The role of identity in the DSM-5 classification of personality disorders

The role of identity in the DSM-5 classification of personality disorders
  • Mã tin : 133
  • Ngày đăng : 04/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
In the revised Diagnostic and Statistical Manual DSM-5 the definition of personality disorder diagnoses has not been changed from that in the DSM-IV-TR. However, an alternative model for diagnosing personality disorders where the construct “identity” has been integrated as a central diagnostic criterion for personality disorders has been placed in section III of the manual.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY