Nhận xét tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhi tim bẩm sinh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Nhận xét tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhi tim bẩm sinh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức
  • Mã tin : 450
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết nghiên cứu nhằm nhận xét thực trạng dinh dưỡng của trẻ mắc tim bẩm sinh và tìm hiểu một số yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng ở trẻ tim bẩm sinh

Nội dung Text: Nhận xét tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhi tim bẩm sinh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHI TIM BẨM SINH ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHI TIM BẨM SINH ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC Đoàn Quốc Hưng*, Trần Huyền Trang**, Phùng Duy Hồng Sơn* Nguyễn Xuân Vinh*, Nguyễn Hữu Ước* TÓM TẮT đặc biệt là tình trạng suy dinh dưỡng. Mặt khác, SDD Điều tra 138 cặp trẻ TBS và bà mẹ cho kết quả: là vấn đề của sức khỏe cộng đồng luôn được các quốc 1. TTDD: Tỉ lệ trẻ SDD chiếm 73,9%; trong số 83 trẻ gia quan tâm. Dinh dưỡng không đầy đủ là nguyên ≤ 5 tuổi có 69,9% trẻ SDD, chiếm tỷ lệ cao ở trẻ từ 0- nhân 1/3 số ca tử vong ở trẻ em [9]. Vậy thực tế, bệnh 23 tháng: tỉ lệ SDD cấp và SDD mạn tiến triển đều là nhi khi được phẫu thuật tim bẩm sinh có tình trạng 37,9%, có 22,4% SDD mạn phục hồi; ở 55 trẻ>5 tuổi dinh dưỡng như thế nào? Nếu có suy dinh dưỡng thì có 80% trẻ SDD. 2. Yếu tố liên quan TTDD trẻ TBS: nguyên nhân gây suy dinh dưỡng có thật sự do bệnh lý nền quyết định không? Vì vậy chúng tôi thực hiện Trẻ ≤5 tuổi nguy cơ SDD nếu: TBS có tím, cân nặng đề tài này nhằm nhận xét thực trạng dinh dưỡng của lúc sinh dưới 2500 gram, ăn phải ép, bú mẹ lần đầu 1 trẻ mắc tim bẩm sinh và tìm hiểu một số yếu tố liên giờ sau sinh, cai sữa trước 18 tháng. Trẻ ≥5 tuổi nguy quan tới TTDD ở trẻ TBS. * cơ SDD: số bữa ăn ít hơn 4 bữa/ngày, đã từng phẫu thuật, đã mắc các bệnh hô hấp, tiêu hóa trước thời 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP điểm vào viện 6 tháng. NGHIÊN CỨU ABSTRACT - Đối tượng nghiên cứu: Trẻ có dị tật tim bẩm sinh tại khoa phẫu thuật Tim mạch lồng ngực bệnh There are 138 pairs of mothers and children with viện Hữu Nghị Việt Đức. congenital heart diseases included in the study. 1. Nutritional status: There is 73,9% of children with • Tiêu chuẩn lựa chọn: Bệnh nhi từ 15 tuổi trở malnutrition; 69,9 % of children ≤ 5 years has xuống, có chẩn đoán TBS, gia đình, bệnh nhân đồng ý malnutrition (58/83), especially in the age from 0 to tham gia nghiên cứu. 23 months, in which: acute and chronic progressive • Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: Bệnh nhi trên 15 malnutrition have the same percentage (37,9%), tuổi, hoặc gia đình, bệnh nhân không đồng ý tham gia 22,4% were recovered malnutrition; In 55 children > 5 nghiên cứu. years, 80% of them has malnutrition. 2. Relative - Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang xác factors of the nutritional status in children with định TTDD ở trẻ TBS và nghiên cứu bệnh chứng để congenital heart diseases: children over 5 year are at tìm các yếu tố ảnh hưởng đến TTDD ở trẻ TBS risk of malnutrition when has: cyanotic congenital Phương pháp chọn mẫu: Cỡ mẫu thuận tiện: lấy tất heart diseases, birth weight

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 6 - THÁNG 2/2014 + Thông tin chung về mẹ: tuổi, trình độ học vấn, - Suy dinh dưỡng cấp: Chỉ số chiều cao/tuổi bình số con hiện có. thường, nhưng cân nặng/chiều cao

NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHI TIM BẨM SINH ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC Qua nghiên cứu chúng tôi nhận thấy trẻ SDD tập Tình trạng bệnh có ảnh hưởng nhiều đến TTDD trung ở nhóm tuổi 0-23 tháng, đặc biệt có 100% trẻ của trẻ, trong 83 trẻ có: 7 trẻ tim bẩm sinh có tím và TBS tím SDD, tỉ lệ này là rất cao so với cộng đồng tất cả số trẻ này bị suy dinh dưỡng (100%); số còn lại (23,9%)[2]. Điều này có thể giải thích do trẻ bi TBS 75 trẻ tim bẩm sinh không tím, có 50 trẻ suy dinh thường có bất thường về tuần hoàn, suy tim, thiếu oxi dưỡng chiếm 66,7%. Sự khác biệt này có ý nghĩa máu, ảnh hưởng tới tình trạng toàn thân, đặc biệt là thống kê với p=0,0490.05 độ trẻ ≤5 tuổi. 23

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 6 - THÁNG 2/2014 Khi nghiên cứu liên quan giữa TTDD và thời Bảng 6. Liên quan số lần phẫu thuật trước đó gian nuôi con bằng sữa mẹ nhận thấy tỉ lệ trẻ nhóm Nhóm Nhóm SDD Nhóm không SDD SDD được bú mẹ từ 19- 24 tháng chỉ 15,6% thấp NC hơn so với nhóm trẻ không SDD (36,4%). Còn lại N % n % Số lần chủ yếu là cai sữa trước 18 tháng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p0,05 thường nặng và tình trạng tuần hoàn không bình thường dẫn đến TTDD bị ảnh hưởng. Điều này cho 12-18 tháng 22 68,8 9 40,9 P=0,009 0,05 trạng ăn ≥4 0 0.0 4 36,4 P=0,00004

NHẬN XÉT TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở BỆNH NHI TIM BẨM SINH ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC Bảng 8. Liên quan giữa TTDD và mắc bệnh TÀI LIỆU THAM KHẢO không phải TBS của trẻ > 5 tuổi ở thời điểm trước 6 tháng điều tra. 1. Viện Dinh Dưỡng (2005), Nuôi dưỡng và phòng chống bệnh ở trẻ dưới 5 tuổi, Nxb y học, Hà Nội. Nhóm Nhóm NC Nhóm 2. Viện Dinh Dưỡng và Unicef (2011), Tình hình không SDD dinh dưỡng Việt Nam 2009-2010, Nhà xuất bản SDD P Bệnh Y học, Hà Nội. N % n % 3. Kathryn Dewey (2005), Guiding principles for Bệnh hô hấp 24 54,5 2 18,2 P=0,0160.05 4. Kathryn Dewey và WHO (2004), Guiding principles for complementary feeding of the Bệnh khác 4 9,1 0 0.0 P=0,25>0.05 breastfed child, Geneva. Không mắc 14 31,9 9 81,8 P=0,002

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/nhan-xet-tinh-trang-dinh-duong-o-benh-nhi-tim-bam-sinh-dieu-tri-tai-benh-vien-viet-duc-2336731.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY