sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Nguyên nhân và đặc điểm lâm sàng bệnh viêm não ở trẻ em tại tỉnh An Giang

Nguyên nhân và đặc điểm lâm sàng bệnh viêm não ở trẻ em tại tỉnh An Giang
  • Mã tin : 550
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định tác nhân gây viêm não và mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng các trường hợp viêm não cấp ở trẻ em tại An Giang.

Nội dung Text: Nguyên nhân và đặc điểm lâm sàng bệnh viêm não ở trẻ em tại tỉnh An Giang

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 498 - THÁNG 1 - SỐ 1 - 2021 V. KẾT LUẬN biểu mô tuyến vú và chỉ số tiên lượng Nottingham (NPI). Tạp Chí Y Học TP Hồ Chí Minh, 19(5), 127- 1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, chất 133.(11) lượng cuộc sống của người bệnhung thư vú đều 4. Linh Thi Tu Nguyen, My Thi Tra Quach, Dung được cải thiện sau khi nhập viện điều trị. Thi Do, Ha Minh Do, To Van Ta, Thai Hong 2. Có sự khác biệt và có ý nghĩa thống kê Trinh, (2015), “Novel alteration of mitochondrial tRNATrp in a group of Vietnamese breast cancer giữa chất lượng cuộc sống với hoạt động thể patients”, Ann Transl Med, 3(S2): AB110, pp 72-73 lực, vai trò xã hội, khả năng nhận thức, sức 5. Từ Quốc Hiệu, Trương Quang Vinh, Nguyễn khỏe tổng quát với p < 0,05 Thị Thu Phương (2013), “Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi về phòng chống ung thư người TÀI LIỆU THAM KHẢO dân tỉnh Bắc Giang 2012”, Tạp chí ung thư học 1. Đỗ Thị Kim Anh (2016). Đánh giá kết quả điều Việt Nam, 1, tr.65-71. trị hóa chất bổ trợ phác đồ 4AC-4Paclitaxel trên 6. Nguyễn J, Popovic M , Chow E , Cella D et al bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II-III. Tạp Chí (2013). EORTC QLQ-BR23 and FACT-B for the Ung Thư Học Việt Nam, 1,260–266 assessment of quality of life in patients with breast 2. Bùi Diệu, Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn và cancer: a literature review. cộng sự (2012). Gánh nặng bệnh ung thư và 7. Dahye Koh, Sihan Song et al (2015-2019). chiến lược phòng chống ung thư quốc gia đến Adherence to the American Cancer Society năm 2020. Tạp chí ung thư học,1, 13-19.(1) Guidelines for Cancer Survivors and Health-Related 3. Nguyễn Văn Chủ và Lê Đình Roanh (2015). Quality of Life among Breast Cancer Survivors. Đánh giá mối liên quan giữa typ phân tử ung thư NGUYÊN NHÂN VÀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH VIÊM NÃO Ở TRẺ EM TẠI TỈNH AN GIANG Nguyễn Ngọc Rạng1, Dương Thanh Long2 TÓM TẮT gồm hôn mê, co giật và liệt nưa người. Kết luận: Viêm não Nhật bản B và Enterovirus là 2 tác nhân hay 40 Đặt vấn đề: Viêm não là bệnh lý nhiễm trùng hệ gặp nhất viêm não hiện nay tại An Giang. Mặc dù thần kinh trung ương thường gặp ở trẻ em, tuy nhiên viêm não do Herpes simplex không gặp nhiều nhưng rât khó xác định nguyên nhân. Mục tiêu của nghiên có biểu hiện lâm sàng nặng và tử vong cao. cứu này nhằm xác định tác nhân gây viêm não và mô Từ khóa: Viêm não, trẻ em, Herpes simplex tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng các trường hợp viêm não cấp ở trẻ em tại An Giang. Đối tượng và SUMMARY phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu mô tả các trường hợp viêm não nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi An ETIOLOGIES AND CLINICAL Giang từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019. Để xác CHARASTERISTICS OF CEPHALITIS IN định các tác nhân gây viêm não, các mẫu dịch não tủy CHILDREN OF AN GIANG PROVINCE được làm PCR để tìm Enterovirus và Herpes simplex, Background: Encephalitis is a common infection làm kỹ thuật Elisa tìm kháng thể IgM kháng virut of the central nervous system in children, but it is dengue và virut gây viêm não Nhật bản. Kết quả: difficult to identify the cause. Objectives: To study the Trong 2 năm có tất cả 45 trẻ em từ 6 tháng-14 tuổi bị etiology of viral encephalitis and to describe the Viêm não. Tỉ lệ xác định được tác nhân gây bệnh là clinical and paraclinical characteristics of viral 26,6% trong đó Viêm não Nhật bản (VNNB) B (6 ca), encephalitis in children of An giang province. Enterovirus (4 ca) và Herpes simplex (2 ca). 73,4 % Subjects and Methods: A retrospective study không xác định được tác nhân gây bệnh. Triệu chứng describing cases of encephalitis hospitalized at the lâm sàng thường gặp gồm: sốt, ói, co giật, biến đổi tri Woman and Children Hospital of An Giang from giác và dấu thần kinh định vị. Các trường hợp xác January 2018 to December 2019. To identify the định nguyên nhân thường ít có triệu chứng co giật, số causative agents of encephalitis, PCR was performed lượng bạch cầu máu, tỉ lệ neutrophile và nồng độ from CSF to diagnose of Enterovirus and Herpes lactat trong dịch não tủy cao hơn. Cả 2 trường hợp simplex; Mac-Elisa was performd to diagnose of viêm não do Herpes simplex đều có biểu hiện nặng Dengue and Japanese encephalitis. Results: 45 patients from 6 months to 14 years olds, were enrolled in the study. The etiology of viral encephalis 1Đai học Y Dược Cần Thơ was determined in 26,6 % patients including Japanese 2Bệnh viện Sản Nhi An Giang encephalitis (6 cases), Enterovirus (4 cases) and Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Ngọc Rạng Herpes simplex ( 2 cases). The most common signs Email: nguyenngocrang@gmail.com and symstoms were: fever, vomit, convulsion, Ngày nhận bài: 26.10.2020 disturbance of consciousness and localizing neurologic Ngày phản biện khoa học: 30.11.2020 signs. The children with positive diagnosis of viral Ngày duyệt bài: 11.12.2020 157

vietnam medical journal n01 - JANUARY - 2021 agents had less convulsion, leukocytosis and high phân tử (real-time PCR) ìm nguyên nhân viêm concenrtation of lactat in CSF. Both patients suffering não (Enterovirus, Herpes simplex…); miễn dịch from Herpes simplex encephalitis had convulsion, coma and hemiplegia. Conclusion: Japanese-B virus học (MAC ELISA) tìm Dengue và viêm não Nhật and Enterovirus are the most common etiology of viral Bản. Các mẫu dịch não tủy có kết quả nuôi cấy encephalitis in An giang province. Encephalitis due to và PCR thường qui âm tính sẽ được là PCR tìm Herpes simplex is uncommon but it was associated 16S rRNA sau đó được giải trình tự để phát hiện with significant morbidity and mortality vi trùng gây bệnh, Sau khi có kết quả vi sinh, sinh Key words: Encephalitis, Children, Herpes simplex học phân tử chúng tôi loại ra 11 ca viêm màng I. ĐẶT VẤN ĐỀ não mủ. Cuối cùng còn 45 ca (n=45) đủ tiêu chẩn Nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương là bệnh lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán viêm não lý thường gặp và có tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt ở đưa vào nghiên cứu phân tích thống kê. các nước đang phát triển. Viêm não là tình trạng Thu thập dữ liệu: Một biểu mẫu soạn sẵn để viêm ảnh hưởng đến nhu mô não, nó chiếm tỉ lệ thu nhận các biến: giới, tuổi, triệu chứng lâm cao và hầu hết các trường hợp viêm não cấp sàng, các xét nghiệm cận lâm sàng (máu, DNT) thường nặng nề hơn ở trẻ nhỏ[1,2]. Nguyên và tác nhân gây bệnh. nhân viêm não thường do siêu vi trùng: Viêm Xử lý số liệu: Thu thập số liệu bằng Excel não Nhật bản (VNNB) B, Enterovirus 71, Herpes 2007, trình bày số liệu bằng tỉ lệ % cho các biến Simplex và Dengue.[3] Trước đây, tại khoa Nhi định tính, trung bình, độ lệch chuẩn (SD) hoặc Bệnh viện An Giang chẩn đoán Viêm não thường trung vi cho các biến số liên tục. dựa chủ yếu vào lâm sàng sau khi đã loại trừ các Sử dụng phép kiểm T Student cho các biến ca VNNB B, vì vậy đa số đều không xác định số có phân phối chuẩn hoặc Man-Whitney cho được tác nhân gây bệnh. Vì vậy mục tiêu của các biến số không phân phối chuẩn. Dùng phép nghiên cứu này nhằm xác định tác nhân gây kiểm Chi bình phương hoặc Fisher exact cho bệnh và mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng biến định tính. Các test khác biệt có ý nghĩa các trường hợp viêm não cấp tại Bệnh viện Sản thống kê khi P380C, có ít nhất một trong xác định được tác nhân gây viêm não bao gồm: những triệu chứng sau: nhức đầu, cổ gượng, rối Enterovirus 4 ca; Herpes simplex 2 ca; Viêm não loạn tri giác, có dấu thần kinh định vị, có chỉ Nhật Bản B 6 ca và 33 ca (73,3%) không xác định chọc dò tủy sống. định được mầm bệnh. Không có bệnh nhân tử Tiêu chuẩn loại trừ: Trẻ có tiền căn sốt co vong, tuy nhiên có 2 trường hợp nặng (Viêm não giật, bệnh động kinh, những trường hợp không do Herpes simplex) được chuyển uyến trên. đồng ý chọc dò tủy sống. 2.2 Phương pháp nghiên cứu: - Thiết kế nghiên cứu: hồi cứu mô tả. - Cỡ mẫu: lấy trọn tất cả các trường hợp nghi ngờ viêm não nhập viện trong thời gian 2 năm 2018-2019 Cách tiến hành: Tất cả các trường hợp thu nhận vào nghiên cứu được chọc dò tủy sống ngay khi có chẩn đoán lâm sàng viêm não và làm các xét nghiệm thường qui như 18 chỉ số huyết học, đường huyết, ion đồ…Xét nghiệm Biểu đồ 1. Các tác nhân gây viêm não trẻ chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào dịch não tủy em tại Bệnh viện Sản Nhi An giang (DNT): sinh hóa, tế bào học làm tại bệnh viện Chúng tôi mô tả 02 ca viêm não do Herpes An Giang; 1 ml dịch não tủy được bảo quản - simplex: 200C và chuyển đến bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trường hợp 1: Bé trai 10 tuổi. Địa chỉ Chợ TP Hồ Chí Minh để làm xét nghiệm sinh học Mới, An Giang vào viện trong tình trạng rất nặng 158

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 498 - THÁNG 1 - SỐ 1 - 2021 với sốt cao 390C co giật, hôn mê, liệt nửa người lâm sàng giữa 2 nhóm trái, dấu màng não (-). DNT mờ với TB 90/mm3 Nhóm Nhóm (N 80%, L 20%), protein 0,6g/L, tỉ lệ đường KXĐNN XĐNN P DNT/đường máu > 0,5. Lactate DNT 2,78mmol/L. (n=33) (n=12) Công thức máu có BC tăng cao 24.700/mm3 (N Tuổi 3,8 ±3,4 7,1 ±3,8 0,010 90%, L 5,5%). CRP 159,6 mg/L. Nhiệt độ 38,1 ±1,0 38,1 ±0,6 0,980 Trường hợp 2: Bé gái 15 tháng tuổi, địa chỉ Glasgow 12,3 ±3,9 14,1 ±1,5 0,020 Thoại Sơn An Giang, nhập viện vì sốt cao co Co giật 20(60,6%) 2 (16,6) 0,001 giật, yếu nửa người phải, rối loạn tri giác, li bì, Bạch cầu máu 13,3 ±5,5 17,7 ±4,7 0,020 ngủ gà, sốt cao liên tục, co giật, cổ gượng không x109/L 60 ±18 76 ±13 0,010 rõ. mờ, TB 105/mm3 (N 82%, L18%), đạm 0,75 Neutro (%) 31 ±17 28 ±16 0,160 g/L, tỉ lệ đường DNT/ đường máu< 0,5. Lactate Lympho (%) DNT 2,48 mmol/L. Công thức máu BC Dịch não tủy 10500/mm3 (N 60%, 33%), CRP 11,98 mg/L. Tế bào/mm3* Nhận xét: Cả 02 trường hợp đều có biểu Neutro (%) 36 (2-275) 69 ( 2-122) 0,770 hiện co giật nặng, rối loạn tri giác từ vừa đến Lympho (%) 68 ±18 63 ±26 0,920 nặng, sốt cao, đặc biệt đều có dấu thần kinh Protein (g/L) 31 ±18 30 ±23 0,490 định vị (liệt nửa người), DNT có 2 chỉ số Glucose 0,41 ±0,33 0,47 ±0,21 0,560 mang tính chẩn đoán cao là Lactate DNT (không (mmol/L) 4,2 ±1,2 4,0 ±0,6 0,680 tăng) và đạm DNT(tăng nhẹ). Riêng Lactate 1,9 ±0,5 2,3 ±0,7 0,050 công thức máu: BC tăng và CRP tăng rất dễ nghĩ (mmol/L) đến chẩn đoán viêm màng não mủ do vi khuẩn. *trung vị (trị nhỏ nhất-trị lớn nhất); KXĐNN: 3.2 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng: Không xác định nguyên nhân; XĐNN: Xác định sốt, trong đó sốt cao chiếm 36% (16), co giật được nguyên nhân 49% (22), ói 18% (8), nhức đầu 16% (7), rối Nhận xét: Trị số BC máu, tỉ lệ neutrophile, loạn tri giác 7% (3), dấu yếu liệt nửa người 2% trị số lactate ở nhóm XĐNN cao hơn ở nhóm (2). Đặc điểm cận lâm sàng của các trường hợp KXĐNN. Nhóm XĐNN có điểm Glasgow cao hơn viêm não được trình bày bảng 1 và 2. so với nhóm KXĐNN, tuy nhiên tỉ lệ co giật ở Bảng 1. Đặc điểm cận lâm sàng (xét nhóm KXĐNN cao hơn. Về xét nghiệm DNT: tế nghiệm máu) bào, protein và đường máu không có sự khác Số ca (n=45) biệt giữa 2 nhóm, chỉ có chỉ số lactat DNT nhóm Thông số huyết học XĐNN cao hơn nhóm KXĐNN (p=0,050). (%) Bạch cầu x 109/L 14,4 ± 5,7 IV. BÀN LUẬN Tỉ lệ Neutro% 65±19% 4.1 Tác nhân gây viêm não. Tại Bệnh viện Tỉ lệ lympho % 26±15% Nhi sản An giang, trung bình mỗi năm có 30 ca Tiểu cầu x 109/L 321 ±118 được chẩn đoán viêm não trên lâm sàng. Các Hemoglobin máu (mg/dL) 10,8 ± 1,6 năm trước đây, phòng xét nghiệm bệnh viện An Đường máu (mmol/L) 5,9 ±1,6 giang chỉ thực hiện được huyết thanh chẩn đoán Nhận xét: Số lượng BC trung bình trong máu Viêm não Nhật bản (VNNB) B, vì vậy không xác cao, các thông số khác trong giới hạn bình thường. định được các tác nhân gây bệnh khác . Một Bảng 2. Đặc điểm dịch não tủy nghiên cứu trước đây tại BV An giang, tỉ lệ VNNB Thông số DNT Giá trị B chiếm 45,5% các ca viêm não [4]. Trong những Tế bào /mm3 39 (2-275)* năm gần đây, dịch tay chân miệng do enterovirus Tỉ lệ Neutro% 67±20% tăng mạnh và 29,5% các ca nhiễm enterovirus 71 Tỉ lệ lympho % 31±19% (EV 71) có triệu chứng thần kinh [5]. Protein g/L 0,43 ±0,30 Trong nghiên cứu của chúng tôi có 45 ca Glucose (mg/dL) 4,2 ± 1,1 viêm não. Nguyên nhân gây viêm não nhiều Lactat (mmol/L) 2,0 ±0,6 nhất vẫn là VNNB B (6 ca), Enterovirus (4 ca) và Nhận xét: Tế bào và protein trong DNT tăng Herpes simplex (2 ca). Các nguyên nhân này nhẹ, đường DNT không giảm, lactat DNT tăng nhẹ. cũng tương tư nghiên cứu tại Thái Lan năm So sánh các đặc điểm giữa 2 nhóm xác định 1996–1998 tại Bangkok [6], và tại Takeo, được nguyên nhân virut và không xác Cambodia, đa số viêm não trẻ em do VNNB B và định được trình này trong bảng 3. virus dengue [7]. Tuy nhiên nghiên cứu chúng Bảng 3. So sánh đặc điểm lâm sàng và cận tôi không có virus dengue. Thực ra trong thời 159

vietnam medical journal n01 - JANUARY - 2021 gian nghiên cứu, có 8 ca viêm não do dengue ở nước[4]. Tuy nhiên các trường hợp XĐNN có người lớn tại khoa Nhiễm bệnh viện An giang (số nồng độ lactat trong dịch não tủy cao hơn liệu chưa công bố). Như vậy VNNB B và (2,3±0,7mmol/L so với 1,9±0,5mmol/L (p=0,05). Enterovirus vẫn là một trong hai tác nhân hàng Có 2 trường hợp viêm não được xác định tác đầu chiếm tỉ lệ cao. nhân gây bệnh là Herpes simplex gặp ở trẻ 15 VNNB B hiện nay vẫn là nguyên nhân phổ tháng tuổi và 10 tuổi. Bệnh cảnh lâm sàng cả 2 biến nhất gây viêm não trẻ em và người lớn tại trường hợp đều nặng, với hôn mê, co giật, và Việt nam [8]. Trong nghiên cứu của chúng tôi có đều có dấu thần kinh định vị (liệt nửa người). 6 trường hợp viêm não do VNNB B gặp ở nhóm Hai trường hợp này đã được chuyển tuyến trên, tuổi từ 3 tuổi – 10 tuổi. 6 trường hợp này đều có nên rất tiếc chúng tôi không biết được kết cục biểu hiện lâm sàng nhẹ, xuất hiện trong tình của bệnh nhân. Tuy nhiên vấn đề đặt ra có thể trạng ổn định. Một tác nhân mới nổi lên gây dự phòng thuốc acyclovir tĩnh mạch cho các viêm não trẻ em tại Việt nam là enterovirus 71, trường hợp viêm não thể cấp và tối cấp. Đây một khảo sát tiền cứu trên 150 trẻ em có biểu cũng là hướng mở ra cho những nghiên cứu tiếp hiện viêm não–màng não ở bệnh viện Nhi Đồng sau về lâm sàng. 1 thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2006, Enterovirus là tác nhân thường gặp nhất, khác V. KẾT LUẬN nhóm Enterovirus bệnh Tay-chân-miệng thường Viêm não là bệnh lý nhiễm trùng hệ thần kinh gặp là Enterovirus 71, bệnh xảy ra ở lứa tuổi nhà trung ương thường gặp ở trẻ em, tác nhân gây trẻ, mẫu giáo. Nghiên cứu của chúng tôi, 4 bệnh chính hiện nay tại An giang là Viêm não trường hợp này gặp ở lứa tuổi: 6 tuổi (1 ca), 10 Nhật bản B, Enterovirus và Herpes simplex. Mặc tuổi (2 ca) và 13 tuổi (1 ca). Cả 4 trường hợp dù viêm não do Herpes simplex không gặp nhiều này bệnh cảnh nhẹ, xuất viện sớm trong tình nhưng có biểu hiện nặng và tiên lượng xấu. trạng ổn định, khác với bệnh lý viêm não cấp và TÀI LIỆU THAM KHẢO tối cấp trong bệnh viêm não do Enterovirus 71 1. Ishikawa T, Asano Y, Morishima T, trong bệnh Tay-chân-miệng. Vì chúng tôi chưa Nagashima M, Sobue G, Watanabe K, et al. định tip huyết thanh nên chưa xác định có phải Epidemiology of acute childhood encephalitis. Aichi Prefecture, Japan, 1984–90 nguyên nhân là EV 71. 2. Brain Dev 1993;15(3): 192–7. Meligy B, 4.2 Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sang. Kadry D, Draz IH, Marzouk H, El Baroudy NR, Về triệu chứng lâm sàng bao gồm sốt cao, co El Rifay AS. Epidemiological Profile of Acute Viral giật, nhức đầu, rối loạn tri giác, dấu thần kinh Encephalitis in a Sample of Egyptian Children. Open Access Maced J Med Sci. 2018 Feb định vị. là các triệu chứng thường gặp trong 14;6(2):423-429. viêm não được mô tả trong y văn. Giữa nhóm 3 Wills B. Farrar J. Central nervous system infections in XĐNN và KXĐNN không thấy có sự khác biệt về the tropics: diagnosis, treatment and prevention. triệu chứng lâm sàng, ngoại trừ nhóm KXĐNN lại Curr Opin Infect Dis 2000;13(3):259-264. có triệu chứng co giật nhiều hơn (20 ca so với 2 4. Phạm Văn Kiểm và Nguyễn Ngọc Rạng . Nhận xét lâm sàng và điều trị 36 trường hợp viêm não ca, p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nguyen-nhan-va-da-c-die-m-lam-sang-benh-viem-na-o-o-tre-em-ta-i-tinh-an-giang-2416073.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY