MangYTe

Tài liệu y khoa

Phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi điều trị dị dạng phổi bẩm sinh trẻ em

Phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi điều trị dị dạng phổi bẩm sinh trẻ em
  • Mã tin: 719
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Dị dạng phổi bẩm sinh ở trẻ em là một nhóm các bệnh xảy ra do sự rối loạn phát triển của tổ chức phế quản - phổi trong thời kỳ bào thai và thường được chẩn đoán trước sinh. Bài viết Phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi điều trị dị dạng phổi bẩm sinh trẻ em trình bày đánh giá sự an toàn và khả thi của phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi ở những trẻ bị dị dạng phổi bẩm sinh.

Nội dung Text: Phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi điều trị dị dạng phổi bẩm sinh trẻ em

Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 17-23 Research Paper Thoracoscopic Lobectomy for Congenital Lung Malformations in Children Nguyen Tran Viet Tanh*, Le Si Phong, Le Thi Duyen Ngoc, Phan Thao Nguyen, Pham Ngoc Thach, Vu Truong Nhan Children’s Hospital No 2, 14 Ly Tu Trong, Ward Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Received 7 April 2022 Revised 10 May 2022; Accepted 17 May 2022 Abstract Purpose: Evaluate the safety and feasibility of thoracoscopic lobectomy for congenital lung malformation. Method: A retrospective study was conducted on all cases with congenital lung malformations operated thoracoscopic lobectomy from December 2017 to August 2020. Results: 38 patients of age from 1 month to 12 years underwent thoracoscopic lobectomy for congenital lung malformations. Weight ranged from 3.8 to 51 kg. Preoperative diagnosis included sequestration (n=11), congenital cystic adenomatoid malformation (n=26) and congenital lobar emphysema (n=1). All procedures were successful with thoracoscopic lobectomy, although single lung ventilation could not be obtained in 10 cases. Operative times ranged from 80 to 200 minutes. There were 11 upper, 3 middle, and 21 lower and 3 extralobar sequestration lobe resections. There were no intraoperative or postoperative complications. Chest tubes were left in all patients. Hospital stay ranged from 4 to 30 days. The reasons for long hospital stay were pre or postoperative lung infection. Conclusion: Thoracoscopic lobectomy in pediatric congenital lung malformations can be done safely and feasibly, though single lung ventilation cannot always be obtained. Keyword: thoracoscopy, lobectomy, sequestration, CCAM, CPAM, congenital lobar emphysema. * Corresponding author. E-mail address: tanhnguyenmd@gmail.com https://doi.org/10.47973/jprp.v6i3.413 17

18 N.T.V. Tanh et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 17-23 Phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi điều trị dị dạng phổi bẩm sinh trẻ em Nguyễn Trần Việt Tánh*, Lê Sĩ Phong, Lê Thị Duyên Ngọc, Phan Thảo Nguyên, Phạm Ngọc Thạch, Vũ Trường Nhân Bệnh viện Nhi đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhận ngày 8 tháng 4 năm 2022 Chỉnh sửa ngày 11 tháng 5 năm 2022; Chấp nhận đăng ngày 16 tháng 5 năm 2022 Tóm tắt Mục tiêu: Đánh giá sự an toàn và khả thi của phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi ở những trẻ bị dị dạng phổi bẩm sinh. Phương pháp: Thiết kế mô tả hồi cứu tất cả các trường hợp dị dạng phổi bẩm sinh được phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2020. Kết quả: Có 38 bệnh nhi từ 1 tháng đến 12 tuổi được phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi điều trị dị dạng phổi bẩm sinh. Cân nặng từ 3.8 đến 51 kg. Chẩn đoán trước mổ gồm phổi biệt trí (n=11), dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh (n=26) và khí phế thũng thùy phổi bẩm sinh (n=1). Tất cả các trường hợp đều mổ nội soi thành công, dù thông khí 1 phổi không thể thực hiện ở 10 trường hợp. Thời gian phẫu thuật từ 80 đến 200 phút. Có 11 trường hợp cắt thùy trên, 3 thùy giữa, 21 thùy dưới và 3 trường hợp phổi biệt trí ngoài thùy. Không có biến chứng liên quan đến phẫu thuật trong mổ và sau mổ được ghi nhận. Ống dẫn lưu được đặt ở tất cả bệnh nhân từ 1 đến 3 ngày. Thời gian nằm viện kéo dài từ 4 đến 30 ngày. Nguyên nhân nằm viện kéo dài đều do biến chứng viêm phổi trước hoặc sau mổ. Kết luận: Phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi ở trẻ bị dị dạng phổi bẩm sinh là an toàn và khả thi, mặc dù thông khí 1 phổi không phải lúc nào cũng thực hiện được. Từ khoá: Phẫu thuật nội soi lồng ngực, cắt thùy phổi, dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh, phổi biệt trí, Nhi đồng 2. I. Đặt vấn đề bẩm sinh (CCAM/CPAM hay dị dạng đường Dị dạng phổi bẩm sinh ở trẻ em là một nhóm thở phổi bẩm sinh), phế quản - phổi biệt trí, khí các bệnh xảy ra do sự rối loạn phát triển của phế thũng thùy phổi bẩm sinh và teo phế quản. tổ chức phế quản - phổi trong thời kỳ bào thai Chẩn đoán xác định dựa vào kết quả giải phẫu và thường được chẩn đoán trước sinh. Nhóm bệnh sau mổ [1]. bệnh này gồm có: dị dạng nang tuyến phổi Bệnh cảnh lâm sàng của dị dạng phổi bẩm sinh rất đa dạng, khoảng 5 - 30% trường hợp * Tác giả liên hệ có thể gây ra đẩy lệch trung thất, đa ối, phù E-mail address: drtrungcuong@gmail.com thai nhi đòi hỏi cần phải có can thiệp bào thai https://doi.org/10.47973/jprp.v6i3.413 để duy trì sự sống cho thai nhi [2]. Ngược lại,

N.T.V. Tanh et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 17-23 19 có tới 1/5 các trường hợp chẩn đoán ngoài lứa2 từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2020. Tất cả tuổi sơ sinh do tình cờ hoặc bị viêm phổi haybệnh nhân (BN) trong nghiên cứu được chẩn tràn khí màng phổi [3]. Tất cả các trường hợpđoán dị dạng phổi bẩm sinh và chỉ định phẫu sau sinh có triệu chứng chắc chắn cần phải thuật dựa vào hình chụp cắt lớp vi tính ngực được phẫu thuật sớm để loại bỏ thương tổn. (CLVT) có cản quang trước mổ và xác định Bên cạnh đó, các trường hợp sau sinh không chẩn đoán dựa vào kết quả giải phẫu bệnh sau có triệu chứng cũng cần phải được phẫu thuật mổ. Dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh phân loại bỏ thương tổn vì nguy cơ nhiễm trùng, biệt với khí phế thũng thùy phổi dựa vào hình tràn khí màng phổi và thoái hóa ác tính. Tuy ảnh nang phổi bờ rõ trên CLVT. Phổi biệt trí nhiên thời điểm phẫu thuật vẫn còn chưa được được chẩn đoán dựa vào sự hiện diện của động mạch nuôi từ động mạch hệ thống. thống nhất. Nhưng hầu hết các tác giả đều đồng thuận nên thực hiện phẫu thuật từ 3 tháng đến Kỹ thuật thông khí gây mê: Thực hiện trước 12 tháng tùy điều kiện mỗi trung tâm màgây mê thông khí một phổi có dùng bóng chèn không nên chờ đợi thêm [3]. phế quản để xẹp bên phổi bệnh để tiến hành Phẫu thuật cắt thùy phổi chứa thương tổn phẫu thuật, đặt nội phế quản chọn lọc vào bên được khuyến cáo thực hiện hơn là phẫu thuật lành để thông khí và làm xẹp bên phổi dị dạng, cắt phổi không điển hình (cắt hình chêm) vì đối với trẻ ≥ 30kg thì sử dụng ống nội khí quản nguy cơ cao sót thương tổn của kỹ thuật mổ 2 nòng. này [4]. Trước đây, cắt thùy phổi ở trẻ em được Kỹ thuật mổ: Áp lực bơm CO2 lồng ngực thực hiện bằng đường mở ngực sau bên hoặc được duy trì 4-6 mmHg, lưu lượng từ 0,5-1 l/ mở ngực trước. Tuy nhiên hiện nay, phẫu thuậtph. Sử dụng móc đốt phẫu tích khe liên thùy nội soi lồng ngực đã được chấp nhận rộng rãi bộc lộ các nhánh động mạch phổi và cắt bằng nhờ vào ưu điểm giúp bệnh nhân phục hồi clip mạch máu và ligasure. Sau đó chúng tôi nhanh, giảm thời gian nằm viện, thẩm mỹ cao tiếp tục bộc lộ tĩnh mạch phổi và kiểm soát với và giảm các di chứng biến dạng lồng ngực so kỹ thuật tương tự động mạch phổi. Bộc lộ các với phương pháp phẫu thuật mở ngực thông nhánh phế quản và kiểm soát bằng clip mạch thường [5-7]. Mặc dù vậy, phẫu thuật nội soi máu hoặc Stappler. BN được đặt ống dẫn lưu cắt thùy phổi ở trẻ em không dễ thực hiện vì màng phổi, theo dõi và thở máy tại hồi sức sau mổ. đòi hỏi phải có ê kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức có kinh nghiệm. Do đó, tại Việt Nam, phẫu Đặc điểm chẩn đoán trước sinh, biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng, điều trị trước mổ và thuật nội soi cắt thùy phổi ở trẻ em chưa được áp dụng rộng rãi. bệnh lý phối hợp được phân tích. Các đặc điểm Chúng tôi thực hiện đề tài này để đánh giátrong mổ được khảo sát bao gồm: thời gian kết quả của phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi phẫu thuật, tỉ lệ chuyển mổ mở, biến chứng trong điều trị dị dạng phổi bẩm sinh tại Bệnhtrong mổ. viện Nhi đồng 2. Các đặc điểm sau mổ gồm: thời gian thở máy, thời gian nằm hồi sức, thời gian lưu ống II. Đối tượng và phương pháp dẫn lưu, thời gian nằm viện. Bệnh nhân được Chúng tôi thực hiện hồi cứu các trường theo dõi đánh giá sau mổ 1 tuần, 1 tháng, 3 hợp dị dạng phổi bẩm sinh được phẫu thuật tháng, 6 tháng và 1 năm bằng thăm khám lâm nôi soi cắt thùy phổi tại Bệnh viện Nhi đồng sàng và X-Quang ngực thẳng.

20 N.T.V. Tanh et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 17-23 III. Kết quả là 15kg). Đặc điểm chung BN cắt thùy phổi Từ tháng 12/2017 đến tháng 08/2020 chúng nội soi trong nghiên cứu. Chẩn đoán phổi biệt tôi ghi nhận được 38 trường hợp có thực hiện trí (n=11), dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi điều trị dị dạng (n=26) và khí phế thũng thùy phổi bẩm sinh phổi bẩm sinh. Tuổi BN dao động từ 1 tháng (n=1). Có 2 BN bị lõm ngực (16,7%) kèm theo đến 12 tuổi được phẫu thuật, tuổi trung vị là và 1 trường hợp bị teo tá tràng đã mổ lúc sơ 18 tháng. Cân nặng từ 3,8 đến 51 kg (trung vị sinh (Bảng 1). Bảng 1. Đặc điểm chung của bệnh nhi bị dị dạng phổi bẩm sinh Đặc điểm Kết quả Tuổi trung vị (nhỏ nhất - lớn nhất) 18 tháng (1 tháng - 12 tuổi) Cân nặng trung vị (nhỏ nhất - lớn nhất) 15kg (3,8 - 51 kg) Chẩn đoán: Dị dạng nang tuyến phổi bẩm sinh 68,4% (26/38) Phổi biệt trí 28,9% (11/38) Khí phế thũng thùy phổi 2,6% (1/38) Bệnh kèm theo: Lõm ngực 5,3% (2/38) Teo tá tràng 2,6% (1/38) Tỷ lệ BN có chẩn đoán tiền sản trong nhóm phổi và 1 trường hợp bị suy hô hấp sớm. Có bệnh phổi bẩm sinh là 65,8% (25/38 trường 31,5% BN (12/38 trường hợp) có tình trạng hợp). Trong đó 92% BN này (23/25 trường viêm phổi trước mổ là biểu hiện giúp phát hợp) không có triệu chứng cho đến lúc mổ, hiện ra bệnh, và 1 trường hợp phổi biệt trí bị 1 trường hợp bị viêm phổi gây tràn khí màng ho ra máu. Bảng 2. Đặc điểm phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi Đặc điểm Kết quả Thời gian phẫu thuật trung bình 129,2 (± 42,5) phút Đặt dẫn lưu màng phổi 100% Thời gian nằm hồi sức sau mổ trung bình 2,1(± 0,5) ngày Thời gian lưu ống dẫn lưu trung bình 2,7(± 0,6) ngày Thời gian nằm viện sau mổ trung bình 6,5 (± 0,8) ngày Thùy phổi cắt bỏ: Thùy trên phải 7,9% (3/38) Thùy trên trái 21% (8/38) Thùy giữa 7,9% (3/38) Thùy dưới phải 31,6% (12/38) Thùy dưới trái 23,7% (9/38) Phổi biệt trí ngoài thùy 7,9% (3/38)

N.T.V. Tanh et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 17-23 21 Thông khí 1 phổi thực hiện thành công ở lần mổ. Tuy vậy thời gian của cuộc mổ cũng 28 trường hợp, chiếm tỉ lệ 73,7%. Đối với đặc không kéo dài hơn thông thường mất 240 phút điểm phẫu thuật chúng tôi ghi nhận 11 trường (4 giờ). Theo dõi sau mổ bệnh nhân không có hợp cắt thùy trên (3 bên phải, 8 bên trái), 3 biến chứng và đạt kết quả thẫm mỹ cao do sẹo trường hợp cắt thùy giữa phổi phải, 21 trường mổ nhỏ và đã tạo hình thành ngực. hợp cắt thùy dưới (12 bên phải, 9 bên trái) 3 IV. Bàn luận trường hợp cắt thùy phổi biệt trí ngoài thùy bên trái. Không có trường hợp nào phải truyền Phẫu thuật nội soi lồng ngực đang dần đóng máu hoặc xảy ra tai biến trong mổ. Thời gian vai trò quan trọng trong phẫu thuật nhi khoa. mổ trung bình là 129,2 phút (± 42,5), ngắn So với mổ mở, phẫu thuật nội soi lồng ngực giúp giảm đau sau mổ, giảm thời gian nằm nhất là 60 phút và dài nhất là 240 phút. Tất cả bệnh nhân được chuyển vào hồi sức theo dõi. viện, thẩm mỹ cao và giảm nguy cơ xảy ra Thời gian thở máy bằng thời gian nằm hồi sức những biến chứng khác như biến dạng thành trung bình là 2,1 ngày (± 0,5), thời gian lưu ngực, yếu đai vai và vẹo cột sống sau mổ [5,7]. ODL trung bình là 2,7 ngày (± 0,6), thời gian Đối với các tổn thương CCAM, phẫu thuật nằm viện sau mổ trung bình 6,5 ngày (± 0,8) cắt thùy phổi vẫn là điều trị tốt nhất cho bệnh (Bảng 2). Tỷ lệ viêm phổi sau mổ là 39,5% nhi [8]. Bởi vì hình ảnh trên phim CLVT và (15/38 trường hợp). Thời gian nằm viện ngắn đại thể trong lúc mổ không thể phân biệt được nhất là 4 ngày, dài nhất là 30 ngày. Theo dõi mô phổi bệnh và mô lành [8]. Do dó cắt không sau mổ từ 6 tháng đến 1 năm không ghi nhận điển hình sẽ để lại nguy cơ rất cao sót thương biến chứng và sẹo mổ lành tốt. tổn [8]. Hiện nay hầu hết các tác giả đều ủng Đặc điểm mô học với CPAM loại I chiếm hộ điều trị phẫu thuật ở những trường hợp tỉ lệ cao nhất (50%) trong nhóm nghiên cứu. CCAM hoặc phổi biệt trí ngay cả khi không Trong 26 trường hợp được chẩn đoán CPAM có triệu chứng (phẫu thuật dự phòng ở 3 đến 6 trước mổ, có 1 trường hợp kết quả mô học sau tháng tuổi) với chỉ định chính là loại bỏ hoàn mổ là teo phế quản bẩm sinh (Bảng 3). toàn nguy cơ nhiễm trùng và hóa ác [8]. Chính vì vậy, nếu chỉ thực hiện cắt phổi không điển Bảng 3. Đặc điểm mô bệnh học sau mổ hình không thể đảm bảo được chỉ định phẫu Mô học Kết quả thuật này. CPAM loại I 50% (19/38) Hiệu quả và an toàn cũng như những ưu CPAM loại II 7,9% (3/28) điểm của phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi đã CPAM loại III 5,3% (2/38) được chứng minh qua rất nhiều nghiên cứu CPAM loại IV 3,6% (1/28) [5,7]. Tuy nhiên do sự phức tạp và đòi hỏi cao về kỹ thuật mổ, phẫu thuật nội soi cắt thùy Teo phế quản bẩm sinh 3,6% (1/38) phổi ở trẻ em vẫn còn thực hiện rất hạn chế CPAM lai phổi biệt trí 7,9% (3/38) tại Việt Nam. Nguyễn Thanh Liêm (2009) và Phổi biệt trí 21,1% (8/38) cộng sự thực hiện phẫu thuật cắt thùy phổi nội Khí phế thũng thùy phổi 3,6% (1/38) soi với 36 trường hợp tại Bệnh viện Nhi Trung Trong nhóm nghiên cứu này chúng tôi có ương đạt kết quả thành công rất cao và rất ít 1 trường hợp thực hiện kết hợp phẫu thuật nội biến chứng [9]. Kết quả của chúng tôi tại Bệnh soi cắt thùy phổi và phẫu thuật Nuss trong 1 viện Nhi Đồng 2 với 38 trường hợp cũng rất

22 N.T.V. Tanh et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 17-23 tốt, tỷ lệ thành công là 100% với thời gian mổ chủ yếu được thực hiện phẫu thuật cắt phổi không dài, thời gian hồi phục nhanh và không đơn giản không điển hình bằng stapler nội soi có biến chứng nào được ghi nhận trong và sau [11]. Như vậy có thể thấy rằng, phẫu thuật cắt mổ. Chúng tôi không có trường hợp nào phải thùy phổi nội soi có thể thực hiện tốt và an chuyển mổ mở. Báo cáo của Nguyễn Thanh toàn ngay cả khi không thể thực hiện được Liêm có 1/36 trường hợp (2,8%) phải chuyển thông khí một phổi. mổ mở do chảy máu động mạch phổi [9], tác V. Kết luận giả Lieber (2015) là 10/76 trường hợp (13,2%) và theo các báo cáo khác thì dao động từ 1,4 Kết quả của chúng tôi cho thấy sự khả thi đến 33% [5]. và an toàn của phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi Thông khí một phổi chủ động được sử dụng ở những trẻ bị dị dạng phổi bẩm sinh. Thông phổ biến trong phẫu thuật cắt thùy phổi nội soi. khí 1 phổi không phải là bắt buộc trong mọi Tuy nhiên đây lại là một kỹ thuật khó. Có nhiều trường hợp. Do đó phẫu thuật cắt thùy phổi nội kỹ thuật thông khí một phổi được đề nghị và soi nên được thực hiện thường quy ở các trung không phải phương pháp nào cũng hiệu quả tâm nhi tại Việt Nam thay thế cho phương tuyết đối. Hầu hết các bác sĩ gây mê đều cảm pháp mổ mở kinh điển. thấy áp lực nhiều khi thực hiện thông khí một phổi đặc biệt ở những trẻ dưới 12 tháng tuổi Tài liệu tham khảo [10]. Ngoài ra việc giữ cho bệnh nhi ổn định không bị tụt SpO2 và ứ CO2 trong suốt quá [1] Baird R, Puligandla PS, Laberge trình phẫu thuật cũng là một thách thức lớn. J. Congenital lung malformations: Điều đó có nghĩa rằng, dù phẫu thuật cắt thùy informing best practice. Seminars in phổi nội soi là một phẫu thuật ít xâm lấn, mang pediatric surgery 2014;23(5):270- lại nhiều lợi ích nhưng không có nghĩa là phẫu 277. https://doi.org/ 10.1053/j. thuật này ít nguy cơ và biến chứng về mặt gây sempedsurg.2014.09.007 mê hơn so với mổ mở. Trong nhóm nghiên [2] Peranteau WH, Adzick NS, Boelig MM cứu này, chúng tôi có 10 trường hợp không thể et al. Thoracoamniotic shunts for the thực hiện thông khí một phổi và tất cả đều dưới management of fetal lung lesions and 6 tháng tuổi. Mặc dù vậy chúng tôi nhận thấy pleural effusions: a single-institution tỷ lệ mổ thành công và biến chứng không thay review and predictors of survival in 75 đổi trong nhóm thông khí 2 phổi so với thông cases. J Pediatr Surg 2015;50(2):301- khí 1 phổi. Có 1 trường hợp chúng tôi phải mất 305. https://doi.org/10.1016/j. 2 giờ đồng hồ để gây mê nhưng thất bại trong jpedsurg.2014.11.019. thông khí một phổi, sau đó chúng tôi tiến hành [3] Stanton M, Njere I, Ade-Ajayi N et al. mổ nội soi cắt thùy giữa chỉ mất 90 phút và Systematic review and meta-analysis of bệnh nhi không có biến chứng gì xảy ra. the postnatal management of congenital Dingemann (2013) và công sự [11] cũng cystic lung lesions. J Pediatr Surg không ghi nhận sự khác biệt về biến chứng 2009;44(5):1027-1033. https://doi. phẫu thuật giữa 2 nhóm mổ cắt phổi nội soi có org/10.1016/j.jpedsurg.2008.10.118. thông khí 1 phổi và thông khí 2 phổi. Nhưng [4] Muller CO, Berrebi D, Kheniche A trong nghiên cứu này, nhóm thông khí 2 phổi et al. “Is radical lobectomy required

N.T.V. Tanh et al./Journal of Pediatric Research and Practice, Vol. 6, No. 3+4 (2022) 17-23 23 in congenital cystic adenomatoid [8] Wong KKY, Flake AW, Tibboel malformation?”, J Pediatr Surg D et al. Congenital pulmonary 2012;47(4):642-645. https:// 10.1016/j. airway malformation: advances and jpedsurg.2011.08.002 controversies. Lancet ChildAdoles Health [5] Kunisaki SM, Powelson IA, Haydar B 2018;2(4):290-297. https://10.1016/ S2352-4642(18)30035-X. et al. Thoracoscopic vs open lobectomy in infants and young children with [9] Liem NT, Tuan TM, Ung NQ. congenital lung malformations. J Am Coll Thoracoscopic lobectomy in children: Surg 2014;218(2):261-70. https://doi. experience with 36 cases”. Journal of Practical Medicine. 2009:690-691, p. org/10.1016/j.jamcollsurg.2013.10.010. 35-36. (in Vietnamese) [6] Lawal TA, Gosemann JH, Kuebler [10] Fascetti-Leon F. The Different JF et al. Thoracoscopy versus Approaches of Single Lung thoracotomy improves midterm Ventilation in Infants with Pulmonary musculoskeletal status and cosmesis Malformation. International Journal of in infants and children. Ann Thorac Pediatric Research 2018;4(1). https:// Surg 2009;87(1):224-228. https://doi. doi.org/10.23937/2469-5769/1510030 org/10.1016/j.athoracsur.2008.08.069. [11] Dingemann C, Zoeller C, Bataineh Z et [7] Nasr A, Bass J. Thoracoscopic vs al. Single- and double-lung ventilation open resection of congenital lung in infants and children undergoing lesions: a meta-analysis. J Pediatr thoracoscopic lung resection. Eur J Surg 2012;47(5):857-861. https://doi. Pediatr Surg 2013;23(1):48-52. https:// org/10.1016/j.jpedsurg.2012.01.036 doi.org/10.23937/2469-5769/1510030

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/phau-thuat-cat-thuy-phoi-noi-soi-dieu-tri-di-dang-phoi-bam-sinh-tre-em-2542029.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY