363-366. (2013). A high incidence of intussusception 31. Kuppermann N, O’Dea T, Pinckney L, Hoecker revealed by a retrospective hospital-based study C (2000). Predictors of intussusception in young in Nha Trang, Vietnam between 2009 and 2011. children. Archives of pediatrics & adolescent Tropical medicine and health. 41: 121-127. medicine. 154: 250-255. Tạp Chí Y Học Lâm Sàng - Số 59/2020 33

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-cac-yeu-to-xac-dinh-thao-long-bang-phau-thuat-o-tre-bi-long-ruot-cap-2267009.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY