MangYTe

Tài liệu y khoa

So sánh tác dụng vô cảm của gây tê khoang cùng bằng levobupivacain-fentanyl với bupivacain-fentanyl trong phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em

So sánh tác dụng vô cảm của gây tê khoang cùng bằng levobupivacain-fentanyl với bupivacain-fentanyl trong phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em
  • Mã tin: 521
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Luận văn tiến hành so sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng levobupivacain-fentanyl với bupivacainfentanyl trong phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em.

Nội dung Text: So sánh tác dụng vô cảm của gây tê khoang cùng bằng levobupivacain-fentanyl với bupivacain-fentanyl trong phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 14 - Số 4/2019 So sánh tác dụng vô cảm của gây tê khoang cùng bằng levobupivacain-fentanyl với bupivacain-fentanyl trong phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em Comparison of the anesthesia efficacy of levobupivacaine-fentanyl with bupivacaine-fentanyl in pediatric patients undergoing caudal blockage for umbilical surgery Lê Đình Tuấn*, *Bệnh viện Sản nhi Hà Nam, Nguyễn Đức Lam** **Trường Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Mục tiêu: So sánh tác dụng gây tê khoang cùng bằng levobupivacain-fentanyl với bupivacain- fentanyl trong phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em. Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có so sánh, trên 70 bệnh nhi được phẫu thuật vùng dưới rốn bằng gây tê khoang cùng và gây mê mask thanh quản, chia thành hai nhóm bằng nhau: Nhóm I sử dụng levobupivacain 2mg/kg + fentanyl 1µg/kg, nhóm II sử dụng bupivacain 2mg/kg + fentanyl 1µg/kg. Kết quả: Mức phong bế cao nhất của cả hai nhóm đa số ở T10 (p>0,05), tỷ lệ bệnh nhân có chất lượng tê tốt ở nhóm I là 94,3% không khác biệt với nhóm II (91,2%) (p>0,05). Điểm FLACC trung bình sau mổ ở cả hai nhóm đều ≤ 3. Thời gian giảm đau trung bình sau mổ là 605,5 ± 160,6 phút ở nhóm I, không khác biệt so với nhóm II (570,3 ± 190,7 phút), (p>0,05). Kết luận: Gây tê khoang cùng để phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em bằng levobupivacain-fentanyl có hiệu quả vô cảm tương đương với gây tê khoang cùng bằng bupivacain-fentanyl. Từ khóa: Gây tê khoang cùng, levobupivacain, bupivacain, phẫu thuật trẻ em. Summary Objective: To compare the anesthesia efficacy of levobupivacaine-fentanyl with bupivacaine- fentanyl in pediatric patients undergoing umbilical surgery with caudal blockade. Subject and method: A randomized, placebo-controlled trial of over 70 patients undergoing umbilical surgery by caudal blockage and laryngeal mask anesthesia, divided into two groups: Group I using levobupivacaine 2mg/kg + fentanyl 1μg/kg, group II used bupivacaine 2mg/kg + fentanyl 1μg/kg for caudal blockage. Result: The highest blockages of both groups at T10 (p>0.05), the percentage of patients with good quality of anesthesia in group I was 94.3%, not different from group II (91.2%) (p>0.05). Mean FLACC scores in both groups were ≤ 3. The mean pain relief time after surgery was 605.5 ± 160.6 minutes in group I, no difference from group II (570.3 ± 190.7 min), (p>0.05). Conclusion: Anesthesia efficacy of caudal blockade of levobupivacaine-fentanyl in pediatric patients undergoing umbilical surgery was similar that of bupivacaine-fentanyl. Ngày nhận bài: 07/6/2019, ngày chấp nhận đăng: 14/6/2019 Người phản hồi: Nguyễn Đức Lam, Email: lamgmhs75@gmail.com - Trường Đại học Y Hà Nội 29

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.14 - No4/2019 Keywords: Caudal blockage, levobupivacaine, bupivacaine, pediatric surgery. 1. Đặt vấn đề Phân nhóm ngẫu nhiên thành 2 nhóm: Gây mê bằng các thuốc mê bốc hơi kết hợp Nhóm I (levobupivacain): Bệnh nhi được vô với gây tê khoang cùng là phương pháp vô cảm cảm bằng gây mê hít và gây tê khoang cùng phổ biến cho hầu hết các phẫu thuật vùng dưới bằng hỗn hợp levobupivacain 0,25% liều 2mg/kg rốn ở trẻ em vì đảm bảo vô cảm và vẫn duy trì tự + fentanyl 1µg/kg + adrenalin 1/200.000 tổng thể thở được trong suốt cuộc mổ. Thuốc tê thường tích thuốc tê 0,8ml/kg cân nặng. được sử dụng trước đây là bupivacain, tuy nhiên Nhóm II (bupivacain): Bệnh nhi được vô cảm thuốc này có độc tính cao trên tim mạch và thần bằng gây mê hít và gây tê khoang cùng bằng kinh. Levobupivacain là một đồng phân S (-) của hỗn hợp bupivacain 0,25% liều 2mg/kg + bupivacain nên ít độc trên tim mạch và thần kinh fentanyl 1µg/kg + adrenalin 1/200.000 tổng thể trung ương hơn bupivacain, vì vậy, ở các nước tích thuốc tê 0,8ml/kg cân nặng. phát triển, levobupivacain được khuyến cáo thay thế cho bupivacain trong gây tê ngoài màng cứng 2.2. Phương pháp [6]. Ở Việt Nam, do thuốc levobupivacain mới Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có so được nhập khẩu nên chưa có nhiều nghiên cứu sánh. đánh giá hiệu quả vô cảm của levobupivacain gây Bệnh nhi được khám, giải thích trước mổ tê ngoài màng cứng qua khe xương cùng trên đối cho gia đình về việc tham gia nghiên cứu và tượng trẻ em. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên phương pháp vô cảm sẽ được tiến hành cho cứu này nhằm mục tiêu: So sánh tác dụng vô cảm bệnh nhi. của gây tê khoang cùng bằng levobupivacain- fentanyl với bupivacain- fentanyl trong phẫu thuật 2.3. Cách thức tiến hành vùng dưới rốn ở trẻ em. Tiền mê: Tất cả các bệnh nhi được tiền mê 2. Đối tượng và phương pháp bằng midazolam 0,1mg/kg tiêm tĩnh mạch trước khi phẫu thuật 5 - 10 phút, sau khi trẻ ngủ được 2.1. Đối tượng đưa vào phòng mổ. Khởi mê bằng sevoran 8%, Đối tượng là các bệnh nhi từ 2 tuổi - 10 tuổi đặt mask thanh quản khi BIS 40 - 50. Duy trì mê có chỉ định phẫu thuật vùng dưới rốn và được vô bằng sevoran 2%. Gây tê ngoài màng cứng qua cảm bằng phương pháp gây mê toàn thân phối khe xương cùng bằng kim 22G, xác định bằng hợp gây tê khoang cùng. cảm giác “sựt” và mất sức cản khi qua màng Tiêu chuẩn lựa chọn cùng cụt. Tiêm liều test trước khi tiêm thuốc tê. Xác định mức vô cảm bằng kẹp da. Sau mổ, rút Gia đình bệnh nhi đồng ý với phương pháp mask thanh quản, đánh giá đau ở Phòng Hồi vô cảm trên. tỉnh. Điều trị đau tùy theo mức độ đau theo thang Phân loại sức khỏe ASA I, II. điểm FLACC. Có chỉ định vô cảm bằng phương pháp gây Đánh giá hiệu quả vô cảm theo bảng điểm mê toàn thân phối hợp gây tê khoang cùng. Gunter, thời gian giảm đau dựa theo thang điểm Tiêu chuẩn loại trừ FLACC. Chống chỉ định gây tê khoang cùng (nhiễm Thang điểm FLACC: FLACC là viết tắt của trùng vùng cùng cụt, rối loạn đông máu, rối loạn Face - khuôn mặt, Leg - chân, Activity - hoạt vận động cảm giác 2 chi dưới…). động, Cry - khóc và Consolability - an ủi. Thang điểm đau FLACC giúp các bác sĩ gây mê đánh Tiền sử dị ứng thuốc tê. giá mức độ đau ở trẻ còn quá nhỏ để hợp tác Có các tai biến của phẫu thuật hoặc gây mê. bằng lời nói. Thang đo FLACC dựa trên các 30

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 14 - Số 4/2019 quan sát, cho từ 0 - 2 điểm cho một tiêu chí. sau khi chọc tê. (Khuôn mặt: 0 - trẻ cười, 1 - nhăn nhó, 2 - run Nồng độ thuốc mê bốc hơi giảm nhưng run hay nghiến răng. Chân: 0 - tư thế bình 2 mạch, huyết áp tăng > 20% so với trước thường, 1 - căng thẳng, hay phải thay đổi tư thế, mổ. 2 - đạp chân hay giơ chân. Hoạt động: 0 - nằm Nồng độ thuốc mê bốc hơi giảm nhưng yên, 1 - căng thẳng, hay thay đổi tư thế, 2 - cong 3 mạch, huyết áp tăng < 20% so với lúc vẹo, cứng đờ. Khóc: 0 - không khóc, 1 - kêu rên trước mổ. rỉ hoặc khóc thút thít, 2 - khóc liên tục, la hét. Khả Cách đánh giá độ đau theo Gunter thể hiện năng tự nguôi ngoai: 0 - bằng lòng, 1 - trấn an rõ cách đánh giá độ đau và hiệu quả vô cảm của được bằng vỗ về, 2 - khó có thể nguôi ngoai). gây tê khoang cùng phối hợp với gây mê bằng Điểm tổng thể được ghi lại như sau: 0 = thư giãn thuốc mê hô hấp sevoran. và thoải mái, 1 đến 3 = khó chịu nhẹ; 4 đến 6 = đau vừa; 7 đến 10 = đau dữ dội. Các tiêu chí theo dõi và đánh giá bao gồm: Thời gian khởi tê tại T10, T12 tính bằng phút, mức Phân độ đau theo Gunter để đánh giá chất phong bế cảm giác cao nhất, chất lượng tê đánh lượng tê. giá bằng điểm Gunter, hiệu quả giảm đau đánh Bảng điểm Gunter giá bằng bảng. Các thời điểm nghiên cứu: Trước Điểm Dấu hiệu xác định và sau gây tê, các thời điểm trong mổ, sau mổ. Không thể hạ nồng độ thuốc mê bốc hơi Có đánh giá thêm các tác dụng không mong 0 ở bất cứ thời điểm nào của cuộc phẫu muốn trên tim mạch, thần kinh trung ương, vận thuật. động, bí tiểu… 1 Tăng lại nồng độ thuốc mê bốc hơi đã hạ 3. Kết quả 3.1. Đặc điểm chung của bệnh nhân và phẫu thuật Bảng 1. Đặc điểm chung của bệnh nhân và phẫu thuật Chỉ tiêu nghiên cứu Nhóm I (n = 35) Nhóm II (n = 35) p X ± SD 4,1 ± 1,67 3,9 ± 1,5 Tuổi (năm) Min - Max 2-8 2-9 X ± SD 16,3 ± 5,0 15,5 ± 4,6 Cân nặng (kg) >0,05 Min - Max 10 - 28 9 - 30 X ± SD 1,03 ± 0,17 1,06 ± 0,23 ASA (độ) Min - Max 1-2 1-2 Thoát vị bẹn 2 (5,7%) 5 (14,3%) >0,05 Loại phẫu thuật Ẩn tinh hoàn 8 (22,9%) 6 (17,1%) >0,05 (n, %) Lỗ đái thấp 11 (31,45) 10 (28,6%) >0,05 Nang nước thừng 8 (22,9%) 8 (22,9%) >0,05 31

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.14 - No4/2019 tinh Các phẫu thuật khác 6 (17,1%) 6 (17,1%) >0,05 Thời gian phẫu X ± SD 45,8 ± 25,4 48,1 ± 26,6 >0,05 thuật (phút) Nhận xét: Không có sự khác biệt về đặc điểm chung của bệnh nhân loại phẫu thuật, thời gian phẫu thuật của hai nhóm nghiên cứu. 3.2. Đặc điểm về gây tê khoang cùng Bảng 2. Đặc điểm về gây tê khoang cùng Thông số Nhóm I (n = 35) Nhóm II (n = 35) p X ± SD 11,4 ± 2,6 6,5 ± 1,2 Thời gian khởi tê T12 0,05 Tốt 33 (94,3%) 32 (91,4%) >0,05 Chất lượng gây tê Trung bình 1 (2,86%) 2 (5,7%) >0,05 theo Gunter Kém 1 (2,86%) 1 (2,86%) >0,05 Nhận xét: Có sự khác biệt về thời gian khởi tê của hai nhóm (p0,05 T180 X ± SD 1,7 ± 0,5 1,7 ± 0,6 T240 X ± SD 1,9 ± 0,8 1,9 ± 0,7 T300 X ± SD 2,0 ± 0,8 2,2 ± 0,8 T360 X ± SD 2,37 ± 0,9 2,4 ± 0,9 T480 X ± SD 2,3 ± 0,9 2,37 ± 1,1 Nhận xét: Điểm FLACC sau mổ ở hai nhóm khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Bảng 4. Thời gian giảm đau sau mổ và điều trị đau sau mổ 32

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 14 - Số 4/2019 Chỉ tiêu nghiên cứu Nhóm I (n = 35) Nhóm II (n = 35) p Thời gian giảm đau sau mổ (phút) X ± SD 605,5 ± 160,6 570,3 ± 190,7 >0,05 Thời điểm dùng giảm đau đầu tiên X ± SD 646,66 ± 167,42 601,60 ± 193,77 >0,05 (phút) Số lần dùng thuốc giảm đau /24 giờ X ± SD 1,80 ± 0,63 1,80 ± 0,76 >0,05 (lần) Min - Max 1-3 1-3 X ± SD 1,65 ± 0,73 1,79 ± 0,73 Các thuốc khác: Midazolam (lần) >0,05 Min - Max 1-3 1-3 Nhận xét: Thời gian giảm đau sau mổ không có sự khác biệt giữa hai nhóm nghiên cứu (p>0,05). Bảng 5. Một số tác dụng không mong muốn Nhóm I (n = 35) Nhóm II (n = 35) Triệu chứng Số bệnh p Số bệnh nhân Tỷ lệ % Tỷ lệ % nhân Nôn-buồn nôn 2 5,7 3 8,6 Mẩn ngứa 2 5,7 1 2,85 >0,05 Run 2 5,7 2 5,7 Bí tiểu 1 2,85 1 2,85 Ức chế hô hấp 0 0 0 0 Nhận xét: Không có sự khác biệt có ý nghĩa dài nhất 9 phút). Thời gian khởi tê ở mức T10 của thống kê về một số tác dụng không mong muốn nhóm I là 18,4 ± 2,2 phút (ngắn nhất 14 phút, dài giữa hai nhóm nghiên cứu (p>0,05). nhất 24 phút), của nhóm II là 13,7 ± 1,3 phút (ngắn nhất 12 phút, dài nhất 16 phút). Sự khác 4. Bàn luận biệt giữa hai nhóm ở cả hai mức phong bế là có Trong nghiên cứu của chúng tôi, không có ý nghĩa thống kê với p0,05. Kết tần số tim và huyết áp thay đổi không quá 20% quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với so với thời điểm trước khi gây tê. Theo Bảng 2, kết quả của Trịnh Xuân Cường [1],… khi thể tích thời điểm khởi tê ở mức T12 của nhóm I là 11,4 ± thuốc tê 1ml/kg cho mức phong bế chủ yếu đạt 2,6 phút (ngắn nhất 7 phút, dài nhất 18 phút) và mức T10 (93,5%), điều này cũng phù hợp với nhu của nhóm II là 6,5 ± 1,2 phút (ngắn nhất 5 phút, cầu phẫu thuật. Tuy nhiên, trong phẫu thuật các 33

JOURNAL OF 108 - CLINICAL MEDICINE AND PHARMACY Vol.14 - No4/2019 kích thích mạnh thô bạo hay kéo căng thừng tinh trong mổ có gây tổn thương nhiều tổ chức, hoặc và tinh hoàn thì mức phong bế cần cao hơn T10 vết mổ dài. Các thuốc khác được dùng trong 24 do chi phối thần kinh cho vùng này ngoài các dây giờ sau mổ ở nhóm I và nhóm II khác biệt có ý giao cảm xuất phát từ T10, T11 còn có các nhánh nghĩa thống kê p>0,05. xuất phát từ đám rối thận và cung động mạch 5. Kết luận chủ (T4). Trong nghiên cứu của chúng tôi cũng có những thời điểm mạch, huyết áp và tần số thở Gây tê khoang cùng để phẫu thuật vùng tăng có thể do các kích thích này gây ra. dưới rốn ở trẻ em bằng levobupivacain-fentanyl Chất lượng tê đánh giá theo bảng điểm có hiệu quả vô cảm tương đương với gây tê Gunter, trong nghiên cứu của chúng tôi chất khoang cùng bằng bupivacain-fentanyl: Mức lượng tê tốt chiếm 94,3% ở nhóm I, chiếm 91,4% phong bế cao nhất đa số ở T10 (p>0,05), tỷ lệ ở nhóm II; chất lượng tê trung bình: 2,86% ở bệnh nhân có chất lượng tê tốt ở nhóm I là nhóm I; 5,7% ở nhóm II; chất lượng tê kém: 94,3% không khác biệt với nhóm II (91,2%) 2,86% ở nhóm I và 2,86% ở nhóm II (1 trường (p>0,05). Điểm FLACC trung bình sau mổ ở cả hợp trong hai nhóm phải tăng nồng độ thuốc mê hai nhóm đều ≤ 3. Thời gian giảm đau trung bình bốc hơi sevoran), sự khác biệt giữa hai nhóm sau mổ là 605,5 ± 160,6 phút ở nhóm I, không không có ý nghĩa thống kê p>0,05. Kết quả của khác biệt so với nhóm II (570,3 ± 190,7 phút), chúng tôi cũng phù hợp với kết quả của nhiều (p>0,05). tác giả trong nước (Trịnh Xuân Cường) và thế giới (Beyaz, Frawley) [1], [3], [5]. Tài liệu tham khảo 1. Trịnh Xuân Cường (2014) Nghiên cứu hiệu quả Tác dụng giảm đau sau mổ vô cảm của gây tê khoang cùng bằng hỗn hợp Đánh giá đau ở trẻ em đôi khi rất khó khăn. levobupivacain và morphin trong phẫu thuật Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng thang vùng dưới rốn ở trẻ em. Luận văn Thạc sỹ Y điểm FLACC, thang điểm đánh giá đau qua hành học, Học viện Quân Y. vi đáp ứng với đau của trẻ. Trong 8 giờ đầu sau 2. Ahmet S et al (2014) A randomized-controlled, mổ, điểm FLACC trung bình ở hai nhóm khác double-blind comparison of the postoperative biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Kết analgesic efficacy of caudal bupivacaine and quả của chúng tôi phù hợp với kết quả của levobupivacaine in minor pediatric surgery. Ahmet Sen, Trịnh Xuân Cường [1], [2]. Thời gian Korean J Anesthesiol 66: 457-461. giảm đau trung bình sau mổ ở nhóm I là 605 ± 3. Beyaz SG, Tokgöz O, Tüfek A (2011) Caudal 160,6 phút dài hơn so với nhóm II (570,3 ± 190,7 epidural block in children and infants: phút), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê Retrospective analysis of 2088 cases. Ann với p>0,05. Kết quả của chúng tôi phù hợp với Saudi Med 31: 494-497. kết quả của Ahmet Sen [2]. Thời gian từ khi kết 4. Christian Breschan et al (2005) A prospective thúc phẫu thuật đến khi dùng thuốc giảm đau study comparing the analgesic efficacy of liều đầu tiên ở nhóm I là 646,66 ± 167,42 phút, levobupivacaine, ropivacaine and bupivacaine dài hơn so với nhóm II (601,60 ± 193,77 phút), in pediatric patients undergoing caudal sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với blockade. Pediatric Anesthesia 15: 301-306. p>0,05. Số lần dùng thuốc giảm đau trong 24 giờ 5. Frawley GP, Downie S, Huang GH (2006) sau mổ ở nhóm I là 1,80 ± 0,63 lần và nhóm II là Levobupivacaine caudal anesthesia in children: 1,80 ± 0,76 lần, sự khác biệt không có ý nghĩa A randomized double-blind comparison with thống kê với p>0,05. Theo ghi nhận của chúng tôi bupivacaine. Paeditr Anaesth 16(7): 754-760. những bệnh nhân phải dùng thuốc giảm đau sớm và nhiều lần thường gặp ở những ca mổ kéo dài, 34

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108 Tập 14 - Số 4/2019 6. O Raux et al (2009) Paediatric caudal anaesthesia. Update in Anaesthesia: 32-36. 35

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/so-sanh-tac-dung-vo-cam-cua-gay-te-khoang-cung-bang-levobupivacain-fentanyl-voi-bupivacain-fentanyl--2386493.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY