[PDF] Chỉnh Hình Nhi Thực Hành

[PDF] Chỉnh Hình Nhi Thực Hành
  • Mã tin : 6456
  • Ngày đăng : 25/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
- [PDF] Chỉnh Hình Nhi Thực Hành

Để lại bình luận tại [PDF] Chỉnh Hình Nhi Thực Hành

Lời mở đầu cho lần in thứ nhất
Quyển sách Chỉnh Hình Nhi Thực Hành được viết ra để làm cho việc
học chỉnh hình nhi trở nên hữu hiệu và lý thú hơn. Quyển sách này cung
cấp các thông tin căn bản, các tài liệu tham khảo và các địa chỉ email
của các chuyên gia. Tôi dùng kỹ thuật vi tính văn phòng để soạn thảo,
thiết kế và minh họa để tạo ra một quyển sách nhiều minh họa chi tiết.
Để bảo đảm tính chính xác và trong sáng, mỗi chương sách được hiệu
đính lại bởi ít nhất là hai chuyên gia. Các chuyên gia là các nhà chuyên
môn được công nhận. Các đặc điểm của quyển sách được liệt kê dưới
đây. Xin vui lòng đọc phần Hướng dẫn độc giả. 2001

TẢI TÀI LIỆU: DOWNLOAD

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY