So sánh tác dụng của bupivacaine đẳng trọng và chirocaine liều thấp trong phương pháp kết hợp gây tê tủy sống và ngoài màng cứng để mổ thay khớp háng cho người cao tuổi

So sánh tác dụng của bupivacaine đẳng trọng và chirocaine liều thấp trong phương pháp kết hợp gây tê tủy sống và ngoài màng cứng để mổ thay khớp háng cho người cao tuổi
  • Mã tin : 2116
  • Ngày đăng : 06/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết So sánh tác dụng của bupivacaine đẳng trọng và chirocaine liều thấp trong phương pháp kết hợp gây tê tủy sống và ngoài màng cứng để mổ thay khớp háng cho người cao tuổi với mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả của bupivacaine đẳng trọng so với chirocaine trong gây tê tủy sống và các tác dụng không mong muốn.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/so-sanh-tac-dung-cua-bupivacaine-dang-trong-va-chirocaine-lieu-thap-trong-phuong-phap-ket-hop-gay-te-2093626.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY