Prevalence of depressive symptoms among schoolchildren in Cyprus: A cross-sectional descriptive correlational study

Prevalence of depressive symptoms among schoolchildren in Cyprus: A cross-sectional descriptive correlational study
  • Mã tin : 28
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Depressive symptoms in the young constitute a public health issue. The current study aims to estimate: (a) the frequency of depressive symptoms in a sample of final grade elementary-school children in Cyprus, (b) the association among frequency of depressive symptoms, gender and nationality and, (c) the metric properties of the Greek-Cypriot version of the children’s depression inventory (CDI).
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY