Thực trạng khẩu phần của trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 24 – 60 tháng tuổi tại một 2 xã, thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thực trạng khẩu phần của trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 24 – 60 tháng tuổi tại một 2 xã, thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
  • Mã tin : 918
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Tình trạng suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi vẫn đang là vấn đề có ý nghĩa về sức khỏe cộng đồng đối với các nước đang phát triển. Bài viết đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 24 – 60 tháng tuổi tại một 2 xã, thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Nội dung Text: Thực trạng khẩu phần của trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 24 – 60 tháng tuổi tại một 2 xã, thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 THùC TR¹NG KHÈU PHÇN CñA TRÎ SUY DINH D¦ìNG THÊP CßI 24-60 TH¸NG TUæI T¹I 2 X·, HUYÖN Y£N S¥N, TØNH TUY£N QUANG Nguyễn Trọng Hưng1, Trần Thị Thu Trang2, Nguyễn Lân1, Trương Tuyết Mai3, Nguyễn Thị Lâm3 Mục tiêu: Sử dụng nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá thực trạng khẩu phần trên trẻ suy dinh dưỡng thấp còi tại 02 xã miền núi thuộc Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang. Phương pháp: 187 trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 24 đến 60 tháng tuổi được hỏi ghi khẩu phần theo phương pháp hỏi ghi 24 giờ qua. Kết quả: 21,9% trẻ đáp ứng đủ về năng lượng khẩu phần; 84,0% trẻ đáp ứng đủ về protein; 5,4% đáp ứng đủ về lipid; 11,2% đáp ứng đủ về vitamin A; 42,3% đáp ứng đủ về vitamin B1; 5,4% đáp ứng đủ về canxi; 42,8% đáp ứng đủ về kẽm; và 49,2% đáp ứng đủ về sắt khẩu phần. Kết luận: Cần có giải pháp phù hợp để phòng chống thiếu lipid và vi chất trong khẩu phần của trẻ suy dinh dưỡng. Từ khóa: Khẩu phần, vi chất dinh dưỡng, trẻ em SDD thấp còi 24-60 tháng tuổi, Yên Sơn, Tuyên Quang. I. ĐẶT VẤN ĐỀ hình thành từ nguyên nhân thiếu protein Tình trạng suy dinh dưỡng (SDD) và và các vi chất dinh dưỡng. Khi trẻ ăn thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 không đủ về số lượng và chất lượng về tuổi vẫn đang là vấn đề có ý nghĩa về sức thành phần protein và vi khoáng chất sẽ khỏe cộng đồng đối với các nước đang làm giảm miễn dịch, góp phần làm tăng phát triển. Theo số liệu của Viện Dinh tần xuất mắc các bệnh nhiễm trùng như dưỡng Quốc gia, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp ở trẻ em dưới 5 tuổi vẫn còn ở mức cao, với trẻ [3]. tỷ lệ nhẹ cân là 14,1% và thấp còi là Tại Việt Nam, dù đã có nhiều thành 24,6% (2015). Bên cạnh đó, tình trạng tựu trong công tác phòng chống suy dinh suy dinh dưỡng còn có sự chênh lệch lớn dưỡng, nhưng tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ giữa các vùng, miền [1]. Suy dinh dưỡng em nước ta vẫn còn ở mức cao, đặc biệt trong những năm đầu đời và thiếu vi chất là suy dinh dưỡng thể thấp còi trong năm dinh dưỡng gây ra những hậu quả khó hồi 2014 là 24,9 % [1]. Trong đó, giai đoạn phục về sau này cũng như ảnh hưởng trẻ có nguy cơ SDD cao nhất là từ 12 tới nghiêm trọng về mặt sức khỏe hiện tại 24 tháng tuổi và tỷ lệ SDD giữ ở mức cao cũng như lâu dài [2]. Thiếu protein, acid cho đến 60 tháng tuổi. Bên cạnh đó, tỷ lệ amin trường diễn, cũng như thiếu vi chất thiếu vitamin A, thiếu máu thiếu sắt, thiếu liên quan chặt chẽ với suy dinh dưỡng kẽm vẫn còn là vấn đề có ý nghĩa sức thấp còi. Các nhà khoa học trên thế giới khỏe cộng đồng [4]. Theo kết quả nghiên đã chỉ ra rằng vòng xoắn bệnh lý nhiễm cứu trên trẻ em trước tuổi học đường tại trùng ở trẻ nhỏ với suy dinh dưỡng được vùng nông thôn Việt Nam của tác giả TS.BS. Viện Dinh dưỡng QG Ngày nhận bài: 15/8/2018 1 Email: nguyentronghung@dinhduong.org.vn Ngày phản biện đánh giá: 5/9/2018 2ThS. Viện Dinh dưỡng QG Ngày đăng bài: 25/9/2018 3 PGS.TS. Viện Dinh dưỡng QG 17

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 Nguyễn Văn Nhiên và cộng sự đã chỉ rõ ghi khẩu phần 24h và cha mẹ đồng ý tỷ lệ thiếu kẽm, selen, magie và đồng lần tham gia vào nghiên cứu. lượt là 86,9%, 62,3%, 51,9% và 1,7% [5]. 2.5. Chỉ tiêu nghiên cứu: Tuyên Quang là một tỉnh miền núi với - Thu thập về khẩu phần của trẻ qua tỷ lệ suy dinh dưỡng còn cao (tỷ lệ suy hỏi ghi khẩu phần ăn: Sử dụng phương dinh dưỡng thấp còi năm 2014 là 26,1%). pháp hỏi ghi 24 giờ qua, theo tài liệu tập Do điều kiện địa lý và kinh tế, đời sống huấn điều tra hỏi ghi khẩu phần - Viện khó khăn, dân trí chưa cao, người dân tiếp Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Tính toán thành cận lương thực phẩm còn hạn chế. Việc phần dinh dưỡng trong khẩu phần của trẻ đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu theo phần mềm dựa trên Bảng thành phần phần của trẻ em Tuyên Quang, trong đó thực phẩm Việt Nam 2007. Mức đáp ứng cần xem xét mức đáp ứng khẩu phần của nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của các trẻ suy dinh dưỡng thấp còi còn chưa thành phần dinh dưỡng được tính theo được nghiên cứu. Chính vì vậy, chúng tôi Nhu cầu dinh dưỡng Khuyến nghị cho tiến hành điều tra cắt ngang nhằm đánh người Việt Nam năm 2016. giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần 2.6. Xử lý số liệu: Tất cả số liệu được của trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 24 – 60 làm sạch, sau đó nhập số liệu bằng tháng tuổi tại một 2 xã, thuộc huyện Yên chương trình EPI DATA 3.1. Số liệu nhân Sơn, tỉnh Tuyên Quang. trắc được nhập và xử lý bằng phần mềm Who Anthro của WHO 2006. Phân tích II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP số liệu theo chương trình SPSS 16.0. Các 2.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu số liệu của biến định lượng được kiểm tra mô tả cắt ngang. phân bố chuẩn trước khi phân tích. 2.2. Đối tượng nghiên cứu: Trẻ em 2.7. Vấn đề đạo đức trong nghiên SDD thấp còi 24 đến 60 tháng tuổi đang cứu: Đề cương được thông qua Hội đồng sinh sống tại 2 xã: Phú Lâm, Lăng Quán Đạo đức, Hội đồng Khoa học - Viện Dinh thuộc huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Bố dưỡng trước khi triển khai. Cha mẹ đối mẹ đồng ý tham gia nghiên cứu. tượng được giải thích rõ về mục đích, nội 2.3. Thời gian thực hiện: Từ 11/2015 dung thực hiện và quyền lợi của đối đến 9/2016. tượng khi tham gia nghiên cứu, và ký 2.4. Cỡ mẫu nghiên cứu: Tổng số có giấy tình nguyện cho con tham gia. 187 trẻ suy dinh dưỡng thấp còi được hỏi 18

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 III. KẾT QUẢ Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần của trẻ SDD thấp còi 24-60 tháng tuổi Thành phần dinh Trẻ 24-35.9 Trẻ 36-47.9 Trẻ 48-60 tháng Chung (n=187) dưỡng tháng (n=75) tháng (n=71) (n=41) Năng lượng (kcal) 864,7 ± 218,8 954,8 ± 246,3 1023,8 ± 290,3 933,8 ± 252,7 Protein (g) 32,5 ± 11 36,8 ± 12,7 38,6 ± 12,7 35,5 ± 12,3 Lipid (g) 20,9 ± 10 22,5 ± 11 21,9 ± 9,9 21,7 ± 10,3 Vitamin A (mcg) 233 ± 405,4 185,6 ± 172,8 174,7 ± 205,3 202,2 ± 293,8 Vitamin B1 (mg) 0,54 ± 0,26 0,6 ± 0,27 0,59 ± 0,28 0,57 ± 0,27 Canxi (mg) 230,7 ± 166,5 276 ± 186,1 270,6 ± 225,1 256,7 ± 188,2 Sắt (mg) 4,13 ± 1,87 4,7 ± 1,7 6 ± 4.5 4,7 ± 2,7 Kẽm (mg) 3,98 ± 1,5 4,44 ± 1,49 4,6 ± 1,5 4,3 ± 1,5 Bảng 1 cho thấy năng lượng khẩu cao nhất ở nhóm 48-60 tháng. Trẻ suy phần (NLKP), số gram protein, lipid, vi- dinh dưỡng thấp còi 24-60 tháng tuổi có tamin B1, canxi, sắt, kẽm của trẻ suy dinh năng lượng khẩu phần trung bình là 933,8 dưỡng thấp còi nhóm 24-35,9 tháng thấp kcal; lượng protein 35,5 g; lượng lipid là hơn so với 2 nhóm 36-47,9 tháng và 21,7 g; lượng vitamin A là 202,2 mcg; nhóm 48-60 tháng tuy nhiên lượng vita- lượng vitamin B1 là 0,57 mg; lượng canxi min A ở nhóm 24-35,9 tháng lại cao hơn là 256,7 mg; lượng sắt là 4,7 mg; lượng so với 2 nhóm còn lại. Năng lượng khẩu kẽm là 4,3 mg. phần, số lượng protein, lượng sắt, kẽm Bảng 2. Mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị của một số thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần của trẻ SDD thấp còi 24-60 tháng tuổi Trẻ 24-35,9 Trẻ 36-47,9 Trẻ 48-60 Mức đáp ứng Chung (n=187) tháng (n=75) tháng (n=71) tháng (n=41) NLKP (%) 77,2 ± 19,5 85,2 ± 22 91,4 ± 26 83,3 ± 22,6 Protein (%) 146 ± 49,5 165 ± 57 173 ± 57 159,1 ± 55 Lipid (%) 52,4 ± 25,3 56,4 ± 27,5 55 ± 25 54,5 ± 26 Lượng Vitamin A (%) 56,4 ± 98,1 44,9 ± 41,8 42,3 ± 49,7 49 ± 71,1 Vitamin B1 (%) 90,9 ± 44,3 100,1 ± 45,3 99,1 ± 46,8 96,2 ± 45,1 Canxi (%) 41,9 ± 30,3 50,2 ± 33,8 49,2 ± 40,9 46,7 ± 34,2 Sắt (%)* 92,6 ± 42 105 ± 37,9 136,3 ± 100,4 106,9 ± 60,7 Kẽm (%)* 89,3 ± 33 99,7 ± 33,4 103,4 ± 33,5 96,4 ± 33,6 *) Mức đáp ứng của sắt và kẽm được tính theo loại khẩu phần có giá trị sinh học sắt trung bình Bảng 3 cho thấy mức đáp ứng nhu cầu mức đáp ứng về NLKP đạt trung bình dinh dưỡng khuyến nghị của một số 83,3%, đáp ứng về năng lượng từ lipid thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần khẩu phần đạt 54,5%; đáp ứng về vitamin của trẻ SDD thấp còi 24-60 tháng. Cụ thể: A đạt 49%; đáp ứng về canxi đạt 46,7%; 19

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 đáp ứng về vitamin tamin A, canxi chỉ đáp ứng xấp xỉ 50% so B1 đạt 96,2%; đáp ứng về kẽm đạt với nhu cầu khuyến nghị. Duy nhất nhóm 96,4% nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. 36-47,9 tháng đáp ứng đủ 100% về lượng Trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 24-60 tháng vitamin B1, nhóm 48-60 tháng đáp ứng tuổi đáp ứng đủ nhu cầu khuyến nghị về đủ 100% về kẽm khẩu phần và nhóm 24- lượng protein và sắt khẩu phần (lượng 35,9 tháng không đáp ứng đủ 100% về sắt protein 159,1%; sắt 106,9%). Lượng vi- khẩu phần so với nhu cầu khuyến nghị. Hình 1. Tỷ lệ trẻ SDD thấp còi 24-60 tháng tuổi đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị Hình 1 cho thấy tỷ lệ trẻ suy dinh nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho dưỡng thấp còi 24-60 tháng tuổi đáp ứng người Việt Nam còn thấp và mất cân đối. đủ nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị, có Đặc biệt đối với năng lượng khẩu phần, 21,9% trẻ đáp ứng đủ về năng lượng khẩu lượng lipid khẩu phần, vitamin A, canxi, phần; 84,0% trẻ đáp ứng đủ về protein; số trẻ có lipid khẩu phần thấp đồng nghĩa 5,4% đáp ứng đủ về lipid; 11,2% đáp ứng với số trẻ có năng lượng khẩu phần thấp. đủ về vitamin A; 42,3% đáp ứng đủ về vi- Tỷ lệ trẻ có vi chất khẩu phần đáp ứng đủ tamin B1; 5,4% đáp ứng đủ về canxi; nhu cầu dinh dưỡng cũng rất thấp và 42,8% đáp ứng đủ về kẽm; và 49,2% đáp không cân đối, 11,2% đáp ứng đủ về vi- ứng đủ về sắt khẩu phần. tamin A; 5,4% đáp ứng đủ về canxi; 42,8% đáp ứng đủ về kẽm; và 49,2% đáp BÀN LUẬN ứng đủ về sắt. Theo báo cáo của Tổng Nghiên cứu về khẩu phần của trẻ suy điều tra dinh dưỡng 2009-2010 của Viện dinh dưỡng thấp còi 24-60 tháng tuổi tại Dinh dưỡng cho thấy lượng Vitamin A tại một số xã tỉnh Tuyên Quang đã cho mới chỉ đáp ứng được 65% nhu cầu hàng thấy việc đáp ứng đủ nhu cầu các thành ngày của trẻ đối với tất cả các vùng sinh phần dinh dưỡng trong khẩu phần theo thái. Ở vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên, 20

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 khu vực miền Trung lượng Vitamin A biệt đối với trẻ suy dinh dưỡng thấp còi động vật chỉ đáp ứng được tương ứng là cần phải được quan tâm thực hiện. 34%, 36% và 42% nhu cầu của cơ thể; nhu cầu khuyến nghị về vitamin C được IV. KẾT LUẬN đáp ứng ở mức 65%. Lượng Sắt trong Thực trạng khẩu phần của trẻ em SDD khẩu phần đạt 6,5 mg/trẻ/ngày, đáp ứng thấp còi 24-60 tháng tuổi tại 2 xã thuộc được 73% nhu cầu khuyến nghị. Bên tỉnh Tuyên Quang còn thiếu hụt các chất cạnh đó, mức đáp ứng nhu cầu canxi dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng. Có vùng núi phía Bắc chỉ đáp ứng được 49% 21,9% trẻ SDD thấp còi 24 – 60 tháng [8]. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị tuổi đáp ứng đủ về năng lượng khẩu Ngọc Bảo trên trẻ 24 – 59 tháng tuổi cho phần; 84,0% trẻ đáp ứng đủ về protein; thấy, vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần 5,4% đáp ứng đủ về lipid; 11,2% đáp ứng của trẻ thấp hơn so với nhu cầu khuyến đủ về vitamin A; 42,3% đáp ứng đủ về vi- nghị. Cơ cấu bữa ăn trẻ em tương đối đơn tamin B1; 5,4% đáp ứng đủ về canxi; điệu, ngoài cơm ra chỉ có rau và nước 42,8% đáp ứng đủ về kẽm; và 49,2% đáp chấm, đôi khi có thêm cá khô, tép... [9]. ứng đủ về sắt khẩu phần. Cần có giải Tương tự, trong nghiên cứu của Trần pháp phù hợp để phòng chống thiếu lipid Quang Trung (2014) cũng cho thấy, khẩu và vi chất trong khẩu phần của trẻ suy phần của trẻ chỉ đạt 80 % nhu cầu về dinh dưỡng thấp còi. năng lượng, các vi chất cần thiết như sắt, kẽm, canxi đều thấp hơn nhu cầu. Tác giả TÀI LIỆU THAM KHẢO cùng cộng sự cũng đã chỉ ra sự thiếu hụt 1.http://viendinhduong.vn/viewpdf.aspx?n=/ lượng lipid trong khẩu phần của trẻ chỉ 2016/TL%20SDD%202015.pdf (truy cập đạt khoảng 20% [10]. ngày 10.9.2018) Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến SDD ở 2. Caulfield LE, Richard SA, Rivera JA, trẻ là thiếu ăn về số lượng, không đảm Musgrove P, Black RE (2006). Stunting, Wasting, and Micronutrient Deficiency bảo chất lượng và mắc các bệnh nhiễm Disorders. In: Disease Control Priorities khuẩn. Nếu khẩu phần ăn của trẻ không in Developing Countries. 2nd edition. đảm bảo đủ nhu cầu protein trẻ sẽ chậm Washington (DC): World Bank; 2006. tăng cân, có thể bị giảm cân khị mắc bệnh Chapter 28. nhiễm khuẩn; dẫn đến chậm phát triển 3. Jahoor F, Badaloo A, Reid M, Forrester T chiều cao, trong trường hợp thiếu protein (2008). Protein metabolism in severe kéo dài thì trẻ sẽ bị thấp còi [6], [7]. Các childhood malnutrition. Ann Trop Paedi- chất dinh dưỡng protein, vitamin và chất atr. Jun;28(2): 87-101. khoáng (vitamin A, C, E, kẽm, sắt, 4. Huy ND, Le Hop T, Shrimpton R, Hoa selen…) đã được biết đến với chức năng CV (2009). An effectiveness trial of mul- tham gia vào quá trình miễn dịch, chức tiple micronutrient supplementation dur- ing pregnancy in Vietnam: impact on năng chuyển hóa tế bào ở mức phân tử, birthweight and on stunting in children at đảm bảo cho sự hình thành và phát triển around 2 years of age. Food Nutr Bull. của các tế bào. Đối với trẻ SDD bao gồm 30(4 Suppl):S506-16. SDD thấp còi, nhu cầu về các vi khoáng 5. Van Nhien N, Khan NC, Ninh NX, Van chất cao hơn hẳn so với nhu cầu bình Huan P, Hop le T, Lam NT, Ota F, Yabu- thường. Việc cải thiện khẩu phần ăn cho tani T, Hoa VQ, Motonaka J, Nishikawa trẻ bằng nhiều giải pháp khác nhau, đặc T, Nakaya Y (2008). Micronutrient defi- 21

TC. DD & TP 14 (5) – 2018 ciencies and anemia among preschool 9. Nguyễn Thị Ngọc Bảo (2008). Thực trạng children in rural Vietnam. Asia Pac J Clin thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan Nutr. 17(1):48-55. và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em 6. Hà Huy Khôi (2006). Một số vấn đề dinh dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên - Bắc dưỡng cộng đồng ở Việt Nam. Nhà xuất Giang, 2006-2008. Luận án Tiến sĩ Y học. bản Y học, Hà Nội. 10.Trần Quang Trung (2014). Thực trạng suy 7. Hà Huy Khôi,Từ Giấy (2009). Dinh dinh dưỡng thấp còi và hiệu quả cải thiện dưỡng hợp lý và sức khỏe. Nhà Xuất bản khẩu phần cho trẻ dưới 5 tuổi vùng ven Y học, Hà Nội. biển Tiền Hải tỉnh Thái Bình. Luận án 8. Viện Dinh dưỡng (2010). Tổng điều tra Tiến sĩ Y tế Công cộng, Trường ĐH Y dinh dưỡng 2009-2010. Nhà xuất bản Y dược Thái Bình, Thái Bình. học, 2010. Summary DIETARY INTAKE AMONG STUNTED CHILDREN 24-60 MONTHS OF AGE IN 2 COMMUNES, YEN SON DISTRICT, TUYEN QUANG PROVINCE Objectives: A cross-sectional study was conducted to assess dietary intake of stunted children in 2 communes of Yen Son district, Tuyen Quang Province. Method: Dietary in- takes of 187 stunted children 24 to 60 months of age were collected by 24 hours recall method. Results: 21.9% of stunted subjects met the recommended daily allowance (RDA) of energy intake; 84.0% met RDA of protein intake; 5.4% met RDA of lipid intake; 11.2% met RDA of vitamin A; 42.3% met RDA of vitamin B1; 5.4% met RDA of calcium intake; 42.8% met RDA of zinc intake; and 49.2% met RDA of iron intake. There is a need to have a proper solution for improving lipid and micronutrients intake in the diet of the stunted children. Keywords: Dietary intake, micronutrients, stunted children age 24-60 months, Yen Son, Tuyen Quang. 22

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thuc-trang-khau-phan-cua-tre-suy-dinh-duong-thap-coi-24-60-thang-tuoi-tai-mot-2-xa-thuoc-huyen-ye-2569797.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY