Spectrum of intestinal parasitic infections (IPIs) in pediatric population in a tertiary care hospital

Spectrum of intestinal parasitic infections (IPIs) in pediatric population in a tertiary care hospital
  • Mã tin : 439
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
The aim of this study was to determine the spectrum of intestinal parasitic infections in pediatric population attending the pediatric tertiary care hospital. Study was performed on 1029 stool specimens of pediatric age group from February 2017 to July 2017.
Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/spectrum-of-intestinal-parasitic-infections-ipis-in-pediatric-population-in-a-tertiary-care-hospit-2332449.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY