MangYTe

Tài liệu y khoa

Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ ở trẻ nhỏ

Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ ở trẻ nhỏ
  • Mã tin: 445
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Trong nghiên cứu này, chúng tôi báo cáo kinh nghiệm ban đầu về phẫu thuật nội soi toàn bộ không robot hỗ trợ, tim đập trong điều trị bệnh thông liên nhĩ ở trẻ nhỏ.

Nội dung Text: Phẫu thuật nội soi toàn bộ không có robot hỗ trợ, tim đập vá thông liên nhĩ ở trẻ nhỏ

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 17 - THÁNG 8/2017 PHẪU THUẬT NỘI SOI TOÀN BỘ KHÔNG CÓ ROBOT HỖ TRỢ, TIM ĐẬP VÁ THÔNG LIÊN NHĨ Ở TRẺ NHỎ Đặng Quang Huy*, Nguyễn Công Hựu*, Trần Đắc Đại*, Nguyễn Đỗ Hùng*, Nguyễn Trung Hiếu*, Phạm Thị Minh Huệ*, Đặng Thanh Hường*, Lê Ngọc Thành* Từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017, 14bệnh (PTV) có thể can thiệp vào những vị trí sâu, không nhân (TLN đơn thuần/ TLN kèm TMP lạc chỗ gian chật hẹp với độ an toàn cao. Tuy vậy đến thời bán phần: 13/1) với tuổi trung bình là 7,5 ± 3,9 và điểm này, phẫu thuật nội soi tim ở trẻ em vẫn là cân nặng trung bình là 21 ± 8,8 kgđược phẫu thách thức lớn đối với các PTV tim mạch. Mặt thuật theo phương pháp NSTB không robot hỗ khác, chi phí phẫu thuật và chi phí đào tạo rất cao là trợ, tim đập.Cannula động mạch (ĐM) đùi một lý do không nhỏ khiến phẫu thuật NSTB có sự hỗ hoặc hai bên;đặt 3 trocar 5mm và 1 trocar 12mm, trợ của robot chưa được ứng dụng rộng rãi. Trong chỉ thắt TMC trên, làm đầy khoang màng phổi nghiên cứu này, chúng tôi báo cáo kinh nghiệm ban bằng CO2. Miếng vá nhân tạo được sử dụng đầu về phẫu thuật NSTB không robot hỗ trợ, tim trong tất cả các trường hợp. Thời gian theo dõi đập trong điều trị bệnh TLN ở trẻ nhỏ. trung bình 5,4 ± 3,6 tháng (1 tháng đến 11 tháng). II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP Không có biến chứng liên quan phẫu thuật và tử NGHIÊN CỨU vong sau mổ. Thời gian mổ và thời gian chạy 2.1. Lựa chọn bệnh nhân máy trung bình lần lượt là 244,6± 52,3 (phút) và Từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017, 14bệnh 145,9 ± 40,5 (phút). Bệnh nhân được rút nội khí nhân (BN)chẩn đoán TLN (nam/ nữ: 3/11) được quản trong vòng 6 giờ đầu, dẫn lưu trong ngày điều trị bằng phương pháp phẫu thuật NSTB đầu 13kg. Tất cả BN được siêm âm doppler bệnh hồi phục sớm, sẹo mổ có giá trị thẩm mỹ kiểm tra tình trạng ĐM chậu đùi trước mổ. Những cao đặc biệt ở trẻ gái. trường hợp kích thước ĐM đùi quá nhỏ không thiết Từ khóa: phẫu thuật tim nội soi toàn bộ, lập được tuần hoàn ngoại vi bị loại ra khỏi nghiên phẫu thuật tim ít xâm lấn, phẫu thuật tim đập, cứu. BN TLN lỗ tiên phát hoặc TLN kèm bệnh lý thông liên nhĩ… khác không được lựa chọn.6 I. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ những năm 2000, với sự hỗ trợ của hệ thống robot, phẫu thuật nội soi toàn bộ (NSTB) đã lần đầu tiên được ứng dụng trong điều trị bệnh lý * Trung tâm tim mạch bệnh viện E tim mạch, trong đó có bệnh thông liên nhĩ (TLN). ** Bệnh viện Việt Đức Người chịu trách nhiệm khoa học: GS.TS. Lê Ngọc Thành Nhờ sự linh hoạt của thiết bị và sự chính xác trong Ngày nhận bài: 01/08/2017 - Ngày Cho Phép Đăng: 07/08/2017 Phản Biện Khoa học: GS.TS. Bùi Đức Phú từng thao tác, hệ thống robot giúp phẫu thuật viên PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng 26

PHẪU THUẬT NỘI SOI TOÀN BỘ KHÔNG CÓ ROBOT HỖ TRỢ, TIM ĐẬP VÁ THÔNG LIÊN NHĨ Ở TRẺ NHỎ Bảng 2.1. Các thông số nhân trắc học và thông số trước mổ (n=14) Tuổi (năm) 7,4± 3,9 (2,3 – 17) Giới (nam/nữ) 3/11 Cân nặng (kg) 21± 8,78 (13,5 – 40) Diện tích da (m2) 0,831± 0,229 (0,61 – 1,29) Loại bệnh TLN thứ phát đơn thuần 13 TLN kèm TMP lạc chỗ bán phần 1 ĐK lỗ thông (mm) 25,7± 4,8 (16 - 32) Áp lực ĐMP (mmHg) 44,4± 9,1 (28 – 58) Nguyên nhân chỉ định phẫu thuật Bịt dù thất bại 3 Không có gờ 5 Gờ ngắn 2 TMP lạc chỗ 2 Lỗ thông lớn 2 TLN: thông liên nhĩ, VBL: van ba lá, TMP: tĩnh mạch phổi, ĐMP: động mạch phổi Các thông số nhân trắc học (tuổi, cân nặng, những BN có cân nặng > 15kg, chúng tôi thiết diện tích da, kích thước lỗ thông) trước mổ, các lập đường ĐM một cách gián tiếp vào ĐM đùi đặc điểm về bệnh học và nguyên nhân chỉ định chung qua một đoạn mạch Dacron số 6. mổ được trình bày trong Bảng 1. Phương pháp Cannula TMC trên và TMC dưới được đặt qua phẫu thuật được hội đồng khoa học bệnh viện TM cảnh trong phải và TM đùi theo phương thông qua và được sự đồng thuận của gia đình pháp Sheldinger. Trước khi đặt trocar, chúng bệnh nhân. tôi kiểm tra đường ĐM bằng cách chạy máy 2.2. Phương pháp phẫu thuật thử; nếu với toàn bộ lưu lượng, áp lực đường BN được gây mê bằng ống nội khí quản một ĐM < 220mmHg là chấp nhận được. Nếu áp nòng. Bác sĩ gây mê đặt catheter tĩnh mạch trung lực đường ĐM tăng quá 220mmHg, chúng tôi ương vào TM cảnh trong trái. BN được đặt tư thế sẽ đặt một đường ĐM phụ ở đùi bên trái với nằm nghiêng trái 20-30º, hai tay xuôi theo thân kích thước cannula nhỏ hơn 4F so với kích người. Phẫu thuật viên vẽ sẵn vị trí dự định đặt thước dự kiến theo cân nặng BN. Ở những BN các lỗ trocar. có cân nặng < 15kg, chúng tôi đặt cannula trực Để thiết lập tuần hoàn ngoại vi chúng tôi tiếp vào ĐM đùi hai bên, lựa chọn cannula nhỏ tạo một đường rạch dài 2cm ngang ở nếp bẹn hơn 2-4F so với kích thước dự kiến theo cân bên phải, bộc lộ ĐM đùi chung và TM đùi. Ở nặng của BN. 27

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 17 - THÁNG 8/2017 Bảng 2.2. Các thông số về thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể ngoại vi Cannula ĐM đùi (n=14) Một bên qua mạch Dacron số 6 6 Hai bên chủ động 3 Một bên thất bại (chuyển thành hai bên) 5 Kích thước cannula TMC trên (F) 15,2 ± 2,1 (12 – 20) Kích thước cannula TMC dưới (F) 16,8 ± 1,9 (14 – 21) ĐM: động mạch, TMC: tĩnh mạch chủ Đặt 4 trocar tại các vị trí đã đánh dấu sẵn trocar 5mm tại KLS VI đường nách giữa (cho (hình 2), cụ thể là: 01 trocar 12mm tại khoang đường hút máu về). Sau khi vào đến khoang liên sườn (KLS) V đường nách trước là tay làm màng phổi, hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể bắt việc chính, 01 trocar 5mm tại KLS III đường đầu hoạt động, nhiệt độ thực quản được hạ dần nách giữa là tay làm việc phụ, 01 trocar 5mm tại xuống 32ºC, màng tim được mở song song và KLS V đường nách giữa (cho đèn nội soi) và 01 phía trước so với thần kinh hoành 2cm. Hình 1 cách thức đặt 4 trocar. Mầu đỏ là vị trí tay làm việc chính đặt ở KLS V đường nách trước. Mầu vàng là vị trí tay làm việc phụ đặt ở KLS III đường nách giữa. Mầu xanh lục là vị trí đặt camera đặt ở KLS V đường nách giữa. Mầu xanh lá cây là vị trí đường hút máu về đặt ở KLS VI đường nách giữa. Khoang màng phổi và màng tim được làm lớp. Tim được làm đầy sau khi thả thắt TMC đầy bởi khí CO2. Mở nhĩ phải (NP) dọc theo trên, tư thế đầu bằng và kiểm tra cầm máu kỹ, rãnh liên nhĩ sau khi đã thắt TMC trên và BN ở màng tim được đóng mũi rời. Ngừng tuần hoàn tư thế Trendelenburg. Tất cả lỗ TLN được đóng ngoài cơ thể sau khi đặt 01 dẫn lưu màng tim và bằng miếng vá nhân tạo, khâu vắt. TMP lạc chỗ 01 dẫn lưu màng phổi. Quy trình còn lại giống được tạo đường hầm trong tim dẫn máu về nhĩ như phẫu thuật nội soi đơn thuần. trái qua lỗ TLN. Đường mở NP được đóng hai 28

PHẪU THUẬT NỘI SOI TOÀN BỘ KHÔNG CÓ ROBOT HỖ TRỢ, TIM ĐẬP VÁ THÔNG LIÊN NHĨ Ở TRẺ NHỎ 2.3. Chăm sóc sau mổ: cần theo dõi đặc biệt. Giảm đau ngày đầu tiên Bệnh nhân được theo dõi sau mổ tại phòng bằng Morphine, những ngày sau dùng giảm hồi sức. Chụp Xquang ngực và siêu âm màng đau bằng non-steroid đường uống. Bệnh nhân tim, màng phổi được thực hiện tại giường để và bố mẹ được khuyến khích không dùng loại trừ biến chứng về phổi (xẹp phổi, tràn thuốc giảm đau ngay khi có thể. Tất cả bệnh dịch màng phổi…). Bệnh nhân được rút ống nhân sau mổ được kiểm tra bằng siêu âm qua nội khí quản sớm nhất có thể và được chuyển thành ngực và siêu âm doppler mạch máu kiểm về bệnh phòng vào ngày hôm sau nếu không tra trước khi ra viện. Hình 2, Kỹ thuật vá TLN NSTB. (A) vá lỗ TLN sử dụng miếng vá nhân tạo; (B) Hoàn thành đường khâu vắt vá TLN. 2.4. Theo dõi sau mổ: III. KẾT QUẢ Bệnh nhân được hẹn khám lại sau mổ 1 3.1. Kết quả sau mổ tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Bệnh nhân được Phẫu thuật được thực hiện thành công ở tất cả khám, đánh giá tình trạng sẹo mổ, sự cân đối giữa các trường hợp. Không có trường hợp nào cần mở hai ngực, tình trạng dị cảm quanh vị trí vết mổ rộng vết mổ hoặc chuyển cưa xương ức.Tất cả ngực và đùi, sự hài lòng của gia đình và bệnh BN được thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể ngoại nhân về vị trí và kích thước sẹo mổ. Bệnh nhân vi. Cannula ĐM được đặt gián tiếp qua một đoạn được siêu âm tim qua thành ngực và siêu âm mạch Dacron ở 11BN;trong đó có 5 BN cần đặt doppler mạch kiểm tra. thêm đường ĐM phụ vào ĐM đùi trái.Có 3 BN 2.5. Phân tích số liệu: Số liệu được tính ra trung bình ± phương sai cân nặng < 15kg, chúng tôi chủ động đặt trực tiếp (S.D.) cho những biến định lượng và tính ra số cannula ĐM đùi hai bên.Ba trường hợp trẻ nhỏ lượng với tỉ lệ phần trăm cho những biến định phải sử dụng cannula ĐM để đặt cho TMC dưới. tính. Số liệu được quản lý và phân tích bởi phần Chi tiết về thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể được mềm SPSS 14.0. trình bày trong Bảng 2. 29

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 17 - THÁNG 8/2017 Bảng 3. Các thông số trong và sau mổ (n=14) Thời gian mổ (phút) 244,6± 52,3 (175 – 350) Thời gian chạy máy (phút) 145,9± 40,5 (78 – 220) Thời gian bộc lộ lỗ thông (phút) 25,4 ± 4,9 (20 - 35) Thời gian vá TLN (phút) 49,1 ± 22,1 (24 – 90) Thời gian đóng nhĩ phải (phút) 18 ± 8,4 (10 - 40) Thời gian thở máy (giờ) 6,4± 4,5 (1,25 – 15) Thời gian nằm hồi sức (giờ) 19,7± 5,3 (16 – 36) Dẫn lưu trong 24 giờ đầu (ml) 55,4± 40,3 (0 – 160) Thời điểm không cần dùng thuốc giảm đau sau mổ (ngày) 3,9± 0,6 (3 - 5) Thời gian nằm viện sau mổ (ngày) 10,1± 2,9 (6 - 17) Biến chứng sau mổ (thần kinh, mạch đùi, dị cảm đùi, tồn lưu…) 0 Thời gian phẫu thuật và thời gian chạy máy đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong điều trị TLN trung bìnhlần lượt là 244,6± 52,3 phút và 145,9± tại hầu hết các quốc gia trên thế giới trong hơn 20 40,5phút. Tất cả BN không cần dùng thuốc vận năm trở lại đây; tuy vậy ngày càng có nhiều báo mạch sau ngừng hệ thống tim phổi máy và được cáo về biến chứng lâu dài của phương pháp điều rút máy thở trong vòng 6 giờ. Không có BN nào trị ít xâm lấn này [2-4]. Biến dạng lồng ngực và có biến chứng về thần kinh và biến chứng về sẹo mổ xấu là những biến chứng không thể tránh mạch máu sau mổ. Sau 3-5 ngày BN không cần khỏi khi phẫu thuật cho những bệnh nhân nhỏ dùng thuốc giảm đau, người bệnh có thể trở lại tuổi bằng phương pháp kinh điển – cưa xương sinh hoạt bình thường sau mổ 7 ngày (bảng 3).Tất ức[5]. Gần đây, việc sử dụng robot trong phẫu cả BN và gia đình đều rất hài lòng về hiệu quả và thuật tim nội soi đã dần trở nên quen thuộc và cho tính thẩm mỹ của sẹo mổ. thấy nhiều ưu điểm khi áp dụng ở những BN 3.2. Kết quả theo dõi trưởng thành, nhưng có rất ít báo cáo về áp dụng Thời gian theo dõi trung bình là 5,4 ± 3,6tháng, kỹ thuật này ở trẻ nhỏ[6, 7]. Nghiên cứu này công (từ 1 tháng đến 11 tháng). Tất cả lỗ thông được vá bố kinh nghiệm lâm sàng của chúng tôi trong việc kín, không có biến chứng sau mổ liên quan đến hệ áp dụng phương pháp phẫu thuật NSTB, tim đập, thống thần kinh và mạch máu đùi. không có sự hỗ trợ của robot ở trẻ nhỏ có cân IV. BÀN LUẬN nặng từ 13.5kg trở lên. Theo Van der Linde (2011), TLN là một Nhiều tác giả thừa nhận phẫu thuật tim đập trong số những bệnh tim bẩm sinh thường gặp giúp làm giảm nguy cơ thiếu máu cơ tim và nhất với tỉ lệ mắc bệnh ngày càng tăng theo thời hiện tượng tái tưới máu sau mổ[7, 8].Tuy vậy, gian [1]. Tim mạch can thiệp, với nhiều ưu điểm, phương pháp này không được sử dụng rộng rãi 30

PHẪU THUẬT NỘI SOI TOÀN BỘ KHÔNG CÓ ROBOT HỖ TRỢ, TIM ĐẬP VÁ THÔNG LIÊN NHĨ Ở TRẺ NHỎ do phẫu trường không sạch máu và tim đập liên gốc ĐMC giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật và tục trong quá trình mổ gây khó khăn về kỹ giảm nguy cơ chảy máu sau mổ; (2) chúng tôi thuật. Với kinh nghiệm > 120 trường hợp áp gặp 2 trường hợp TLN lớn lan tới lỗ xoang dụng phẫu thuật tim đập trong điều trị thông vành, trong quá trình vá TLN xuất hiện block liên nhĩ, chúng tôi nhận thấy đây là phương dẫn truyền nhĩ thất hoàn toàn, mũi khâu được pháp có nhiều ưu điểm: (1) không can thiệp vào rút ra và nhịp xoang trở lại sau đó 15-20 phút. A B C Hình 3. Kết quả sau mổ NSTB không có robot hỗ trợ, tim đập. (A) BN nữ 7 tuổi sau mổ 1 tháng; (B) BN nữ 4 tuổi ngay sau mổ và (C) BN nam 27 tháng sau mổ 1 tháng Mặc dù không dùng kim hút gốc ĐMC, đặt cannula và tăng cao dần sau một thời gian chúng tôi không gặp biến chứng về thần kinh chạy máy. Tăng áp lực đường ĐM là nguyên do làm đầy liên tục khoang màng tim và màng nhân gây thất bại của phẫu thuật nội soi. Mặt phổi bằng CO2, tốc độ bơm CO2 được bắt đầu khác, việc cố gắng đặt cannula kích thước lớn bằng 0.5 l/phút và được điều chỉnh dựa trên vào một ĐM có kích thước hạn chế sẽ dẫn tới theo dõi PaCO2 trong máu liên tục. Krish tổn thương nội mạc ĐM gây hẹp ĐM đùi và Chaudhuri đã sử dụng nhiều bài kiểm tra đánh chậu ngoài về sau[10]. Theo Cristian Rosu giá chức năng thần kinh của người bệnh được (2015), ở những BN trưởng thành có kích thước phẫu thuật bằng phương pháp tim đập, làm đầy ĐM nhỏ hơn chuẩn theo cân nặng sẽ có hai giải khoang màng tim bằng CO2 nhiều tuần trước và pháp: (1) cannula gián tiếp qua đoạn mạch sau mổ, kết quả cho thấy không có rối loạn thần Dacron và (2) chuyển từ cannula một bên thành kinh nào được ghi nhận liên quan tới phương hai bên khi áp lực đường ĐM tăng cao[11]. Do pháp phẫu thuật này [9]. đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là trẻ nhỏ, Thiết lập tuần hoàn ngoài cơ thể ngoại vi kích thước ĐM đùi thường nhỏ hơn chuẩn theo khó khăn và phẫu trường nhỏ hẹp là 2 sự khác cân nặng, do đó tất cả BN của chúng tôi đều biệt chính giữa phẫu thuật tim nội soi ở trẻ nhỏ cannula ĐM gián tiếp qua đoạn mạch Dacron số và người trưởng thành. ĐM đùi ở trẻ nhỏ chưa 6 ngoại trừ 3 trường hợp có cân nặng < 15kg trưởng thành, thường có kích thước nhỏ hơn (ĐM rất nhỏ) chúng tôi đặt cannula trực tiếp hai chuẩn theo cân nặng và hay có phản xạ co thắt bên. Nhờ phương pháp này, 6 BN chỉ cần dẫn tới áp lực đường ĐM tăng cao ngay sau khi cannula qua đoạn mạch Dacron là đủ ổn định áp lực đường ĐM. Một nỗi lo lớn khi thiết lập 31

PHẪU THUẬT TIM MẠCH VÀ LỒNG NGỰC VIỆT NAM SỐ 17 - THÁNG 8/2017 cannula ĐM đùi ở trẻ nhỏ đó là nguy cơ hẹp 2. Jalal, Z., et al., Long-term Complications ĐM chậu và ĐM đùi chung ngay sau mổ và về After Transcatheter Atrial Septal Defect lâu dài. Chúng tôi có hai giải pháp cho nguy cơ Closure: A Review of the Medical Literature. này: (1) sử dụng đoạn mạch Dacron và (2) sử Can J Cardiol, 2016. dụng cannula ĐM có kích thước nhỏ hơn chuẩn 3. Amin, Z., et al., Erosion of Amplatzer theo cân nặng của BN 2-4F. Cho đến thời điểm septal occluder device after closure of secundum atrial septal defects: review of báo cáo, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp registry of complications and recommendations nào có biến chứng về hẹp ĐM chậu, đùi. to minimize future risk. Catheter Cardiovasc Sau 1 năm kinh nghiệm áp dụng phẫu thuật Interv, 2004. 63(4): p. 496-502. NSTB tim đập điều trị TLN với hơn 40 bệnh 4. Krumsdorf, U., et al., Incidence and nhân (người lớn và trẻ nhỏ), chúng tôi đã rút clinical course of thrombus formation on atrial ngắn được thời gian phẫu thuật và thời gian septal defect and patient foramen ovale closure chạy máy xuống còn 1/3. Giai đoạn hậu phẫu devices in 1,000 consecutive patients. J Am Coll tương tự so với mổ mở, lượng máu dẫn lưu sau Cardiol, 2004. 43(2): p. 302-9. mổ trung bình < 60ml trong 24 giờ đầu tiên, 5. Plass, A., et al., Titanium plate không BN nào cần truyền máu sau mổ. osteosynthesis for the correction of severe sternal deformity in a 13-year-old boy. Interact Thông thường với nội soi hỗ trợ, người Cardiovasc Thorac Surg, 2008. 7(5): p. 935-7. bệnh bị hạn chế vận động tay phải trong nhiều 6. Wang, F., et al., Totally thoracoscopic tuần đầu sau mổ do đau và co cơ thành ngực. surgical closure of atrial septal defect in small Với phương pháp mổ NSTB thông qua các lỗ children. Ann Thorac Surg, 2011. 92(1): p. 200-3. Trocar đường kính từ 5-12mm trên thành ngực 7. Ma, Z.S., et al., Totally thoracoscopic người bệnh giảm đau sau mổ rất sớm. Chúng tôi closure for atrial septal defect on perfused chỉ cần cho người bệnh sử dụng Morphine trong beating hearts. Eur J Cardiothorac Surg, 2012. ngày đầu tại phòng hồi sức, những ngày sau tại 41(6): p. 1316-9. bệnh phòng dùng giảm đau không steroid; trung 8. Mo, A., et al., Efficacy and safety of on- bình ngày thứ 4sau mổ người bệnh không cần pump beating heart surgery. Ann Thorac Surg, dùng thuốc giảm đau. BN có thể vận động tay 2008. 86(6): p. 1914-8. phải bình thường sau mổ 1 tuần. 9. Chaudhuri, K., et al., Carbon dioxide insufflation in open-chamber cardiac surgery: a V. KẾT LUẬN double-blind, randomized clinical trial of Phẫu thuật NSTB không có robot hỗ trợ, tim neurocognitive effects. J Thorac Cardiovasc Surg, đập là phương pháp an toàn và hiệu quả khi 2012. 144(3): p. 646-653 e1. thực hiện ở trẻ nhỏ, đồng thời là phương pháp 10. Sagbas, E., et al., Mid-term results of hứa hẹn co thể áp dụng trong điều trị nhiều bệnh peripheric cannulation after port-access lý TBS khác: thông liên thất, thông sàn nhĩ thất surgery. Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2007. 6(6): p. 744-7. bán phần, màng ngăn nhĩ trái… 11. Rosu, C., et al., Preoperative vascular imaging for predicting intraoperative TÀI LIỆU THAM KHẢO modification of peripheral arterial cannulation 1. Van der Linde, D., et al., Birth prevalence of during minimally invasive mitral valve surgery. Innovations (Phila), 2015. 10(1): p. 39-43. congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol, 2011. 58 (21) p. 2241-7. 32

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/phau-thuat-noi-soi-toan-bo-khong-co-robot-ho-tro-tim-dap-va-thong-lien-nhi-o-tre-nho-2336591.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY