MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân tim bẩm sinh trẻ em điều trị tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 5 năm 2015

Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân tim bẩm sinh trẻ em điều trị tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 5 năm 2015
  • Mã tin: 446
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết tìm hiểu sự thay đổi của một số chỉ số máu ngoại vi ở bệnh nhân tim bẩm sinh trẻ em thông qua 1145 bệnh nhân trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh được tiến hành nghiên cứu.

Nội dung Text: Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân tim bẩm sinh trẻ em điều trị tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 5 năm 2015

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 11 - THÁNG 8/2015 NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC Ở BỆNH NHÂN TIM BẨM SINH TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E TỪ THÁNG 1 NĂM 2013 ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2015 Đào Thị Thanh Nga*, Lê Ngọc Linh*, Lương Thị Anh* Lê Ngọc Thành* TÓM TẮT rơi vào khoảng tám tuần lễ đầu tiên của thai kỳ. Bệnh Các dị tật bẩm sinh của tim ở trẻ em có thể có một tim bẩm sinh ngày càng gặp phổ biến trong nhi khoa. số thay đổi về một số chỉ số huyết học. Mục tiêu: tìm Những dị tật nặng nề có thể gây tử vong rất sớm trước hiểu sự thay đổi của một số chỉ số máu ngoại vi ở bệnh khi ra đời, còn lại trẻ ra đời với những dị tật ít nặng hơn. nhân tim bẩm sinh trẻ em. Đối tượng và phương pháp Bệnh tim bẩm sinh nếu không được phát hiện và điều trị nghiên cứu: 1145 bệnh nhân trẻ em mắc bệnh tim bẩm kịp thời sẽ có những biến chứng nặng nề và nguy cơ tử sinh được tiến hành nghiên cứu. Kết quả: Về hệ nhóm vong cao do suy tuần hoàn cấp tính. máu ABO có 43,9 % nhóm máu O; 29,4 % nhóm máu Dị tật bẩm sinh của tim và các mạch máu lớn gây B; 21,7% nhóm máu A và 5% nhóm máu AB; về hệ nhiều rối loạn trên các hệ cơ quan khác nhau trong đó nhóm máu Rh (D) có Rh (D) dương chiếm 99.91% và có hệ tạo máu và tình trạng đông máu. Rh(D) âm chiếm 0,09%. Tăng hồng cầu chiếm 54,5%. Đối với bệnh tim bẩm sinh có luồng thông phải- trái Số lượng bạch cầu ở trẻ từ 0 đến 5 tuổi là 11,25±4,03; do bệnh ít có triệu chứng ban đầu nên thường bị bỏ qua với trẻ từ 6 đến 17 tuổi là 8,83±3,07. Số lượng tiểu cầu đến tận khi có biến chứng nặng điều trị ít hiệu quả. bình thường chiếm 81,1% tỷ lệ tiểu cầu thấp chiếm Các bệnh nhóm tim bẩm sinh phức tạp (tím sớm) 1,83% tỷ lệ số lượng tiểu cầu cao là 7,86%. INR kéo máu động mạch có độ bão hoà oxy thấp, tình trạng thiếu dài chiếm 13,8%, APTT r tăng ở 45,85%. Kết luận: o xy tổ chức gây tăng tiết erythropoietin làm kích thích những thay đổi chỉ số về huyết học đã được mô tả ở tuỷ xương tăng sản xuất hồng cầu dẫn tới đa hồng cầu, làm tăng độ quánh của máu, điều này ít nhiều có thể làm bệnh nhân tim bẩm sinh trẻ em. thay đổi các chỉ số đông máu cơ bản của bệnh nhân này. Chính vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này SUMMARY nhằm tìm hiểu “sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở Study on blood group, peripheral blood cell bệnh nhân tim bẩm sinh trẻ em”. indices and coagulation tests in pediatric cardiac II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP congenital diseases. NGHIÊN CỨU Pediatric congenital heart diseases in pediatric can cause 2.1. Đối tượng: some changes on the index of blood cells and coagulation Các bệnh nhân nhi được chẩn đoán tim bẩm sinh tại test. Objective: study on some changes of the peripheral Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E, Gồm có 1145 bệnh nhi, blood indices in chidren with congenital heart diseases. trong đó có 605 bệnh nhân nam và 540 bệnh nhân nữ. Subject and method: 1145 pediatric patients with congenital Thời gian nghiên cứu từ 1/1/2013 đến 30/5/2015. disease were studied on indices of blood group, 2.2. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang peripheralblood cell and coagulation tests. Result: 43,9% O - Tất cả bệnh nhân nghiên cứu đều được làm xét blood group, 29,4% B blood group, 21,7 % A blood group nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, đông máu and 5 % AB blood group; 99,91% rate of positive Rh (D), cơ bản và nhóm máu hệ ABO, RH trước khi tiến hành and 0,09 % negative Rh (D); 54,5% rate of polycythemia. can thiệptại đơn vị Phát máu & xét nghiệm, Trung tâm Average of WBC changes on ages. Number of leukemia in Tim mạch – Bệnh viện E. children from 0 to 5 years of age was 11.25 ± 4.03 and 8.83 - Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu ngoại vi ± 3.07 with children 6 to 17 years. Normal platelets in được thực hiện trên máy Cell-Dyn 3200 (Abbott, Mỹ) 81,1% of patients, 13,8 % and 45,85 % of the patiens with và máy XT 2000i (Sysmex, Nhật). prolonged INR and APTT r. Conclusion: some changes of - Xét nghiệm Đông máu cơ bản thực hiện trên máy peripheral lbood cells indices and coagulation test have been ACL TOP (IL, Italy). described in pediatrics with congenital heart diseases. * Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E I. ĐẶT VẤN ĐỀ Người chịu trách nhiệm khoa học: PGS.TS Lê Ngọc Thành Ngày nhận bài: 20/07/2015 - Ngày Cho Phép Đăng: 20/08/2015 Bệnh tim bẩm sinh là những dị tật tim và mạch máu Phản Biện Khoa học: PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng lớn tạo nên do những bất thường trong bào thai thường PGS.TS. Bùi Đức Phú 16

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC Ở BỆNH NHÂN TIM BẨM SINH … - Xét nghiệm nhóm máu ABO, Rh bằng kỹ thuật Nhận xét: Các bệnh nhi tuổi từ 2-5 tuổi chiếm tỷ lệ Gelcard. cao nhất 38,4% sau đó là các bệnh nhi dưới 12 tháng 3.3. Xử lý số liệu: theo phương pháp thống kê y học tuổi chiếm 32,1%; từ 6 – 11 tuổi chiếm 19,6%; ít nhất là III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tử 13 đến 24 tháng chiếm 1,7%. 3.1. Đặc điểm về tuổi: 3.2. Đặc điểm về thể bệnh: Các bệnh nhân tim bẩm sinh trong nghiên cứu bao Bảng 3.2. Đặc điểm về thể bệnh trong nhóm nghiên cứu gồm các bệnh nhi từ tuổi sơ sinh đến 17 tuổi; nhỏ nhất là 25 ngày tuổi. Loại bệnh N = 1145 Tỷ lệ % Bảng 3.1. Đặc điểm về tuổi trong nhóm nghiên cứu Thông liên thất 519 45,3 Tuổi N = 1145 Tỷ lệ % Thông liên nhĩ 87 7,6 < 1 tuổi 367 32,1 Còn ống động mạch 47 4,1 1-2 tuổi 20 1,7 F4 và các loại tim bẩm sinh phức tạp 492 43 > 2-5 tuổi 440 38,4 Tổng 1145 100 6-11 tuổi 224 19,6 Nhận xét: Tỷ lệ bệnh cao nhất là thông liên thất 12-17 tuổi 94 8,2 45,3% tiếp theo là Fallot 4 và các loại tim bẩm sinh Tổng 1145 100 phức tạp 43%; ít nhất là thông liên nhĩ và còn ống động mạch là 7,6% và 4,1%. 3.3 Đặc điểm về nhóm máu ABO, Rh Bảng 3.3. Đặc điểm về hệ nhóm máu ABO,Rh trong nhóm nghiên cứu Nhóm máu ABO N = 1145 Tỷ lệ % Nhóm máu Rh N = 1145 Tỷ lệ % O 503 43,9 Dương tính 1144 99,91 B 337 29,4 Âm tính 1 0,09 A 248 21,7 Tổng 1145 100 AB 57 5,0 Tổng 1182 100 Nhận xét: Sự phân bố về tỷ lệ nhóm máu ABO: cao nhất là nhóm O chiếm 43,9% tiếp theo là nhóm B chiếm 29,4%, nhóm A là 21,7% và ít nhất là nhóm AB chiếm 5%, Đối với nhóm máu hệ Rh thì nhóm Rh dương tính chiếm tỷ lệ 99,91%, Rh âm tính chiếm 0,09%. Vậy tỷ lệ hệ nhóm máu ABO, Rh của bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu tương đương với tỷ lệ nhóm máu trong dân số chung của Việt Nam. 3.4. Chỉ số hồng cầu: Bảng 3.4.1. Thay đổi về chỉ số hồng cầu theo tuổi Tuổi SLHC HST HCT MCV MCH MCHC RDW 2-5 5,39±1,16 127±21,9 0,39±0,08 73,4±7,21 23,9±3,57 325±24,3 12,8±2,45 6-11 5,48±1,32 141±24,7 0,42±0,09 77,9±5,69 26,2±2,95 335±22,9 11,5±2,02 12-17 5,65±1,27 146±23,4 0,43±0,09 78,3±6,66 26,4±3,47 337±23,2 11,6±2,25 Nhận xét: - Số lượng hồng cầu ở bệnh nhân tim bẩm sinh trẻ em đều tăng ở các lứa tuổi, tuổi càng lớn thì số lượng hồng cầu có xu hướng tăng hơn trẻ nhỏ. 17

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 11 - THÁNG 8/2015 Bảng 3.4.2. Đặc điểm số lượng hồng cầu Số lượng hồng cầu N Tỷ lệ % Giảm (5 T/L) 624 54.5 SLHC Trung bình 5,32±1,19 Nhận xét: Số lượng hồng cầu tăng chiếm 54,5%, bình thường chiếm 41,7% giảm chiếm 3,84%. Số lượng hồng cầu trung bình chung cho các bệnh nhi là 5,32±1,19. 3.5. Số lượng bạch cầu: Bảng 3.5. Thay đổi về chỉ số bạch cầu Chỉ số < 1 tuổi 1- 2t >2-5t 6-11t 12-17t x- 11,29 11,13 11,22 8,90 8,66 SD 3,80 3,85 4,23 2,76 3,72 MAX 30,3 18,4 45,6 19,6 29,8 MIN 2,16 3,82 1,12 2,74 3,69 Số lượng bạch cầu trung bình 11,25±4,03 8,83±3,07 Nhận xét: Số lượng bạch cầu trung bình là 11,25 ± 4,03 (G/L) ở lứa tuổi nhỏ dưới 5 tuổi sau đó giảm dần ở các tuổi lớn hơn, từ 6 đến 17 tuổi số lượng bạch cầu trung bình là 8,83±3,07 (G/L). 3.6. Số lượng tiểu cầu: Bảng 3.6. Đặc điểm số lượng tiểu cầu Số lượng tiểu cầu (G/L) N = 1145 Tỷ lệ % 400 138 12,1 Số lượng tiểu cầu trung bình 258,4 ± 89,4 Nhận xét: Bệnh nhân có số lượng tiểu cầu bình thường chiếm 81,1% số lượng tiểu cầu giảm chiếm 6,8% và tăng tiểu cầu chiếm 12,1% 3.7. Thay đổi các chỉ số đông máu cơ bản: Bảng 3.7. Thay đổi các chỉ số đông máu cơ bản Chỉ số x- SD Tăng Giảm Bình thường PT(INR) 1,053 0,19 158 (13,8%) 0 (0%) 987 (86,2%) APTT r 1,178 0,32 525 (45,85 %) 5 (0,44%) 615 (53,71%) Fibrinogen (g/L) 2,837 0,89 90 (7,86) 21 (1,83%) 1034 (90,31%) Nhận xét: - Các chỉ số đông máu cơ bản PT (INR), APTT r và Fibrinogen của bệnh nhi phần lớn là bình thường. - Chỉ số PT (INR) bình thường chiếm 86,2% tăng chiếm 13,8% giảm chiếm 0% các trường hợp. - Chỉ số APTT r bình thường chiếm 53,71%; tăng chiếm 45,85%; giảm chiếm 0,44%. Nồng độ fibrinogen (g/L) bình thường chiếm 90,31%; tăng chiếm 7,86%; giảm chiếm 1,83%. 18

NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC Ở BỆNH NHÂN TIM BẨM SINH … IV. BÀN LUẬN khoảng 34 -36 pg, lúc 6 – 12 tháng thấp nhiều khoảng 27 Trong nghiên cứu của chúng tôi với 1145 bệnh nhi – 28 pg, cho đến trên 6 tuổi MCH mới từ 27 – 30 pg. tuổi từ sơ sinh đến 17 tuổi, trong đó trẻ dưới 1 tuổi và Nồng độ hemoglobin trung bình hồng cầu từ 2 đến 5 chiếm tỷ lệ cao nhất là 32,1% và 38,4%, (MCHC) thay đổi ít hơn, từ 300 – 330 g/L. nhỏ nhất là 25 ngày tuổi đến giới hạn lớn nhất là Trong nghiên cứu của chúng tôi số lượng hồng 17 tuổi. cầu ở bệnh nhân tim bẩm sinh trẻ em đều tăng ở các Đặc điểm về thể bệnh trong nhóm nghiên cứu, loại lứa tuổi, tuổi càng lớn thì số lượng hồng cầu có xu bệnh gặp nhiều nhất là thông liên thất 45,3% tiếp theo hướng tăng hơn trẻ nhỏ. là Fallot 4 và các loại tim bẩm sinh phức tạp 43%; ít Các chỉ số nồng độ huyết sắc tố, hematocrit, nhất là thông liên nhĩ và còn ống động mạch là 7,6% MCV, MCH, MCHC, RDW có sự thay đổi tương đối và 4,1%. Như vậy bệnh nhân tim bẩm sinh phức tạp phù hợp với sự phát triển theo tuổi của trẻ em để đáp và nặng đến với chúng tôi khá nhiều (43%). ứng nhu cầu vận chuyển ô xy của cơ thể. Đặc điểm về hệ nhóm máu ABO, Rh chúng tôi Các trường hợp đến khám muộn hoặc bệnh lý thấy tỷ lệ phân bố hệ nhóm máu ABO, Rh của bệnh phức tạp lượng hematocrit tăng lên trên 0,5 L/L nhiều nhân trong nhóm nghiên cứu cao nhất là nhóm O trường hợp hematocrit tăng rất cao lên tới 0,96 L/L. chiếm 43,9% tiếp theo là nhóm B chiếm 29,4%, nhóm Các trường hợp bệnh nhi có kèm theo thiếu máu A là 21,7% và ít nhất là nhóm AB chiếm 5%. Đối với thiếu sắt do dinh dưỡng kém thì số lượng hồng cầu nhóm máu hệ Rh thì nhóm Rh dương tính chiếm tỷ lệ giảm tương ứng với nồng độ huyết sắc tố, MCV, 99,91%, Rh âm tính chiếm 0,09%. Tỷ lệ này tương MCH, MCHC cũng giảm theo. đương với tỷ lệ nhóm máu trong dân số chung của Trong nghiên cứu chúng tôi thấy số lượng hồng Việt Nam. cầu tăng chiếm 54,5%, bình thường chiếm 41,7% Về chỉ số hồng cầu theo tuổi: giảm chiếm 3,84%. Số lượng hồng cầu trung bình Sự tạo máu ở trẻ em rất mạnh để đáp ứng nhu cầu chung cho các bệnh nhi là 5,32±1,19 T/L. phát triển nhanh của cơ thể. Sự phát triển cơ thể trẻ So sánh với nghiên cứu của Nguyễn Quang Tùng em trong những năm đầu đời rất nhất là năm đầu tiên SLHC 4,77±0,8 T/L, tỷ lệ hồng cầu tăng chiếm 6,2%; khi sinh, do đó các chỉ số về huyết học ở trẻ nhỏ có sở dĩ có sự khác biệt này là do lượng mẫu trong nhiều biến động. nghiên cứu của chúng tôi lớn hơn và có sự khác biệt Số lượng hồng cầu thay đổi tùy theo tuổi. Trẻ sơ trong phân bố tỷ lệ bệnh lý, tập trung nhiều bệnh lý sinh đủ tháng lúc mới sinh số lượng hồng cầu rất cao, tim bẩm sinh nặng và phức tạp hơn nên có sự rối loạn từ 4,6 – 6,0 G/L sau đó hồng cầu bắt đầu giảm đến hết trên các cơ quan nhiều hơn đặc biệt về huyết học do thời kỳ sơ sinh hồng cầu còn khoảng 4,0 – 4,5 G/L. Ở thiếu o xy tổ chức nên cơ thể phải phản ứng kích thích trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, số lượng hồng cầu còn giảm nhất tủy xương tăng sinh sản xuất hồng cầu để tham gia là lúc 6 -12 tháng tuổi số hồng cầu còn khoảng 3,2 - vào vận chuyển o xy. 3,5 G/L. Nguyên nhân là do ở thời kỳ này trẻ lớn Về chỉ số bạch cầu: Ở trẻ bình thường chỉ số bạch nhanh, sự tạo máu tuy mạnh nhưng chưa đáp ứng, cầu thay đổi nhiều theo tuổi, nhìn chung số lượng trong khi đó hệ tiêu hóa còn kém, có thể thiếu một số bạch cầu máu ngoại biên trẻ nhỏ cao hơn trẻ lớn. yêu tố tạo máu. Từ trên 1 tuổi, số hồng cầu ổn định Trong nghiên cứu này chúng tôi thấy số lượng dần, từ trên 2 tuổi số lượng hồng cầu trên 4,0 G/L. bạch cầu theo tuổi đối với lứa tuổi nhỏ dưới 5 tuổi số Số lượng hemoglobin cũng thay đổi nhiều ở trẻ nhỏ. lượng bạch cầu trung bình là 11.25 ± 4.03, max là Lúc mới sinh lượng hemoglobin (Hb) có thể từ 170 – 190 30,3 (G/l), min là 2,16 (G/l). Số lượng bạch cầu thay g/L, sau đó giảm dần. Ở trẻ dưới 1 tuổi lượng hemoglobin đổi giảm dần ở các tuổi lớn hơn, từ 6 đến 17 tuổi số tiếp tục giảm nhất là lúc 6 -12 tháng tuổi lượng Hb có thể lượng bạch cầu trung bình là 8,83± 3,07 (G/l), max là 100 – 120 g/L. Ở trẻ trên 1 tuổi lượng Hb tăng dần, trên 3 45,6 (G/L) min là 1,12 (G/L). – 6 tuổi lượng Hb ổn định từ 120 – 140 g/L. Các chỉ số về số lượng bạch cầu trong nghiên cứu Thể tích trung bình hồng cầu (MCV) ở trẻ sơ sinh không có sự thay đổi dáng kể so với số lượng bạch tương đối lớn, trên 100fL và giảm dần nhất là lúc 6 – cầu của trẻ em Việt Nam. 24 tháng tuổi và tăng dần, trên 12 – 17 tuổi MCV ổn Theo nghiên cứu của Nguyễn Quang Tùng số định từ 78 – 90 fL. lượng bạch cầu trung bình là 9,0±2,75 G/L, max là Lượng hemoglobin trung bình hồng cầu (MCH) ở trẻ 17,1, min là 5,1 có sự khác biệt này là do toàn bộ mẫu nhỏ cũng thay đổi song song với lượng Hb, ở trẻ sơ sinh nghiên cứu của chúng tôi là bệnh nhân nhi tuổi nhỏ 19

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 11 - THÁNG 8/2015 hơn nên số lượng bạch cầu thường cao hơn so với trẻ bình 11,25±4,03 G/L ở lứa tuổi từ 0 đến 5 tuổi; giảm lớn hoặc bệnh nhân người lớn. Bệnh nhân trong dần ở tuổi lớn hơn, trung bình là 8,83±3,07 ở tuổi từ 6 nghiên cứu này diễn biến bệnh lý đa dạng nhiều đến 17 tuổi. 81,1% bệnh nhân có số lượng tiểu cầu trường hợp vào viện với biểu hiện viêm phổi nặng do bình thường. vi khuẩn số lượng bạch cầu tăng rất cao lên tới 45,6 - 13,8 % bệnh nhân có INR tăng và 45,85% có G/l hoặc do nhiễm virus số lượng bạch cầu giảm thấp tăng chỉ số APTT bệnh/chứng. 90,31% bệnh nhân có chỉ còn 1,12 (G/l). nồng độ fibrinogen trong giới hạn bình thường. Đặc điểm về số lượng tiểu cầu: Đối với trẻ em bình thường số lượng tiểu cầu TÀI LIỆU THAM KHẢO nói chung ít thay đổi. Trẻ sơ sinh số lượng tiểu cầu 1. Hồ Thị Thiên Nga (2007) “nghiên cứu về biến đổi từ 100 – 400 G/L, ngoài tuổi sơ sinh số lượng tiểu tế bào máu và đông máu trên bệnh nhân tim được cầu từ 150 – 350 G/L. phẫu thuật với tuần hoàn ngoài cơ thể”, Luận án Trong nghiên cứu của chúng tôi phần lớn bệnh Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. nhân có số lượng tiểu cầu bình thường chiếm 81,1%, giảm chiếm 6,8% và tăng tiểu cầu chiếm 12,1%. 2. Đồng Sỹ Sằng, Nguyễn Ngọc Minh, Phan Thị (Nguyễn Quang Tùng tỷ lệ bệnh nhân có số lượng tiểu Thùy Hoa và cs (2007) “khảo sát các rối loạn cầu bình thường là 82,5%). đông cầm máu ở bệnh nhân tim bẩm sinh mổ hở tại Bệnh viện TW Huế”, Tạp chí nghiên cứu Y Các chỉ số đông máu cơ bản: học, 51(4): 55-62. Bình thường ở trẻ em các yếu tố đông máu đều thấp hơn bình thường, thấp nhất vào ngày thứ 3-4 sau 3. Nguyễn Công Khanh (2008) “Huyết học lâm sàng sinh, đạt mức bình thường sau 1 tuần. nhi khoa” NXB Y học: 24-45. Chỉ số PT (INR) bình thường chiếm 86,2% tăng 4. Nguyễn Quang Tùng, Trần Mai Hồng (2012) chiếm 13,8% giảm chiếm 0% các trường hợp. Chỉ số “nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở APTT r bình thường chiếm 53,71%; tăng chiếm bệnh nhân tim bẩm sinh” Tạp chí Y học Việt 45,85%; giảm chiếm 0,44%. Nồng độ fibrinogen (g/L) Nam, tập 396: 226-230. bình thường chiếm 90,31%; tăng chiếm 7,86%; giảm 5. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Nhi chiếm 1,83%. (2009)“Bài giảng nhi khoa” tập 2 NXB Y học. Trong nghiên cứu này trẻ nhỏ nhất là 25 ngày tuổi lớn nhất là 17 tuổi. Các chỉ số đông máu cơ bản PT 6. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Huyết học- (INR) và Fibrinogen của bệnh nhi phần lớn là bình Truyền máu “Bài giảng Huyết học Truyền máu” thường. NXH Y học 2004. Phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Quang Tùng 7. Joseph K. Perloff, MD; Michael H. Rosove, MD; (2012) PT bình thường chiếm 82,5%; APTT r bình John S. Child, MD; and Gregory B. Wright, MD. thường chiếm 63,5% và fibrinogen bình thường “Adults with Cyanotic Congenital Heart Disease: là 90%. Hematologic Management” Ann Intern Các trường hợp PT (INR) tăng hoặc APTT r tăng Med. 1988;109(5):406-413. thường gặp ở những trường hợp bệnh lý nặng phức 8. Lill M.C., Perloff J.K., Child S.J., (2006). “Pathogenesis tạp có biến đổi về chỉ số hồng cầu như số lượng hồng of thrombocytopenia in Cyanotic congenital heart cầu tăng cao, lượng hematocrit tăng cao. disease”, Am J Cardiol, 98: 254 – 258. 9. Mehmet T.A., Murstafa O., Ruhi o., et al (2011), V. KẾT LUẬN “rate of abnormal coagulation test result in patient Qua khảo sát trên 1145 bệnh nhân nhi mắc bệnh with congenital heart disease”, Journal of tim bẩm sinh, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau: Contemponary Medicine 1 (1): 6:10. - Hệ nhóm máu ABO và Rh ở bệnh nhân tim bẩm 10. Stella B. Kontras, MD; Howard D. Sirak, MD; sinh trẻ em phân bố tương tự như tỷ lệ nhóm máu William A. Newton Jr., MD “Hematologic ABO và Rh trong cộng đồng Việt Nam. Abnormalities in Children With Congenital Heart - Số lượng hồng cầu tăng chiếm 54,5% các trường Disease” hợp. Số lượng bạch cầu tăng hơn ở lứa tuổi nhỏ, trung JAMA. 1966;195(8):611-615. 20

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-su-thay-doi-mot-so-chi-so-huyet-hoc-o-benh-nhan-tim-bam-sinh-tre-em-dieu-tri-tai-trung-ta-2336663.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY