MangYTe

Tài liệu y khoa

Thực trạng kiến thức của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định

Thực trạng kiến thức của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định
  • Mã tin: 804
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Thực trạng kiến thức của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định mô tả thực trạng kiến thức của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2021.

Nội dung Text: Thực trạng kiến thức của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định

vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 các yếu tố liên quan và THA cho kết quả: Giới, 4. Nguyễn Kim Kế (2013), Nghiên cứu mô hình Nhóm tuổi ≥ 60, Ăn mặn, thừa cân, béo phì kiểm soát tăng huyết áp ở người cao tuổi thị xã Hưng Yên, Luận án tiến sĩ Y học, Đại học Thái (BMI ≥ 25), kiến thức chưa tốt và thái độ chưa Nguyên, Đại học Y dược Thái Nguyên. tốt có mối liên quan độc lập có ý nghĩa thống kê 5. Chu Hồng Thắng (2017), Đặc điểm dịch tễ bệnh với khả năng mắc THA sau khi đã loại bỏ các yếu tăng huyết áp ở người Nùng trưởng thành tại tỉnh tố còn lại Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp, Luận án tiến sĩ y học, Đại học Thái Nguyên, TÀI LIỆU THAM KHẢO Đại học Y dược Thái Nguyên. 1. Bộ Y tế (2020), Quyết định số 5333/QĐ-BYT Về 6. Nguyễn Thị Thi Thơ và cộng sự (2017), "Thực việc ban hành tài liệu chuyên môn "Dự phòng tiên trạng tăng huyết áp ở người trưởng thành 18-69 phát bệnh Tim mạch", Hà Nội. tuổi tại thành phố Hà Nội", Tạp chí Y học dự 2. Nguyễn Thị Hoàn (2015), Thực trạng bệnh tăng phòng, 6(27), tr. 84-91. huyết áp ở người cao tuổi dân tộc Tày ở xã Năng 7. Phạm Thế Xuyên (2019), Thực trạng Tăng Khả huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang và các yếu huyết áp ở người dân từ 45 - 64 tuổi tại huyện tố liên quan, Chuyên đề tốt nghiệp Chuyên khoa I Điện Biên, tỉnh Điện Biên và chi phí can thiệp của Y tế công cộng, Đại học Thái Nguyên, Trường đại biện pháp can thiệp, Luận án tiến sỹ Y tế công học Y dược Thái Nguyên. cộng, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội. 3. Hội Tim mạch học Việt Nam (20101), Tìm hiểu 8. Patricia M Kearney and et al (2015), "Global và kiểm soát tăng huyết áp. burden of hypertension: analysis of worldwide data", Lancet, 365, tr. 217-223. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC CỦA CÁC BÀ MẸ TRONG CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TỈNH NAM ĐỊNH Nguyễn Thị Thanh Huyền1 TÓM TẮT Objective: Describe the reality of the mothers caring for children under 5 with pneumonia being 37 Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức của các bà treated at the Nam Dinh children's hospital in 2021. mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi bị viêm Subjects and research methods: Cross-sectional phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm descriptive study, 120 mothers with children under 5 2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: years old with pneumonia treated at the Nam Dinh Nghiên cứu mô tả cắt ngang, 120 bà mẹ có con dưới 5 Children's Hospital participated in a direct interview tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Nam Định based on a questionnaire. Results: The percentage of đã tham gia phỏng vấn trực tiếp dựa trên bộ câu hỏi. mothers with correct knowledge about the concept of Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng pneumonia accounted is 47.5%. The percentage of về khái niệm viêm phổi chiếm 47,5%. Tỷ lệ bà mẹ biết mothers who knew the effect of the cough reflex was tác dụng của phản xạ ho là làm tống đờm giúp thông to expel sputum to help open the airways accounted đường thở chiếm 55%. Tỷ lệ các bà mẹ sẽ giảm ho for 55%. The percentage of mothers who will properly đúng cho trẻ bằng cách dùng thuốc ho đông y và các reduce cough for their children by using traditional bài thuốc dân gian lần lượt là 40% và 45%. Kết luận: cough medicine and folk remedies is 40% and 45%, Kiến thức về chăm sóc trẻ viêm phổi của các bà mẹ có respectively. Conclusion: The mothers' knowledge con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam about caring for children with pneumonia with children Định là chưa tốt. under 5 years old treated at the Children's Hospital of Từ khóa: Kiến thức, viêm phổi, Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Dinh province is not good. Nam Định. Keywords: Knowledge, pneumonia, the Nam Dinh SUMMARY Children's Hospital THE REALITY OF THE MOTHERS CARING I. ĐẶT VẤN ĐỀ FOR CHILDREN UNDER 5 WITH Viêm phổi là bệnh thường gặp ở trẻ em, là PNEUMONIA IS TREATED AT THE NAM nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ nhập viện và DINH CHILDREN'S HOSPITAL gây tử vong ở trẻ < 5 tuổi [1]. Theo số liệu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), viêm phổi là nguyên nhân gây ra khoảng 19% tổng số ca tử vong ở *Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Thanh Huyền trẻ em dưới 5 tuổi (khoảng 4 triệu ca), trong đó Email: huyennguyenthanh86@yahoo.com.vn hơn 70% xảy ra ở châu Phi cận Sahara và Đông Ngày nhận bài: 26.4.2022 Nam Á, trong đó có Việt Nam [6]. Ngày phản biện khoa học: 16.6.2022 Ở Việt Nam, theo thống kê của chương trình Ngày duyệt bài: 24.6.2022 phòng chống NKHHCT, thì trung bình mỗi năm 1 160

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 đứa trẻ có thể mắc NKHHCT từ 3 – 5 lần, trong tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Thực trạng kiến đó có khoảng 1 - 2 lần viêm phổi. Chỉ tính riêng thức của các bà mẹ trong chăm sóc trẻ dưới 5 trong năm 2011, mỗi ngày có 11 trẻ tử vong vì tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh viêm phổi. Tỷ lệ tử vong do viêm phổi ở trẻ em Nam Định.” ngoài diện sơ sinh đứng hàng đầu trong các bệnh hô hấp (75%) cũng như so với tử lệ tử II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU vong chung chiếm khoảng 33 – 35%. Đặc biệt, 2.1 Đối tượng nghiên cứu viêm phổi cấp tính có khả năng tiến triển trong - Tiêu chuẩn lựa chọn: Bà mẹ có con dưới thời gian ngắn và biến chứng nguy hiểm nếu 5 tuổi bị viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Nam không được điều trị kịp thời. Vì vậy, viêm phổi Định và đồng ý tham gia nghiên cứu rất ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển thể - Tiêu chuẩn loại trừ: Bà mẹ có con trong chất của trẻ. Bên cạnh đó, còn tác động đến kinh giai đoạn cấp cứu, bệnh nặng và bà mẹ không tế gia đình do các thành viên trong gia đình phải thể tiếp nhận và trả lời được các câu hỏi dành nhiều thời gian và nỗ lực trong quá trình Tổng số có 120 bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị điều trị và chăm sóc cho trẻ [6]. viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Nam Định đủ Trong quá trình chăm sóc trẻ viêm phổi, vai tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu. trò của người chăm sóc trẻ, chủ yếu là người mẹ 2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hạn - Thời gian: Từ tháng 11/2020 đến 04/2021 chế yếu tố nguy cơ như không bú mẹ, không - Địa điểm: Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định – được chủng ngừa đầy đủ, tiếp xúc khói thuốc lá 26 Hà Huy Tập – Nam Định. và khói bếp, hay phát hiện và điều trị sớm cho 2.3 Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trẻ sẽ giảm bớt gánh nặng bệnh tật và tử vong 2.4 Quản lý, xử lý và phân tích số liệu. do viêm phổi gây ra. Và khi trẻ xuất hiện dấu Số liệu sau khi được làm sạch, nhập và phân tích hiệu nguy hiểm, các bà mẹ cũng cần có kiến trên phần mền SPSS 16.0 Tính các giá trị phần thức xử trí và ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế trăm, sử dụng các test thống kê cho các kiểm để điều trị sớm phòng biến chứng nặng nề. Theo định thích hợp thống kê của UNICEF (2014), có khoảng 28,4% III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU bà mẹ hoặc người chăm sóc chính biết được ít 1. Một số thông tin của đối tượng nghiên nhất một trong hai dấu hiệu nguy hiểm của bệnh cứu viêm phổi (trẻ thở nhanh hơn và/hoặc khó thở), Bảng 1: Phân bố nhóm tuổi và nơi cư trú dấu hiệu phổ biến nhất để đưa trẻ tới cơ sở y tế của bà mẹ là “khi trẻ bị sốt cao hơn” (90,8%) [2]. Số lượng Tỷ lệ Tại Việt Nam, có một số tác giả nghiên cứu về Nội dung (n) (%) chăm sóc trẻ bị viêm phổi của người nuôi dưỡng Nhóm tuổi của mẹ trẻ như nghiên cứu của Trần Đỗ Hùng và Từ 18 – 21 tuổi 11 9,2 Nguyễn Thị Đài Trang (2013), có 64% bà mẹ Từ 22 – 26 tuổi 30 25,0 biết rằng nên cho trẻ ăn uống hoặc bú bình Từ 27 – 34 tuổi 64 53,3 thường hoặc nhiều hơn khi trẻ bị viêm phổi, 97% Trên 35 tuổi 15 12,5 bà mẹ cho rằng cần thiết phải theo dõi các dấu Nơi cư trú hiệu bệnh nặng khi trẻ bị ho cảm, 64% bà mẹ sẽ Thành thị 24 20 dùng thuốc ho tây y để làm giảm ho cho trẻ và Nông thôn 96 80 chỉ có 29% bà mẹ biết nên lau sạch mũi cho trẻ Tổng số 120 100 khi trẻ sổ mũi để làm thông thoáng mũi [3]. Tại thời điểm nghiên cứu có 120 bà mẹ tham Nghiên cứu của Trần Thị Ly (2017): Tỷ lệ bà mẹ gia nghiên cứu, trong đó có 53,3% bà mẹ thuộc có nhận thức đúng: về định nghĩa 54,8%, về nhóm tuổi từ 27 - 34 tuổi, 25% bà mẹ thuộc nguyên nhân là 53,2%; về triệu chứng là 90,3%; nhóm tuổi từ 22 – 26 tuổi, 12,5% bà mẹ thuộc về các yếu tố nguy cơ là 75,8%; biện pháp nhóm trên 35 tuổi và 9,2% các bà mẹ thuộc phòng bệnh là 67,7% [5]. nhóm tuổi từ 18 – 21 tuổi. Đa số các bà mẹ Tuy có nhiều nghiên cứu đề cập đến kiến tham gia nghiên cứu ở nông thôn chiếm tỷ lệ là thức của bà mẹ trong chăm sóc trẻ viêm phổi 80% và ở thành thị là 20%. nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống trong kiến 2. Thực trạng kiến thức của bà mẹ trong thức của bà mẹ. Xuất phát từ thực tế trên chúng chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi bị viêm phổi 161

vietnam medical journal n01 - JULY - 2022 Bảng 2: Kiến thức của bà mẹ về khái niệm bệnh viêm phổi Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Viêm phổi là một bệnh do cảm lạnh gây ra 23 19,2 Viêm phổi là một bệnh có thể gây chết người 12 10,0 Viêm phổi là một dạng nhiễm trùng phổi 57 47,5 Viêm phổi là một bệnh ho và có đờm 28 23,3 Tổng số 120 100 Kết quả bảng 2 cho thấy, tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức đúng về khái niệm bệnh viêm phổi “Viêm phổi là một dạng nhiễm trùng phổi” chiếm 47,5%. Trong khi đó, tỷ lệ các bà mẹ có kiến thức chưa đúng là 52,5%. Bảng 3. Kiến thức của bà mẹ về tác dụng của phản xạ ho Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Làm trẻ khó thở hơn 33 27,5 Làm tống đờm giúp thông đường thở 66 55,0 Tạo ra nhiều đờm khác làm bệnh nặng hơn 21 17,5 Tổng số 120 100 Từ kết quả bảng 3 cho thấy, chỉ có 55% bà mẹ biết tác dụng đúng của phản xạ ho trong viêm phổi. Đó là ho sẽ “làm tống đờm giúp thông đường thở”. Trong khi vẫn còn 27,5% bà mẹ có kiến thức chưa đúng khi cho rằng ho sẽ “làm trẻ khó thở hơn” và 17,5% cho rằng ho “tạo ra nhiều đờm khác làm bệnh nặng hơn”. Bảng 4: Kiến thức đúng của bà mẹ về cách xử trí trong chăm sóc trẻ viêm phổi Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Cho trẻ uống kháng sinh phù hợp 92 76,7 Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, cho trẻ uống nhiều nước 80 66,7 Tăng cường cho trẻ bú mẹ 77 64,2 Vệ sinh mũi họng cho trẻ 48 40,0 Cho trẻ đến khám ở cơ sở y tế hoặc bệnh viện gần nhất nếu bệnh 66 55,0 trở nặng Từ bảng 4 cho thấy, tỷ lệ kiến thức đúng của các bà mẹ về cách xử trí chăm sóc khi trẻ bị viêm phổi lần lượt là vệ sinh mũi họng cho trẻ (40%), cho trẻ đến khám ở cơ sở y tế hoặc bệnh viện gần nhất nếu bệnh trở nặng (55%), tăng cường cho trẻ bú mẹ (64,2%), bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, cho trẻ uống nhiều nước (66,7%), cho trẻ uống kháng sinh phù hợp (76,7%). Bảng 5: Kiến thức đúng của bà mẹ về cách giảm ho cho trẻ khi trẻ bị viêm phổi Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Dùng thuốc ho đông y: bổ phế,… 48 40,0 Các bài thuốc dân gian: quất hấp đường, mật ong, húng 54 45,0 chanh hấp đường phèn… Tỷ lệ các bà mẹ sẽ giảm ho đúng cho trẻ bằng cách dùng thuốc ho đông y và các bài thuốc dân gian lần lượt là 40% và 45%. Bảng 6: Kiến thức đúng của bà mẹ về dấu hiệu cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế Nội dung Số lượng (n) Tỷ lệ (%) Rút lõm ngực 48 40,0 Thở mệt, cánh mũi phập phồng, tím tái 50 41,7 Thở khò khè hay thở rít khi nằm yên 52 43,3 Không uống được, co giật hoặc li bì khó đánh thức 94 78,3 Theo kết quả bảng 6, kiến thức đúng của bà mẹ về dấu hiệu đưa trẻ đến cơ sở y tế: rút lõm ngực (40%), thở mệt, cánh mũi phập phồng, tím tái (41,7%), thở khò khè hay thở rít khi nằm yên (43,3%), không uống được, co giật hoặc li bì khó đánh thức (78,3%). IV. BÀN LUẬN em. Theo kết quả ở bảng 2 cho thấy, chỉ có Viêm phổi là một bệnh không mới hay xa lạ 47,5% bà mẹ có kiến thức đúng về khái niệm với bất kì ai trong chúng ta, nhưng lại là nguyên viêm phổi, cho rằng “Viêm phổi là một dạng nhân gây hàng đầu về tỷ lệ mắc và tử vong ở trẻ nhiễm trùng phổi”. Tuy nhiên, tỉ lệ các bà mẹ có 162

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 516 - THÁNG 7 - SỐ 1 - 2022 kiến thức chưa đúng về khái niệm viêm phổi còn cho trẻ “uống siro ho” là 67%, “uống thuốc nam nhiều chiếm tỷ lệ 52,5%. Kết quả nghiên cứu an toàn” là 53,5%. Từ kết quả này, chúng tôi này của chúng tôi tương đồng với nghiên cứu cho rằng, nhân viên y tế cần đưa ra khuyến cáo của Trần Thị Ly cùng cộng sự (2017), tỷ lệ các cho các bà mẹ rằng việc lựa chọn thuốc điều trị bà mẹ hiểu sai về khái niệm viêm phổi là 45,2% cho trẻ viêm phổi nên tuân theo chỉ định của bác [5]. Điều này có thể lý giải là do các bà mẹ sĩ. Cha mẹ tuyệt đối không tự ý mua thuốc thường ít quan tâm đến khái niệm. Từ kết quả kháng sinh hay thuốc giảm ho để điều trị cho này, chúng tôi cho rằng, nhân viên y tế cần cung con tại nhà [4]. cấp cho các bà mẹ kiến thức về khái niệm viêm Với kết quả nghiên cứu thu được ở bảng 6, tỷ phổi một cách rõ ràng, cụ thể lệ bà mẹ có kiến thức về dấu hiệu cần đưa trẻ Ho là một phản xạ tốt giúp làm sạch cổ họng đến ngay cơ sở y tế trong chăm sóc khi trẻ bị hoặc để tống xuất dị vật (chất đờm,…) ra ngoài, viêm phổi như sau: chỉ có 40%, 41,7% và 43,3% thông thoáng đường thở. Tuy nhiên theo kết lần lượt là tỷ lệ các bà mẹ sẽ đưa trẻ đến cơ sở y quả nghiên cứu chỉ có 55% các bà mẹ có kiến tế khi trẻ có dấu hiệu “rút lõm ngực”, “thở mệt, thức đúng khi cho rằng ho sẽ “làm tống đờm cánh mũi phập phồng, tím tái” và “thở khò khè giúp thông đường thở”. Kết quả của chúng tôi hay thở rít khi nằm yên”. Còn 78,3% các bà mẹ tương đồng với nghiên cứu của Trần Đỗ Hùng và sẽ đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế nếu trẻ “không Nguyễn Thị Đài Trang (2012), phần lớn các bà uống được, co giật hoặc li bì khó đánh thức”. mẹ biết được phản xạ ho làm tống đờm giúp thông thoáng đường thở chiếm 57% [3]. V. KẾT LUẬN Theo tài liệu, “Chăm sóc trẻ viêm phổi đúng Kiến thức về chăm sóc trẻ viêm phổi của các cách” của Bệnh viện Nhi Trung ương, việc xử lý bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện bệnh chủ yếu dựa vào chăm sóc đúng cách và Nhi tỉnh Nam Định là chưa tốt: giải quyết các triệu chứng (sốt, ho, ngạt mũi, …). - Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng về khái niệm Nếu được chăm sóc tốt, trẻ sẽ nhanh khỏi bệnh. viêm phổi chiếm 47,5%. Từ kết quả bảng 4 cho thấy, tỷ lệ bà mẹ có kiến - Tỷ lệ bà mẹ biết tác dụng của phản xạ ho là thức đúng tương đối cao: “cho trẻ uống kháng làm tống đờm giúp thông đường thở chiếm 55%. sinh phù hợp” chiếm 76,7% và “bổ sung đầy đủ - Tỷ lệ các bà mẹ sẽ giảm ho đúng cho trẻ chất dinh dưỡng, cho trẻ uống nhiều nước” bằng cách dùng thuốc ho đông y và các bài chiếm 66,7% hay “tăng cường cho trẻ bú mẹ” thuốc dân gian lần lượt là 40% và 45%. chiếm 64,2% là cách tốt nhất để chăm sóc trẻ KHUYẾN NGHỊ viêm phổi. Bên cạnh đó, tỷ lệ bà mẹ có kiến thức Nhân viên y tế cần tiếp tục tăng cường và đúng khi “vệ sinh mũi họng” cho trẻ chiếm 40% nâng cao chất lượng của công tác truyền thông hoặc cho trẻ “đến khám ở cơ sở y tế/ bệnh viện giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ về cách chăm gần nhất nếu bệnh trở nặng” chiếm 55% nếu trẻ sóc trẻ viêm phổi theo khuyến cáo của Bộ Y tế xuất hiện các dấu hiệu của viêm phổi. Theo một nghiên cứu của Đặng Thị Thu Lệ và Nguyễn Hữu TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiếu (2014) thì kết quả nghiên cứu của chúng tôi 1. Bài giảng Viêm phổi cấp, Học viện Quân Y – có sự khác biệt không đáng kể, tỷ lệ các bà mẹ Bệnh viện Quân Y 103. 5 2. Báo cáo Mics Việt Nam (2014). Điều tra đánh cho trẻ ăn bú “ăn đủ chất, bú đều đặn” là giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ 2014, 101-106. 72,5%, “cho trẻ uống nhiều nước” là 89% và cho 3. Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thị Đài Trang (2012), trẻ uống kháng sinh “đủ liều, thời gian theo chỉ Khảo sát kiến thức về chăm sóc của các bà mẹ có định” là 89% và có đến 86,5% các bà mẹ hàng con bị viêm phổi tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. 4. Đặng Thị Thu Lệ, Nguyễn Hữu Hiếu, Thực ngày vệ sinh mũi họng cho trẻ [4]. hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi viêm phổi của các Bên cạnh đó, việc sử dụng các bài thuốc dân bà mẹ tại khoa hô hấp nhi, bệnh viện Xanh Pôn, gian, các sản phẩm như thuốc ho đông y cũng là năm 2014, Tạp chí nghiên cứu khoa học. một cách giúp trẻ giảm ho được nhiều bà mẹ tin 5. Trần Thị Ly, Nguyễn Thị Lan, Đinh Thị Thu, dùng. Tỷ lệ các bà mẹ giảm ho đúng cách cho Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Thơm (2017), Thực trạng nhận thức của bà mẹ về chăm sóc trẻ trẻ bằng cách cho trẻ uống thuốc ho đông y hay dưới 5 tuổi bị viêm phổi tại khoa Nhi – Bệnh viện các bài thuốc dân gian: quất hấp mật ong, hoa Đa khoa tỉnh Quảng Ninh năm 2017, Trường Cao hồng gấp đường, gừng, chanh lần lượt là 40% đẳng y tế Quảng Ninh. và 45%. Kết quả của chúng tôi thấp hơn nghiên 6. World Health Organization (2014). Revised WHO classification and treatment of childhood cứu của Đặng Thị Thu Lệ và Nguyễn Hữu Hiếu pneumonia at health facilities. (2014), các bà mẹ sẽ giảm ho cho trẻ bằng cách 163

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thuc-trang-kien-thuc-cua-cac-ba-me-trong-cham-soc-tre-duoi-5-tuoi-bi-viem-phoi-dieu-tri-tai-benh-vie-2551701.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY