Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị viêm phổi thùy tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị viêm phổi thùy tại Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Mã tin : 896
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Viêm phổi thùy là một bệnh cấp tính của phổi gây nên những tổn thương lan rộng và đồng đều, thường ở một thùy phổi. Bài viết Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị viêm phổi thùy tại Bệnh viện Nhi Trung ương mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh viêm phổi thùy.

Nội dung Text: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị viêm phổi thùy tại Bệnh viện Nhi Trung ương

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, kết quả ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI THÙY TẠI bệnh VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG Đào Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thu Nga, Nguyễn Phi Hùng, Trương Việt Nga Bệnh viện Nhi Trung ương TÓM TẮT Viêm phổi thùy là một bệnh cấp tính của phổi gây nên những tổn thương lan rộng và đồng đều, thường ở một thùy phổi. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh viêm phổi thùy. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu 60 bệnh nhân chẩn đoán viêm phổi thùy tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 1 năm 2015 đến hết tháng 6 năm 2015. Kết quả: Viêm phổi thùy chủ yếu gặp ở trẻ lớn trên 2 tuổi, nam nhiều hơn nữ. Triệu chứng lâm sàng thường gặp là ho (100%), sốt (100%). Tổn thương vị trí thùy trên phổi phải hay gặp nhất chiếm 26,6 %. 18,3% bệnh nhân có tổn thương màng phổi kết hợp. Kết quả nuôi cấy Mycoplasma chiếm tỷ lệ cao nhất 38,3%, trong đó 43,5% còn nhạy với kháng sinh nhóm Macrolid. Thời gian điều trị nội trú 10,7± 8,4 ngày. Tỷ lệ khỏi bệnh 88,3%. Biến chứng ổ cặn màng phổi chiếm 11,7%. Kết luận: Viêm phổi thùy thường gặp ở trẻ lớn hơn 2 tuổi. Triệu chứng nhiễm khuẩn rõ là ho, sốt. Nhiều trường hợp không nghe thấy rale ở phổi cần chụp X quang. Căn nguyên vi khuẩn nội bào (Mycoplasma) ở trẻ lớn chiếm tỷ lệ cao. Từ khóa: Viêm phổi thùy, lâm sàng, Mycoplasma, trẻ em. ABSTRACT CLINICAL AND PARACLINICAL, RESULTS OF TREATMENT FOR LOBAR PNEUMONIA IN CHILDREN IN NATIONAL PEDIATRIC HOSPITAL FROM 01/2015- 06/ 2015 Dao Minh Tuan, Nguyen Thi Thu Nga, Nguyen Phi Hung, Truong Viet Nga Lobar pneumonia is a form of pneumonia that affects a large and continuous area of the lobe of a lung, often in one lobe of the lung. Objective: To describe the clinical, paraclinical and treatment for lobar pneumonia in children. Method: Description prospective 60 patients with lobar pneumonia in Pediatrics hospital from January 2015 to June 2015. Result: We studied on 60 patients with lobar pneumonia in National Pediatric Hospital from January 2015 to June 2015. The most cases are old children upper 2 years old, males are more than females. The common clinical symptoms are cough (100%), fever (100%). There are 18.3% of patients with pleural lesions. The most bacteria are Mycoplasma (38.3%), including 43.47% of those response to treatment with Macrolide antibiotic. Inpatient treatment time is 10.7 ± 8.4 days. 88.3% patients has recurrence. Complications with sludge drive pleural are 11.7%. Conclusion: Lobar pneumonia is common in children over 2 years of age. Main symptoms is cough, fever. Some cases without rales in lung need to take X ray. Intracellular bacteria (Mycoplasma) is higher in older children. Keywords: Pneumonia lobes, Mycoplasma, clinical, children. Nhận bài: 2-2-2017; Phản biện: 15-2-2017 Người chịu trách nhiệm chính: Đào Minh Tuấn Địa chỉ: BV Nhi Trung ương 28

phần nghiên cứu 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2.1. Đối tượng nghiên cứu: Tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi thuỳ theo tiêu Viêm phổi thùy là một bệnh cấp tính của phổi chuẩn của WHO [6], vào điều trị tại Bệnh viện Nhi gây nên những tổn thương lan rộng và đồng TƯ từ tháng 1-2015 đến hết tháng 6-2015. đều, thường ở một thùy phổi. Nguyên nhân do - Biểu hiện tình trạng nhiễm trùng toàn thân: vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây nên nhưng sốt hoặc hạ nhiệt độ. thường gặp nhất do phế cầu. Bệnh thường gây ra - Có tổn thương thực thể tại phổi hoặc không. những biến chứng nặng như hoại tử, áp xe phổi, tràn dịch, tràn khí màng phổi, viêm mủ màng - Xquang có hình ảnh viêm phổi thuỳ. phổi, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn hay 2.2. Phương pháp nghiên cứu tử vong. Việc điều trị gặp nhiều khó khăn do - Mô tả tiến cứu hàng loạt ca bệnh. bệnh được chẩn đoán muộn, do vi khuẩn giảm - Cỡ mẫu thuận tiện. nhạy cảm với kháng sinh hoặc do nguyên nhân 2.3. Xử lý số liệu: Theo chương trình SPSS 16.0 gây bệnh là những vi khuẩn khác. Mục tiêu nghiên cứu: 3. KẾT QUẢ 1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Trong thời gian nghiên cứu có 60 bệnh nhân của viêm phổi thùy ở trẻ em. viêm phổi thùy nhập viện. 2. Tìm hiểu căn nguyên gây bệnh, tính nhậy cảm 3.1. Một số đặc điểm chung về dịch tễ học với kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh. bệnh nhân viêm phổi thùy 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.1. Tuổi mắc bệnh Bảng 1. Phân bố bệnh nhi viêm phổi thùy theo lứa tuổi Tuổi Số bệnh nhi Tỷ lệ % < 2 tuổi 11 18,3% 2 - < 5 tuổi 22 36,7% ≥ 5 tuổi 27 45% Tổng số 60 100% Tuổi nhỏ nhất là 2 tháng tuổi, tuổi lớn nhất là 3.1.4. Thời gian mắc bệnh trước khi nhập viện 13 tuổi. trẻ trên 5 tuổi cao nhất (45%.) Trung bình bệnh diễn biến 6,9±3,4 ngày trước khi nhập viện, dao động từ 3- 21 ngày. Trong đó 3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giới: Tỷ lệ bệnh có 11,7 % bệnh nhân chưa được điều trị trước khi nhân nam/nữ = 1,7/1. nhập viện. Tỷ lệ bệnh nhân dùng thuốc uống tại 3.1.3 Phân bố bệnh nhi theo địa dư nhà chiếm 31,7%. Số bệnh nhân đã được điều trị Tỷ lệ bệnh nhi đến từ nông thôn (70%) cao ở tuyến trước nhưng chưa đáp ứng với điều trị hơn so với bệnh nhi đến từ thành thị (30%). chiếm tỷ lệ cao nhất 56,7%. 29

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 3.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 3.2.1. Đặc điểm lâm sàng viêm phổi thuỳ Lâm sàng Sốt Ho Rale phổi Giảm tk 1 Đau ngực Khó thở bên Biểu đồ 1. Triệu chứng cơ năng viêm phổi thuỳ Triệu chứng thường gặp nhất của viêm phổi (11,7%) các trường hợp, đều gặp ở các bệnh nhân thùy là ho và sốt (100%). có tổn thương thùy dưới phổi phải và trái. Trong 3.2.2. Đặc điểm cận lâm sàng của viêm phổi thuỳ đó có 3/7 trường hợp dương tính với Mycoplasma. - Xquang phổi điển hình là hình ảnh tổn Số còn lại không tìm thấy căn nguyên. thương khu trú toàn bộ một thùy phổi tạo thành - Giá trị trung bình của bạch cầu trong viêm phổi đám mờ đều đáy quay ra ngoài chiếm 35% ở thùy là 15,65 ± 10,09 (G/L). Tỷ lệ bạch cầu trung tính bệnh nhân viêm phổi thùy nói chung. Có 15 bệnh có giá trị 53,89 ± 17,6 %. CRP thường tăng cao, giá nhân có tổn thương thùy đỉnh phổi phải (chiếm trị trung bình là 70,16± 84,51mg/dl. Số lượng bạch tỷ lệ cao nhất 25%). 8/60 (13,3%) tổn thương thùy giữa phổi phải, thùy dưới phổi phải 12/60 (20%). cầu trong viêm phổi thùy do Mycoplasma 11,76± Viêm thùy trên phổi trái chiếm 20%. Còn lại 21,6% 5,37 G/L. Bạch cầu trung tính 56,36 ± 18,93 %. bệnh nhân viêm thùy dưới phổi trái. CRP: 72,68± 126,05 mg/dl. - Tràn dịch màng phổi gặp ở 7/60 bệnh nhân 3.2.3. Căn nguyên vi khuẩn Tỷ lệ căn nguyên vi khuẩn gây bệnh Hình 1. Các vi khuẩn gây bệnh viêm phổi thùy 30

phần nghiên cứu Kết quả cấy vi khuẩn âm tính cao chiếm tới thị, điều này có thể là do điều kiện địa lý, kinh tế, 56,7%. Trong số trường hợp cấy vi khuẩn dương trình độ văn hóa. Trong đó số bệnh nhân đã được tính, vi khuẩn không điển hình Mycoplasma điều trị nhưng chưa khỏi chiếm tỷ lệ khá cao: chiếm tỷ lệ cao nhất 23/60 bệnh nhân (38,3%). Có 31,7% điều trị tại nhà, 56,7% bệnh nhân đã được 3/60 bệnh nhân do vi khuẩn khác là Hemophilus điều trị ở tuyến trước không khỏi [2]. Cũng có thể influenza, Moraxella Cataralis, và trực khuẩn mủ do độ nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn đã xanh (chiếm 1,7% mỗi loại). Không tìm thấy vi thay đổi, căn nguyên viêm phổi thùy biến đổi đa khuẩn phế cầu. dạng hơn dẫn đến thất bại điều trị cao hơn. 3.2.4. Kết quả điều trị 4.2. Đặc điểm lâm sàng viêm phổi thùy Các bệnh nhân có kết quả nuôi cấy tìm ra vi Triệu chứng hay gặp nhất trong viêm phổi khuẩn được điều trị theo kháng sinh đồ. thùy là ho (100%) và sốt (100%). Kết quả của Đối với H.Influenza và Moraxella Cataralis chúng tôi cũng tương tự với nghiên cứu của Wan còn nhạy cảm cao với nhiều loại kháng sinh Yaping (2012) với 90% bệnh nhân viêm phổi thùy nhóm ciprofloxacin, Imipenem, azithromycin, có ho và sốt, số bệnh nhân nghe có dấu hiệu tại piperacilin, augmentin. Đối với trực khuẩn mủ phổi chiếm 30,3% [3]. xanh, phổ kháng khuẩn hẹp hơn, nhạy cảm Tổn thương viêm gặp ở tất cả các thùy phổi, với các kháng sinh ciprofloxacin, piperaciclin/ trong đó viêm thùy trên phổi phải chiếm tỷ lệ sulbactam, imipennem, amikacin. cao nhất 25%. Hình ảnh Xquang điển hình (đỉnh Trong số 23 bệnh nhân dương tính với quay về rốn phổi, đáy quay về ngoại vi) gặp ở Mycoplasma có 10 bệnh nhân đáp ứng điều trị 35% trường hợp. Tràn dịch màng phổi nguyên với nhóm azithromycin chiếm 43,5%, còn lại nhân do Mycoplasma cao hơn các nguyên nhân 56,5% (13/23) bệnh nhân chỉ đáp ứng điều trị khác. Kết quả này tương tự với nghiên cứu của với nhóm quinolon (Levofloxacin). Số bệnh nhân Youn năm 2010 [4]. không tìm ra vi khuẩn gây bệnh kháng sinh ban 4.3. Nguyên nhân gây bệnh đầu lựa chọn thường là cefotaxim+ amikacin Theo y văn, viêm phổi thùy thường gặp nhất hoặc kết hợp thêm nhóm macrolid. Sau 3-5 ngày là do phế cầu. Tuy nhiên trong nghiên cứu của bệnh nhân không đáp ứng điều trị chuyển sang chúng tôi không có bệnh nhân nào dương tính nhóm vancomycin, hoặc vancomycin +quinolon. với phế cầu. Tỷ lệ dương tính với Mycoplasma Thời gian điều trị trung bình là 10,7± 8,4 ngày. chiếm tỷ lệ khá cao 38,3 %. Kết quả này phù hợp Tỷ lệ khỏi bệnh là 95% (57/60 bệnh nhân). 3/60 nghiên cứu ZHENG Mao năm 2013 với 47,13% (5%) bệnh nhân biến chứng ổ cặn màng phổi bệnh nhân mắc Mycoplasma [5]. phải mổ, theo dõi lâu dài. 4.4. Kết quả điều trị 4. BÀN LUẬN Đối với những bệnh nhân chưa điều trị trước đáp ứng tốt với cefotaxim+ macrolid. Đối 4.1. Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh nhân với bệnh nhân đã được điều trị từ trước nhưng viêm phổi thùy không cải thiện, kết quả điều trị với vancomycin Về độ tuổi mắc bệnh, bệnh nhi viêm phổi hoặc quinolon hoặc kết hợp cả hai, đáp ứng rất thùy có độ tuổi mắc bệnh cao hơn so với bệnh tốt. Tuy nhiên, nhóm quinolon chưa được khuyến nhi viêm phổi. Theo nghiên cứu của Đào Minh cáo sử dụng rộng rãi cho trẻ em vì tác dụng phụ Tuấn và cộng sự năm 2011, 83,20% số trẻ bị viêm của nhóm này. phổi dưới 12 tháng tuổi [1]. Theo nghiên cứu của Đối với nhóm bệnh nhân dương tính với chúng tôi, tỷ lệ trẻ bị viêm phổi thùy chủ yếu Mycoplasma, tỷ lệ bệnh nhân đáp ứng điều trị trên 2 tuổi chiếm 81%. Về giới, tỷ lệ nam/nữ là với nhóm macrolid không cao 43,5%. Số còn 1,7/1. Số bệnh nhi ở nông thôn cao hơn ở thành lại được chuyển điều trị quinolon cho hiệu quả 31

tạp chí nhi khoa 2017, 10, 2 cải thiện lâm sàng rất tốt. Thời gian điều trị VPT Phòng chống bệnh sốt rét và ký sinh trùng số trung bình là 10,7± 8,4 ngày dài hơn so với điều 4/2014, tr: 51-55. trị viêm phổi thông thường. Tuy nhiên kết quả 3. Wan Yaping (Pediatric Section of People’s điều trị cũng rất khả quan tới 95% khỏi bệnh, 5% Hospital of Xiangcheng County, Xiangcheng, biến chứng ổ cặn màng phổi và không có trường Henan, 461700, China). hợp nào tử vong. Clinical analysis of 221 cases of lobar 5. KẾT LUẬN pneumonia in children. Journal of Pediatrics of Traditional Chinese Medicine 2011 May. Viêm phổi thùy thường gặp ở trẻ lớn hơn 4. You-Sook Youn et al (2010). Difference 2 tuổi. Triệu chứng nhiễm khuẩn rõ là ho, sốt. of clinical features in childhood Mycoplasma Nhiều trường hợp không nghe thấy ran ở phổi cần chụp Xquang. Căn nguyên vi khuẩn nội bào pneumoniae. BMC Pediatr. 2010; 10: 48. Published (Mycoplasma) ở trẻ lớn chiếm tỷ lệ cao. online 2010 July 6. 5. ZhengMao,Yang Lan (Department of TÀI LIỆU THAM KHẢO Respiratory Medicine,the First Affiliated Hospital, 1. Đào Minh Tuấn và cs (2012). Nghiên cứu Medical School of Xi’an Jiaotong University, Xi’an căn nguyên và mức độ đề kháng kháng sinh của 710061, China). Clinical analysis of 4 430 cases vi khuẩn gây viêm phổi trẻ em từ 1 tháng đến 5 of lobar pneumonia in children. Jounal of Xi’an tuổi. Tạp chí Y học Việt Nam, tập 397, tr.216-21. Jiaotong University 2013 March. 2. Lê Thị Hồng Hanh và cs (2014). Nghiên cứu 6. WHO (2006). The management of acute đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở trẻ em respiratory infection in children. pp.1-77. 32

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY