Psychiatric disorders in children attending a Nigerian primary care unit: Functional impairment and risk factors

Psychiatric disorders in children attending a Nigerian primary care unit: Functional impairment and risk factors
  • Mã tin : 146
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
The risk factors for psychiatric morbidity and functional impairment in children attending the primary care unit of a teaching hospital in Ilorin, Nigeria was therefore investigated to obtain data that could be used in improving service provision by primary care physicians.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY