Thực trạng kháng kháng sinh của H. influenzae và kết quả điều trị viêm phổi cộng đồng do H. influenzae tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2019-2020

Thực trạng kháng kháng sinh của H. influenzae và kết quả điều trị viêm phổi cộng đồng do H. influenzae tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2019-2020
  • Mã tin : 984
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Thực trạng kháng kháng sinh của H. influenzae và kết quả điều trị viêm phổi cộng đồng do H. influenzae tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2019-2020 mô tả đặc tính kháng kháng sinh in vitro của H. influenzae gây viêm phổi cộng đồng ở trẻ em Hải Phòng trong các năm 2019 - 2020; Nhận xét kết quả điều trị các trường hợp viêm phổi cộng đồng do vi khuẩn H. influenzae nói trên.

Nội dung Text: Thực trạng kháng kháng sinh của H. influenzae và kết quả điều trị viêm phổi cộng đồng do H. influenzae tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2019-2020

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG THỰC TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA H. INFLUENZAE VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG DO H. INFLUENZAE TẠI BỆNH VIỆN TRẺ EM HẢI PHÒNG 2019 - 2020 Đinh Dương Tùng Anh*, Nguyễn Khánh Ly*, Hoàng Ngọc Anh*, Trần Thị Thanh Hằng* TÓM TẮT 6 Từ khóa: viêm phổi, trẻ em, kháng kháng Mục tiêu: Mô tả thực trạng kháng kháng sinh sinh, H. influenzae của H. influenzae (HI) và kết quả điều trị viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) do HI tại bệnh viện Trẻ SUMMARY em Hải Phòng năm 2019 – 2020. Đối tượng và THE STATUS OF ANTIBIOTIC phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả hồi RESISTANCE OF H. INFLUENZAE cứu 340 trường hợp trẻ VPCĐ có kết quả cấy AND THE TREATMENT RESULTS OF dịch tỵ hầu mọc HI tại bệnh viện Trẻ em Hải COMMUNITY PNEUMONIA CAUSED Phòng từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020. Kết BY H. INFLUENZAE AT HAI PHONG quả: VPCĐ do HI ở trẻ em chiếm tỷ lệ 25,6% số CHILDREN HOSPITAL 2019 - 2020 trường hợp VPCĐ do vi khuẩn, chủ yếu ở trẻ nhỏ Objectives: To describe the current situation dưới 1 tuổi. Hầu hết các chủng HI còn nhạy cảm of in vitro antibiotic resistance of H. influenzae với meropenem, piperacillin/tazobactam và (HI) and the results of treatment of community- ciprofloxacin. Một tỷ lệ lớn các chủng HI đã đề acquired pneumonia (CAP) caused by HI at Hai kháng với các kháng sinh như cefuroxim, Phong Children's Hospital in 2019 - 2020. azithromycin và cotrimoxazol. Các phác đồ Subjects and research methods: kháng sinh đầu tay trong điều trị VPCĐ do HI là Retrospectively describe 340 cases of children kết hợp giữa kháng sinh nhóm ß-lactam thế hệ 3 with CAP with nasopharyngeal swabs culture với aminosid hoặc kết hợp amoxicillin/ampicillin showing HI at Hai Phong Children's Hospital với acid clavulanic cho đáp ứng lâm sàng tốt trên from January 2019 to December 2020. Results: 80,3% các ca bệnh. Tỷ lệ điều trị khỏi VPCĐ do CAP caused by HI in children accounted for HI là 99,1%. Kết luận: Kết quả trên phần nào 25.6% of cases of bacterial CAP, mainly in phản ánh hiện trạng đáng báo động về kháng children under 1 year of age. Most strains of HI thuốc của HI gây viêm phổi cộng đồng ở trẻ em were still susceptible to meropenem, tại Hải Phòng. piperacillin/tazobactam and ciprofloxacin. A large proportion of HI strains were resistant to antibiotics such as cefuroxim, azithromycin and cotrimoxazol. The first-line antibiotic regimens *Trường Đại học Y Dược Hải Phòng in the treatment of CAP caused by HI were the Chịu trách nhiệm chính: Đinh Dương Tùng Anh combination of 3rd generation ß-lactam Email: ddtanh@hpmu.edu.vn antibiotics with aminosides or the combination of Ngày nhận bài: 11.2.2022 amoxicillin/ampicillin with clavulanic acid for a Ngày phản biện khoa học: 19.3.2022 good clinical response in over 80.3% of cases. Ngày duyệt bài: 21.6.2022 42

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ ĐẶC BIỆT - PHẦN II - 2022 The cure rate of CAP due to HI was 99.1%. nuôi cấy dịch tỵ hầu xác định vi khuẩn gây Conclusion: The above results partly reflect the bệnh và làm kháng sinh đồ. Đặc biệt, tới nay alarming situation of drug resistance of CAP- chưa có báo cáo về tỉ lệ viêm phổi ở trẻ em causing HI among children in Hai Phong. do HI và tính kháng kháng sinh của HI. Do Keywords: pneumonia, children, antibiotic đó, chúng tôi thực hiện đề tài này với các resistance, H. influenzae mục tiêu: 1. Mô tả đặc tính kháng kháng sinh in I. ĐẶT VẤN ĐỀ vitro của H. influenzae gây viêm phổi cộng Viêm phổi là bệnh thường gặp ở trẻ em. đồng ở trẻ em Hải Phòng trong các năm Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, hàng 2019 - 2020. năm tỷ lệ tử vong do viêm phổi chiếm gần 2. Nhận xét kết quả điều trị các trường 1/5 số trẻ tử vong trên toàn thế giới. Ở châu hợp viêm phổi cộng đồng do vi khuẩn H. Âu, tỷ lệ viêm phổi chiếm từ 30-40/1000 trẻ/ influenzae nói trên. năm [1].Viêm phổi cộng đồng (VPCĐ) là những trường hợp trẻ mắc bệnh viêm phổi II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU trong cộng đồng hoặc sau khi vào viện dưới 2.1. Đối tượng nghiên cứu 48 tiếng. Căn nguyên gây viêm phổi ở trẻ em Tất cả các hồ sơ bệnh án của các trường rất đa dạng: virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh hợp bệnh nhân từ 1 tháng đến 15 tuổi được trùng. Gần đây, trong nghiên cứu đa trung chẩn đoán viêm phổi cộng đồng và có kết tâm GABRIEL tiến hành tại 8 quốc gia đang quả cấy dịch tỵ hầu (tiến hành tại thời điểm phát triển trên 888 ca VPCĐ ở trẻ em dưới 5 trẻ nhập viện) mọc HI đã điều trị tại khoa Hô tuổi phát hiện S. pneumoniae (68,2%), S. hấp – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ ngày aureus (12,1%) và H. influenzae (5,3%) là 1/1/2019 đến ngày 31/12/2020. những căn nguyên vi khuẩn thường gặp nhất 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng [1]. Tại Việt Nam, nghiên cứu của Phạm Văn - Các hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân có Đếm gần đây đã phát hiện các vi khuẩn đủ tiêu chuẩn chẩn đoán viêm phổi cộng thường gặp gây VPCĐ ở trẻ dưới 5 tuổi là: đồng theo tiêu chuẩn của WHO 2013 [5]: H.influenzae chiếm tỷ lệ cao nhất (22,5%), bao gồm các triệu chứng như: trẻ có ho, có S.pneumoniae (11,3%) và M.catarrhalis tần số thở nhanh theo tuổi hoặc khó thở, (8,7%) trong tống số ca bệnh [2]. nghe phổi thấy ran ẩm to nhỏ hạt, có thể kèm Vi khuẩn H. Influenzae (HI) là một trong ran rít, ngáy. Ngoài ra, hình ảnh X- quang những nguyên nhân gây viêm phổi phổ biến tim phổi thấy đám mờ to nhỏ rải rác hai ở trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ . Các nghiên cứu trường phổi, tập trung vùng rốn phổi, cạnh trước đây cho thấy HI còn nhạy cảm với tim hai bên, có thể tập trung một thùy hoặc nhiều loại kháng sinh. Tuy nhiên, thực tế lâm một phân thùy phổi. Trẻ được làm xét sàng gần đây cho thấy nhiều loại kháng sinh nghiệm nuôi cấy dịch tỵ hầu ngay tại thời không còn hiệu quả trong điều trị viêm phổi điểm nhập khoa Hô hấp – BVTEHP cho kết do HI. Tại khoa Hô hấp, bệnh viện Trẻ en quả mọc HI và được làm kháng sinh đồ. Hải Phòng hàng năm tiếp nhận điều trị trên 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 3000 bệnh nhân VPCĐ, trong đó có trên - Các hồ sơ bệnh án của các trẻ viêm phổi 1600 bệnh nhân có chỉ định làm xét nghiệm mắc các bệnh trầm trọng kèm theo như bệnh 43

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG gan, thận, bệnh máu và các dị tật bẩm sinh đủ tiêu chuẩn chẩn đoán trong thời gian nặng. nghiên cứu. - Các hồ sơ bệnh án của các trẻ đã được 2.4. Phương pháp thu thập thông tin: điều trị bằng các thuốc có tác dụng lên hệ thu thập số liệu nghiên cứu từ các bệnh án đủ miễn dịch trước khi vào viện. tiêu chuẩn nghiên cứu được chọn theo mẫu 2.2. Phương pháp nghiên cứu bệnh án đã thiết kế trước. 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu 2.5. Xử lý số liệu: số liệu được xử lý và mô tả hồi cứu. phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. 2.2.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu: gồm toàn bộ số hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1: Một số đặc điểm chung của viêm phổi cộng đồng ở trẻ em do H.I Chỉ tiêu Đặc tính Số ca bệnh (n) Tỷ lệ (%) Tuổi 1 tháng –

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ ĐẶC BIỆT - PHẦN II - 2022 Ceftriaxone 339 251 74 4 1,2 84 24,8 Cefepim 328 191 58,2 1 0,3 136 41,5 Azithromycin 252 36 14,3 0 0 216 85,7 Ciprofloxacin 280 258 92,1 3 1,1 19 6,8 Cotrimoxazol 314 7 2,2 11 3,5 296 94,3 Imipenem 263 217 82,5 2 0,8 44 16,7 Meropenem 335 321 95,8 2 0

C«ng tr×nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG Nhận xét: Đa số bệnh nhân đáp ứng tốt điều trị và không cần đổi kháng sinh (80.3%). Một tỷ lệ nhỏ số ca bệnh cần đổi kháng sinh từ 2 lần trở lên. Bảng 5. Kết quả điều trị VPCĐ do HI Kết quả Số bệnh nhân (n) Tỷ lệ (%) Khỏi 337 99,1 Chuyển viện 3 0,9 Tổng 340 100 Nhận xét: Hầu hết bệnh nhân đều được điều trị khỏi, vẫn có một tỉ lệ nhỏ bệnh nhân tiến triển nặng cần chuyển tuyến trên. IV. BÀN LUẬN pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. 4.1. Một số đặc điểm viêm phổi cộng aureus và N. meningitidis) trên 1028 trẻ từ 2 đồng do H. influenzae ở trẻ em tại Hải tháng đến 10 tuổi tại Tanzania có biểu hiện Phòng nhiễm trùng hô hấp, tỉ lệ phát hiện được vi Nhóm tuổi từ 1 tháng – 1 tuổi mắc VPCĐ khuẩn HI rất cao (83,7%) [3]. Điều này cho do HI trong nghiên cứu này chiếm tỷ lệ cao thấy tỉ lệ viêm phổi do H.influenzae là rất nhất (67,9%), tương đồng với kết quả nghiên khác nhau ở từng địa phương, đồng thời gợi cứu của nghiên cứu của Trần Thanh Tú và ý độ nhạy cao hơn của phương pháp chẩn Ngô Thị Phương Nga (66,7%) [3] Một đoán vi sinh bằng PCR so với biện pháp nuôi nghiên cứu dịch tễ học viêm phổi do HI ở cấy định danh vi khuẩn thông thường. Kalanta (Malaysia) có 89% trẻ dưới 2 tuổi. Có sự thay đổi khá lớn về tỉ lệ kháng Trong nghiên cứu này, tỉ lệ trẻ nam/ trẻ nữ là kháng sinh của HI tại các vùng lãnh thổ và 1,34/1. Các nghiên cứu trong y văn đều nhận các thời điểm khác nhau. Nếu so sánh theo thấy trong nhiễm trùng hô hấp nói chung, tỷ thời gian qua các kết quả trên, ta có thể nhận lệ trẻ trai có xu hướng cao hơn trẻ gái [4]. Tỉ thấy từ những năm 2000 đến năm nay, tỷ lệ lệ giới tính của trẻ trong nghiên cứu này khá đề kháng cao và ngày càng gia tăng của HI tương đồng với thực trạng mất cân bằng giới với một số loại kháng sinh. Tỷ lệ HI kháng tính khi sinh tại nước ta hiện nay. cefuroxim (từ 8,7% năm 2000 [6] lên 57,4% 4.2. Sự nhạy cảm với các loại kháng năm 2012 [7] đến 94,5% năm 2017 [4] và sinh của vi khuẩn H. influenzae 94,4% trong nghiên cứu này. Tỷ lệ HI kháng Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỉ lệ nuôi azithromycin tăng mạnh từ 7,4% năm 2012 cấy vi khuẩn mọc HI từ mẫu bệnh phẩm dịch [7] lên 25,7% năm 2017 [4] và lên tới 85,7% tỵ hầu của trẻ bị VPCĐ là 25,6%. Tỉ lệ này trong nghiên cứu của chúng tôi.Tỷ lệ HI tương đồng với nghiên cứu của Lê Thị Hồng kháng imipenem từ 0% năm 2012 [7] lên Hanh và cộng sự (2015) tại bệnh viện Nhi 9,59% năm 2017 [4] và đến 16,7% trong Trung ương là 25,7% [5] nhưng thấp hơn tỉ nghiên cứu này. Ngoài ra, cần lưu ý rằng có lệ HI gây VPCĐ ở trẻ em tại khoa Nhi – tới 80,9% các chủng HI phân lập được là Bệnh viện Bạch Mai (48,7%) [27]. Nghiên chủng đa kháng. Điều này phần nào phản ánh cứu của Chochua khi xác định căn nguyên vi hiện trạng đáng báo động trong quản lý sử khuẩn bằng PCR đa mồi (5 vi khuẩn: S. dụng kháng sinh cho trẻ em tại Hải Phòng. 46

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ ĐẶC BIỆT - PHẦN II - 2022 4.3. Điều trị Khuyến nghị Kháng sinh ban đầu sử dụng trong điều trị Cần tăng cường công tác giám sát mức độ tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chủ yếu là kháng kháng sinh của vi khuẩn, nên thường các kháng sinh nhóm ß-Lactam như xuyên thông báo và cập nhật đến các thầy amoxicillin hoặc ampicillin, cefotaxime, thuốc để điều trị hiệu quả, tránh lạm dụng ceftazidime, cefoperazone, ceftriaxone. Hai kháng sinh. loại kháng sinh thường được phối hợp với nhau là Cephalosporin thế hệ III và TÀI LIỆU THAM KHẢO Aminosid (amikacin). Đa số các bệnh nhân 1. Bénet, T., et al., Microorganisms Associated đáp ứng điều trị tốt và không cần đổi kháng With Pneumonia in Children

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY