sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Nhận xét kết quả ngắn hạn của phương pháp bít ống động mạch bằng dụng cụ qua da ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

Nhận xét kết quả ngắn hạn của phương pháp bít ống động mạch bằng dụng cụ qua da ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An
  • Mã tin : 745
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Nhận xét kết quả ngắn hạn của phương pháp bít ống động mạch bằng dụng cụ qua da ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trình bày đánh giá kết quả điều trị đóng ống động mạch bằng dụng cụ qua da ở trẻ em tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Phương pháp: Mô tả cắt ngang được thực hiện ở tất cả các bệnh nhân đã được can thiệp bít dù ÔĐM bằng dụng cụ Amplatzer, Coil – Pfm, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021.

Nội dung Text: Nhận xét kết quả ngắn hạn của phương pháp bít ống động mạch bằng dụng cụ qua da ở trẻ em tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

vietnam medical journal n02 - APRIL - 2022 đối tượng nghiên cứu, số bạn tình của đối tượng 361- 369. nghiên cứu và của chồng đối tượng nghiên cứu; 5. Trương Thị Kim Hoàn. Giá trị tầm soát ung thư cổ tử cung bằng xét nghiệm PAP, HPV, phối hợp hút thuốc lá chủ động hoặc thụ động là yếu tố Pap và HPV (co-testing) tại bệnh viện Phụ sản Nhi liên quan đến tình trạng nhiễm HPV. Bình Dương. Phụ khoa - nội tiết - vô sinh. 2019; 16 (4): 88- 91. TÀI LIỆU THAM KHẢO 6. Raza SA, Franceschi S, Pallardy S et al. 1. Global cancer observatory. Viet nam. Human Papilloma virus infection in women with International Agency for Research on Cancer. and without cervical cancer in Karachi, Pakistan. World Health Organization Global Cancer Bristsh Journal of Cancer. 2010; 102: 1657-1660. Observatory. 2020; 1-2. 7. Trần Thị Lợi, Hồ Vân Phúc. Tỷ lệ nhiễm Human 2. Chen X, Xu H, Xu W et al. Prevalence and Papilloma Virus và các yếu tố liên quan của phụ nữ genotype distribution of human papillomavirus in từ 18 đến 49 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp 961,029 screening tests in southeastern China chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. 2010; 14 (1): (Zhejiang Province) between 2011 and 2015. Sci 311-320. Rep 7. 2017; 14813. 8. Lê Thị Thanh Hà, Vũ Thị Hoàng Lan, Lương 3. Lâm Đức Tâm. Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm Human Thu Oanh. Đặc điểm dịch tễ học nhiễm HPV của Papilloma Vius, một số yếu tố liên quan và kết quả phụ nữ tại hai quận thuộc Hà Nội và Thành phố Hồ điều trị các tổn thương cổ tử cung ở phụ nữ thành Chí Minh năm 2010, Dịch tễ và chương trình phòng phố Cần Thơ. Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại chống ung thu. Tạp chí Ung thư học Việt Nam. học Y Dược Huế. 2017 2010; 1: 138-144 4. Castro F A, Dominguez A, Puschel K et al. 9. Trần Văn Hợp, Vũ Văn Du, Lê Trung Thọ. Tổn Serological prevalence and persistence of high- risk thương tiền ung thư, ung thư cổ tử cung và yếu tố Human Papilloma virus infection among women in nguy cơ. Tạp chí Y học Thực hành. 2015; 11 (985): 2-6. Santiago, Chile. BMC Infection Diseases. 2014; 14: NHẬN XÉT KẾT QUẢ NGẮN HẠN CỦA PHƯƠNG PHÁP BÍT ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG DỤNG CỤ QUA DA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN Trần Minh Long1, Tăng Xuân Hải1, Nguyễn Văn Nam1, Nguyễn Văn Tuấn2 TÓM TẮT 13 SUMMARY Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị đóng ống RESULTS OF PERCUTANEOUS CLOSURE OF động mạch bằng dụng cụ qua da ở trẻ em tại Bệnh PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN viện Sản Nhi Nghệ An. Phương pháp: Mô tả cắt CHILDREN AT NGHE AN OBSTETRICS AND ngang được thực hiện ở tất cả các bệnh nhân đã được can thiệp bít dù ÔĐM bằng dụng cụ Amplatzer, Coil – PEDIATRICS HOSPITAL Objectives: Evaluate the short - term outcome of Pfm, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021. Kết quả: Tỷ lệ thành percutaneous closure of patent ductus arteriosus in công đạt 97%, tỷ lệ shunt tồn lưu 3,1% sau một thời children at Nghe An Obstetrics and Pediatrics Hospital. gan ngắn theo dõi. Sử dụng dù ÔĐM cổ điển chiếm tỷ Methods: A cross-sectional description of all patients used percutaneous closure of the PDA at Nghe An lệ cao nhất là 78,1%. Biến chứng trực tiếp trong quá Obstetrics and Pediatrics Hospital. Result: The high trình can thiệp chủ yếu là mất máu chiếm tỷ lệ cao success rate reached 97%, the residual shunt rate was nhất 9,4%. Có 1 ca gây hẹp ĐMC chiếm tỷ lệ 3,1%. Kết luận: Bít ÔĐM bằng phương pháp can thiệp qua low 3.1% after a short follow-up period. Using the da không để lại vết sẹo, bệnh nhân không phải chịu classic ductus arteriosus accounted for the highest một cuộc mổ. Thời gian nằm việc được rút ngắn. Nếu rate of 78.1%. Direct complications during the intervention were mainly blood loss, accounting for the tính về hiệu quả tâm lý, xã hội và kinh tế thì đây cũng highest rate of 9.4%. There was 1 case causing aortic là một lợi ích lớn. stenosis, accounting for 3.1%. Conclusions: Closure Từ khóa: Còn ống động mạch, can thiệp đóng ống động mạch of the ductus arteriosus by percutaneous intervention does not leave a scar, the patient does not have to undergo an operation. Working time is shortened. In 1Bệnh viện sản nhi Nghệ An terms of psychological, social and economic effects, 2Đại học Y khoa Vinh this is also a big benefit. Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Văn Tuấn Keywords: Persistent ductus arteriosus, percutaneous closure of the PDA Email: tuanminh1975@gmail.com Ngày nhận bài: 11.2.2022 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày phản biện khoa học: 25.3.2022 Còn ống động mạch (CÔĐM) là bệnh lý Ngày duyệt bài: 12.4.2022 52

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 513 - THÁNG 4 - SỐ 2 - 2022 thường gặp ở trẻ em, đứng hàng thứ ba chỉ sau - Chọn dụng cụ ADO: dựa vào kích thước của thông liên thất và thông liên nhĩ, chiếm tỉ lệ ÔĐM đo được trên phim chụp mạch. Lựa chọn khoảng 5% đến 10% ở trẻ sơ sinh đủ tháng và dựa trên nguyên tắc đường kính ADO chỗ nhỏ lên đến 45-80% ở trẻ non tháng [2],[4]. nhất phải lớn hơn từ 1 đến 3mm của đường kính Điều trị đóng ống được chỉ định gần như tất chỗ đổ vào động mạch phổi của ÔĐM. cả các trường hợp còn ống động mạch trên lâm - Dụng cụ ADO sẽ được vít vào dây cáp, kéo sàng [5]. thẳng ra trong khúc nối và đẩy vào lòng của ống thông. Năm 1979 Rashkin và Cuaso tiến hành đóng - Đưa guidewire từ đường tĩnh mạch đùi phải ống động mạch qua da thành công, mở ra một lên động mạch phổi, qua ống động mạch xuống phương pháp mới có nhiều ưu điểm hơn so với động mạch chủ. phẫu thuật do ít biến chứng chảy máu, giảm - Đưa dụng cụ theo dây dẫn từ tĩnh mạch đùi stress do đau đớn, thời gian nằm viện ngắn hơn, phải lên động mạch phổi qua ÔĐM sang động không để lại sẹo trên cơ thể nhất là đối với trẻ mạch chủ. Mở cánh lớn của dụng cụ. gái. Vì vậy thông tim đóng ÔĐM qua da được - Kiểm tra sự cố định của dụng cụ trên phim xem là điều trị tiêu chuẩn và áp dụng thường chụp mạch. Tháo dụng cụ và chụp lại kiểm tra. quy đối với các trường hợp trẻ em có đủ chỉ định. Đánh giá kết quả ngay sau thủ thuật. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm - Đối với dụng cụ coil: kỹ thuật tiến hành gần mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị đóng ống tương tự. động mạch bằng dụng cụ qua da ở trẻ em tại - Chụp kiểm tra các tư thế đánh giá kết quả. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. 2.2.3.2. Các chỉ tiêu nghiên cứu II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ➢ Đặc điểm các triệu chứng lâm sàng, cận 2.1. Đối tượng nghiên cứu lâm sàng Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả các bệnh nhân ➢ Các đặc điểm của thủ thuật đã được can thiệp bít dù ÔĐM bằng dụng cụ ➢ Các biến chứng gặp phải trong và sau quá Amplatzer, Coil – Pfm, tại Bệnh viện Sản Nhi trình can thiệp, cách xứ trí. Nghệ An từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 8 ➢ Các loại dụng cụ được sử dụng, tỉ lệ thành công. năm 2021. ➢ Đánh giá kết quả ngay sau khi can thiệp Tiêu chuẩn loại trừ: Loại trừ bệnh nhân có và 01 tháng sau khám lại: những tổn thương trong tim phức tạp khác như: ➢ Yếu tố ảnh hưởng tới kết quả can thiệp: Hẹp nặng hoặc teo ĐMP, Gián đoạn quai ĐMC, tuổi, cân nặng, hình dạng ống, bệnh lý nền… hội chứng thiểu sản tim trái. 2.3. Xử lý số liệu: Chúng tôi nhập số liệu 2.2. Phương pháp nghiên cứu bằng phần mềm SPSS Builder, xử lý và phân tích 2.2.1.Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang số liệu bằng SPSS 20.0. 2.2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: từ tháng 12/2000 đến tháng 8/2021 tại Bệnh viện III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Sản Nhi Nghệ An. 3.1. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng. 2.2.3. Quy trình và các chi tiêu áp dụng trong Trong thời gian nghiên cứu chúng tôi lựa chọn nghiê cứu: được 32 bệnh nhân đủ điều kiện trong đó có 21 2.2.3.1. Quy trình bít ống động mạch bệnh nhân nữ (65,6 %), 11 bệnh nhân nam bằng dụng cụ qua da [1]. (34,4%). Có 19 bệnh nhân thuộc nhóm tuổi từ - Sát trùng da rộng rãi khu vực tạo đường vào 12 tháng trở lên, còn lại nhóm bệnh nhân dưới mạch máu 12 tháng tuổi. Cân nặng trung bình 10,7 kg, thấp - Mở đường vào động mạch đùi và tĩnh mạch nhất 5 kg và lớn nhất 29 kg. đùi phải. Bệnh toàn thân kèm theo chủ yếu gặp trong - Tiêm heparin, liều 50 - 100đv/kg nghiên cứu là hội chứng Down chiếm tỷ lệ - Thông tim phải đo các thông số về huyết 12,5%. Thông liên thất là tổn thương kết hợp động và bão hoà ôxy. Xác định shunt và các chiếm tỷ lệ 9,4%. cung lượng (cung lượng tim, cung lượng phổi, Trên phim Xquang tim phổi tỷ lệ tim ngực > cung lượng chủ). 55% ở nhóm trẻ dưới 12 tháng là 84,6%, ở - Chụp động mạch chủ ở tư thế nghiêng trái nhóm từ 12 tháng tuổi trở lên là 36,8%. 90 độ và nghiêng phải 30 độ. Đo đường kính ống Dấu hiệu ứ máu phổi ở nhóm trẻ dưới 12 động mạch trên phim chụp: chỗ nhỏ nhất, lớn tháng tuổi là 92,2%, ở nhóm từ 12 tháng tuổi trở nhất và chiều dài ống. lên là 52,6%. 53

vietnam medical journal n02 - APRIL - 2022 Bảng 1: Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu Dưới 12 tháng tuổi Từ 12 tháng trở lên Tổng n = 13 Tỷ lệ % n = 19 Tỷ lệ % N = 32 Tỷ lệ % Nghe tiếng thổi 13 100 9 47,4 22 68,8 Có viêm phổi tái diễn 9 69,2 5 26,3 14 43,8 Nhẹ cân 12 92,3 13 68,4 25 78,1 Nhận xét: Có 68,8% bệnh nhân nghe tiếng thổi trong đó nhóm dưới 12 tháng tuổi 100% nghe tiếng thổi. Bệnh nhân dưới 12 tháng tuổi có đặc điểm lâm sàng viêm phổi tái diễn và nhẹ cân chiếm lần lượt là 69,2% và 92,3%. Nhóm từ 12 tháng tuổi trở lên chiếm tỷ lệ lần lượt là 26,3% và 68,4%. Bảng 2: Đặc điểm ống động mạch trên siêu âm tim trước can thiệp của đối tượng nghiên cứu Đặc điểm ÔĐM Trẻ dưới 12 tháng Trẻ từ 12 tháng Tổng Chênh áp tối đa qua ÔĐM (mmHg) 57,0 ± 18,34 73,84 ± 13,14 67,00±17,35 ALĐMP trung bình (mmHg) 29,84 ± 7,09 22,36 ± 5,71 25,41 ±7,23 Đường kính ÔĐM phía chủ (mm) 6,58 ± 2,30 6,97 ± 1,96 6,74 ±2,14 Đường kính ÔĐM phía phổi (mm) 3,93 ± 0,95 3,58 ± 1,08 3,72 ±1,03 Chiều dài ÔĐM (mm) 5,08 ± 1,32 5,24 ± 2,00 5,17 ± 1,74 Nhận xét: Chênh áp tối đa qua ÔĐM của 3.2. Kết quả diều trị đóng ống bằng nhóm dưới 12 tháng là 57,0 ± 18,34 nnHg thấp dụng cụ qua da. Trong 33 lần thực hiện, có 1 hơn so vơi nhóm từ 12 tháng tuổi trở lên là trường hợp không thành công do kích thước ống 73,84 ± 13,14 mmHg. quá lớn chiếm tỷ lệ 3,1%. Khó khăn gặp phải ALĐMP trung bình của nhóm dưới 12 tháng là trong quá trình can thiệp nhiều nhất là cần thay 29,84 ± 7,09 mmHg cao hơn nhóm từ 12 tháng dù khác sau khi dặt lần 1, có 4 bệnh nhân chiếm tuổi trở lên là 22,36 ± 5,71 mmHg (bảng 3.2) tỷ lệ 12,5%. Phải thực hiện vị trí đường vào ở hai ÔĐM trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất 65,6%, bên bẹn có 3 ca chiếm tỷ lệ 9,4%. Có 6 bệnh thấp nhất là ÔĐM có kích thước lớn chiếm 15,6% nhân ghi nhận còn shunt tồn lưu trên siêu âm còn lại ÔĐM nhỏ. ÔĐM lớn có tỷ lệ làm giãn tim lúc 3 ngày sau can thiệp chiếm tỷ lệ 18,8%. buồng tim trái và hở van hai cao nhất. Sau 3 tháng chỉ còn lại 1 bệnh nhân được ghi nhận còn shunt tồn lưu chiếm tỷ lệ 3,1%. Bảng 3. Dụng cụ dùng trong can thiệp đóng ÔĐM của đối tượng nghiên cứu Dưới 12 tháng Từ 12 trở lên Tổng Tên dụng cụ n = 13 Tỉ lệ % n = 19 Tỉ lệ % N = 32 Tỉ lệ % ADO 9 69,2 16 84,2 25 78,1 ADO II 2 15,4 2 10,5 4 12,5 ADO II AS 1 7,7 1 5,3 2 6,3 VSD 1 7,7 0 0 1 3,1 Nhận xét: Sử dụng dù ÔĐM cổ điển chiếm tỷ lệ cao nhất là 78,1%, thấp nhất là dù thông liên thất với 3,1%. Biến chứng trực tiếp trong quá trình can thiệp chủ yếu là mất máu chiếm tỷ lệ cao nhất 9,4%. Có 1 ca gây hẹp ĐMC chiếm tỷ lệ 3,1%. Bảng 4. Đặc điểm các bệnh nhân cần IV. BÀN LUẬN truyền máu sau can thiệp 4.1. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng về Đặc điểm Case 1 Case 2 Case 3 đối tượng nghiên cứu. Trong 32 bệnh nhân Tháng tuổi (tháng) 21 12 6 được đưa vào nghiên cứu, có 11 trẻ nam và 21 Cân nặng Kg 10,3 7,6 6,3 trẻ nữ, độ tuổi trung bình 28 tháng, cân nặng Kích thước ÔĐM mm 2,3 3,5 5,2 trung bình 10,7kg. Hgb trước thủ thuật g/l 97 94 87 Triệu chứng cơ năng CÔĐM không phong phú Hgb sau thủ thuật g/l 84 85 83 và không đặc hiệu, bệnh thường đi kèm với Hgb sau truyền máu g/l 103 102 107 những đợt viêm phổi hoặc chậm phát triển về Lượng máu cần truyền ml 150 100 100 thể chất. Tỷ lệ nghe được tiếng thổi 68,8%, dấu Nhận xét: Có 3 bệnh nhân thiếu máu cần hiệu viêm phổi tái diễn 43,8%, tỷ lệ trẻ nhẹ cân thuyền sau can thiệp đều có biểu hiện thiếu máu 78,1%. Dấu hiệu viêm phổi tái diễn và cân nặng nhẹ trước khi thực hiện can thiệp bít ÔĐM. nhẹ hơn so với tuổi là nguyên nhân khiến gia 54

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 513 - THÁNG 4 - SỐ 2 - 2022 đình đưa trẻ đến khám bệnh. Trẻ bị rối loạn phải tiến hành thay đổi kích thước và kiểu dù do nhiễm sắc thể có tỷ lệ bị bệnh tim bẩm sinh cao không phù hợp (nhỏ gây tuột dù về phía phổi, hơn so với các trẻ thường, nghiên cứu này có lớn gây chèn ép động mạch chủ). 4/32 trẻ (12,55%) có hội chứng Down đi kèm. Trong nghiên cứu của chúng tôi có 1 ca bệnh Chỉ số tim ngực > 55% trong nghiên cứu vừa bị còn ống động mạch và thông liên thất. chiếm 56,2% thấp hơn so với nghiên cứu của Trẻ này rất may mắn khi tổn thương thông liên Phạm Hữu Hòa (61,2%) [3]. Chỉ số tim - ngực to thất có kích thước nhỏ và đủ tiêu chuẩn để bít thể hiện tình trạng tăng máu lên phổi nhiều do dù. Khó khăn của những trẻ này là lựa chọn cách shunt trái - phải. Có thể do lứa tuổi của chúng tôi thức can thiệp nào để phù hợp cho trẻ, điều trị nhỏ hơn so với nghiên cứu của các tác giả khác, cùng lúc hay lần lượt cho trẻ. Chúng tôi đã thực vì thế diễn biến bệnh còn sớm và bệnh được hiện bít dù cùng một lượt cho bệnh nhân bị tim phát hiện sớm hơn nên ảnh hưởng đến phổi ít hơn. bẩm sinh kết hợp này và kết quả rất tốt. Trên hình ảnh siêu âm tim Doppler chúng ta Loại dù được dùng nhiều nhất là dù cổ điển sẽ thấy chênh áp tối đa qua ống động mạch và (dù một cánh) chiếm 78,1%. Dù cổ điển thường áp lực động mạch phổi trung bình thông qua đo phù hợp cho ống động mạch typ A có đường hở van phổi hoặc van ba lá. Với kết quả chênh kính động mạch chủ lớn, thông thoáng. Bên cạnh áp tối đa qua ống và áp lực động mạch phổi đó chúng tôi còn dùng các loại thế hệ mới thậm trung bình của nhóm dưới 12 tháng tuổi (chênh chí dùng dù thông liên thất để tiến hành bít ÔĐM áp tối đa qua ống 57,0 ±18,34mmHg, AlĐMP có kích thước lớn và hình dáng đặc biệt. trung bình 29,84 ±7,09 mmHg) và nhóm từ 12 Các tai biến được ghi nhận bao gồm 1 bệnh tháng tuổi trở lên (chênh áp tối đa qua ống nhân có hiện tượng chèn ép của dụng cụ vào 73,84 ± 13,14mmHg, AlĐMP trung bình 22,36 ± động mạch chủ xuống gây hẹp động mạch chủ 5,71 mmHg) phù hợp với kết quả kích thước ống xuống và 3 bệnh nhân phải theo dõi và truyền động mạch đo được phần phía phổi. Kết quả phù máu sau can thiệp do thiếu máu do thiếu máu hợp với cơ chế sinh lý bệnh của ÔĐM. Trong điều sẵn trước khi thực hiện can thiệp, kết hợp quá kiện trang thiết bị không đồng bộ, thiếu trang bị trình thực hiện đóng dù một lượng nhỏ máu chảy tiêu chuẩn thì siêu âm tim là chỉ số đáng tin cậy từ vị trí đường vào gây thiếu máu nặng hơn. để lựa chọn kích thước và loại dụng cụ. Không có bệnh nhân nào thiếu máu do tan máu Trẻ CÔĐM kích thước lớn 5/32 (15,6%) có gây ra. biểu hiện gây giãn buồng tim trái, tăng áp phổi, 100% bệnh nhân có dụng cụ đóng ống ở hở van hai lá cao nhất lần lượt là (80%,100%, đúng vị trí ÔĐM. Không có trường hợp nào gây 60%) điều đó khẳng định được ống càng lớn thì hẹp nhánh động mạch phổi thứ phát sau đóng hậu quả tác động lên tim càng cao. ÔĐM bằng dụng cụ qua da. Không có bệnh nhân 4.2. Kết quả can thiệp đóng ÔĐM bằng nào bị viên nội tâm mạc bán cấp nhiễm khuẩn dụng cụ qua da. Tỷ lệ can thiệp thành công là sau đóng ÔĐM bằng dụng cụ qua da được theo 97%, mặc dù cao nhưng vẫn thấp hơn so với dõi trong 3 tháng sau. Robert H. Pass 99%, Phạm Hữu Hòa 100% [3],[6]. Sau 3 ngày thực hiện thành công can V. KẾT LUẬN thiệp, tỷ lệ còn shunt tồn lưu là 18,8% cao hơn Can thiệp đóng ÔĐM bằng dụng cụ qua da là nhiều so với Robert H. Pass 11%, Phạm Hữu Hòa phương pháp điều trị hiệu quả với tỷ lệ thành 4,5 % [3],[6]. Nguyên nhân vì chúng tôi thực công cao đạt 97%, tỷ lệ shunt tồn lưu thấp 3,1% hiện can thiệp tim mạch tim bẩm sinh nhưng sau một thời gan ngắn theo dõi. Là phương pháp chưa có sự hỗ trợ nhiều từ tim mạch ngoại khoa. điều trị an toàn, tỷ lệ tai biến thấp, có thể áp Vị trí đường vào thông thường là động mạch dụng rộng rãi. Siêu âm tim trong rất có giá trị và tĩnh mạch bẹn bên phải, nhưng do mạch yếu trong chẩn đoán xác định bệnh CÔĐM và theo và dị dạng nên không thể thực hiện hai đường dõi bệnh nhân sau điều trị đóng ÔĐM bằng dụng cụ. vào cùng một bên mà phải chuyển sang bên trái. TÀI LIỆU THAM KHẢO Có 3 bệnh nhân (9,4%) phải thực hiện thiết lập 1. Bộ Y Tế (2014). Hướng dẫn quy trình kỹ thuật đường vào tại hai bên. Những bệnh nhân này Nội khoa, chuyên ngành Tim mạch. gặp chủ yếu trẻ bị bệnh Down kết hợp cân nặng 2. Lê Thanh Hải và cộng sự (2018), Hướng dẫn cập nhật và chẩn đoán bệnh lý ở trẻ em, Bệnh thấp và dị dạng mạch máu. Khi thiết lập đường Viện Nhi Trung Ương, trang 1111-1115. vào ở vị trí hai bên sẽ gây khó khăn trong quá 3. Phạm Hữu Hòa, Lê Hồng Quang và CS trình thực hiện thủ thuật và cả quá trình băng ép (2006). Đáng giá kết quả điều trị bệnh còn ống sau khi hoàn thành thủ thuật. Có 4 bệnh nhân động mạch bằng dụng cụ Amplatzer ở trẻ em tại 55

vietnam medical journal n02 - APRIL - 2022 bệnh viện Nhi trung ương. American Heart Association. Circulation, 123(22), 4. Phạm Nguyễn Vinh (2003), Bệnh học tim mạch, 2628. Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, Nhà Xuất Bản Y Học. 6. Robert HP, Ziyad Hijazi, Daphne TH, Veronica 5. Feltes T.F., Bacha E., Beekman R.H. và cộng Lewis, William EH. Multicenter USA Amplatzer sự. (2011). Indications for Cardiac Patent Ductus Arteriosus Occlusion Devive Trial, Catheterization and Intervention in Pediatric Initial and One-year Results. J Am Coll Cardiol Cardiac Disease: A Scientific Statement From the 2004; 44: 513-519. ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA RỐI LOẠN LIPID MÁU VỚI MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Ở BỘ ĐỘI TÀU NGẦM Phạm Trường Sơn*, Dương Văn Thiện**, Lương Công Thức*** TÓM TẮT duration, psychological stress was evaluated by questionnaire’s Spielberger, the blood test was done to 14 Mục tiêu: tìm hiểu mối liên quan giữa rối loạn investigate dyslipidemia. Results: No association was lipid máu với tình trạng stresss và thời gian làm việc ở found between persistent psychological stress and bộ đội tàu ngầm. Đối tượng và phương pháp (triglycerid, LDL-C, HDL-C) in two groups, a weak nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả thực hiện relation was shown with cholesterol (r=0,153, p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nhan-xet-ket-qua-ngan-han-cua-phuong-phap-bit-ong-dong-mach-bang-dung-cu-qua-da-o-tre-em-tai-benh-vi-2546531.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY