Thực trạng thiếu vi chất ở trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi

Thực trạng thiếu vi chất ở trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi
  • Mã tin : 762
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Nếu không xem được file có thể tải về tại đây hoặc tải Adobe PDF Reader về để xem tệp tài liệu này.
Bài viết Thực trạng thiếu vi chất ở trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi tại Phòng khám Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nội dung Text: Thực trạng thiếu vi chất ở trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi

vietnam medical journal n02 - JUNE - 2022 vực... Bệnh nhân tử vong chủ yếu do bệnh lý 395. doi:10.1046/j.1445-2197.2003.t01-1-02657.x thiếu máu cơ tim và các bệnh phổi. 5. Lê Nữ Thị Hòa Hiệp. Phình động mạch chủ bụng dưới thận chỉ định phẫu thuật - kết quả điều trị V. KẾT LUẬN ngoại khoa mổ hở. Học TPHồ Chí Minh. 2005;9(1):16-18. Phẫu thuật kinh điển điều trị phình động mạch 6. Sampson UKA, Norman PE, Fowkes FGR, et chủ bụng dưới thận tại Trung tâm Tim mạch và al. Estimation of Global and Regional Incidence Lồng ngực, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giai đoạn and Prevalence of Abdominal Aortic Aneurysms 2018-2020 cho kết quả sớm là an toàn, ít biến 1990 to 2010. Glob Heart. 2014;9(1):159. doi:10.1016/j.gheart.2013.12.009 chứng, không có tử vong sớm sau mổ. 7. Jahangir E, Lipworth L, Edwards TL, et al. Smoking, sex, risk factors and abdominal aortic TÀI LIỆU THAM KHẢO aneurysms: a prospective study of 18 782 persons 1. Wanhainen A, Verzini F, Van Herzeele I, et al. aged above 65 years in the Southern Community Editor’s Choice - European Society for Vascular Cohort Study. J Epidemiol Community Health. Surgery (ESVS) 2019 Clinical Practice Guidelines on 2015;69(5):481-488. doi:10.1136/jech-2014-204920 the Management of Abdominal Aorto-iliac Artery 8. Becquemin JP, Majewski M, Fermani N, et al. Aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg Off J Eur Colon ischemia following abdominal aortic Soc Vasc Surg. 2019;57(1):8-93. aneurysm repair in the era of endovascular doi:10.1016/j.ejvs.2018.09.020 abdominal aortic repair. J Vasc Surg. 2008;47(2): 2. Lê Nữ Thị Hòa Hiệp. Phình động mạch chủ bụng 258-263. doi:10.1016/ j.jvs.2007.10.001 dưới thận chỉ định phẫu thuật - kết quả điều trị 9. Bahia SS, Holt PJE, Jackson D, et al. ngoại khoa mổ hở. Học TPHồ Chí Minh. Systematic Review and Meta-analysis of Long-term 2005;9(1):16-18. survival After Elective Infrarenal Abdominal Aortic 3. Aggarwal S, Qamar A, Sharma V, Sharma A. Aneurysm Repair 1969–2011: 5 Year Survival Abdominal aortic aneurysm: A comprehensive Remains Poor Despite Advances in Medical Care review. Exp Clin Cardiol. 2011;16(1):11-15. and Treatment Strategies. Eur J Vasc Endovasc 4. Yii MK. Epidemiology of abdominal aortic Surg Off J Eur Soc Vasc Surg. 2015;50(3):320-330. aneurysm in an Asian population: Abdominal aortic doi:10.1016/j.ejvs.2015.05.004 aneurysm in Asia. ANZ J Surg. 2003;73(6):393- THỰC TRẠNG THIẾU VI CHẤT Ở TRẺ TỪ 6 THÁNG ĐẾN DƯỚI 5 TUỔI Chu Thị Phương Mai1, Nguyễn Thị Thúy Hồng1,2, Nguyễn Thị Hằng2 TÓM TẮT tuổi còn cao, trong đó thiếu sắt chiếm tỷ lệ cao nhất. Trẻ sống ở vùng nông thôn, miền núi có tỷ lệ thiếu vi 60 Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá chất cao hơn so với trẻ sống ở vùng thành thị. trình phát triển thể chất và tinh thần ở trẻ em, đặc Từ khóa: thiếu vi chất dinh dưỡng, trẻ dưới 5 tuổi biệt trẻ dưới 5 tuổi. Bên cạnh suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cũng là một vấn đề sức khoẻ được SUMMARY quan tâm. Nghiên cứu được tiến hành trên 234 trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi tại Phòng khám Dinh dưỡng, Bệnh THE SITUATION OF MICRONUTRIENT viện Nhi Trung ương, trong thời gian từ tháng 9 năm DEFICIENCY IN CHDRENT FROM 6 2020 đến tháng 9 năm 2021 bằng phương pháp tiến MONTHS TO LOWER 5 YEARS OLD cứu mô tả cắt ngang, nhằm đánh giá tình trạng thiếu Nutrition plays an important role in physical and vi chất dinh dưỡng ở trẻ. Kết quả nghiên cứu: Trẻ mental development of children, especially children thiếu vi chất dinh dưỡng chiếm tới 73,0%, trong đó under 5 years old. Besides malnutrition, micronutrient thiếu sắt chiếm tỷ lệ cao nhất ((36,8%), tiếp đó là deficiency is also an important health problem. The thiếu kẽm (28,6%), thiếu vitamin D (20,9%) và thiếu study was established with 234 children from 6 canxi (3,0%). Tỷ lệ thiếu sắt và kẽm ở trẻ sống ở months to 5 years old at the Nutrition Clinic, National vùng nông thôn cao hơn so với thành thị, lần lượt là Children's Hospital, during the period from September 27,1% so với 40,9% và 14,3% so với 34,8%, sự khác 2020 to September 2021 by a cross-sectional biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận: Tình prospective study, aiming to assess micronutrient trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ từ 6 tháng đến 5 deficiency status in children. Research results: Children with micronutrient deficiency accounted for 73.0%, of which iron deficiency accounted for the 1Đại học Y Hà Nội, highest rate (36.8%), followed by zinc deficiency 2Bệnh viện Nhi Trung Ương (28.6%), vitamin D deficiency (20.9%) and calcium Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Hằng deficiency (3.0%). Iron and zinc deficiency rates Email: tiembap23614@gmail.com among children living in rural areas were higher than Ngày nhận bài: 4.4.2022 those in urban areas, at 27.1% compared with 40.9% and 14.3% compared to 34.8%, respectively, the Ngày phản biện khoa học: 23.5.2022 difference was statistically significant with p < 0.05. Ngày duyệt bài: 1.6.2022 248

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 2 - 2022 Conclusion: Micronutrient deficiency rate in children Phòng khám Dinh Dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương. from 6 months to 5 years old is still high, in which iron 2.4. Phương pháp nghiên cứu deficiency accounts for the highest percentage. Children living in rural areas have a higher rate of micronutrient 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu deficiencies than children living in urban areas. tiến cứu, mô tả cắt ngang. Key words: micronutrient deficiency, infant, children 2.3.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện tất cả trẻ đủ tiêu I. ĐẶT VẤN ĐỀ chuẩn lựa chọn đến khám tại Phòng khám Dinh Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 09/2020 quá trình phát triển thể chất và tinh thần ở trẻ đến 09/2021. em, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi. Bên cạnh suy dinh Thực tế chúng tôi thu thập được 234 trẻ dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cũng là một vấn đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu. đề sức khoẻ được quan tâm. Thiếu vi chất dinh 2.5. Công cụ, phương pháp thu thập số liệu dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển - Phỏng vấn trực tiếp (thông tin hành chính), thể chất mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển tinh quan sát (khám lâm sàng, cận lâm sàng) dựa thần, trí tuệ của trẻ và để lại hậu quả nặng nề trên mẫu bệnh án nghiên cứu được xây dựng cho sức khỏe hiện tại cũng như lâu dài của trẻ. dựa trên các biến số nghiên cứu. Suy dinh duỡng và thiếu vi chất cũng làm cho trẻ 2.6. Các biến số nghiên cứu. Các kết quả dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là các xét nghiệm được phân tích bằng máy xét nghiệm bệnh đường hô hấp và tiêu hoá. Hơn nữa, khi trẻ tại Khoa Sinh hoá, Bệnh viện Nhi Trung ương. mắc bệnh tiên lượng xấu hơn và làm gia tăng tỷ Chỉ số Tiêu chuẩn đánh giá lệ tử vong ở trẻ. Trong những năm qua, công tác Nồng độ Ferritin phòng chống thiếu vi chất đã đạt được một số Thiếu sắt < 12µg/L huyết thanh3 thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ thiếu vi Nồng độ sắt chất dinh dưỡng như thiếu vitamin D, sắt, kẽm… Thiếu sắt < 7µmol/L huyết thanh3 vẫn còn cao. Theo UNICEF, hiện nay trên thế Nồng độ kẽm giới có khoảng 2 tỷ người có nguy cơ thiếu đa vi Thiếu kẽm < 10,7µmol/l huyết thanh4 chất, còn được coi là “thiếu ăn tiềm tàng”. Tại Nồng độ canxi Việt Nam, theo điều tra của Viện Dinh dưỡng Thiếu canxi < 1,9mmol/l huyết thanh4 (2015), tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi là Đủ vitamin D > 50nmol/L 27,8%, tỷ lệ này có xu hướng cao hơn ở miền Nồng độ 25OHD Không đủ 30 – 50 núi và nông thôn so với ở thành thị.1 Bên cạnh huyết thanh5 vitamin D nmol/L đó, tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ em dưới 5 tuổi lên tới Thiếu vitamin D < 30nmol/L 69,4%. Tỷ lệ thiếu vitamin A ở lứa tuổi này là 41,6%, trong đó cao nhất ở nhóm trẻ dưới 6 III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU tháng tuổi (44,4%).2 Xuất phát từ những vấn đề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi tại Phòng khám Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn - Trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. - Không mắc các dị tật bẩm sinh. - Gia đình đồng ý cho trẻ tham gia nghiên cứu. 2.2. Tiêu chuẩn loại trừ Biểu đồ 1. Tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng ở - Trẻ mắc các bệnh mạn tính. trẻ (n=234) - Đang được bổ sung sắt, kẽm, canxi và Nhận xét: Tình trạng trẻ thiếu sắt chiếm tỷ vitamin D trong vòng 3 tháng. lệ cao nhất (36,8%), tiếp đó là thiếu kẽm 2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu (28,6%), thiếu vitamin D (20,9%) và thiếu canxi - Từ tháng 09/2020 đến tháng 09/2021 tại (3,0%). Bảng 1. Tình trạng thiếu vi chất theo nhóm tuổi Nhóm tuổi Thiếu sắt Thiếu kẽm Thiếu canxi Thiếu vitamin D (Tháng) (n, %) (n, %) (n, %) (n, %) 249

vietnam medical journal n02 - JUNE - 2022 06 - 11 16 (30,2) 14 (26,4) 1 (1,9) 6 (11,3) 12 - 23 19 (26,4) 21 (11,3) 3 (4,2) 13 (18,1) 24 - 35 9 (31,0) 12 (29,3) 2 (6,9) 12 (29,3) 36 - 47 20 (48,8) 11 (26,8) 0 11 (26,8) 48 - 60 22 (56,4) 9 (23,1) 1 (2,6) 7 (17,9) Nhận xét: Tỷ lệ thiếu sắt gặp cao hơn ở nhóm tuổi 48-60 tháng (56,4%). Tỷ lệ thiếu kẽm khá tương đồng giữa các nhóm tuổi, thấp nhất ở nhóm tuổi 12-23 tháng (11,3%). Tỷ lệ thiếu vitamin D tăng hơn ở nhóm 24-35 tháng (29,3%), sau đó giảm dần khi trẻ 48-60 tháng (17,9%). Bảng 2. Tình trạng thiếu vi chất theo địa dư Thiếu sắt Thiếu kẽm Thiếu canxi Thiếu vitamin D Địa dư (n, %) (n, %) (n, %) (n, %) Thành thị 19 (27,1) 10 (14,3) 2 (2,9) 14 (20,0) Nông thôn 67 (40,9) 57 (34,8) 5 (3,0) 35 (21,3) p 0,04 0,02 0,83 0,32 Nhận xét: Tỷ lệ thiếu sắt và kẽm ở trẻ sống ở vùng nông thôn cao hơn so với thành thị, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. từ 6-59 tháng tuổi bị thiếu máu thiếu sắt khoảng 39,8%, tương đương 269 triệu trẻ. Điểm đáng lưu ý, tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt gặp chủ yếu ở các nước đang phát triển: Ấn Độ (53%), Indonesia (45%), Trung quốc (37,9%), trong khi đó ở các nước phát triển tỷ lệ này thấp hơn: Mỹ (< 20%), Hàn Quốc (15%).6 Theo điều tra của Viện Dinh dưỡng (2015), tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi ở Việt Nam là 27,8%, tỷ lệ này cao hơn ở miền núi (31,2%), nông thôn (28,4%) và thấp hơn ở thành thị (22,2%).2 Kết quả này Biểu đồ 2. Phân bố tỷ lệ thiếu vi chất ở trẻ tương tự như kết quả nghiên cứu của chúng tôi, (n=234) trong đó tỷ lệ thiếu sắt ở nông thôn (40,9%) cao Nhận xét: Đa số trẻ có tình trạng thiếu vi hơn so với ở thành thị (27,1%). chất dinh dưỡng. Trong đó, chủ yếu trẻ thiếu 1 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy vi chất dinh dưỡng (43,1%); tỷ lệ trẻ thiếu phối thiếu sắt thường gặp hơn ở nhóm tuổi 48-60 hợp ≥ 3 vi chất gặp ít hơn (13,7%). tháng. Tình trạng thiếu sắt thường gặp ở trẻ bú mẹ. Bởi lẽ, tình trạng sắt của trẻ tương đối thấp IV. BÀN LUẬN do sắt trong sữa mẹ thấp (mặc dù giá trị sinh Trên thế giới, tỷ lệ thiếu vi chất dinh dưỡng ở học của sắt cao). Mặt khác, dự trữ sắt của trẻ các nước đang phát triển vẫn còn ở mức cao, em thường thấp do lượng sắt dự trữ của mẹ mặc dù đã có xu hướng giảm trong mấy thập kỷ trong thời gian mang thai cũng đã cạn kiệt. Việc qua. Trong đó hay gặp nhất là thiếu vitamin A, cải thiện tình trạng sắt cho trẻ có thể qua con D, kẽm, sắt, canxi... Thiếu kết hợp nhiều loại vi đường bổ sung sắt dạng thuốc hoặc vào thức ăn chất dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em, đặc biệt ở của trẻ. Như vậy dù đã có những biện pháp can những trẻ có cân nặng sơ sinh thấp do phải chịu thiệp tích cực trong bổ sung sắt cho trẻ, đã làm hậu quả từ tình trạng thiếu đa vi chất dinh giảm tỷ lệ thiếu sắt và thiếu máu thiếu sắt ở trẻ; dưỡng từ trong bụng mẹ. Hiện nay, trên thế giới tuy nhiên tỷ lệ này còn cao. Với nhóm trẻ lớn có khoảng 2 tỷ người có nguy cơ thiếu đa vi hơn, nhiều trẻ có thể mắc những bệnh lý như chất, được coi là “thiếu ăn tiềm tàng” do ảnh viêm loét dạ dày tá tràng, nhiễm Helicobacter hưởng tới sức khỏe và nguồn lực con người. pylori, nhiễm giun sán là nguyên nhân dẫn đến Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ trẻ thiếu sắt và thiếu máu thiếu sắt ở trẻ. Thiếu sắt thiếu vi chất dinh dưỡng lên tới 73,0%. Trong và thiếu máu thiếu sắt ảnh hưởng đến sự phát đó, thiếu sắt gặp với tỷ lệ cao nhất (36,8%). triển thể chất và thể của trẻ. Vì vậy, cần tìm Thiếu máu thiếu sắt là bệnh lý thiếu vi chất phổ nguyên nhân để điều trị nguyên nhân và có phác biến nhất gây ra những hậu quả to lớn về sức đồ bổ sung sắt phù hợp. khỏe, giáo dục, kinh tế và nặng suất lao động. Kẽm là một trong các vi chất cần thiết cho cơ Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ trẻ thể do kẽm hiện diện trong hơn 200 enzyme 250

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 515 - THÁNG 6 - SỐ 2 - 2022 riêng biệt và đóng vai trò quan trọng trong các canxi khi khám lâm sàng đều có các dấu hiệu yếu tố phiên mã. Kẽm có vai trò chủ đạo trong liên quan đến còi xương như giật mình, co giật, ít sinh lý sinh sản, điều chỉnh miễn dịch, tăng ngủ, mồ hôi trộm, nhất là khóc cơn. Các dấu trưởng và phát triển. Ước tính có khoảng 17,3% hiệu lâm sàng này cũng hoàn toàn giống như dân số thế giới có nguy cơ thiếu kẽm và đặc biệt nhận xét trong kinh điển ở trẻ còi xương. Trong tỷ lệ hấp thu kẽm thấp lại gặp ở 138 quốc gia có nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trẻ trong tỷ lệ thấp còi cao. Các quốc gia như: Nam Á, nhóm tuổi 24-35 tháng có tỉ lệ thiếu canxi cao Đông Nam Á, Châu Phi cận Sahara và Trung Mỹ nhất. Đây là nhóm trẻ phát triển nhanh và đồng có nguy cơ thiếu kẽm cao nhất. Tỷ lệ thiếu kẽm thời ở độ tuổi này trẻ dễ mắc các bệnh lý tiêu ở các nước cận Saharan Châu Phi (68%), châu hóa do thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt, Mỹ Latin và Caribe (46%) và 61% ở Châu Á. dẫn đến nguy cơ thiếu canxi hoặc giảm hấp thu Nghiên cứu của tác giả Trần Thúy Nga và cộng canxi do rối loạn tiêu hóa cao hơn. Các nghiên sự về tình trạng thiếu kẽm ở 447 trẻ dưới 5 tuổi cứu của một số tác giả khi nghiên cứu tại một số tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã chỉ ra rằng, quốc gia Châu phi cho thấy trẻ em thiếu canxi tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ em vùng này rất cao (85%), phần lớn liên quan đến cung cấp thiếu canxi do trong đó tỷ lệ thiếu kẽm ở trẻ dưới 24 tháng tuổi ăn thức ăn có hàm lượng canxi thấp. Theo là 91,8% và ở trẻ 24-59 tháng tuổi là 81,3%.2 khuyến cáo của Bộ Y tế, phụ nữ đang cho con bú Bên cạnh đó, chế độ ăn cũng như sự phối cần hấp thụ khoảng 1000 mg canxi mỗi ngày. hợp giữa các loại thực phẩm trong khẩu phần Nhưng do thói quen, phong tục của một số vùng, không hợp lý đã góp phần dẫn đến thiếu kẽm ở phụ nữ nuôi con ăn uống kiêng khem hoặc do trẻ em, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi. Trong thực tế, điều kiện kinh tế khó khăn dẫn đến chế độ dinh acid phytic tạo phức hợp bền vững với kẽm. Điều dưỡng không đầy đủ. Kết quả gây thiếu canxi ở này sẽ tăng lên khi có quá nhiều canxi trong chế trẻ. Vì vậy, các mẹ cũng có thể cung cấp lượng độ ăn. Vì vậy, chế độ ăn có phytate không nên canxi bị thiếu bằng các loại thuốc bổ sung canxi. chứa quá nhiều canxi. Việc bổ sung canxi để Tuy nhiên việc dùng thuốc cần phải có sự hướng phát triển xương có thể làm giảm hấp thu kẽm. dẫn của bác sĩ, không nên tự ý dùng thuốc bởi vì FAO và WHO đã đưa ra những khuyến cáo về khi thiếu một số vi chất khác như thiếu sắt, kẽm, lượng kẽm tương ứng trong các chế độ ăn khác trẻ cũng có một vài triệu chứng như thiếu canxi. nhau thường được sử dụng. Các đối tượng dễ bị Vitamin D và canxi là những chất dinh dưỡng ảnh hưởng của thiếu kẽm bao gồm trẻ nhũ nhi, thiết yếu cần cho sự vững chắc của hệ xương, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và cho con bú do nhu đặc biệt sự hấp thu và chuyển hóa của canxi phụ cầu kẽm cao cần thiết cho giai đoạn tăng trưởng thuộc rất nhiều vào nồng độ vitamin D trong cơ và phát triển. Ước tính khoảng 82% phụ nữ thể. Thiếu vitamin D sẽ ảnh hưởng đến sự phát mang thai trên thế giới không đủ kẽm trong khẩu triển chiều cao của trẻ. Khi thiếu ở mức độ nặng phần ăn so với nhu cầu thai kỳ. Trẻ nhũ nhi phụ sẽ gây giảm đáng kể nồng độ canxi trong máu. thuộc vào nguồn kẽm trong thức ăn do dự trữ tại Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự thiếu hụt gan ở giai đoạn trước sinh đã được dùng cạn và vitamin D ở cuối thai kỳ sẽ làm giảm sự phát thiếu kẽm tạm thời có thể xảy ra kết hợp lý do triển xương dài trong tử cung và làm thai nhi khác như sữa mẹ có nồng độ kẽm thấp. Nồng độ ngắn hơn. Tuy nhiên, hậu quả lâu dài của tình kẽm trong sữa mẹ thấp và giảm dần theo thời trạng thiếu vitamin D đối với sức khoẻ và sự phát gian cho con bú, tuy nhiên chưa có bằng chứng triển của trẻ đòi hỏi phải theo dõi thêm. Kết quả để nói rằng: thiếu kẽm là một vấn đề đối với nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thiếu vitamin những trẻ được bú mẹ hoàn toàn. Bên cạnh đó, D là 20,9%, trong đó tỷ lệ thiếu vitamin D ở thiếu kẽm là nguyên nhân chính gây thấp còi ở thành thị và nông thôn tương tự như nhau. Kết trẻ dưới 5 tuổi. Các kết quả nghiên cứu đều cho quả này thấp hơn so với số liệu công bố năm thấy bổ sung kẽm có tác động tốt đối với những 2015 của Viện Dinh dưỡng (45-50%).1 Nghiên trẻ bị thấp còi. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cứu của tác giả Vũ Thị Thu Hiền và cộng sự cho thấy tỷ lệ thiếu kém là 28,6%,, trong đó tỷ (2012) trên 186 trẻ từ 1-6 tháng ở 6 xã thuộc lệ thiếu kẽm cao hơn ở nhóm tuổi trên 24 tháng. huyện Hoài Đức, Hà Nội cho thấy, tỷ lệ trẻ thiếu Kết quả này có thể do tỷ lệ biếng ăn cao ở nhóm vitamin D (

vietnam medical journal n02 - JUNE - 2022 vitamin D còn ở mức cao, từ 44,1 - 56,8%.8 Các in individuals and populations. 2020. https:// nghiên cứu ở các nước đang phát triển, cũng apps.who.int/iris/handle/10665/331505. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.29. như các nước đã phát triển đều cho thấy tỷ lệ 4. Maverakis E, Fung MA, Lynch PJ, et al. thiếu vitamin D của trẻ em dao động từ 30 - Acrodermatitis enteropathica and an overview of 50%. Như vậy, thiếu Vitamin D là vấn đề sức zinc metabolism. Journal of the American Academy khoẻ cộng đồng cần quan tâm ở Việt Nam. of Dermatology. 2007;56(1):116-124. 5. Munns CF, Shaw N, Kiely M, et al. Global V. KẾT LUẬN consensus recommendations on prevention and management of nutritional rickets. Hormone Tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ từ 6 research in paediatrics. 2016;85(2):83-106. tháng đến 5 tuổi còn cao, trong đó thiếu sắt 6. World Health Organization. Anaemia in Women chiếm tỷ lệ cao nhất. Trẻ sống ở vùng nông and Children: WHO Global Anaemia Estimates, thôn, miền núi có tỷ lệ thiếu vi chất cao hơn so 2021 Edition. World Health Organization; Geneva, Switzerland: 2021. [(accessed on 29 September với trẻ sống ở vùng thành thị. 2021)]. Available TÀI LIỆU THAM KHẢO online: https://www.who.int/data/gho/data/themes /topics/anaemia_in_women_and_children. 1. Viện Dinh dưỡng. Số liệu thống kê về tình trạng 7. Das J.K, Kumar R, Salam R.A et al. Systematic dinh dưỡng trẻ em qua các năm. Viện Dinh dưỡng review of Zinc fortification trials. Ann Nutr Metab. Quốc gia. 2015. 2013;62(1):44-56. 2. Trần Thúy Nga, Nguyễn Quang Dũng, Đặng 8. Trần Thị Nguyệt Nga, Vũ Thị Thu Hiền, Thúy Nga. Tình trạng thiếu vitamin A, kẽm ở trẻ Nguyễn Thị Lâm và cộng sự. Thiếu vitamin D và dưới 5 tuổi tại 5 xã, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. một số yếu tố liên quan ở trẻ 12-36 tháng tại Tạp chí Y học dự phòng. 2014;4(153). huyện Gia Lộc, tỉnh hải Dương. Tạp chí Y học thực 3. World Health Organization. WHO guideline on hành. 2016;2(996):66-70. use of ferritin concentrations to assess iron status ĐẶC ĐIỂM KHỐI DỊCH TỦY XƯƠNG TRONG LIỆU PHÁP TẾ BÀO GỐC TỰ THÂN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH Hoàng Tuấn Khang*, Nguyễn Thanh Bình***, Phạm Duy Hiền**, Nguyễn Phạm Anh Hoa**, Trần Minh Điển**, Nguyễn Bảo Ngọc**, Hà Thị Phương**, Lê Đức Minh**, Nguyễn Thị Hà**, Lương Thị Nghiêm**, Nguyễn Thị Duyên** TÓM TẮT có nhân là 1,20 ± 0,35 × 109 tế bào với mật độ trung bình là 16,47 ± 4,95 G/L, số lượng tế bào đơn nhân là 61 Mục tiêu: Mô tả đặc điểm khối dịch tủy xương 0,69 ± 0,20 × 109 tế bào với mật độ trung bình là 9,54 (DTX) sử dụng trong liệu pháp tế bào gốc (TBG) tự ± 3,06 G/L. Số lượng tế bào gốc tạo máu CD34+ là thân hỗ trợ điều trị bệnh teo đường mật bẩm sinh 53,09 ± 21,79 ×106 tế bào với mật độ trung bình (TMBS). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 729,17 ± 328,87 tế bào/µL, tỉ lệ sống đạt 98,04 ± Nghiên cứu tiến cứu một loạt ca bệnh, gồm 30 bệnh 1,75%. Đa số các mẫu cấy khuẩn dịch tủy xương đều nhân chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh được điều trị âm tính. Chỉ có 4 mẫu dương tính do ngoại nhiễm. phẫu thuật Kasai kết hợp với truyền tế bào gốc tủy Trong thời gian thực hiện thủ thuật chọc hút tủy xương tự thân tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng xương có tình trạng hạ huyết áp tâm thu của các bệnh 5/2021 đến tháng 3/2022. Kết quả: Có 30 bệnh nhân nhân mức độ nhẹ, sau đó huyết áp trở về giới hạn thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn, bao gồm 16 bệnh bình thường theo lứa tuổi (72,83 ± 5,65 mmHg) khi nhân nam và 14 bệnh nhân nữ. Tuổi trung bình khi kết thúc thủ thuật. Kết luận: Các khối dịch tủy xương phẫu thuật là 77,4 ngày tuổi. Thể tích DTX bao gồm thu được đảm bảo về số lượng, mật độ các loại tế bào 10% thể tích chất chống đông thu được là 74 ± 13 để sử dụng trong liệu pháp tế bào gốc tủy xương tự (mL). Trong các mẫu dịch tủy xương, số lượng tế bào thân hỗ trợ điều trị bệnh teo đường mật bẩm sinh. Thủ thuật chọc hút dịch tủy xương trên bệnh nhân là tương đối an toàn. Từ khóa: Teo đường mật bẩm *Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên sinh, Dịch tủy xương, Liệu pháp tế bào gốc tự thân. **Bệnh viện Nhi Trung ương ***Trường Đại học Y Hà Nội SUMMARY Chịu trách nhiệm chính: Hoàng Tuấn Khang CHARACTERISTICS OF BONE MARROW Email: Hoangtuankhang93@gmail.com SAMPLES USED IN AUTOLOGOUS STEM Ngày nhận bài: 1.4.32022 CELL THERAPY FOR SUPPORTIVE Ngày phản biện khoa học: 23.5.2022 TREATMENT OF BILIARY ATRESIA Ngày duyệt bài: 2.6.2022 252

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY