MangYTe

Tài liệu y khoa

Thực trạng thừa cân béo phì ở trẻ 7-11 tuổi tại 2 trường thuộc huyện Thuận Châu và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, năm 2020

Thực trạng thừa cân béo phì ở trẻ 7-11 tuổi tại 2 trường thuộc huyện Thuận Châu và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, năm 2020
  • Mã tin: 864
  • Ngày đăng: 05/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết Thực trạng thừa cân béo phì ở trẻ 7-11 tuổi tại 2 trường thuộc huyện Thuận Châu và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, năm 2020 được nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ thừa cân béo phì (TCBP) ở học sinh tiểu học tại hai trường thuộc huyện Thuận Châu và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La năm 2020.

Nội dung Text: Thực trạng thừa cân béo phì ở trẻ 7-11 tuổi tại 2 trường thuộc huyện Thuận Châu và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, năm 2020

TC.DD & TP 17 (5) - 2021 THỰC TRẠNG THỪA CÂN BÉO PHÌ Ở TRẺ 7-11 TUỔI TẠI 2 TRƯỜNG THUỘC HUYỆN THUẬN CHÂU VÀ THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA, NĂM 2020 Đào Thị Lan Hương1; Phan Hướng Dương2; Phan Ngọc Quang3 Nghiên cứu cắt ngang nhằm xác định tỷ lệ thừa cân béo phì (TCBP) ở học sinh tiểu học tại hai trường thuộc huyện Thuận Châu và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La năm 2020. Tổng số 865 trẻ độ tuổi 7-11 tại địa bàn được chọn tham gia nghiên cứu. Các chỉ số như tuổi, giới, cân nặng, chiều cao được thu thập. Sử dụng chỉ số Z-Score BMI theo tuổi (BAZ) để đánh giá tỷ lệ TCBP của trẻ. Kết quả cho thấy tỷ lệ thừa cân béo phì của học sinh 7-11 tuổi tại địa bàn nghiên cứu là 26,8% (trong đó, thừa cân là 16,6%; béo phì là 10,2%). Trẻ em 7-11 tuổi ở Sơn La có tỷ lệ TCBP khá cao, cần theo dõi và can thiệp dinh dưỡng kịp thời. Từ khóa: Thừa cân; béo phì; Sơn La, trẻ 7 - 11 tuổi. I. ĐẶT VẤN ĐỀ điều tra năm 2014-2015, tỷ lệ trẻ béo Hiện nay, trên toàn thế giới tỷ lệ phì ở Thành phố Hồ Chí Minh trên TCBP đang tăng nhanh ở tất cả các 50%, còn khu vực nội thành Hà Nội đối tượng, từ trẻ em, trẻ vị thành niên khoảng 41% [4]. Tỷ lệ học sinh tiểu và người trưởng thành. Đó là do quá học bị TCBP tại Hà Nội năm 2017 là trình đô thị hóa nhanh chóng, lối sống 41,7 %; năm 2018 đã tăng lên 44,7% ít vận động và tiêu thụ thực phẩm giàu [5]. năng lượng. Tỷ lệ người béo phì trên Sơn La là một trong những tỉnh ng- toàn thế giới đã tăng gần gấp ba lần kể hèo thuộc khu vực miền núi Tây Bắc. từ năm 1975 [1]. Số trẻ em và thanh Tại đây tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thiếu niên béo phì (5-19 tuổi) gia tăng (SDD) vẫn còn tương đối cao so với hơn mười lần trong bốn thập kỷ qua, cả nước. Gần đây, ở các khu vực thành từ 11 triệu vào năm 1975 lên 124 triệu thị của tỉnh, điều kiện kinh tế tăng lên, vào năm 2016 [2]. Với trẻ dưới 5 tuổi, trẻ em được gia đình bồi bổ quá mức, tỷ lệ TCBP cũng tăng nhanh trên toàn dẫn tới tình trạng TCBP ở lứa tuổi tiểu cầu: 30,3 triệu (4,9%) vào năm 2000 học đang có sự gia tăng. Chính vì vậy, lên 38,3 triệu (5,6%) năm 2019 [3]. nghiên cứu này được tiến hành nhằm Ở Việt Nam, tỷ lệ TCBP cũng đang xác định tỷ lệ TCBP của học sinh lứa gia tăng nhanh chóng. Theo kết quả tuổi này. 1 Trường Đại học Tây Bắc Email: daolanhuongdhtb@gmail.com Ngày gửi bài: 01/10/2021 2 Bệnh viện Nội tiết Trung Ương Ngày phản biện đánh giá: 15/10/2021 3 Trường Đại học Y Dược Thái Bình Ngày đăng bài: 15/11/2021 1

TC.DD & TP 17 (5) - 2021 II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ε = 0,11 (sai số tương đối) 2.1. Đối tượng nghiên cứu Thay vào công thức ta được: n = 850 trẻ. Thực tế đã điều tra 875 trẻ. Học sinh tiểu học từ 7-11 tuổi tại 2 trường trên địa bàn huyện Thuận Châu 2.3.3. Phương pháp chọn mẫu và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Đối - Chọn huyện/thành phố: Kết quả điều tượng không mắc các dị tật bẩm sinh có tra thử cho thấy điều kiện kinh tế xã hội ảnh hưởng đến chỉ số nhân trắc như dị của huyện Thuận Châu và thành phố tật chân, tay, cột sống bị gù vẹo..., các Sơn La là khá tương đồng với nhau. khiếm khuyết về giao tiếp, nhận thức, Vậy nên hai trường trên đã được chọn đủ khả năng cung cấp thông tin. để tiến hành nghiên cứu. 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Chọn trường tiểu học nghiên cứu: Địa điểm nghiên cứu: Trường tiểu Tại khu vực thành thị, ngẫu nhiên học Thôm Mòn, huyện Thuận Châu và chọn 1 trường tiểu học có tổ chức cho Trường Tiểu học Chiềng Lề, thành phố học sinh ăn bán trú (Trường Tiểu học Sơn La. Chiềng Lề - Thành phố Sơn La). Tại Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 09 khu vực nông thôn, ngẫu nhiên chọn 1 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020. trường tiểu học có tổ chức cho học sinh 2.3. Phương pháp nghiên cứu ăn bán trú (Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Thôm Mòn- Huyện Thuận 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu Châu - Tỉnh Sơn La). Nghiên cứu dịch tễ học mô tả cắt - Chọn đối tượng nghiên cứu: Áp dụng ngang. phương pháp chọn mẫu chùm theo lớp. 2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu Theo quy định của Sở Giáo dục và - Sử dụng công thức mẫu cho điều tra Đào tạo tỉnh Sơn La, mỗi lớp học trung cắt ngang. bình khoảng 40 học sinh, để có 875 học sinh cần phải chọn khoảng 20 lớp. Mỗi p(1 - p) trường tiểu học có 05 khối lớp, mỗi khối n = Z2(1 - α/2) (Ɛp)2 chọn 04 lớp, vậy phải chọn 02 trường. Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 01 trường Trong đó: ở khu vực thành thị là Trường tiểu học n: Cỡ mẫu tối thiểu. Chiềng Lề và 01 trường ở khu vực nông thôn là Trường tiểu học Thôm Mòn trên α: Mức ý nghĩa thống kê (với độ tin địa bàn huyện Thuận Châu. Tại mỗi cậy 95% thì α = 0,05) trường lấy các học sinh trong độ tuổi Z: Hệ số tin cậy (với α = 0,05 thì Z1- 7-11 tuổi của các lớp đã chọn ở các khối α/2= 1, 96) của trường vào nghiên cứu. p: Là tỷ lệ TCBP của điều tra trước, 2.3.4. Biến số nghiên cứu ước tính 27,2% (Tỷ lệ TCBP ở học Gồm các thông tin chung về đối tượng sinh tiểu học tại thành phố Bắc Ninh nghiên cứu: Tuổi, giới, chiều cao, cân năm 2016 của tác giả Ngô Thị Xuân là nặng, chỉ số Z-Score BMI theo tuổi 27,2% [6]). (BAZ). 2

TC.DD & TP 17 (5) - 2021 2.3.5. Phương pháp thu thập thông tin đoán TCBP theo thang phân loại Thông tin về chiều cao, cân năng được Z-Score BMI theo tuổi (BAZ) của thu thập bằng cách đo trực tiếp. Sử dụng WHO 2007. cân đồng hồ Nhơn Hòa (độ chính xác + Thừa cân: + 1 < Z- Score < + 2 0,1 kg). Đơn vị đo cân nặng là kg, kết + Béo phì: Z- Score ≥ + 2 quả được ghi với 1 số lẻ. Đo chiều cao 2.4. Đạo đức trong nghiên cứu đứng bằng thước dây vải mềm (độ chính xác 1 mm). Đơn vị đo chiều cao là cm, Nghiên cứu đã được sự cho phép của kết quả được ghi với 1 số lẻ. Đánh giá Ban giám hiệu của cả 2 trường Tiểu tình trạng thừa cân và béo phì dựa vào học, học sinh và phụ huynh. Các cá chỉ số Z-Score BMI theo tuổi (BAZ) nhân tham gia nghiên cứu được biết rõ theo thang phân loại của WHO 2007. mục tiêu nghiên cứu và các thông tin được sử dụng đúng mục đích nghiên 2.3.6. Phương pháp phân tích và xử cứu. Phụ huynh và học sinh hoàn toàn lý số liệu tự nguyện và có quyền từ chối tham gia Sử dụng phần mềm SPSS 20 để thực nghiên cứu. hiện các phân tích. Xử lý và phân tích Nghiên cứu đã được thông qua Hội số liệu nhân trắc dinh dưỡng bằng phần đồng khoa học của trường Đại học Y mềm WHO Anthro Plus. Dược Thái Bình năm 2020 theo Quyết - Tiêu chuẩn đánh giá TCBP: Chẩn định số 1433/QĐ – YDTB. III. KẾT QUẢ Bảng 1. Phân bố đối tượng tham gia nghiên cứu theo giới, địa bàn nghiên cứu Nam (n=421) Nữ (n=454) Chung (n=875) Biến số Số Số Số % % % lượng lượng lượng Thành phố Địa bàn 224 53,2 219 48,2 443 50,6 Sơn La nghiên cứu Thuận Châu 197 46,8 235 51,8 432 49,4 Kinh 182 43,2 174 38,3 356 40,7 Dân tộc Thái 222 52,7 264 58,1 486 55,5 Khác 17 4,0 16 3,5 33 3,8 Kết quả bảng 1 cho thấy tổng số trẻ 49,4% trẻ ở địa bàn Thuận Châu tham tham gia vào nghiên cứu tại 2 trường gia vào nghiên cứu. Trong đó 40,7% trẻ thuộc huyện Thuận Châu, thành phố dân tộc Kinh; 55,55% dân tộc Thái, còn Sơn La, tỉnh Sơn La là 875. Khoảng lại 3,8% dân tộc khác. 50,6% trẻ ở địa bàn thành phố Sơn La; 3

TC.DD & TP 17 (5) - 2021 Bảng 2. Tỷ lệ thừa cân béo phì của trẻ theo chỉ số Z-Score BMI theo giới tính Nam (n=421) Nữ (n=454) Chung (n=875) Chỉ số BAZ Số Số Số % % % lượng lượng lượng Thừa cân (1 < Z-score ≤ 2) 78 18,5 67 14,8 145 16,6 Béo phì (Z-score>2) 65 15,4 24 5,3 89 10,2 Kết quả nghiên cứu được mô tả tại trẻ béo phì chiếm 10,2%). Tỷ lệ trẻ nam bảng 2 đã cho thấy, tỷ lệ trẻ TCBP là TCBP cao hơn nữ. 26,8% (trong đó, trẻ thừa cân là 16,6%, Bảng 3. Tỷ lệ trẻ TCBP theo tuổi Thừa cân Béo phì TCBP Tuổi Số Số Số lượng % % % lượng lượng 7 tuổi (n=154) 25 16,2 20 13,0 45 29,2 8 tuổi (n=172) 30 17,4 18 10,5 48 27,9 9 tuổi (n=181) 33 18,2 22 12,2 55 30,4 10 tuổi (n=168) 23 13,7 8 4,8 31 28,5 11 tuổi (n=200) 34 17,0 21 10,5 55 27,5 Kết quả bảng 3 cho thấy trẻ 9 tuổi có tỷ lệ TCBP cao nhất. Sau đó là trẻ 7 tuổi, rồi 10 tuổi, 8 tuổi và thấp nhất là trẻ 11 tuổi. Bảng 4. Tỷ lệ trẻ TCBP theo dân tộc Thừa cân Béo phì TCBP Dân tộc SL % SL % SL % Dân tộc Kinh (n=182) 93 26,1 53 14,9 146 41,0 Dân tộc Thái (n=222) 49 10,1 33 6,8 82 16,9 Dân tộc khác (n=17) 3 9,1 3 9,1 6 18,1 Kết quả tại bảng 4 cho thấy dân tộc Kinh có tỷ lệ trẻ TCBP là cao nhất 41%. 4

TC.DD & TP 17 (5) - 2021 BÀN LUẬN Trong khi đó, trẻ nữ lại thường được TCBP đang là vấn đề sức khỏe toàn các bậc phụ huynh lưu ý giữ gìn vóc cầu, ngày càng được quan tâm trên toàn dáng nhiều hơn, sát sao chế độ ăn uống. thế giới. Ở nước ta, đặc biệt là các thành Do đó, việc cần quan tâm đến tình trạng phố lớn tỉ lệ TCBP ở trẻ em nói chung dinh dưỡng của trẻ nam nên được chú ý và học sinh tiểu học nói riêng đang có nhiều hơn để trẻ vẫn ăn đúng và đủ chất, xu hướng tăng nhanh, đây là điều không để không mắc TCBP làm ảnh hưởng thể tránh khỏi trong xu thế phát triển đến sự phát triển thể chất sau này. chung của xã hội. Khi đời sống ngày Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy càng được nâng cao, cùng với công ng- tỷ lệ trẻ ở thành phố Sơn La TCBP cao hiệp hóa, đô thị hóa, với những thức ăn hơn trẻ ở huyện Thuận Châu. Kết quả giàu năng lượng sẵn có, lối sống tĩnh nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tại, ít hoạt động thể lực,… đã dẫn đến đồng với các tác giả khác: tỷ lệ TCBP gia tăng tỷ lệ TCBP. Tại địa bàn nghiên năm 2016 ở khu vực trung tâm thành cứu, tỷ lệ trẻ 7-11 tuổi TCBP tương đối phố Bắc Ninh (32,8%) cao có ý nghĩa cao, 26,8%. Kết quả của chúng tôi cũng so với khu vực ngoại thành (18,4%) [6]; khá tương đồng với kết quả của tác giả Lưu Phương Dung và cộng sự chỉ ra, Ngô Thị Xuân và cộng sự, trong 4.968 trẻ TCBP khu vực sinh sống nội thành học sinh tiểu học tại thành phố Bắc Ninh so với ngoại thành Hà Nội [10]. Điều được chọn vào nghiên cứu năm 2016, có này có thể giải thích do điều kiện kinh 1.349 học sinh bị TCBP, chiếm 27,2 % tế tại các thành phố tốt hơn so với nông [6]; một nghiên cứu của Supa Pengpid thôn, nên trẻ được chăm sóc dinh dưỡng và Karl Peltzer cũng cho kết quả tương nhiều hơn. Các gia đình sống ở thành tự khi nhóm tác giả cho biết tỷ lệ TCBP phố thường có mức thu nhập cao hơn của trẻ ở độ tuổi 13-15 tại Malaysia từ gia đình nông thôn nên việc chi tiêu cho 2007 đến 2013 là 23,7% [7]. ăn uống cũng cao hơn, có điều kiện tiếp Tỷ lệ trẻ nam TCBP cao hơn nữ. Kết cận với các thực phẩm giàu dinh dưỡng quả này tương đồng với các nghiên cứu hơn, vì vậy trẻ ở những khu vực này khác: tỷ lệ TCBP của học sinh tiểu học cũng dễ bị TCBP hơn những gia đình tại thành phố Bắc Ninh năm 2016 ở trẻ ở nông thôn. Mặt khác, thời gian hoạt nam cao hơn trẻ nữ [6]; Lê Thị Kiều động thể lực của trẻ em thành phố là rất Oanh và cộng sự tại thành phố Lạng Sơn ít. Sau những giờ học trên lớp, các em năm 2018 [8]; nghiên cứu của Nguyễn dành nhiều thời gian cho việc học thêm, Thị Hiền và cộng sự ở quận Bình Thủy, xem tivi, điện thoại hoặc thiết bị điện thành phố Cần Thơ năm 2017 [9]. Điều tử khác, thời gian để vận động ít. Còn này có thể được giải thích về phương gia đình ở nông thôn điều kiện kinh tế diện tâm lý xã hội, khi quan niệm sinh khó khăn hơn nên việc chi tiêu cho ăn con trai để nối dõi tông đường vẫn còn uống cũng phải hạn chế, việc chọn lựa phổ biến ở nước ta, cũng như một số thực phẩm thường tận dụng nguồn sẵn nước Á Đông. Vì vậy, trẻ nam thường có tại gia đình nên thường không đa được nuông chiều, ăn uống thoải mái dạng và đầy đủ chất dinh dưỡng trong theo sở thích và thói quen của mình. các bữa ăn. Ngoài ra, trẻ em nông thôn 5

TC.DD & TP 17 (5) - 2021 phải tham gia lao động cùng các thành IV. KẾT LUẬN viên khác trong gia đình: làm vườn, lên Tỷ lệ TCBP của học sinh 7-11 tuổi nương hái cà phê, thu ngô, thu sắn, … tại địa bàn nghiên cứu khá cao: Tỷ lệ phụ giúp gia đình nên năng lượng tiêu thừa cân 16,6% và tỷ lệ béo phì 10,2%. hao nhiều hơn, nguy cơ TCBP ít hơn. Trong đó, tỷ lệ TCBP của trẻ nam cao Sự khác nhau về tỷ lệ trẻ TCBP giữa hơn trẻ nữ; tỷ lệ này trẻ ở thành phố các dân tộc có thể giải thích do nhiều Sơn La cao hơn Thuận Châu và trẻ dân nguyên nhân. Dân tộc Kinh tại Sơn La tộc Kinh có tỷ lệ TCBP cao hơn dân tộc không phải là dân bản địa, chủ yếu di cư khác. Kết quả trên cho thấy tình trạng từ các tỉnh đồng bằng lên (Hưng Yên, dinh dưỡng của trẻ tiểu học trên địa bàn Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định, … là đáng lo ngại. Vì vậy gia đình và nhà trong phong trào đi khai hoang ở thế kỷ trường cần phối hợp để thực hiện chế độ trước. Họ xuất thân ở miền xuôi khi điều dinh dưỡng và vận động hợp lý, hạn chế kiện kinh tế rất khó khăn, hiện nay điều TCBP ở lứa tuổi học sinh tiểu học. kiện kinh tế, mức thu nhập của họ đã cao hơn trước rất nhiều. Thế hệ ông bà, cha mẹ có suy nghĩ “ngày xưa nghèo đói, TÀI LIỆU THAM KHẢO không có cái ăn, giờ phải cho con cháu 1. WHO (2020). Obesity and over- sống đầy đủ”, điều kiện kinh tế tốt nên weight, Available at https://www. việc chi tiêu ăn uống cao hơn, có điều who.int/news-room/fact-sheets/ kiện tiếp cận các thực phẩm giàu dinh detail/obesity-and-overweight, ac- dưỡng hơn. So về mặt bằng chung với cessed 01 Arpil 2020. dân tộc Kinh thì điều kiện kinh tế của dân tộc khác (Thái, H’Mông, Dao…) 2. WHO (2018). World health statis- có kém hơn, nhiều gia đình vẫn còn lo tics 2018. từng bữa trong ngày nên việc chi tiêu 3. UNICEF/ WHO/ World Bank. Levels cho ăn uống cũng hạn chế. Cũng vì điều and trends in child malnutrition: Key kiện kinh tế tốt hơn nên gia đình dân tộc findings of the 2020 Edition of the Joint Kinh có tâm lý muốn chăm sóc con tốt Child Malnutrition Estimates. (2020). nhất. Họ cho trẻ sử dụng các thực phẩm 4. Viện Dinh dưỡng (2018). Phòng giàu năng lượng (chân giò, đồ ăn nhanh, chống Thừa cân–Béo phì ở trẻ nhỏ. trà sữa, nước ngọt, sữa đặc có đường…) http://viendinhduong.vn/vi/tin-tuc- với số lượng lớn. Và một điều đặc biệt --su-kien-noi-bat/phong-chong- nữa là về tập quán ăn uống. Các món thua-can---beo-phi-o-tre-nho.html ăn của đồng bào dân tộc ở Sơn La có 5. Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Hương đặc trưng hầu như không sử dụng dầu, và Dương Thị Phượng (2018). Thực mỡ để chiên rán, mà chủ yếu là hấp và trạng TCBP và bữa ăn học đường nướng, nhiều rau. Họ thích đồ ăn chế của học sinh một số trường tiểu học biến luộc, hấp hơn đồ xào. Vì thế mà Hà Nội năm 2017 và 2018. Tạp chí tỷ lệ trẻ TCBP của các dân tộc này thấp Dinh dưỡng và Thực phẩm, 14 (2), hơn trẻ dân tộc Kinh. 93-107. 6

TC.DD & TP 17 (5) - 2021 6. Ngô Thị Xuân, Nguyễn Thị Yến, học sinh lứa tuổi tiểu học tại thành Nguyễn Thị Lâm (2018). Thực phố Lạng Sơn. Tạp chí Y học Việt trạng thừa cân béo phì ở học sinh Nam, Tập 472, số đặc biệt (tháng tiểu học thành phố Bắc Ninh năm 11), 344-349. 2016. Tạp chí Y học Dự phòng, 28 9. Nguyễn Thị Hiền và cộng sự (6), 119-125. (2018). Thực trạng TCBP và một số 7. Pengpid S. and Peltzer K. (2016). yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học Overweight, obesity and associated tại quận Bình Thuỷ, thành phố Cần factors among 13-15 years old stu- Thơ năm 2017, Tạp chí Y học Dự dents in the Association of South- phòng, 28 (12), 101-106. east Asian Nations member coun- 10. Lưu Phương Dung và cộng sự tries, 2007-2014. Southeast Asian (2017). Tỷ lệ thừa cân - béo phì và J Trop Med Public Health, 47(2), một số yếu tố liên quan của học sinh 250-262. lứa từ 11 - 17 tuổi tại thành phố Hà 8. Lê Thị Kiều Oanh và cộng sự Nội, năm 2016. Tạp chí Y học Dự (2018). Thực trạng dinh dưỡng của phòng, 27 (7), 93-102 Summary PREVALENCE OF OVERWEIGHT/OBESITY IN CHILDREN 7-11 YEARS OLD AT 2 SCHOOLS IN THUAN CHAU DISTRICT AND SON LA CITY, SON LA PROVINCE, 2020 A cross-sectional study to determine the prevalence of overweight and obesity among primary school students at two schools in Thuan Chau district and Son La city, Son La province in 2020. A total of 865 children aged 7-11 years old in the area were selected to participate in the study. Indicators such as age, gender, weight, and height were col- lected. BMI Z-score for age (BAZ) was used to assess the prevalence of overweight and obesity in children. The results showed that overweight and obesity rate of 7-11 years old students in the study area was 26.8% (in which, overweight was 16.6% and obesity was 10.2%). Children 7-11 years old in Son La had high rates of overweight and obesity, and needed timely nutritional monitoring and intervention. Keywords: Overweight, obesity, Son La, 7 - 11 years old children. 7

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/thuc-trang-thua-can-beo-phi-o-tre-7-11-tuoi-tai-2-truong-thuoc-huyen-thuan-chau-va-thanh-pho-son-la--2565394.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY