Revisiting Lynam’s notion of the “fledgling psychopath": Are HIA-CP children truly psychopathic-like?

Revisiting Lynam’s notion of the “fledgling psychopath": Are HIA-CP children truly psychopathic-like?
  • Mã tin : 243
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
In his developmental model of emerging psychopathy, Lynam proposed that the “fledgling psychopath” is most likely to be located within a subgroup of children elevated in both hyperactivity/inattention/ impulsivity (HIA) and conduct problems (CP).
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY