So sánh tác dụng giảm đau sau phẫu thuật vùng dưới rốn ở bệnh nhân nhi giữa tiêm morphin 30 mcg/kg tuỷ sống với tiêm morphin 30 mcg/kg khoang cùng

So sánh tác dụng giảm đau sau phẫu thuật vùng dưới rốn ở bệnh nhân nhi giữa tiêm morphin 30 mcg/kg tuỷ sống với tiêm morphin 30 mcg/kg khoang cùng
  • Mã tin : 785
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết được nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả giảm đau và tác dụng không mong muốn của 2 phương pháp. Nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên được tiến hành tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 75 bệnh nhân nhi, chia thành 2 nhóm: Nhóm 1 tiêm morphin 3mcg/kg tuỷ sống, Nhóm 2 tiêm morphin 30 mcg/kg khoang cùng.

Nội dung Text: So sánh tác dụng giảm đau sau phẫu thuật vùng dưới rốn ở bệnh nhân nhi giữa tiêm morphin 30 mcg/kg tuỷ sống với tiêm morphin 30 mcg/kg khoang cùng

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 2 - 2022 TÀI LIỆU THAM KHẢO nhiễm khuẩn đường sinh dục dưới và các yếu tố liên quan của phụ nữ tuổi từ 18-45, tại Bệnh viện 1. Nguyễn Duy Ánh, (2010) Nghiên cứu một số yếu Phụ sản Thanh Hoá, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ tố nguy cơ của viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội. phụ nữ Hà Nội từ 18-49 tuổi đã có chồng, Luận án 6. Phạm Bá Nha (2010). “Viêm nhiễm đường sinh Tiến sĩ y học,Trường Đại học YHà Nội. dục”, Nhà xuất bản y học, Hà Nội, tr54-60,67 – 96. 2. Lê Hoài Chương (2013), “Khảo sát những 7. Hoàng Thị Thúy Vinh (2014), “Thực trạng và kết nguyên nhân gây viêm nhiễm đường sinh dục dưới quả điều trị nhiễm trùng đường sinh dục dưới tại ở phụ nữ đến khám phụ khoa tại Bệnh viện Phụ bệnh viện Sản nhi Bắc Giang”, Luận án bác sĩ sản Trung ương”, Tạp chí Y học thực hành số 5, chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. tr66-69. 8. Arechavala AI, Bianchi MH, Robles Am, et 3. Đỗ Thị Tiến Dung (2011), Nghiên cứu thực trạng (2007), “Identification and susceptibility against nhiễm trùng đường sinh dục dưới ở phụ nữ có fluconnazole and albaconnazole of 100 yeasts’ chồng đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Thái bình strains isolated from vaginal discharge”, Rev năm 2011, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ chuyên Iberoam Micol.31;24(4); pp 305-308. khoa cấp II, trường Đại học Y Thái Bình. 9. Diana Curran, MD,FACOG (2010), “Bacterial 4. Nguyễn Văn Học (2011), “Thực trạng bệnh viêm Vaginosis”, Assistant Professor, Residency nhiễm đường sinh dục dướitại quận Hồng bàng Programe Director, Department of obstetric and thành phố Hải Phòng năm 2010”,Tạp chí Y học Việt Gynecology, University of Michigan health Systems nam, Tập 379 (số 2), Tháng 3-2011, tr 62-65. Sep 22,2010. 5. Phạm Thị Khanh (2010), Nghiên cứu tình hình SO SÁNH TÁC DỤNG GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT VÙNG DƯỚI RỐN Ở BỆNH NHÂN NHI GIỮA TIÊM MORPHIN 3MCG/KG TUỶ SỐNG VỚI TIÊM MORPHIN 30MCG/KG KHOANG CÙNG Phạm Quang Minh1, Nguyễn Hữu Lành2 TÓM TẮT nhân nào suy hô hấp, tác dụng phụ của nhóm tiêm tuỷ sống nhiều hơn nhưng không cần điều trị 18 Giảm đau sau phẫu thuật nhi là rất cần thiết, tiêm Từ khoá: tê tuỷ sống, tê khoang cùng, gây mê hồi morphin khoang cùng được áp dụng từ lâu nhưng sức nhi tiềm ẩn tác dụng phụ cũng như khó khăn về kỹ thuật. Tiêm morphin tuỷ sống mới được áp dụng gần đây. SUMMARY Chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả giảm đau và tác dụng không mong muốn của 2 TO COMPARE THE PAIN RELIEF phương pháp. Nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm EFFECTIVENESS AFTER PEDIATRIC sàng ngẫu nhiên được tiến hành tại Bệnh viện Đại học INFRAABDOMINAL SURGERY BY 3MCG/KG Y Hà Nội. 75 bệnh nhân nhi, chia thành 2 nhóm: MORPHININTRATHECAL INJECTION WITH Nhóm 1 tiêm morphin 3mcg/kg tuỷ sống, Nhóm 2 tiêm 30MCG/KG MORPHIN INTRASACRAL morphin 30 mcg/kg khoang cùng. Kết quả: chỉ số SPACEINJECTION nhân trắc, loại phẫu thuật không có sự khác biệt giữa Cotrol pain relief after pediatric surgery is very 2 nhóm. Nhóm 1 có thời gian giảm đau là 32,1 ± 12,7 necessary, injectionmorphine into caudal space has (giờ) dài hơn nhóm 2 là 28,9 ± 10,7 (giờ), khác biệt been used for a long time but has potential side không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Điểm FLACC effects as well as technical difficulties. Intrathecal của hai nhóm đều thấp dưới 3 tại các thời điểm nghiên morphine injection has been introduced recently. We cứu, nhu cầu thuốc giảm đau bổ sung tương đương ở conducted a study to compare the pain relief effect hai nhóm. Không có bệnh nhân nào suy hô hấp trong and side effects of the two methods. Prospective 48h sau mổ, nhóm 1 có tỷ lệ nôn, buồn nôn và ngứa study, randomized clinical trial was conducted at Hanoi nhiều hơn nhóm 2, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p Medical University Hospital. 75 pediatric patients, < 0,05, mức độ các triệu chứng nhẹ. Kết luận: nhóm divided into 2 groups: Group 1 morphine 3mcg/kg tiêm morphin tuỷ sống có hiệu quả giảm đau tương tự intrathecal injection, Group 2 morphine 30 mcg/kg nhóm tiêm morphin khoang cùng, không có bệnh intrasacral space injection. Results: anthropometric index, type of surgery did not differ between the 2 groups. Group 1 having a pain relief time waslonger 1Trường Đại học Y Hà Nội than group 2 (32.1 ±12.7 hoursto28.9 ± 10.7 hours), 2Bệnh viện Hồng Ngọc the difference was not statistically significant with p > Chịu trách nhiệm chính: Phạm Quang Minh 0.05. The FLACC scores of the two groups were lower Email: quangminhvietduc@yahoo.com than 3 scores at all the time point of the study, the Ngày nhận bài: 14.3.2022 need for additional analgesics was similar in the two groups. There was no patient with respiratory failure Ngày phản biện khoa học: 26.4.2022 in 48 hours after surgery, group 1 had a higher rate of Ngày duyệt bài: 11.5.2022 69

vietnam medical journal n02 - MAY - 2022 vomiting, nausea and itching than group 2, the 2.2. Đối tượng nghiên cứu difference was statistically significant with p < 0.05, 2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân the severity of these symptoms was mild. - Bệnh nhi có bệnh lý vùng dưới rốn được Conclusion: the spinal morphine injection group had similar analgesic effect as the sacral morphine phẫu thuật theo chương trình injection group, there were no patients with - Độ tuổi 1-16 tuổi, không phân biệt giới tính respiratory failure. Side effects of group 1 were much - Thể trạng ASA I-II more than group 2 but no required treament. - Được gia đình đồng ý. Keywords: spinal anesthesia, caudal anesthesia, 2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ pediatricanesthesia - Chống chỉ định của tê tuỷ sống hoặc tê I. ĐẶT VẤN ĐỀ khoang cùng Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, việc - Có biến chứng nặng xẩy ra trong phẫu thuật giảm đau sau phẫu thuật ở trẻ em mang lại giá như chảy máu, ngừng tim… trị lớn, đặc biệt là tăng phục hồi sau phẫu thuật, 2.3. Phương pháp nghiên cứu giảm các phản ứng thần kinh nội tiết có hại, 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu giảm các phản ứng tâm lý bất lợi của trẻ đối với Nghiên cứu thử nghiệm lâm sang, tiến cứu, phẫu thuật. Từ khi phát hiện ra các thụ cảm thể mù đơn trên 2 nhóm bệnh nhân: của morphin ở chuột vào năm 1973 bởi Pert và Nhóm I được tiêmmorphin3mcg/kg sau khi cộng sự phương pháp tiêm morphin vào khoang gây mê mask thanh quản ngoài màng cứng đã được nghiên cứu và áp Nhóm II được tiêm morphin 30mcg/kg sau dụng rộng rãi trên nhiều đối tượng bệnh nhân, khi gây mê mask thanh quản trong nhiều loại phẫu thuật khác nhau như tiêu 2.3.2. Quy trình thu thập số liệu hoá, phụ khoa hay chấn thương chỉnh hình. 2.3.2.1. Chuẩn bị bệnh nhân Morphin tiêm vào khoang ngoài màng cứng - Bệnh nhân được khám mê hai ngày trước không những làm tăng hiệu quả giảm đau trong phẫu thuật. Làm các xét nghiệm cơ bản, bố mẹ mổ, mà còn kéo dài thời gian giảm đau sau mổ hoặc người giám hộ ký cam kết tham gia nghiên cứu. đến 24 giờ. Đây là một ưu điểm lớn và nên áp - Các bệnh nhân đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn dụng cho trẻ em, những đối tượng luôn sợ phải sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên chia thành hai nhóm. tiếp xúc với nhân viên y tế, luôn sợ phải dùng 2.3.2.2. Chuẩn bị phương tiện thuốc nhiều lần. Bên cạnh hiệu quả giảm đau nó + Chuẩn bị phương tiện gây mê hồi sức. cũng đi kèm với không ít tác dụng phụ, tiềm ẩn + Chuẩn bị kim gây tê và thuốc gây tê: biến chứng tim mạch nguy hiểmnếu tiêm nhầm - Kim gây tê tủy sống số 25 hoặc 27G của vào tuỷ sống. Ở Việt Nam, morphinkết hợp thuốc hãng B’Braun và kim thường 23 – 25G để tiêm tê tiêm vào khoang cùng bệnh nhân nhi đã được khoang cùng. thực hiện bởi nhiều tác giả [3], [4] cho hiệu quả - Thuốc morphin sulfas WZF 0,1% của hãng giảm đau sau mổ tốt. Tiêm morphin vào tủy Warsaw Pharmaceutical Works Polfa (Ba Lan), sống để giảm đau cho trẻ em là kỹ thuật mới ống 2ml chứa 2mg morphin không chất bảo quản. được áp dụng gần đây, hiệu quả giảm đau tương 2.3.2.3.Tiến hành gây mê đối tốt, dễ thực hiện, tỷ lệ thành công chắc chắn + Trẻ vào phòng mổ, được đặt đường truyền hơn, hạn chế được một số tai biến của tiêm tĩnh mạch, truyền dịch tinh thể. Tổng lượng dịch morphin vào khoang cùng. Mặc dù vậy, tiêm truyền được tính toán theo luật 4/2/1. morphin vào tuỷ sống lại có nguy cơ suy hô hấp + Tiền mê bằng midazolam 0,05mg/kg tiêm muộn do thuốc tan trong dịch não tuỷ và lâu bị tĩnh mạch đào thải [5]. Vì vậy chúng tôi lựa chọn đề tài + Tất cả bệnh nhi đều được gây mê và đặt mask thanh quảntheo cùng một phác đồ: nhằmhai mục tiêu: so sánh hiệu quả giảm đau propofol 1% 3mg/kg và fentanyl 3mcg/kg. Duy sau mổ của tiêm morphin tủy sống với khoang trì mê bằng sevofluran 2% với lưu lượng khí mới cùng với các liều khác nhau ở bệnh nhân nhi 1 lít/phút, FiO2 = 50%. được phẫu thuật vùng dưới rốn và đánh giá tác 2.3.2.4. Tiến hành tiêm morphin tủy sống dụng không mong muốn của hai phương pháp này. hoặc khoang cùng II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sau khi tiêm morphintiếp tục duy trì mê 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. mask thanh quản bằng sevofluran + fentanyl cho Nghiên cứu này được tiến hành tại Khoa Gây mê đến khi kết thúc phẫu thuật.Tất cả bệnh nhân ở Hồi sức và chống đau Bệnh viện Đại học Y Hà hai nhóm đều không đặt đạn paracetamol hoặc Nội từ tháng 11/2013 đến tháng 10/2014. truyền perfalgan sau khởi mê. 70

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 2 - 2022 Sau phẫu thuật bệnh nhân được theo 2.4. Xử lý và phân tích số liệu. Sử dụng dõichức năng sống, điểm FLACC, mức độ an thần phần mềm của chương trình SPSS16.0. 10 phút/lần trong 01 giờ tại phòng hồi tỉnh. Chuyển về khoa khi đủ điều kiện.Tiếp tục theo III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU dõi điểm đau, tai biến trong 48h đầu: giờ thứ 3.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu. Tuổi nhất; thứ 6; 12; 18; 24;32; 40; 48 (Ký hiệu là trung bình của nhóm 1 là 6.97 ± 3.67, nhóm 2 là H1, H6, H12…H48). 7.89 ± 3.67 không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. *Nếu trẻ đau (điểm FLACC>3, điểm VAS > 3) Tỷ lệ giới tính, cân nặng, chiều cao, loại phẫu ở bất kỳ thời điểm nào: đặt đạn paracetamol 15 thuật… không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. Loại mg/kg với trẻ < 10 tuổi hoặc truyền tĩnh mạch phẫu thuật chủ yếu là thoát vị bẹn chiếm khoảng 30% ở mỗi nhóm. paracetamol 15mg/kg với trẻ >10 tuổi. Morphine Thay đổi về M, Huyết áp, SpO2 tại một số thời 20mcg/kg tiêm tĩnh mạch, nếu sau khi dùng điểm trong mổ và sau mổ không có sự khácc biệt paracetamol 30 phút bệnh nhân vẫn đau nhiều. và đều trong giới hạn bình thường. 3.2. Đặc điểm hiệu quả giảm đau sau tiêm morphin 3.2.1. Thời gian giảm đau của hai nhóm Bảng 3.1. Thời gian giảm đau của 2 nhóm Thời gian (giờ) Nhóm I (n=37) Nhóm II (n=33) p X ± SD (max – min) 32.1 ±12.7 (48 – 6) 28.9± 10.7 (48 – 6) > 0,05 Nhận xét: Sự khác biệt về thời gian giảm đau trung bình giữa hai nhóm không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 3.2.2. Diễn biến điểm FLACC của hai nhóm Điểm Biểu đồ: Điểm FLACC qua các thời điểm theo dõi Nhận xét: diễn biến điểm FLACC ổn định ở mức thấp trong suốt 18 giờ đầu, sau đó tăng dần đến giờ thứ 40 và lại giảm trở lại ở mức thấp. Điểm FLACC trung bình ở cả hai nhóm không có sự khác biệt (p>0,05). 3.2.3. Lượng thuốc giảm đau hỗ trợ Bảng 3.2. Lượng thuốc giảm đau sử dụng của hai nhóm Nhóm Nhóm I Nhóm II p Thuốc giảm đau (n=37) (n=38) Fentanyl trong mổ 0.112 ± 0.054 0.122 ± 0.049 >0,05 Paracetamol sau mổ 485.1 ± 301.8 517.1 ± 325.0 >0,05 Morphin sau mổ 0 0 Nhận xét: lượng fentanyl dùng trong mổ và lượng paracetamol hỗ trợ giảm đau sau mổ không có sự khác biệt giữa hai nhóm (p>0,05). Không có bệnh nhân nào trong hai nhóm phải dùng morphin sau mổ. 3.3. Đặc điểm tác dụng phụ Bảng 3.3. So sánh tác dụng phụ của hai nhóm nghiên cứu Nhóm Nhóm I (n=37) Nhóm II (n=38) P Tác dụng phụ n % n % Suy thở/suy hô hấp 0 0 0 0 Rét run 2 5.4 1 2.6 >0,05 Buồn nôn-Nôn 12 32.4 5 13.2

vietnam medical journal n02 - MAY - 2022 Nhận xét: trong suốt 48 giờ sau phẫu thuật số thở < 16 lần/phút ở cả hai nhóm bệnh nhân. thấy không có trường hợp nào bị ức chế hô hấp. Tác dụng ức chế hô hấp trong tiêm morphintủy Tỷ lệ buồn nôn và ngứa của nhóm morphin tiêm sống được Olivier Gall nghiên cứu trên 2 liều: 2 tuỷ sống cao hơn nhóm morphin tiêm ngoài màng cứng. và 5mcg/kg so với nước muối sinh lý trên trẻ từ 9 – 19 tuổi, không tìm thấy sự khác biệt giữa 3 IV. BÀN LUẬN nhóm này. Diễn biến tần số thở 0,05). Nhóm lệ nôn và buồn nôn cũng không giảm hơn nhóm morphin tủy sống là 485,1±301,8mg, nhóm nalbuphin PCA[6]. morphin khoang cùng là 517,1±325,0mg. Không 4.2.3. Ngứa. Trong nghiên cứu của chúng có bệnh nhân nào đau dai dẳng phải dùng đến tôi, nhóm morphin tủy sống có tỷ lệ ngứa là morphin hỗ trợ. Sự giao độngcủa điểm đau sau 59,5%, nhóm morphin khoang cùng tỷ lệ ngứa mổ nói lên tác dụng ổn định của morphin trong 23,7%,tỷ lệ ngứa nhóm morphin tủy sống cao giảm đau sau phẫu thuật, hầu hết bệnh nhân hơn nhóm morphin khoang cùng có ý nghĩa trong hai nhóm nghiên cứu của chúng tôi đều có thống kê (p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 514 - THÁNG 5 - SỐ 2 - 2022 sau mổ. Nhóm tiêm morphin tuỷ sống có tỷ lệ mổ bằng mocphin qua đường khoang cùng, Luận nôn, buồn nôn và ngứa cao hơn nhóm tiêm văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội. 4. Trần Minh Long (2006). Nghiên cứu gây tê morphin khoang cùng, mức độ các triệu chứng khoang cùng bằng hỗn hợp bupivacain và morphin không nhiều và không cần điều trị gì đặc biệt. Có trong các phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em,Luận thể áp dụng phương pháp giảm đau sau phẫu văn Thạc sỹ Y học, Trường Đại Học Y Hà Nội. thuật vùng dưới rốn ở trẻ em bằng tiêm morphin 5. Junkin C (1933), Spinal anesthesia in children, Can Med Assoc J 28, 51-3. tuỷ sống, cần phối hợp với các thuốc sự phòng 6. Susan W. Krechel MD, Mary Alice Helikson nôn để giảm tác dụng phụ của phương pháp này. MD et al (1995). Intrathecal morphine for postoperative pain control in children: a TÀI LIỆU THAM KHẢO comparison with nalbuphine patient controlled 1. Pert CB et al (1976). Opiate receptors: analgesia (PCA), Paediatric Anaesthesia. 5,177 – 183. autoradiographic localization in rat brain. Proc Natl 7. Krane, EJ, MD. Dnald C. Tyler, MD et al Acad Sci USA73(10), 3729-33. (1989). The dose response of caudal morphine in 2. Bùi Ích Kim (2002). Gây mê hồi sức trẻ em, Bài giảng children, Anesthesiology 71, 48 – 52. Gây mê Hồi sức tập II, Đại học Y Hà Nội, 177 - 216. 8. Gall O, Aubineau J-V, Berniere J et al (2001). 3. Đặng Văn Kim (1995). Góp phần nghiên cứu Analgesis effect of low-dose intrathecal morphine gây tê khoang cùng bằng lidocain 1,5% trong phẫu after spinal fusion in children. Anesthesiology, 94, thuật trĩ, sa niêm mạc trực tràng và giảm đau sau 447-452. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH SỤN CHÊM HÌNH ĐĨA QUA NỘI SOI KHỚP GỐI TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC Dương Đình Toàn1,2, Nguyễn Văn Nam2, Trần Trung Dũng3 TÓM TẮT Discoid meniscus is a rare congenital anomaly, with an incidence ranging from 1 to 5%, occurring 19 Sụn chêm hình đĩa là một bất thường bẩm sinh most commonly in the lateral meniscus (0.4 - 17%), in hiếm gặp, tỉ lệ mắc từ 1 - 5%, trong đó hay gặp ở sụn the medial meniscus more rarely (0.06). - 0.3%). chêm ngoài (0,4 - 17%), ở sụn chêm trong hiếm gặp Objectives: To evaluate the results of discoid hơn (0,06 - 0,3%). Mục tiêu: Đánh giá kết quả của meniscus plasty under knee arthroscopy at Viet Duc phẫu thuật tạo hình sụn chêm hình đĩa qua phẫu thuật hospital. Methods: Retrospective cross-sectional nội soi khớp gối tại bệnh viện Việt Đức. Phương description of 30 patients, aged from 9 to 56 years, pháp: mô tả cắt ngang hồi cứu trên 30 bệnh nhân, who underwent knee arthroscopic discectomy for tuổi từ 9 đến 56 tuổi, được phẫu thuật nội soi khớp discoid meniscus plasty. The result evaluation gối tạo hình sụn chêm hình đĩa. Đánh giá kết quả theo according to the Lysholm scale. The mean follow-up thang điểm Lysholm. Thời gian theo dõi trung bình time was 22.2 months. Results: 98% of patients 22,2 tháng. Kết quả: 98% bệnh nhân đạt kết quả tốt achieved good and very good results, 2% of patients và rất tốt, 2% bệnh nhân đạt kết quả trung bình, achieved average results, there were no patients with không có bệnh nhân đạt kết quả kém. Không ghi nhận poor results. There were no cases of complications. trường hợp nào gặp biên chứng hay di chứng sau mổ. Conclusion: knee arthroscopy for meniscus plasty is Kết luận: Phẫu thuật tạo hình sụn chêm qua nội soi currently an effective and safe for discoid meniscus khớp gối hiện nay là phương pháp điều trị hiệu quả và treatment. an toàn cho bệnh lý sụn chêm hình đĩa. Keywords: Discoid meniscus, knee arthroscopy, Từ khóa: Sụn chêm hình đĩa, nội soi khớp gối, tạo meniscus plasty hình sụn chêm SUMMARY I. ĐẶT VẤN ĐỀ Sụn chêm hình đĩa là một bất thường bẩm RESULTS OF DISCOID MENISCUS PLASTY UNDER sinh hiếm gặp của sụn chêm khớp gối được KNEE ARTHROSCOPY AT VIET DUC HOSPITAL Young mô tả lần đầu tiên vào năm 1889 và sau đó là Watson-Jonh năm 1930 khi đó sụn chêm có hình dạng giống cái đĩa và có các di động bất 1Trường Đại Học Y Hà Nội, thường. Đây một bệnh lý hiếm gặp với tỉ lệ mắc 2Bệnh viện HN Việt Đức thay đổi từ 3 - 5% đối với người da trắng, tới 3Bệnh viện Vinmec khoảng 16% đối với người Nhật Bản [1], [2]. Chịu trách nhiệm chính: Dương Đình Toàn Theo thống kê, tỉ lệ mắc sụn chêm hình đĩa từ 1 Email: duongdinhtoan@hmu.edu.vn - 5%, trong đó hay gặp ở sụn chêm ngoài (0,4 - Ngày nhận bài: 16.3.2022 17%), ở sụn chêm trong hiếm gặp hơn (0,06 - Ngày phản biện khoa học: 28.4.2022 0,3%), tỉ lệ có sụn chêm hình đĩa ở cả hai sụn Ngày duyệt bài: 12.5.2022 73

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/so-sanh-tac-dung-giam-dau-sau-phau-thuat-vung-duoi-ron-o-benh-nhan-nhi-giua-tiem-morphin-30-mcg-kg-t-2546734.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY