Prevalence of rectal carriage of Enterobacteriaceae resistant to Beta-lactam in children hospital Befelatanana in Madagascar 2016

Prevalence of rectal carriage of Enterobacteriaceae resistant to Beta-lactam in children hospital Befelatanana in Madagascar 2016
  • Mã tin : 413
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
The prevalence of antimicrobial drug resistant bacteria is increasing worldwide and represents a major thread in public health. We conducted a prospective and descriptive study during three months at the pediatric hospital Befelatanana Antananarivo on 2016.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY