Quality of life in children and adolescents with bipolar I depression treated with olanzapine/fuoxetine combination

Quality of life in children and adolescents with bipolar I depression treated with olanzapine/fuoxetine combination
  • Mã tin : 53
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
We examined the efcacy of olanzapine/fuoxetine combination (OFC) in improving health-related quality of life (QoL) in the treatment of bipolar depression in children and adolescents.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY