Thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi

Thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi
  • Mã tin : 823
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi trình bày đánh giá mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi và thiếu vi chất ở trẻ 6 tháng đến 5 tuổi tại Phòng khám Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 động mạch chủ, bệnh lý động mạch chủ và các mối liên quan giữa biến chứng nhiễm trùng và thương tổn phối hợp. Tuy nhiên, nếu thời gian các yếu tố. này kéo dài ảnh hưởng đến tình trạng thiếu máu cơ tim, chức năng co bóp cơ tim sau phẫu thuật, V. KẾT LUẬN dẫn đến thời gian thở máy và hồi sức kéo dài. Phẫu thuật Bentall điều trị bệnh lý gốc động Kết quả của chúng tôi cũng không phải là ngắn. mạch chủ cho kết quả sớm chấp nhận được mặc Do đó, thời gian chạy máy tuần hoàn ngoài cơ dù vẫn còn là thách thức với tỷ lệ tử vong sớm thể đã ảnh hưởng lên các biến chứng chảy máu tương đối cao (7.7%). Thời gian tuần hoàn ngoài sau mổ, suy tim, suy thận và ảnh hưởng lên kết cơ thể và thời gian kẹp động mạch chủ ảnh quả cuối cùng của cuộc mổ. hưởng đến các biến chứng suy tim, suy thận và Biến chứng sau mổ và tỷ lệ tử vong. Tỷ lệ kết quả phẫu thuật. Riêng thời gian kẹp động tử vong của chúng tôi dưới hai số như các tác mạch ảnh hưởng đến biến chứng chảy máu. giả nước ngoài. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tỷ lệ biến chứng chảy máu của chúng tôi cao 1. Dương Đức Hùng (2018),"Kết quả sớm phẫu hơn các tác giả nước ngoài. Điều này có thể lý thuật Bentall tại bệnh viện Bạch Mai" giải do bệnh nhân của chúng tôi khi đến bệnh 2. Robert H. Anderson(2000), "Clinical anatomy of the aortic root",Heart,84(6), pp.670. viện thường trong bệnh cảnh nặng, có nhiều yếu 3. Kálmán Benke, Bence Ágg, Lilla Szabó, Bálint tố nguy cơ đi kèm. Nhiều bệnh nhân đến bệnh Szilveszter, Balázs Odler, Miklós Pólos, Chun Cao, viện trễ đã ảnh hưởng tới chức năng gan và ảnh Pál Maurovich-Horvat, Tamás Radovits, Béla hưởng đến đông cầm máu. Merkely &Zoltán Szabolcs(2016),"Bentall procedure: quarter century of clinical experiences Biến chứng nhiễm trùng của chúng tôi cao of a single surgeon",Journal of Cardiothoracic hơn hẳn (biến chứng viêm phổi của chúng tôi Surgery,11(1), pp.19 7.7% trong khi của các tác giả nước ngoài là 4. C. D. Etz, M. S. Bischoff, C. Bodian, F. Roder, 0%, biến chứng nhiễm trùng huyết của chúng tôi R. Brenner &R. B. Griepp(2010),"The Bentall là 3.8% trong khi của Homann là 1.5%). Điều procedure: is it the gold standard? A series of 597 consecutive cases",J Thorac Cardiovasc này có thể lý giải do nước ta có khí hậu nóng Surg,140(6),pp. S64-S70. ẩm, thuận lợi cho vi trùng phát triển. Vấn đề 5. A. Mookhoek, N. M. Korteland, B. Arabkhani, nhiễm trùng và việc dùng kháng sinh là vấn đề I. Di Centa, E. Lansac, J. A. Bekkers, A. J. cần quan tâm của chúng ta hiện nay. Tuy nhiên, Bogers &J. J. Takkenberg (2016), "Bentall Procedure: A Systematic Review and Meta- cần có thêm nghiên cứu cỡ mẫu lớn hơn để tìm Analysis",Ann Thorac Surg,101(5), pp.1684-9. THIẾU VI CHẤT DINH DƯỠNG Ở TRẺ TỪ 6 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI BỊ SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI Nguyễn Thị Thúy Hồng, Chu Thị Phương Mai TÓM TẮT cứu. Trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi tăng nguy cơ thiếu sắt, thiếu kẽm và thiếu vitamin D lần lượt 1,5 79 Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa tình trạng lần, 1,5 lần và 1,9 lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống suy dinh dưỡng thấp còi và thiếu vi chất ở trẻ 6 tháng kê (p < 0,05). Không có tương quan giữa chỉ số Z- đến 5 tuổi tại Phòng khám Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi score (chiều cao/tuổi) với nồng độ sắt (r=0,01; Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên p=0,92). Chỉ số Z-score (chiều cao/tuổi) tương quan cứu được tiến hành trên 234 trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi yếu với nồng độ ferritin huyết thanh (r=0,17; p=0,01), tại Phòng khám Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung tương quan yếu với nồng độ vitamin D (r=0,21; ương, trong thời gian từ tháng 9 năm 2020 đến tháng p=0,001), tương quan trung bình với nồng độ kẽm 9 năm 2021 bằng phương pháp tiến cứu mô tả cắt (r=0,45 với p

vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 YEARS OLD WITH STUNTING năng miễn dịch và cải thiện sức đề kháng, phá Objective: To evaluate the relationship between vỡ được vòng xoắn bệnh lý giữa suy dinh dưỡng stunting and micronutrient deficiencies in children và nhiễm trùng, giúp cải thiện tình trạng dinh aged from 6 months to 5 years old at the Nutrition Clinic, National Children's Hospital. Subjects and dưỡng ở trẻ em. Xuất phát từ những vấn đề methods: The study was established with 234 trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đánh children from 6 months to 5 years old at the Nutrition giá tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ từ 6 Clinic, National Children's Hospital, from September tháng đến 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi tại 2020 to September 2021 by a cross-sectional Phòng khám Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương. prospective study. Results: Children with stunting accounted for the highest rate (25.6%). Children with II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU stunting have an increased risk of iron deficiency, zinc 2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn deficiency and vitamin D deficiency with 1.5 times, 1.5 times and 1.9 times, respectively, the difference is - Trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. statistically significant with p < 0.05. There was no - Không mắc các dị tật bẩm sinh. correlation between Z-score (height/age) and iron - Gia đình đồng ý cho trẻ tham gia nghiên cứu. concentration (r=0.01; p=0.92). Z-score (height/age) 2.2. Tiêu chuẩn loại trừ was weakly correlated with serum ferritin - Trẻ mắc các bệnh mạn tính. concentration (r=0.17; p=0.01), weakly correlated with vitamin D concentration (r=0.21; p=0.001), - Đang được bổ sung sắt, kẽm, canxi và average correlation with zinc concentration (r=0.45; vitamin D trong vòng 3 tháng. p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 xương bả vai, mông, bắp chân, gót chân chạm Nồng độ kẽm < 10,7 3 Thiếu kẽm vào thước đo. Kéo eke của thước áp sát đỉnh đầu huyết thanh µmol/l trẻ và vuông góc với thước đo. Đọc và ghi kết Nồng độ canxi < 1,9 4 Thiếu canxi quả với một số lẻ sau dấu phẩy (đơn vị: cm). huyết thanh mmol/l - Cách tính tuổi của trẻ: Đủ vitamin > 50 + Cách tính tuổi theo tháng: D nmol/L Trẻ từ 1 – 29 ngày: 0 tháng tuổi. Nồng độ 25OHD Không đủ 30 – 50 5 Trẻ từ 30 – 59 ngày: 1 tháng tuổi. huyết thanh vitamin D nmol/L Trẻ từ 11 tháng – 11 tháng 29 ngày: 11 Thiếu < 30 tháng tuổi. vitamin D nmol/L + Cách tính tuổi theo năm: Từ sơ sinh – 11 2.7. Xử lý và phân tích số liệu tháng 29 ngày: 0 tuổi hay dưới 1 tuổi. - Sử dụng phần mềm SPSS 22.0 để nhập và Từ tròn 12 tháng đến trước ngày sinh nhật xử lý số liệu. lần thứ 2 (23 tháng 29 ngày): 1 tuổỉ. - Số liệu về nhân trắc được xử lý bằng phần - Đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng theo mềm Anthro của WHO, 2006. tiêu chuẩn của WHO 2006 - Các thuật toán dùng để phân tích số liệu: Dựa vào Z-Score, tính theo công thức: + χ2 test để so sánh sự khác biệt giữa các tỷ lệ. Kích thước đo được - số trung bình + Hồi quy tuyến tính để tìm mối tương quan của quần thể tham chiếu giữa 2 biến. Z-Score = III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Độ lệch chuẩn của quần thể tham chiếu Số liệu được phân tích trên 234 trẻ đủ Z-score CC/T CN/T CN/CC tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu. Không Không Không ≥ -2 SDD SDD SDD Thấp còi Nhẹ cân Gầy còm < -2 vừa vừa vừa Thấp còi Nhẹ cân Gầy còm < -3 nặng nặng nặng 2.6.2. Các chỉ số xét nghiệm. Các kết quả xét nghiệm được phân tích bằng máy xét nghiệm tại Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương. STT Chỉ số Tiêu chuẩn đánh giá Nồng độ Ferritin Biểu đồ 1. Tình trạng suy dinh dưỡng của 1 Thiếu sắt < 12 µg/L huyết thanh trẻ trong nghiên cứu (n=234) Nồng độ sắt huyết Nhận xét: Trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi 2 Thiếu sắt < 7 µmol/L thanh chiếm tỷ lệ cao nhất (25,6%). Bảng 1. Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vi chất và suy dinh dưỡng thấp còi Thiếu sắt Thiếu kẽm Thiếu canxi Thiếu vitamin D Chỉ số OR (CI 95%) Thấp Có 1,5 (1,3 – 9,8) 1,5 (1,1 – 8,8) 1,3 (0,4 – 1,7) 1,9 (1,4 – 16,8) còi Không 1 1 1 1 p 0,04 0,04 0,17 0,03 Nhận xét: Trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi tăng nguy cơ thiếu sắt, thiếu kẽm và thiếu vitamin D lần lượt 1,5 lần, 1,5 lần và 1,9 lần, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Bảng 2. Mối liên quan giữa tình trạng thiếu vi chất và mức độ suy dinh dưỡng thấp còi Chỉ số Thiếu sắt Thiếu kẽm Thiếu canxi Thiếu vitamin D Z-score OR (CI 95%) / p 1,7 (1,3 – 8,1) 2,3 (1,1 – 12,4) 1,4 (0,8 – 12,8) 1,0 (0,3 –11,5) < –3 p = 0,04 p = 0,02 p = 0,14 p = 0,33 0,8 (0,3 – 4,9) 1,8 (0,7 – 13,4) 1,1 (0,8 – 6,2) 3,5 (0,9 – 9,8) –3 đến < –2 p = 0,34 p = 0,31 p = 0,81 p = 0,64 ≥ –2 1 1 1 1 319

vietnam medical journal n02 - JULY - 2022 Nhận xét: Nhóm có Z-score < -3 có nguy cơ thiếu sắt và thiếu kẽm cao hơn 1,7 lần (p

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 2 - 2022 nguy cơ thiếu sắt lần lượt 1,5 lần và 1,7 lần so độ nặng sẽ gây giảm đáng kể nồng độ canxi với nhóm trẻ không suy dinh dưỡng, đặc biệt trong máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự nhóm trẻ suy dinh dưỡng thấp còi mức độ nặng, thiếu hụt vitamin D ở cuối thai kỳ sẽ làm giảm sự nguy cơ lên tới 1,7 lần (sự khác biệt có ý nghĩa phát triển xương dài trong tử cung và làm thai thống kê với p < 0,05). Hơn nữa, khi phân tích nhi ngắn hơn. Tuy nhiên, hậu quả lâu dài của hồi quy tuyến tính, chúng tôi thấy rằng chỉ số Z- tình trạng thiếu vitamin D đối với sức khoẻ và sự score (chiều cao/tuổi) có tương quan với nồng phát triển của trẻ đòi hỏi phải theo dõi thêm. đồ ferritin huyết thanh (r=0,17; p=0,01). Trong thực tế, tình trạng vitamin D của mẹ ảnh Kẽm là một trong các vi chất cần thiết cho cơ hưởng đến khoáng xương và kích thước của thai thể do kẽm hiện diện trong hơn 200 enzyme nhi trong tử cung. Nghiên cứu của Toko N.E và riêng biệt và đóng vai trò quan trọng trong các cộng sự (năm 2016) cũng cho thấy nồng độ yếu tố phiên mã. Kẽm có vai trò chủ đạo trong vitamin D huyết thanh thấp của người mẹ lúc sinh lý sinh sản, điều chỉnh miễn dịch, tăng mang thai có liên quan đến nguy cơ sinh con bị trưởng và phát triển. Đặc biệt, vai trò của kẽm thấp còi cao hơn gấp 4 lần so với các bà mẹ có đối với tăng trưởng của trẻ em đã được chứng nồng độ vitamin D bình thường (p

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thieu-vi-chat-dinh-duong-o-tre-tu-6-thang-den-5-tuoi-bi-suy-dinh-duong-thap-coi-2555058.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY