MangYTe

Tài liệu y khoa

Nghiên cứu tình trạng rối loạn điện giải huyết thanh ở trẻ sơ sinh non tháng

Nghiên cứu tình trạng rối loạn điện giải huyết thanh ở trẻ sơ sinh non tháng
  • Mã tin: 809
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Nghiên cứu tình trạng rối loạn điện giải huyết thanh ở trẻ sơ sinh non tháng trình bày mô tả đặc điểm điện giải đồ của trẻ sơ sinh non tháng; Tìm hiểu mối liên quan giữa một số rối loạn điện giải với đặc điểm lâm sàng của trẻ sơ sinh non tháng.

Nội dung Text: Nghiên cứu tình trạng rối loạn điện giải huyết thanh ở trẻ sơ sinh non tháng

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 Nghiên cứu tình trạng rối loạn điện giải huyết thanh ở trẻ sơ sinh non tháng Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Quỳnh Như Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề: Rối loạn cân bằng điện giải có thể liên quan đến tình trạng bệnh hiện có, tăng tỷ lệ tử vong hoặc thậm chí để lại di chứng thần kinh sau này ở trẻ sơ sinh non tháng. Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu này với mục tiêu: Mô tả đặc điểm điện giải đồ của trẻ sơ sinh non tháng và tìm hiểu mối liên quan giữa một số rối loạn điện giải với đặc điểm lâm sàng của trẻ sơ sinh non tháng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Cỡ mẫu thuận tiện gồm 110 trẻ sơ sinh non tháng (< 37 tuần) được điều trị tại đơn vị Nhi sơ sinh, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế và tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 06/2020 đến tháng 03/2021. Kết quả: Nồng độ trung bình của Na+, K+, Cl- lần lượt là 136,66 mmol/l; 4,59 mmol/l và 101,72 mmol/l. Ở trẻ sơ sinh non tháng, hạ Natri máu là rối loạn thường gặp nhất chiếm 30,9%; tăng Kali chiếm 14,5% và hạ Clo máu chiếm 13,6%. Tuổi thai, cân nặng và tình trạng ngạt là những yếu tố liên quan đến nguy cơ tăng Kali máu với OR lần lượt là 5,27; 14,92; và 20,71 (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 việc nhận biết được các đặc điểm điện giải đồ và xác bằng tiêu chuẩn sản khoa hoặc thang điểm NEW- định các yếu tố lâm sàng liên quan với điện giải góp BALLARD. phần phát hiện sớm, điều trị kịp thời các rối loạn - Trẻ được làm xét nghiệm điện giải đồ ngày đầu điện giải, từ đó làm giảm tỷ lệ tử vong và di chứng về sau sinh trước khi được bổ sung điện giải (có chứa sau cho trẻ nên chúng tôi thực hiện đề tài: “Nghiên thành phần Natri, Kali, Clo) trong dịch nuôi dưỡng và cứu tình trạng rối loạn điện giải huyết thanh ở trẻ có kết quả xét nghiệm. sơ sinh non tháng” với các mục tiêu: 2.5. Tiêu chuẩn loại trừ: - Mô tả đặc điểm điện giải đồ của trẻ sơ sinh non - Trẻ được sinh ra tại các cơ sở y tế khác và được tháng. chuyển vào đơn vị Nhi sơ sinh để điều trị. - Tìm hiểu mối liên quan giữa một số rối loạn 2.6. Biến số đo lường: điện giải với đặc điểm lâm sàng của trẻ sơ sinh non - Giảm Na+ máu: < 135 mmol/L, tăng Na+ máu: tháng. >145 mmol/L [4]. - Giảm K+ máu: < 3,5 mmol/L, tăng K+ máu: >6 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU mmol/L [4]. 2.1. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô - Giảm Cl- máu: < 96 mmol/L, tăng Cl- máu: >108 tả cắt ngang. mmol/L. 2.2. Đối tượng nghiên cứu: Gồm 110 trẻ sơ sinh - Đặc điểm trẻ sơ sinh non tháng: tuổi thai, giới non tháng được sinh ra và theo dõi tại Bệnh viện tính, cân nặng lúc sinh, đặc điểm lâm sàng, bệnh lý. Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung 2.7. Xử lý số liệu: Thống kê mô tả cho các đặc ương Huế. điểm chung và đặc điểm lâm sàng của đối tượng 2.3. Thời gian lấy số liệu: nghiên cứu. Hồi quy logistic được sử dụng nhằm xác 06/2020 – 03/2021. định các yếu tố liên quan; p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 Nhận xét: Đa số trẻ SSNT thuộc nhóm non muộn nặng 1832,32 gam. (34 - < 37 tuần) chiếm 55,5%. Tỷ lệ trẻ nam chiếm đa Bệnh lý hàng đầu thường gặp nhất ở trẻ SSNT là số trong nghiên cứu (66,4%), tỷ lệ nam: nữ là 1,98:1. NKSSS, chiếm 85,5%. Tiếp đến là các bệnh lý suy hô Trong nhóm trẻ SSNT, phần lớn trẻ có cân nặng từ hấp, vàng da tăng bilirubin gián tiếp với tỷ lệ lần lượt là 1500 - < 2500 gam (59,1%). Trẻ có cân nặng < 1000g 58,2% và 57,3%. Các bệnh lý cũng thường gặp khác như chiếm 6,4% và trẻ ≥ 2500 chiếm 12,7%. Trung bình cân hạ thân nhiệt (26,36%) và bệnh màng trong (21,7%). 3.2. Đặc điểm điện giải đồ của trẻ sơ sinh non tháng Bảng 2. Nồng độ trung bình các chất điện giải theo nhóm tuổi thai Tuổi thai Nồng độ trung bình ( ± SD) Nhóm chung < 32 tuần 32 -< 34 tuần 34 - < 37 tuần p Điện giải (N=110) (n1 = 25) (n2 = 24) (n3 = 61) Na+ (mmol/L) 136,48±4,62 135,66 ± 5,35 135,92 ± 4,42 137,03 ± 4,37 >0,05 K+ (mmol/L) 4,59±0,87 4,98 ± 0,93 4,40 ± 0,83 4,49 ± 0,83 0,05 Nhận xét: Nồng độ trung bình của Na , K , Cl lần lượt là 136,48 mmol/l; 4,59 mmol/l và 101,72 mmol/l. + + - Nồng độ trung bình Na+, Cl- giữa các nhóm tuổi thai tương đương nhau (p > 0,05). Nồng độ K+ ở nhóm tuổi thai < 32 tuần cao hơn 2 nhóm còn lại, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Bảng 3a. Tỷ lệ rối loạn các chất điện giải ở trẻ sơ sinh non tháng Chất điện giải Phân loại Hạ (n,%) Tăng (n,%) Na (mmol/l) + 37 (33,6) 4 (3,6) K+ (mmol/l) 7 (6,4) 16 (14,5) Cl (mmol/l) - 15 (13,6) 9 (8,2) Nhận xét: Hạ Natri máu là rối loạn thường gặp nhất, chiếm 33,6%. Tiếp đến là rối loạn tăng Kali chiếm 14,5% và hạ Clo máu chiếm 13,6%. Bảng 3b. Rối loạn N % Hạ Na kèm tăng K + + 7 6,36 Hạ Na kèm hạ K + + 1 0,91 Tăng Na kèm tăng K + + 0 0 Tăng Na kèm hạ K + + 0 0 Hạ Na đơn độc + 29 26,36 Tăng K đơn độc + 9 8,18 Hạ K đơn độc + 6 5,45 Tăng Na đơn độc + 4 3,64 Nhận xét: Trong nhóm nghiên cứu, rối loạn điện giải chủ yếu là đơn độc với hạ Na đơn độc (26,36%), + tăng K+ đơn độc (8,18%). Có 8 trẻ có rối loạn điện giải kết hợp, trong đó có 6,36% trẻ có hạ Na+ kèm tăng K+, và 0,91% trẻ hạ Na+ kèm hạ K+. 36

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 3.4. Mối liên quan giữa một số rối loạn điện giải với đặc điểm lâm sàng Bảng 4. Các yếu tố liên quan đến tăng K+ máu với đặc điểm lâm sàng Tăng K+ Có Không OR, 95% CI P (n=16) (n=94) N % N % Tuổi thai < 32 tuần 8 32 17 68 5,27 < 0,05 (n=25) (1,52-18,25) 32 - < 34 tuần 3 12,5 21 87,5 1,6 > 0,05 (n=24) (0,35-7,29) 34 - < 37 tuần 5 8,2 56 91,5 1 - (n=61) Cân nặng < 1500 g 13 41,9 18 58,1 14,92 0,05 Không (n=64) 6 9,4 58 90,6 (0,89-8,02) Ngạt Có (n=17) 10 58,8 7 41,1 20,71 0,05 Không (n=16) 2 12,5 14 87,5 (0,25-5,99) Suy hô hấp Có (n=64) 6 9,4 58 90,6 0,37 >0,05 Không (n=46) 10 21,7 36 78,3 (0,13-1,11) Nhận xét: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tăng K máu với tuổi thai < 32 tuần, cân nặng

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 Cân nặng

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 bài tiết K+ qua nước tiểu kém, tăng giải phóng K+ từ nghiên cứu khác, Masood và cộng sự cũng đã ghi việc ly giải tế bào hồng cầu, hoặc sự chuyển dịch K+ nhận thấy rằng trẻ bị ngạt có Na+ huyết thanh trung từ nội bào ra ngoại bào do hoạt động của bơm Na+- bình thấp hơn nhóm không bị ngạt (p 0,05). Tình trạng liên quan đến các yếu tố cân nặng, tình trạng nôn và Hạ Cl- gặp 13,6% trong nghiên cứu nhưng chúng tôi ngạt của trẻ (p

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 11, tháng 10/2021 9. Michael L. Moritz J C A, et al, (2009), “Hyponatremia 15. L L Kloiber, N J W, S G Shaffer, R S Hassanein, in Preterm Neonates: Not a Benign Condition”, Pediatrics, (2006), “Late hyponatremia in very-low-birth-weight 124 (5). infants: incidence and associated risk factors”, Journal of 10. Xiaoyu Xiong D C, Jing Zhang, Jian Mao, Juan Li, the American Dietetic Association, 96 (9), pp. 880-884. (2012), “Nonoliguric hyperkalemia in a late preterm infant 16. Wendy Chan M Y C, Edward Teo,corresponding with severe birth asphyxia”, Translational Pediatrics, pp. 1. author David A Osborn, and Pita Birch, (2017), “Higher 11. Kwak, J. R., Gwon, M., Lee, J. H., Park, M. S., & Kim, S. versus lower sodium intake for preterm infants”, Cochrane H. (2013). Non-oliguric hyperkalemia in extremely low birth Library, 2017 (4). weight infants. Yonsei medical journal, 54(3), 696-701. 17. Najaf Masood S t M, Muddassar Sharif, Rai 12. Vemgal P, Ohlsson A, (2012), “Interventions Muhammad Asghar, (2016), “Correlation of Serum for non-oliguric hyperkalaemia in preterm neonates”, Electrolyte Changes with Severity of Birth Asphyxia in Cochrane Database of Systematic Reviews, (5) Newborns”, Journal of Rawalpindi Medical College (JRMC), 13. Thakur J, Bhatta N K, Singh R R, Poudel P, et 20 (1), pp. 27-29. al, (2018), “Prevalence of electrolyte disturbances in 18. Basu P. S S, Das H.,et al, (2010), “Electrolyte status perinatal asphyxia: a prospective study”, Italian Journal of in birth asphyxia”, Indian J Pediatr, 77 (3), pp. 259-262. Pediatrics, 44 (1), pp.1-6 19. Rahman F S M, Hassan MW, Bari MN, Ahmed F, 14. Barzan Abdullah Hasan M H A-A, (2019), (2017), “A Study on Electrolyte Imbalance in Asphyxiated “Electrolyte disturbance in asphyxiated neonates in Neonates”, Original Article, 7 (2), pp. 776-777. maternity hospital in Erbil, Iraq”, Medical Journal of 20. Rebecca M Reynolds et al, (2006), “Disorders of Babylon, 16(4), pp. 331. sodium balance”, 332 (7543), pp. 702-705. 40

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nghien-cuu-tinh-trang-roi-loan-dien-giai-huyet-thanh-o-tre-so-sinh-non-thang-2551964.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY