Suy tim do nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng ở trẻ em

Suy tim do nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng ở trẻ em
  • Mã tin : 767
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Suy tim do nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng ở trẻ em báo cáo một trường hợp bệnh nhi 5 tuổi bị suy tim tiến triển không đáp ứng với điều trị nội khoa có nguồn gốc là bệnh cơ tim do nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng đã hồi phục hoàn toàn sau khi triệt đốt điện sinh lý.

Nội dung Text: Suy tim do nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng ở trẻ em

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 3 * 2021 Nghiên cứu Y học SUY TIM DO NHỊP NHANH VÀO LẠI BỘ NỐI DAI DẲNG Ở TRẺ EM Trần Lê Uyên Phương1, Nguyễn Tri Thức1, Lê Thành Khánh Vân2 TÓM TẮT Nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng là một dạng nhịp nhanh trên thất rất hiếm gặp. Bệnh thường xuất hiện ở trẻ em và thường khó chẩn đoán, khó kiểm soát bằng thuốc chống loạn nhịp. Loại nhịp nhanh này thường rất dai dẳng và nếu không được chẩn đoán và không được điều trị hiệu quả có thể dẫn đến suy tim trầm trọng. Khi nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng được chẩn đoán và điều trị hiệu quả bằng triệt đốt điện sinh lý, tình trạng suy tim gây ra bởi bệnh cơ tim do nhịp nhanh có thể hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi báo cáo một trường hợp bệnh nhi 5 tuổi bị suy tim tiến triển không đáp ứng với điều trị nội khoa có nguồn gốc là bệnh cơ tim do nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng đã hồi phục hoàn toàn sau khi triệt đốt điện sinh lý. Từ khóa: nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng, đường dẫn truyền phụ ẩn, nhịp nhanh trên thất, bệnh cơ tim do nhịp nhanh ABSTRACT HEART FAILURE RESULTING FROM PERMANENT JUNCTIONAL RECIPROCATING TACHYCARDIA IN CHILDREN Tran Le Uyen Phuong, Nguyen Tri Thuc, Le Thanh Khanh Van * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No.3 - 2021: 57 - 65 Permanent junctional reciprocating tachycardia (PJRT) is a rare form of supraventricular tachycardia. It generally presents in children and can be difficult to diagnose and manage with anti-arrhythmic medications. The permanent characteristic of PJRT can lead to severe heart failure if it is misdiagnosed and not treated effectively. If PJRT is well diagnosed and appropriately treated by catheter ablation, the heart failure status can be ameliorated and the cardiomyopathy can be resolved after restoration of sinus rhythm. We report a 5-year-old patient with medical treatment refractory advanced heart failure causing by permanent junctional reciprocating tachycardia who was completely recovered after catheter ablation. Keywords: permanent junctional reciprocating tachycardia, concealed pathway, supraventricular tachycardia, tachycardia induced cardiomyopathy ĐẶT VẤN ĐỀ ngược dòng qua đường dẫn truyền phụ ẩn. Trong cơn nhịp nhanh, vòng vào lại đi xuống Nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng lần đầu qua nút nhĩ thất và hệ Purkinje, đi lên trở lại qua tiên được mô tả bởi Coumel v|o năm 1967, l| đường dẫn truyền phụ ẩn dẫn truyền chậm hơn một dạng nhịp nhanh trên thất hiếm gặp, chỉ so với c{c đường dẫn truyền phụ khác và chiếm khoảng 1% các loại nhịp nhanh trên thất ở thường hiện diện ở gần lỗ xoang vành. Nhịp trẻ em(1). Loại nhịp nhanh phức bộ QRS hẹp này nhanh vào lại bộ nối dai dẳng thường không hầu như không ngừng nghỉ, với tần số thay đổi đ{p ứng với điều trị nội khoa bằng thuốc chống từ 120 – 250 lần/phút. Điện t}m đồ trong cơn loạn nhịp và vì thế có thể dẫn đến suy tim trong nhịp nhanh cho thấy sóng P dạng đảo ngược âm bối cảnh bệnh cơ tim do nhịp nhanh. Từ khi ở DII, DIII, aVF và các chuyển đạo thành bên tim phương thức triệt đốt bằng catheter sử dụng trái; với khoảng PR ngắn hơn khoảng RP. năng lượng sóng RF ra đời, có nhiều báo cáo về Khoảng RP dài này là do dẫn truyền chậm Khoa Điều trị Rối loạn nhịp bệnh viện Chợ Rẫy 2Khoa Phẫu thuật Tim Trẻ em bệnh viện Chợ Rẫy 1 Tác giả liên lạc: BS. Trần Lê Uyên Phương ĐT: 0937503822 Email: tluyenphuong@gmail.com Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy 57

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 3 * 2021 hiệu quả của phương ph{p n|y trong điều trị angiotensin – aldosterone. Tất cả các loại nhịp triệt để nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng. nhanh trên thất, nhịp nhanh thất, ngoại tâm thu C{c đặc điểm điện sinh lý để chẩn đo{n nhịp thất hay kích thích thất kéo d|i đều có thể dẫn nhanh vào lại bộ nối dai dẳng bao gồm: đến bệnh cơ tim do nhịp nhanh. Điểm đặc biệt Phần lớn biểu hiện ở trẻ em. của bệnh cơ tim do nhịp nhanh là các rối loạn cấu trúc và chức năng của tim n|y đều có thể hồi Nhịp nhanh hầu như rất dai dẳng, không phục hoàn toàn sau khi kiểm so{t được nhịp ngừng nghỉ. hoặc kiểm soát tần số của tim. Kém đ{p ứng với điều trị nội khoa bằng thuốc chống loạn nhịp. CA LÂM SÀNG Khởi đầu cơn nhịp nhanh thường bằng Chúng tôi b{o c{o trường hợp bệnh nhân khoảng PR ngắn đi đột ngột hoặc khoảng PP nhịp nhanh trên thất dai dẳng ở trẻ em. Bệnh ngắn đi đột ngột. nhân bé trai 5 tuổi được phát hiện nhịp nhanh Trong cơn nhịp nhanh QRS hẹp, tương quan trên thất tần số 140 - 150 lần/phút từ 3 năm nay, A:V là 1:1 và với sóng P’ ngược âm ở DII, DIII, lúc đầu xuất hiện từng cơn nhưng ng|y c|ng kéo aVF và khoảng PR ngắn hơn RP’. dài và trở nên dai dẳng làm bé mau mệt và thở Khi thăm dò điện sinh lý, nhịp nhanh vào lại hổn hển khi chạy chơi. Mẹ bé thấy tim bé thường bộ nối dai dẳng PJRT có thể được cắt cơn bằng xuyên “đập mạnh v| nhanh dưới lồng ngực, kích thích theo chương trình nhưng cơn nhịp ngay cả khi bé ngủ”. Bé được điều trị tại nhiều nhanh sau đó tự khởi phát lại chỉ sau vài nhát bệnh viện với nhiều loại thuốc: digoxin, ức chế nhịp xoang. bê ta, chẹn kênh canxi, amiodarone nhưng Khi kích thích thất trong giai đoạn trơ của không đ{p ứng. Khoảng 1 năm nay, bé được His, trình tự hoạt hóa nhĩ giống hệt như trong chẩn đo{n suy tim, bệnh cơ tim dãn nở với chức cơn nhịp nhanh gợi ý sự hiện diện của đường năng t}m thu thất trái giảm dần từ 50 xuống dẫn truyền phụ. 26%, bé chạy chơi ít đi vì mau mệt. Bé được tư Đường dẫn truyền phụ này không dẫn vấn chờ đến 20 kg để được thăm dò v| triệt đốt truyền xuôi dòng (không biểu hiện sóng delta) điện sinh lý tại bệnh viện Nhi Đồng nhưng trong mà chỉ dẫn truyền ngược dòng theo kiểu chậm, suốt 1 năm qua c}n nặng của bé chỉ ở mức 16 kg chậm dần(2). v| không tăng thêm được. Bé được phụ huynh Nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng thường đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy để kh{m v| điều trị. không đ{p ứng với điều trị nội khoa bằng thuốc Tại bệnh viện Chợ Rẫy, bé được chẩn đo{n chống loạn nhịp và vì thế có thể dẫn đến suy tim suy tim NYHA III, theo dõi bệnh cơ tim dãn nở, trong bối cảnh bệnh cơ tim do nhịp nhanh. Bệnh nhịp nhanh nhĩ. Siêu }m tim cho thấy dãn lớn cơ tim do nhịp nhanh là những rối loạn chức thất trái với đường kính cuối t}m trương thất năng t}m thu v|/ hoặc t}m trương do tần số tim trái 60mm và phân suất tống máu thất trái giảm nhanh kéo dài và có thể hồi phục khi kiểm soát nặng 26%, hở van hai lá ¼, hở van ba lá 1,5/4 và nhịp hoặc kiểm soát tần số. Trong bệnh cơ tim áp lực động mạch phổi 30 mmHg. Điện tim của do nhịp nhanh, người ta nhận thấy có những bé có dạng nhịp nhanh trên thất tần số 150 biến đổi cấu trúc như dãn c{c buồng tim, xơ hóa lần/phút như Hình 1, 2. lớp dưới nội mạc, giảm độ dày thành thất trái, Trong cơn nhịp nhanh trên thất, điện t}m đồ giảm tưới máu cơ tim, hở van hai lá do dãn vòng 12 chuyển đạo cho thấy khoảng RP’ d|i hơn van khi dãn lớn thất tr{i, đồng thời có những khoảng PR và sóng P âm ở DII, DIII, aVF gợi ý thay đổi hệ thần kinh tương tự như trong suy nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng (Hình 3). tim như: tăng ANP, hoạt hóa hệ renin – 58 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 3 * 2021 Nghiên cứu Y học Hình 1: Điện tâm đồ cho thấy nhịp nhanh trên thất tần số 150 lần / phút với khoảng PR dài. Hình 2: Điện tâm đồ cho thấy nhịp nhanh trên thất tự về nhịp xoang nhưng sau đó tự vào cơn nhịp nhanh trên thất lại ngay, khởi phát bằng một ngoại tâm thu nhĩ với khoảng PR dài hơn khoảng PR lúc nhịp xoang A B Hình 3: Siêu âm tim mặt phẳng cạnh ức trục dọc (hình a) và 4 buồng tại mỏm đều cho thất buồng thất dãn lớn với chức năng tâm thu thất trái giảm nặng Với tính chất nhịp nhanh dai dẳng như vậy, nhanh – Nhịp nhanh bộ nối dai dẳng. Bệnh nhân một chẩn đo{n ph}n biệt kh{c được đặt ra cho có chỉ định thăm dò điện sinh lý đối với loại bệnh nhi này là: Suy tim do bệnh cơ tim do nhịp nhịp nhanh dai dẳng và kháng với điều trị nội Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy 59

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 3 * 2021 khoa bằng tất cả những thuốc chống loạn nhịp nhận tín hiệu tại vị trí His trong khi thăm dò hiện hữu. Vì bệnh nhi chỉ 5 tuổi nên phương điện sinh lý sau đó mapping v| đốt. pháp vô cảm được chọn lựa l| mê tĩnh mạch. Khi bắt đầu thăm dò điện sinh lý, bệnh nhi Bệnh nh}n được đặt 1 sheath 5 F, 1 sheath 6F và luôn trong nhịp nhanh trên thất tần số 145-150 1 sheath 7F v|o tĩnh mạch đùi phải. Catheter lần/phút với RP dài (Hình 4). thăm dò 10 điện cực (Livewire, St Jude, 6F) được Ngoại tâm thu thất tự ph{t trong cơn nhịp đưa v|o xoang v|nh. Catheter 4 điện cực nhanh làm rút ngắn chu kì nhịp nhanh gợi ý sự (Supreme, St Jude, 5F được đưa lần lượt vào bó hiện diện của đường dẫn truyền phụ. Thời gian His và vào mỏm thất phải), và catheter Therapy phục hồi sau kích thích thất (post pacing (St Jude, 7F) được đưa v|o vị trí bó His để ghi interval) l| VAVA cũng loại trừ nhịp nhanh nhĩ (Hình 5). Hình 4: Điện tâm đồ bề mặt (trái) và trong buồng tim (phải) cho thấy nhịp nhanh trên thất với chu kì 390 ms có tương quan A: V là 1:1, PR = 150 ms, RP = 220 ms. Thứ tự hoạt hóa thất nhĩ ngược dòng theo kiểu ly tâm với vị trí nhĩ được hóa hóa sớm nhất tại vị trí điện cực xoang vành 5-6 tương ứng với thành sau thất trái Hình 5: Ngoại tâm thu thất trong cơn nhịp nhanh làm rút ngắn khoảng AA từ 400ms còn 346ms chứng tỏ thất tham gia vào cơn nhịp nhanh trên thất này và đây là cơn nhịp nhanh do vòng vào lại nhĩ thất qua đường dẫn truyền phụ ẩn 60 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 3 * 2021 Nghiên cứu Y học A B Hình 6: A. Kích thích thất với chu kỳ 330 ms thu được S1A1 320ms và B. Kích thích thất với chu kỳ 310 ms thu được S1A1 330ms Đường phụ ẩn n|y có đặc tính dẫn truyền Thủ thuật n|y đã được thực hiện thành công, chậm với khoảng VA trong cơn nhịp nhanh là đầu Swartz sheath đã trượt nhẹ nhàng qua khe 220 ms. Khi kích thích thất theo chương trình với bầu dục để đưa catheter Therapy mapping vòng chu kỳ giảm dần (Hình 6A và 6B), chúng tôi nhận van hai lá. Kết quả là chúng tôi cũng tìm được thấy khoảng VA tăng đần chứng tỏ đường dẫn điện thế nhĩ sớm nhất trong cơn nhịp nhanh ở truyền phụ ẩn có tính chất dẫn truyền chậm dần thành sau thất trái vị trí 6h. Tiến hành triệt đốt tương ứng với đặc tính của nhịp nhanh bộ nối tại vị trí n|y trong cơn nhịp nhanh và cắt được dai dẳng PJRT. cơn PJRT v| t{i lập được nhịp xoang chỉ sau 2,4 Nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng do vòng gi}y đốt với mức năng lượng hiệu quả 52oC, 25 vào lại qua đường phụ ẩn có tính chất dẫn Watt trong 2 phút (Hình 8). truyền chậm và chậm dần rất hiếm gặp và vị trí Sau đốt theo dõi trong thời gian 30 phút đường phụ ẩn thường gặp nhất là ở cùng thành không thấy t{i ph{t dường dẫn truyền phụ ẩn sau vách gần lỗ xoang vành. Tuy nhiên dẫn khi kích thích thất, cũng không khởi ph{t được truyền ngược dòng trong trường hợp này cho cơn nhịp nhanh. Dẫn truyền thất nhĩ chỉ qua thấy điện thế nhĩ sớm nhất nằm ở vùng điện cực nút nhĩ thất với trình tự ho{t hóa nhĩ theo kiểu xoang vành 5-6 tương ứng với thành sau thất đồng tâm (Hình 9). Bệnh nhân duy trì nhịp trái. Chúng tôi quyết định dùng catheter đốt để xoang ổn định. map trong xoang v|nh trước v| x{c định một lần Sau đốt, bệnh nhân duy trì nhịp xoang ổn nữa điện thế nhĩ sớm nhất nằm ở thành sau thất định, được xuất viện v| điều trị ngoại trú suy trái (Hình 7). Tuy nhiên, vì bệnh nhi còn nhỏ, chỉ tim với captopril 12,5 mg, digoxin 0,125 mg, 5 tuổi nên th|nh tĩnh mạch xoang vành rất mỏng bisoprolol 1,25 mg, aldactone 25 mg. Lâm sàng v| nguy cơ tổn thương khi đốt rất cao, dù chỉ sử bệnh nhân hoàn toàn ổn định, bé ăn tốt hơn, dụng năng lượng thấp. Do đó nhúng tôi quyết chạy chơi ng|y c|ng nhiều hơn v| không thấy định xuyên v{ch liên nhĩ để map thành sau thất mệt. Bệnh nh}n được theo dõi đo điện tim và trái từ vòng van hai l{ để đốt từ vị trí này sẽ an siêu âm tim trong mỗi lần t{i kh{m. C{c điện to|n hơn so với đốt trong xoang vành. t}m đồ đều cho thấy nhịp xoang ổn định tần số Chúng tôi sử dụng Swartz Sheath SL0 (St 90 – 105 lần/phút. Siêu âm tim cho thấy chức Jude Medical) và kim xuyên vách năng t}m thu thất trái phục hồi dần dần, phân Brockenbrough BRK-0 để thực hiện thủ thuật suất tống máu thất tr{i tăng dần từ 26% lên 38% xuyên v{ch. Cũng vì bệnh nhi còn rất nhỏ nên sau 2 tháng, 50% sau 4 tháng và 68% sau 7 tháng. chúng tôi cố gắng sử dụng kỹ thuật tìm v| trượt Đường kính cuối t}m trương thất trái từ 60 mm qua khe bầu dục thay vì dùng kim để chọc vách. trước khi đốt và chỉ còn 35 mm sau 6 tháng Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy 61

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 3 * 2021 (Hình 10, 11). Không phát hiện có dòng thông mạnh, được giảm dần liều thuốc suy tim và liên nhĩ tồn lưu, là kết quả của việc tiếp cận nhĩ hướng đến ngưng ho|n to|n các thuốc n|y để trái bằng kỹ thuật trượt qua khe bầu dục thay vì đưa bé trở về cuộc sống bình thường. xuyên vạch liên nhĩ. Bệnh nhi tăng 6kg, khỏe A B Hình 7: Mapping trong xoang vành ghi nhận được điện thế nhĩ sớm trong cơn nhịp nhanh ở thành sau thất trái A B C Hình 8: Đốt đường dẫn truyền phụ ẩn cắt cơn nhịp nhanh PJRT. A: vị trí đốt thành công ở thành sau thất trái. B: điện thế tại vị trí đốt thành công sớm hơn CS 5-6 chỉ 8ms. C: Chỉ sau 2,4 giây đốt cắt đứt cơn nhịp nhanh PJRT và tái lập nhịp xoang A B C Hình 9: Điện tâm đồ bề mặt (a) và trong buồng tim (b) thể hiện nhịp xoang sau đốt. Kích thích thất sau đốt (c) cho thấy dẫn truyền VA ngược dòng với hoạt hóa nhĩ theo kiểu đồng tâm qua nút nhĩ thất 62 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 3 * 2021 Nghiên cứu Y học Hình 10: Điện tâm đồ (hình trái) và siêu âm tim cho thấy thất trái trở về kích thước và chức năng bình thường A B Hình 11: Siêu âm mặt cắt cạnh ức trục dọc và 4 buồng tại mỏm đều cho thất thất trái trở về bình thường cả về kích thước và chức năng tâm thu Như vậy, tình trạng suy tim gây ra bởi bệnh lịch sử do Coumel P lần đầu tiên mô tả vào cơ tim do nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng đã năm 1967(1), sau đó được Gallagher JJ và Sealy hoàn toàn hồi phục sau khi được kiểm soát nhịp WC mô tả cơ chế nhịp nhanh rõ hơn v|o năm hoàn toàn bằng triệt đốt điện sinh lý đường dẫn 1978 khi khảo s{t điện sinh lý nội tâm mạc truyền phụ ẩn ở thành sau thất trái có tính chất đồng thời với thượng tâm mạc và nhận thấy dẫn truyền chậm và chậm dần. dẫn truyền từ thất lên nhĩ qua hai đường: một BÀN LUẬN đường qua His và một đường khác gần lỗ xoang vành(3). Sau khi phẫu thuật cắt hoàn Nhịp nhanh trên thất là dạng rối loạn nhịp toàn dẫn truyền xuôi dòng qua nút nhĩ thất thì chỉ xuất hiện khoảng 1/ 25,000 d}n, trong đó Gallagher JJ và Sealy WC nhận thấy dẫn nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng là loại rối truyền ngược dòng qua gần lỗ xoang vành vẫn loạn nhịp rất hiếm gặp, chỉ chiếm 1% trong các tồn tại và có tính chất chậm, chậm dần gợi ý sự loại nhịp nhanh trên thất này. Mặc dù rất hiếm hiện hiện của đường dẫn truyền phụ ẩn. Từ gặp như vậy nhưng nhịp nhanh vào lại bộ nối đó, nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng được dai dẳng thường không đ{p ứng với điều trị chứng minh là do vòng vào lại nhĩ thất với nội khoa và có tính chất kéo d|i trường diễn đường dẫn truyền xuống từ nhĩ xuống thất nên có thể dẫn đến suy tim trong bối cảnh qua nút nhĩ thất, dẫn truyền ngược từ thất lên bệnh cơ tim do nhịp nhanh. Tên gọi nhịp nhĩ qua đường phụ ẩn dẫn truyền chậm này. nhanh vào lại bộ nối trường diễn có tính chất Nhiều trường hợp nhịp nhanh vào lại bộ nối Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy 63

Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 3 * 2021 dai dẳng và hiệu quả của triệt đốt điện sinh lý truyền phụ ẩn nằm ở thành sau vách thất phải ở cũng đã được báo cáo(4,5,6). Một đặc điểm quan vùng xung quanh lỗ xoang v|nh như trong trọng của nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng nghiên cứu hồi cứu đa trung t}m khảo sát 32 là khả năng gây suy tim bởi bệnh cơ tim do trường hợp của Gaita F(4) hay như trong một nhịp nhanh, chiếm đến 20-50% trường hợp(4,5,6). nghiên cứu hồi cứu đa trung t}m tổng hợp 49 Điều trị nội khoa bằng các thuốc chống loạn trường hợp của Meiltz A(6) (Hình 12). Trường nhịp và các thuốc kiểm soát tần số thất đều hợp nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng của không hiệu quả(4,5,6). Hầu hết c{c trường hợp chúng tôi có vị trí đường phụ ẩn không điển đều được triệt đốt điện sinh lý thành công và hình ở thành sau thất trái, rất hiếm gặp và chúng chức năng t}m thu thất trái cải thiện sau đó(4,5). tôi đã chọn cách tiếp cận an to|n để triệt đốt là Trong đa số c{c trường hợp, đường dẫn xuyên v{ch liên nhĩ. A B Hình 12: Vị trí các đường dẫn truyền phụ ẩn trong 49 trường hợp nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng được triệt đốt thành công trong nghiên cứu của Meiltz và cộng sự (hình chiếu nghiêng trái 60o) (A). Vị trí các đường dẫn truyền phụ ẩn trong 32 trường hợp nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng được triệt đốt thành công trong nghiên cứu của Gaita và cộng sự (hình chiếu nghiêng trái 60o) (B) Thăm dò điện sinh lý l| phương ph{p duy bệnh cơ tim do nhịp nhanh. Thăm dò điện sinh nhất cho phép chẩn đo{n x{c định cơ chế nhịp lý l| phương pháp chẩn đo{n chính x{c nguyên nhanh n|y, x{c định vị trí của đường dẫn nhân của loại nhịp nhanh này và việc triệt đốt truyền phụ ẩn. Triệt đốt điện sinh lý là điện sinh lý không những điều trị triệt để được phương ph{p điều trị triệt để với tỉ lệ thành rối loạn nhịp nhanh này mà còn giúp hồi phục công cao, lên đến 94 – 100% với tỉ lệ biến hoàn toàn chức năng thất trái. Suy tim ngay cả ở chứng thấp 6,25% và tái phát thấp 13% . (4,7) giai đoạn tiến triển của bệnh cơ tim do nhịp Quan trọng hơn nữa là tình trạng suy tim gây nhanh có thể hoàn toàn trở về bình thường vả về ra bởi nhịp nhanh trường diễn hoàn toàn hồi cấu trúc và chức năng sau khi điều trị triệt để phục sau khi triệt đốt điện sinh lý .(5) nguyên nhân nhịp nhanh. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Coumel P, Cabrol C, Fabiato A, Gourgon R, Slama R (1997). Nhịp nhanh vào lại bộ nối dai dẳng là một Tachycardie permanent par rhythm reciproque. Arch Mal Coeur, dạng nhịp nhanh trên thất rất hiếm gặp, do vòng 60:1830–64. vào lại nhĩ thất qua đường dẫn truyền phụ ẩn có 2. Dick M, O’Connor BK, Serwer GA, Leroy S, Armstrong B (1991). Use of radiofrequency current to ablate accessory đặc tính dẫn truyền chậm và chậm dần, vì thế dễ pathways in children. Circulation, 84(6):2318–24. gây nhầm lẫn trong chẩn đo{n l}m s|ng. Dạng 3. Dorostkar PC, Silka MJ, Morady F, Dick M 2nd (1999). Clinical nhịp nhanh n|y thường khó kiểm so{t được course of persistent junctional reciprocating tachycardia. J Am Coll Cardiol, 33(2):366-75. bằng thuốc và có thể gây suy tim trong bối cảnh 64 Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 25 * Số 3 * 2021 Nghiên cứu Y học 4. Gaita F, Haissaguerre M, Giustetto C, Fischer B, Riccardi R, 7. Vaksmann G, D’Hoinne C, Lucet V, Guillaumont S, Lupoglazoff Richiardi E, et al (1995). Catheter ablation of permanent JM, Chantepie A, et al (2006). Permanent junctional junctional reciprocating tachycardia with radiofrequency reciprocating tachycardia in children: a multicentre study on current. J Am Coll Cardiol, 25(3):648-54. clinical profile and outcome. Heart, 92(1):101-4. 5. Gallagher JJ, Sealy WC (1978). The permanent form of junctional reciprocating tachycardia: further elucidation of the underlying Ngày nhận bài báo: 04/04/2021 mechanism. Eur J Cardiol, 8(4-5):413-30. 6. Meiltz A, Weber R, Halimi F, Defaye P, Boveda S, Tavernier R, Ngày nhận phản biện nhận xét bài báo: 05/05/2021 et al (2006). Permanent form of junctional reciprocating Ngày bài báo được đăng: 25/05/2021 tachycardia in adults: peculiar features and results of radiofrequency catheter ablation. Europace, 8(1):21–8. Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Chợ Rẫy 65

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY