Thực trạng sơ sinh nhẹ cân tại khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu năm 2019

Thực trạng sơ sinh nhẹ cân tại khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu năm 2019
  • Mã tin : 910
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Thực trạng sơ sinh nhẹ cân tại khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu năm 2019 được nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ sơ sinh nhẹ cân tại khoa Sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019. Đối tượng nghiên cứu: Tổng số 1064 trẻ sơ sinh tại khoa Sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu.

Nội dung Text: Thực trạng sơ sinh nhẹ cân tại khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu năm 2019

TC.DD & TP 16 (3+4) - 2020 THỰC TRẠNG SƠ SINH NHẸ CÂN TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU NĂM 2019 Phan Thị Thu Hằng1, Nguyễn Văn Công2, Ninh Thị Nhung3, Phạm Thị Kiều Chinh4 Nghiên cứu mô tả thông qua cuộc điều tra cắt ngang nhằm xác định tỷ lệ sơ sinh nhẹ cân tại khoa Sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019. Đối tượng nghiên cứu: Tổng số 1064 trẻ sơ sinh tại khoa Sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ trẻ sinh non tháng chiếm 7,8%; Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân dưới 2500 g chiếm 9,8%, trong đó trẻ sơ sinh là nam giới chiếm tỷ lệ thấp hơn trẻ nữ và chủ yếu là trẻ sơ sinh có cân nặng từ 2000 g đến dưới 2500 g chiếm 8,1%. Từ khóa: Sơ sinh nhẹ cân, Bệnh viện đa khoa Mộc Châu. I. ĐẶT VẤN ĐỀ dưỡng, giảm khả năng nhận thức và chỉ Mục tiêu của Chiến lược quốc gia về số thông minh của trẻ đồng thời làm tăng Dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm khả năng mắc các bệnh lý về tim mạch, nhìn đến năm 2030 của Chính phủ là: đái tháo đường khi trưởng thành. Cân Giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh thấp nặng sơ sinh của trẻ có liên quan mật (dưới 2500 gam) xuống dưới 10% vào thiết với dinh dưỡng của mẹ trước và năm 2015 và dưới 8% vào năm 2020. trong quá trình mang thai [2, 3]. Cân nặng sơ sinh phản ánh chế độ dinh Tại khoa Sản Bệnh viện đa khoa Mộc dưỡng, lao động và bệnh tật của bà mẹ Châu hàng năm có khoảng gần 2000 trẻ trong thời kỳ mang thai đồng thời tiên sơ sinh ra đời trong đó có nhiều trẻ non lượng sự phát triển của trẻ sau này [1]. tháng nhẹ cân, việc chăm sóc những em Sơ sinh nhẹ cân là nguyên nhân thứ 2 bé này cũng gặp nhiều khó khăn và tốn trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử kém. Việc khám và quản lý thai cũng vong sơ sinh tại Hoa Kỳ và chiếm 53,6% như chế độ dinh dưỡng, lao động nghỉ trong tổng số tử vong sơ sinh sớm ở ngơi của bà mẹ còn nhiều bất cập. Vì các nước thu nhập trung bình và thấp. vậy, để có các dẫn liệu về tỷ lệ sơ sinh Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ đẻ non/nhẹ cân nhẹ cân, chúng tôi thực hiện đề tài mục chiếm 19% trong mô hình bệnh tật và tiêu: Xác định tỷ lệ sơ sinh nhẹ cân tại 25% tử vong sơ sinh. Cân nặng sơ sinh khoa Sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu thấp cũng làm giảm miễn dịch, suy dinh năm 2019. 1 CN - Bệnh viện đa khoa Mộc Châu Ngày nhận bài: 10/5/2020 Email: hangphan333991@gmail.com Ngày phản biện đánh giá: 20/5/2020 2 TS - Hội đồng bảo vệ sức khỏe cán bộ Miền Nam Ngày đăng bài: 5/6/2020 3 PGS.TS - Trường Đại học Y Dược Thái Bình 4 TS – Bệnh viện Nội tiết Trung Ương 50

TC.DD & TP 16 (3+4) - 2020 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP thời gian từ tháng 1/1/2019 đến tháng NGHIÊN CỨU 31/12/2019 theo đúng tiêu chuẩn chọn mẫu sao cho đủ cỡ mẫu đã tính. 2.1. Địa điểm, thời gian, đối tượng nghiên cứu 2.3. Kỹ thuật áp dụng trong nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu: Khoa Sản - Cân trẻ sơ sinh: Thực hiện ngay trong Bệnh viện đa khoa Mộc Châu - Tỉnh 24 giờ đầu sau sinh, Sử dụng cân SECA Sơn La. lòng máng với độ chính xác 0,05 kg được ghi theo đơn vị gam. Kiểm tra và chỉnh - Đối tượng nghiên cứu: Trẻ sơ sinh, tại vị trí đặt cân trước khi tiến hành đo. Nữ Khoa Sản Bệnh viện đa khoa Mộc Châu. hộ sinh là người trực tiếp thực hiện việc - Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu cân đo cho trẻ. được thực hiện từ 1/2019 - 12/2019. Kiểm tra và chỉnh vị trí đặt cân trước 2.2. Phương pháp nghiên cứu khi tiến hành đo: 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu - Cân được đặt trên mặt phẳng và ổn định. Nghiên cứu cắt ngang mô tả. - Đây là một dụng cụ cân đo đòi hỏi độ 2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chính xác nên không được làm rơi, rung chọn mẫu hoặc xóc mạnh cân. a/ Cỡ mẫu tính theo công thức: - Đảm bảo nguyên tắc khi cân: Tháo bỏ khăn và tã quấn em bé, bé nằm giữa bàn cân. p(1 − p) n = Z (21−α / 2) 2.4. Các phương pháp hạn chế sai số (εp) 2 Tập huấn các cán bộ y tế cân trẻ sơ sinh để thống nhất kỹ thuật; kiểm tra và chỉnh vị trí cân trước khi cân trẻ. Giám sát quá trình điều tra nghiên cứu. Phân tích số liệu theo phần mềm thông dụng Với p=0,085 [4], cỡ mẫu theo tính toán trong y học. là 1034 trẻ, thực tế chúng tôi thu thập được 1064 trẻ. 2.5. Xử lý số liệu b/ Phương pháp chọn mẫu: Các số liệu thu thập được, xử lý và phân tích trên máy tính bằng phần mềm Chủ đích chọn khoa Sản Bệnh viện đa EPI - INFO 6.0 và SPSS để tính toán các khoa Mộc Châu của huyện Mộc Châu tỷ lệ, tần xuất giá trị trung bình, tìm mối Tỉnh Sơn La. liên quan giữa các biến số với sơ sinh Chọn toàn bộ các trẻ được sinh trong nhẹ cân. 51

TC.DD & TP 16 (3+4) - 2020 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu Nam (n=562) Nữ (n=502) Chung (n=1064) Tuần tuổi thai khi sinh SL % SL % SL % Từ 22-27 tuần 3 0,5 0 0,0 3 0,3 Từ 28 đến dưới 38 tuần 42 7,5 38 7,6 80 7,5 Từ 38 tuần trở lên 517 92,0 464 92,4 981 92,2 Tổng 562 100,0 502 100,0 1064 100,0 Kết quả Bảng 1 cho thấy: Tỷ lệ trẻ sinh non khi tuổi thai từ 22-27 tuần chiếm 0,3%; tuổi thai từ 28 đến dưới 38 tuần chiếm 7,5%; Tuổi thai từ 38 tuần trở lên chiếm 92,2%. Bảng 2. Phân loại cân nặng sơ sinh của trẻ được điều tra Nam (n=562) Nữ (n=502) Chung (n=1064) Cân nặng sơ sinh SL % SL % SL % < 1500 g 7 1,2 1 0,2 8 0,8 1.500 -

TC.DD & TP 16 (3+4) - 2020 9,8%

TC.DD & TP 16 (3+4) - 2020 Trẻ nhẹ cân được phân loại theo tuổi tăng số ngày nằm viện và cần có chế độ thai (trẻ nhẹ cân đủ tháng và nhẹ cân chăm sóc đặc biệt, do đó gây ra nhiều non tháng). Theo sự cân đối (nhẹ cân tốn kém cho gia đình, xã hội trong cân đối và nhẹ cân không cân đối) và năm đầu đời. Ngoài ra, tỷ lệ nhẹ cân theo suy dinh dưỡng (nhẹ cân có gầy khi sinh lớn lên còn gánh chịu nhiều mòn và không gầy mòn). Trẻ nhẹ cân nguy cơ mắc các bệnh lý mãn tính như: dưới 37 tuần tuổi thai gọi là trẻ nhẹ cân suy giảm hệ miễn dịch, tiểu đường, tim non tháng. Trẻ nhẹ cân và không cân mạch, suy dinh dưỡng, chậm phát triển đối hoặc trẻ gầy mòn là những trẻ chỉ có trí tuệ do giảm chỉ số thông minh. cân nặng thấp, còn chiều cao và vòng Hơn hai nươi triệu trẻ sơ sinh nhẹ đầu bình thường. Trẻ nhẹ cân cân đối cân (low birth weight) được sinh ra là những trẻ giảm cả cân nặng, chiều mỗi năm trên toàn thế giới, một nửa số cao và vòng đầu. Trẻ sinh đủ tháng nhẹ trẻ sơ sinh và một phần ba các trường cân có thể cân đối hoặc không cân đối. hợp tử vong sơ sinh trực tiếp hoặc gián Những trẻ non tháng nhẹ cân thường là tiếp liên quan đến nhẹ cân. Chính vì nhẹ cân cân đối. Quan sát trẻ nhẹ cân vậy việc nghiên cứu và tìm ra các giải không cân đối sẽ thấy có sự khác biệt pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất so với trẻ nhẹ cân cân đối. Trẻ nhẹ cân những trẻ khi sinh có cân nặng dưới không cân đối bề ngoài trông gầy mòn, 2500 g và có những biện pháp chăm giảm mô dưới da, da nhăn, đầu to, sóc đặc biệt với những trẻ sinh ra nhẹ móng dài, da khô tróc vảy. Trẻ nhẹ cân cân là một trong những nhiệm vụ rất cân đối thường có khe khớp sọ giãn, quan trọng và thật sự cần thiết của các thóp trước rộng, chậm phát triển hành nhà lâm sàng cũng như các bác sỹ y xương, trẻ lùn và vòng đầu nhỏ. học dự phòng. Các trẻ nhẹ cân khi sinh (cân nặng Tìm hiểu về cân nặng sơ sinh của trẻ khi sinh

TC.DD & TP 16 (3+4) - 2020 40 tuổi trở lên chiếm 1,9%. chúng tôi tương đồng với các nghiên Khi so sánh với kết quả nghiên cứu cứu khác ở điểm đa số trẻ nhẹ cân của Nguyễn Văn Khoa và cộng sự, đều có cân nặng ở mức 2000-2500 g. kết quả tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân của Nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ trẻ có chúng tôi thấp hơn trong nghiên cứu cân nặng dưới 1500 g chiếm tới 7,7%; này (9,8% so với 11,0%) [6]. trẻ sơ sinh có cân nặng từ 1500 g đến 2000 g chiếm 9,6% và có tới 82,7% Tuy nhiên kết quả nghiên cứu của trẻ có cân nặng 200-

TC.DD & TP 16 (3+4) - 2020 KHUYẾN NGHỊ liên quan ở người dân tộc Ê Đê tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk. Tạp Cần tổ chức các buổi truyền thông chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. số về sức khỏe cho sản phụ trên địa bàn 20(1), tr. 354-362. để nâng cao kiến thức về chăm sóc vệ sinh thai nghén, hiểu rõ tầm quan trọng 5. Dương Thanh Long (2011). Đánh giá của việc khám thai định kỳ, chế độ dinh các yếu tố nguy cơ gây tử vong sơ sinh dưỡng trong thời kỳ mang thai. tại Khoa nhi Bệnh viện đa khoa An Giang 2010 – 2011. Kỷ yếu KNKH, Cán bộ y tế cơ sở cần quan tâm hơn đến Bệnh viện An Giang, tr. 203-212. các sản phụ để hướng dẫn sản phụ cách ăn uống hợp lý, đảm bảo chế độ dinh 6. Nguyễn Văn Khoa, Huỳnh Nguyễn dưỡng để tăng cân đủ trong suốt thai kỳ. Khánh (2009). Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ Cán bộ y tế cũng cần quan tâm và theo cân và các yếu tố liên quan tại tỉnh dõi sát vấn đề bệnh lý mạn tính của sản Bình Phước. Tạp chí Y học Thành phố phụ để giúp phát hiện sớm và điều trị kịp Hồ Chí Minh, tập 13(1), tr. 118-125 thời các bệnh lý trong thai kỳ. 7. Phạm Thị Kim Thủy, Tạ Văn Trầm (2011). Tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến việc sinh trẻ sơ sinh nhẹ cân tại TÀI LIỆU THAM KHẢO Bệnh viện phụ sản Tiền Giang. Tạp 1. Trương Ngô Ngọc Lan, Hoàng Ngọc chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh. số Anh (2017). Một số yếu tố liên quan 15(1), tr. 222-228. thuộc về mẹ, con, và chăm sóc y tế ảnh 8. Oladeinde H.B, Oladapo B.O (2015). hưởng đến cân nặng thấp lúc sinh của Prevalence and determinants of low trẻ tại bệnh viện đa khoa Tỉnh Đắk birth weight: the situation in a tradi- Lắk. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí tional birth home in Benin City, Ni- Minh, số 21(2), tr. 108-114. geria. African Health Sciences 15(4), 2. Ngô Thị Kim Phụng, Nguyễn Trần pp. 1123-1129. Kiều Trang (2017). Tỷ lệ trẻ sinh nhẹ 9. Đặng Thị Mỹ Tánh (2015). Đánh giá cân và khảo sát một số yếu tố liên quan hiệu quả chăm sóc trẻ sinh non và nhẹ đến việc sinh nhẹ cân tại Bệnh viện đa cân bằng phương pháp Căng-gu-ru khoa Bạc Liêu. Tạp chí Y học Thành tại khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng phố Hồ Chí Minh. số 21(1), tr. 165-174. 2. Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí 3. Chhea C., Sopheab H. (2018). Low Minh. số 19(6), tr. 142-149. birth weight of institutional births in 10. Gupta.R.D, Swasey. K (2016). Cambodia: Analysis of the Demo- Factors associated with low birth graphic and Health Surveys 2010- weight in Afghanistan: a cross-sec- 2014. Plos one. 13(11), pp. 1-16. tional analysis of the demographic 4. Nguyễn Thị Diệu Trang (2016). Tỷ and health survey 2015. BMJ Open. lệ trẻ nhẹ cân lúc sinh và các yếu tố 5(18), pp. 1-19. 56

TC.DD & TP 16 (3+4) - 2020 Summary THE SITUATION OF LOW BIRTH WEIGHT AT THE DEPARTMENT OF OB- STETRICS IN MOC CHAU GENERAL HOSPITAL IN 2019 A descriptive study was conducted through a cross-sectional survey to determine the situation of low birth weight at the Department of Obstetrics in Moc Chau Gen- eral Hospital in 2019. Subjects: Infants at the Obstetrics Department at Moc Chau General Hospital. Results: The rate of premature infants was accounted for 7.8%; The percentage of low birth weight babies under 2500 gram was accounted for 9.8%, of which boys were accounted for a lower proportion han girls. Babies weight was mainly from 2000 gram to less than 2500 gram, accounting for 8.1%. Keywords: Low birth weight; General hospital Moc Chau. 57

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thuc-trang-so-sinh-nhe-can-tai-khoa-san-benh-vien-da-khoa-moc-chau-nam-2019-2566621.html
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY