sản phẩm dịch vụ giảm giá siêu khủng

Thiếu kẽm và vitamin A ở phụ nữ tuổi sinh đẻ các xã nghèo huyện Mường La vấn đề ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

Thiếu kẽm và vitamin A ở phụ nữ tuổi sinh đẻ các xã nghèo huyện Mường La vấn đề ý nghĩa sức khỏe cộng đồng
  • Mã tin : 939
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Thiếu kẽm và vitamin A ở phụ nữ tuổi sinh đẻ các xã nghèo huyện Mường La vấn đề ý nghĩa sức khỏe cộng đồng được tiến hành với mục đích xác định tình trạng thiếu kẽm và vitamin A ở PNTSĐ tại các xã nghèo của huyện Mường La để từ đó đề xuất ra các giải pháp can thiệp phù hợp.

Nội dung Text: Thiếu kẽm và vitamin A ở phụ nữ tuổi sinh đẻ các xã nghèo huyện Mường La vấn đề ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

vietnam medical journal n01 - october - 2022 TÀI LIỆU THAM KHẢO ung thư biểu mô tế bào gan bằng đốt nhiệt sóng cao tần với các loại kim được lựa chọn theo kích thước 1. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., et al. khối u, Luận văn Tiến sĩ y học, Đại học Y Hà Nội. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN 6. Lammer J., Malagari K., Vogl T. (2010). estimates of incidence and mortality worldwide for Prospective randomized study of doxorubicin-eluting- 36 cancers in 185 countries. 68 (6), 394-424. bead embolization in the treatment of hepatocellular 2. Miyayama S., Yamashiro M., Ikeda R., et al. carcinoma: results of the PRECISION V study. (2021). Efficacy of Superselective Conventional Cardiovasc Intervent Radiol, 33 (1), 41-52. Transarterial Chemoembolization Using Guidance 7. Tandon P., Garcia-Tsao G. (2009). Prognostic Software for Hepatocellular Carcinoma within Three indicators in hepatocellular carcinoma: a systematic Lesions Smaller Than 3 cm. Cancers (Basel), 13 (24). review of 72 studies. Liver Int, 29 (4), 502-510. 3. Yang D., Hanna D. L., Usher J., et al. (2014). 8. W R Stevens, C D Johnson, D H Stephens Impact of sex on the survival of patients with (1994). CT findings in hepatocellular carcinoma: hepatocellular carcinoma: a Surveillance, correlation of tumor characteristics with causative Epidemiology, and End Results analysis. Cancer, factors, tumor size, and histologic tumor grade. 120 (23), 3707-3716. Radiology, 191 (2), 531-537. 4. Thái Doãn Kỳ (2015). Nghiên cứu kết quả điều trị 9. Phùng Anh Tuấn. (2018). Nghiên cứu đặc điểm ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc hình ảnh ung thư biểu mô tế bào gan trên chụp mạch hóa chất sử dụng hạt vi cầu DC Beads. Viện mạch số hóa xóa nền. Tạp chí Y dược học Quân Nghiên cứu Khoa học Y dược Lâm sàng 108. sự. 2018:67-71. 5. Đào Việt Hằng (2016). Đánh giá kết quả điều trị THIẾU KẼM VÀ VITAMIN A Ở PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ CÁC XÃ NGHÈO HUYỆN MƯỜNG LA VẤN ĐỀ Ý NGHĨA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG Nguyễn Hồng Trường1, Nguyễn Thúy Anh1, Nguyễn Song Tú1 TÓM TẮT COMMUNES OF MUONG LA DISTRICT WAS A SIGNIFICANT PUBLIC HEALTH PROBLEM 85 Thiếu kẽm, thiếu vitamin A là vấn đề đáng quan tâm ở các nước nghèo và đang phát triển, trong đó có Zinc, vitamin A deficiency is a matter of concern in Việt Nam. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 395 phụ poor and developing countries. including Vietnam. A nữ từ 15-35 tuổi tại 5 xã nghèo thuộc huyện Mường cross-sectional study on 395 women aged 15-35 years La, tỉnh Sơn La để mô tả tình trạng kẽm và vitamin A old in 5 poor communes in Muong La district, Son La huyết thanh. Kết quả cho thấy tỷ lệ thiếu kẽm là province to describe zinc and vitamin A status. The 85,3%, hàm lượng kẽm huyết thanh trung bình là 9,54 study results showed that the prevalence of zinc ± 1,64 mmol/L. Trong đó tỷ lệ thiếu kẽm cao nhất ở xã deficiency was 85.3%, the mean of serum zinc Ngọc Chiến (97,7%) và thấp nhất ở xã Nậm Giôn concentration was 9.54 ± 1.64 mmol/L. In which, (58,9%). Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng (VAD- prevalence of zinc deficiency was highest in Ngoc TLS) của đối tượng nghiên cứu (ĐTNC) là 5,3%, hàm Chien commune (97.7%) and lowest in Nam Gion lượng retinol huyết thanh trung bình là 1,17 ± 0,39 commune (58.9%). Prevalence of sub-clinical vitamin mmol/L. Hàm lượng retinol huyết thanh có sự khác biệt A deficiency (Sub-VAD) of the research subjects was có YNTK giữa các nhóm tuổi (p< 0,001). Tỷ lệ nguy cơ 5.3%, the mean serum retinol concentration was 1.17 và VAD-TLS cao nhất ở nhóm 15-19 tuổi (56,0%) và ± 0.39mmol/L. There was a statistically significant thấp nhất ở nhóm 25-29 tuổi (44,9%). Tỷ lệ thiếu kẽm difference in serum retinol concentration between age và nguy cơ VAD-TLS vẫn còn cao, có ý nghĩa sức khỏe groups (p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ 1 - 2022 cơ thể chúng ta không dự trữ, kẽm đóng vai trò II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU rất quan trọng đối với nhiều chức năng sinh học 2.1 Đối tượng, địa điểm và thời gian như chức năng sinh sản, chức năng miễn dịch, nghiên cứu: Phụ nữ trong độ tuổi 15-35, không sửa chữa vết thương. Sự thiếu hụt kẽm có thể nuôi con bú dưới 12 tháng, không có thai; không phát sinh do chế độ dinh dưỡng không hợp lý, cơ có dị tật, không mắc các bệnh về máu, các bệnh thể hấp thụ vi chất dinh dưỡng kém, tăng nhu nhiễm trùng cấp; cam kết chấp thuận tham gia. cầu trao đổi chất hoặc mắc các bệnh nhiễm Địa điểm và thời gian: tại 5 xã nghèo của khuẩn. Khác với kẽm, vitamin A được dự trữ chủ huyện Mường La, tỉnh Sơn La trong thời gian từ yếu ở gan. Tuy nhiên, những hạn chế về kinh tế, tháng 07/2018 đến tháng 12/2018 về văn hóa xã hội, chế độ ăn uống không đủ 2.2 Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang chất và hấp thu kém dẫn đến nguồn dự trữ 2.3. Cỡ mẫu: vitamin A trong cơ thể cạn kiệt được coi là những *Xác định thiếu kẽm: Áp dụng công thức: yếu tố tiềm ẩn quyết định tỷ lệ thiếu vitamin A ở các nước đang phát triển. Thiếu vitamin A có thể Z2(1-α/2) .p(1- p)x DE gây ra các bệnh về mắt, giảm sức đề kháng của n= d2 cơ thể đối với bệnh tật, dễ bị nhiễm trùng, nhiễm Trong đó: n là số đối tượng cần điều tra, với khuẩn nặng. p là tỷ lệ thiếu kẽm phụ nữ miền núi = 73,4% Một nghiên cứu về tỷ lệ thiếu kẽm ở các nước [5]; chọn d = 0,05; Z có giá trị là 1,96 (300 đối có thu nhập trung bình và thấp trên thế giới cho tượng). DE = 1,2; Cỡ mẫu cần là 360 đối tượng. thấy tỷ lệ thiếu kẽm của phụ nữ trong độ tuổi từ Tình trạng thiếu vitamin A: p là tỷ lệ VAD – 15-49 tuổi cao, ở Campuchia năm 2014 tỷ lệ TLS của phụ nữ Thái Nguyên là 2,8% [6]; chọn d thiếu kẽm ở phụ nữ là 62,8%, ở Kenya tỷ lệ này = 0,02; z có giá trị là 1,96 (271 đối tượng). DE = là 79,9% vào năm 2011, ở Malawi là 62,5% vào 1,2; Cỡ mẫu cần là 325 đối tượng. năm 2015[1]. Ở Việt Nam, nghiên cứu trên 1.526 Cỡ mẫu chung là 361; thêm 15% đề phòng phụ nữ tuổi sinh đẻ (PNTSĐ) ở 19 tỉnh năm 2010 các trường hợp đối tượng bỏ cuộc. Do đó cỡ mẫu cho thấy tỷ lệ thiếu kẽm ở phụ nữ trong độ tuổi lựa chọn là 415 đối tượng. Thực tế điều tra 395 sinh đẻ là 67,2%[2]. Kết quả Tổng điều tra vi đối tượng. chất năm 2014-2015 cho thấy có tới trên 80% 2.4. Phương pháp chọn mẫu: PNCT bị thiếu kẽm[5]. Như vậy, tỷ lệ thiếu kẽm ở Chọn tỉnh: Chọn chủ đích huyện Mường La, Việt Nam là rất cao so với ngưỡng phân loại của tỉnh Sơn La một trong những tỉnh miền núi phía nhóm tư vấn quốc tế về kẽm (IZINCG) khi tỷ lệ Bắc, nơi có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. thiếu kẽm ở cộng đồng trên 20% được xác định Chọn xã: Chọn ngẫu nhiên đơn 5 xã trong 9 là vấn đề thiếu kẽm có ý nghĩa sức khoẻ cộng xã thuộc xã nghèo thuộc huyện Mường La (xã đồng. Theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng Chiềng Lao, Nậm Giôn, Mường Trai, Hua Trai, 2019-2020, cho thấy trên toàn quốc, tỷ lệ thiếu Ngọc Chiến). kẽm ở phụ nữ có thai giảm xuống 63,5% nhưng Chọn đối tượng nghiên cứu: theo phương vẫn ở mức cao. Tỷ lệ này vẫn còn rất cao đối với pháp ngẫu nhiên hệ thống. phụ nữ có thai ở miền núi phía Bắc (81,9%) và 2.5. Phương pháp và công cụ thu thập Tây Nguyên (63,9%). Một đánh giá dữ liệu có hệ số liệu thống từ năm 2005 đến năm 2015 cho thấy tỷ lệ + Tính tuổi của phụ nữ từ 15 – 35 tuổi: Toàn thiếu vitamin A ở phụ nữ tuổi sinh đẻ ở một số bộ những phụ nữ trong độ tuổi từ tròn 15 tuổi nước như Ethiopia và Nigeria là 4%, Nam Phi là cho đến tròn 35,9 tuổi, sinh từ ngày 01/10/1983 22% [3]. Ở Việt Nam, nghiên cứu về thực trạng đến trước ngày 01/10/2003 sống tại địa bàn thiếu vitamin A ở PNTSĐ tại huyện Cẩm Khê tỉnh nghiên cứu được đưa vào khung mẫu. Phú Thọ cho thấy tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm + Phỏng vấn: sử dụng bộ câu hỏi được thử sàng là 10,2% [4]. nghiệm trước khi điều tra. Huyện Mường La là huyện miền núi nghèo + Xét nghiệm máu: Vitamin A huyết thanh bằng thuộc tỉnh Sơn La, PNTSĐ ở nơi đây thường là phương pháp HPLC (WHO, 1996). Kẽm huyết đối tượng có nguy cơ thiếu kẽm, thiếu vitamin A thanh định lượng theo phương pháp quang phổ do điều kiện kinh tế, chế độ ăn nghèo nàn. Vì hấp phụ nguyên tử (AAS). Các mẫu đã được phân vậy, nghiên cứu này được tiến hành với mục đích tích tại labo vi chất, Viện Dinh dưỡng. xác định tình trạng thiếu kẽm và vitamin A ở 2.6. Một số tiêu chuẩn xác định, đánh PNTSĐ tại các xã nghèo của huyện Mường La để giá. Ngưỡng đánh giá: vitamin A huyết thanh < từ đó đề xuất ra các giải pháp can thiệp phù hợp. 0,7 µmol/l là VAD-TLS (WHO 2011); 0,7 µmol/l < 359

vietnam medical journal n01 - october - 2022 Vitamin A huyết thanh < 1,05 µmol/l là nguy cơ được chấp thuận bởi Hội đồng đạo đức của Viện VAD-TLS; Thiếu kẽm được xác định khi nồng độ Dinh dưỡng trước khi triển khai, theo quyết định kẽm trong máu (buổi sáng) 0,05. Tỷ lệ thiếu kẽm (Zn HT – kẽm huyết thanh

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 519 - THÁNG 10 - SỐ 1 - 2022 25-29 tuổi 103 3 2,9 1,29 ± 0,44 30-35 tuổi 132 7 5,3 1,21 ± 0,36 Chung 395 21 5,3 1,17 ± 0,39 a) ANOVA-test với 3p < 0,001 c test 2p < 0,05. b) 2 c) t-test với 3p < 0,001. Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng là 5,3%; Giá trị trung bình hàm lượng retinol có sự khác biệt có YNTK giữa 2 nhóm tuổi và 4 nhóm tuổi (p< 0,001); c2 test so sánh tỷ lệ nguy cơ VAD-TLS giữa 2 nhóm tuổi và 4 nhóm tuổi, với ***p < 0,001. Hình 3. 1. Tình trạng VAD và nguy cơ VAD - TLS tại huyện Mường La (n= 395) Kết quả cho thấy tỷ lệ VAD và nguy cơ VAD – TLS cao nhất ở nhóm 15-19 tuổi (56,0%) tiếp theo là nhóm 20-24 tuổi (44,9%); Có sự khác biệt YNTK về tỷ lệ nguy cơ VAD – TLS giữa 4 nhóm tuổi và 2 nhóm tuổi (c2 test, p < 0,01). c2 test so sánh tỷ lệ giữa các xã, với***p < 0,001. Hình 4. Tỷ lệ VAD-TLS và nguy cơ VAD -TLS theo xã (n = 395) Tỷ lệ VAD-TLS và nguy cơ VAD – TLS cao nhất ở xã Ngọc Chiến tương ứng là (13,6% và 58,0%), tiếp theo là xã Hua Trai (8,5% và 43,7%); Có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ VAD-TLS và nguy cơ VAD – TLS giữa các xã (c2 test, p

vietnam medical journal n01 - october - 2022

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thieu-kem-va-vitamin-a-o-phu-nu-tuoi-sinh-de-cac-xa-ngheo-huyen-muong-la-van-de-y-nghia-suc-khoe-con-2574520.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY