MangYTe

Tài liệu y khoa

Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi tại Tuyên Quang

Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi tại Tuyên Quang
  • Mã tin: 390
  • Ngày đăng: 04/02/2023
  • Gian hàng: mangyte  
  • Khu vực: Hà nội
  • Giá: Liên hệ
Bài viết trình bày việc tìm hiểu mối liên quan giữa một số yếu tố và tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ. Đối tượng: Gồm cặp trẻ em dưới 5 tuổi và các bà mẹ của những trẻ này.

Nội dung Text: Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi tại Tuyên Quang

phần nghiên cứu TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI TUYÊN QUANG Lưu Thị Mỹ Thục*, Nguyễn Anh Vũ**, Hoàng Thế Kỷ*** * Bệnh viện Nhi Trung ương; ** Tổ chức tầm nhìn thế giới; *** Tư vấn độc lập về y tế, dinh dưỡng và sức khỏe bà mẹ & trẻ em TÓM TẮT Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa một số yếu tố và tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ. Đối tượng: Gồm cặp trẻ em dưới 5 tuổi và các bà mẹ của những trẻ này. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. Kết quả: Trẻ thuộc HGĐ nghèo thì xác suất bị SDD nhẹ cân cao gấp 1,6 lần và nguy cơ SDD thấp còi cao gấp 1,8 lần so với nhóm trẻ thuộc HGĐ khá/giàu. Trẻ là con của các bà mẹ có TĐHV dưới cấp 3 thì nguy cơ bị SDD thấp còi cao gấp 1,4 lần so với trẻ là con của bà mẹ có TĐHV cao hơn. Bà mẹ có kiến thức và thực hành nuôi dưỡng trẻ chưa tốt có xác suất con bị SDD thấp còi cao tương ứng là gấp 2,3 và 2,6 lần so với nhóm bà mẹ có kiến thức, thực hành tốt. Kết luận: Có mối liên quan giữa tình trạng SDD với một số yếu tố như nghề nghiệp của mẹ, TĐHV của mẹ, kinh tế HGĐ, kiến thức và thực hành về chăm sóc dinh dưỡng và phòng bệnh cho trẻ của các bà mẹ. Từ khóa: Suy dinh dưỡng, yếu tố nguy cơ. Chữ viết tắt: SDD (suy dinh dưỡng); HGĐ (hộ gia đình), TĐHV (trình độ học vấn); ABS (ăn bổ sung); NVS (nhà vệ sinh). 1. ĐẶT VẤN ĐỀ khác biệt về sự phát triển của trẻ em đến 5 tuổi bị ảnh hưởng nhiều bởi dinh dưỡng, cách nuôi Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực dưỡng, môi trường và chăm sóc sức khỏe hơn trong những năm gần đây nhưng suy dinh so với yếu tố di truyền hoặc dân tộc [2]. SDD dưỡng (SDD) vẫn là một trong những vấn đề y trẻ em có liên quan chặt chẽ đến nhóm tuổi của tế công cộng hàng đầu ở các nước đang phát trẻ, nhóm tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất là 6-24 triển. Trên toàn thế giới SDD thấp còi vẫn tăng, ảnh hưởng hơn 186 triệu trẻ dưới 5 tuổi [1]. Việt tháng [3]. Phân bố SDD ở Việt Nam không đồng Nam là một trong những nước có tỷ lệ SDD ở trẻ đều, khu vực miền núi cao, vùng đồng bào dân dưới 5 tuổi thể nhẹ cân giảm với mức trung bình tộc thiểu số, SDD trẻ em luôn cao hơn hẳn các mỗi năm là 1,5%, SDD thể thấp còi giảm bình vùng khác. Na Hang là một huyện miền núi quân 1,3% mỗi năm và được các tổ chức quốc tế nghèo, nằm ở phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang. đánh giá cao. Thiếu dinh dưỡng là nguyên nhân Hiện nay huyện Na Hang đang bước vào năm chiếm 60% SDD trẻ em. Thiếu dinh dưỡng có thể đầu của giai đoạn thực hiện chương trình phát xảy ra do giảm cung cấp chất dinh dưỡng, tăng triển vùng (CTPTV) năm 2015-2018 với mục tiêu tiêu thụ dưỡng chất hoặc cả hai. Theo UNICEF, tiến hành những can thiệp nhằm làm giảm tỷ lệ SDD 29

tạp chí nhi khoa 2016, 9, 2 cho trẻ dưới 5 tuổi đặt dưới mục tiêu của dự án Trong đó: Dinh dưỡng. Vì vậy để thiết kế được những can n (Cỡ mẫu tối thiểu); Z21-α/2 (hệ số tin cậy với thiệp dinh dưỡng có hiệu quả, chúng tôi tiến độ tin cậy là 95% thì Z21-α/2 = 1,96); p = 0,178 (tỷ hành đề tài: “Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ suy lệ SDD nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Na dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Na Hang, Hang - số liệu báo cáo năm 2014 của trung tâm Tuyên Quang” nhằm mục tiêu: Tìm hiểu mối liên y tế huyện Na Hang); d (sai số mong muốn 5% quan giữa một số yếu tố và tình trạng suy dinh (0,05)); DE (Hiệu lực thiết kế = 2). Ước tính tỷ lệ bỏ dưỡng của trẻ

phần nghiên cứu + Đội điều tra gồm có 16 cán bộ điều tra viên 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (cán bộ y tế xã và y tế thôn, trung tâm y tế huyện) Kết quả nghiên cứu được phân tích dựa trên và 3 giám sát viên là những cán bộ từ Tổ chức tầm nhìn thế giới, Bệnh viện Nhi TW được chia thành 483 cặp đối tượng nghiên cứu là trẻ < 5 tuổi và bà 4 nhóm để tiến hành điều tra tại các xã. mẹ của trẻ tại 5 xã thuộc huyện Na Hang, Tuyên 2.5. Phân tích số liệu Quang từ tháng 11/2015 đến 12/2015. Số liệu được làm sạch và nhập vào máy tính 3.1. Đặc điểm chung của nhóm trẻ tham gia bằng chương trình SPSS 20.0 nghiên cứu (n=483) 0-5 tháng 48-59 tháng 6-11 tháng 5,0% 17,0% 12,6% 36-47 tháng 20,5% 12-23 tháng 24,4% 24-35 tháng 20,5% Biểu đồ 1. Phân bố trẻ tham gia nghiên cứu theo nhóm tuổi (n=483) Biểu đồ 1 cho thấy trẻ trong nghiên cứu được phân thành 6 nhóm tuổi, trẻ 12-23 tháng tuổi có tỷ lệ cao nhất (24,4%) và nhóm trẻ 0-5 tháng chiếm tỷ lệ thấp nhất (5%). Bảng 1. Mức độ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi theo nhóm tuổi (n=483) Nhẹ cân Thấp còi Gầy còm Chỉ số SDD độ II SDD độ I SDD độ II SDD độ I SDD SDD độ I (%) (%) (%) (%) độ II (%) (%) Dưới 6 tháng 8,3 4,2 8,3 8,3 4,2 4,2 6-11 tháng 1,6 6,6 4,9 21,3 1,6 1,6 12-23 tháng 1,7 14,4 11,0 22,9 1,7 3,4 24-35 tháng 2,0 19,2 12,1 30,3 1,0 4,0 36-47 tháng 8,1 21,2 11,1 34,3 1,0 2,0 48-59 tháng 4,9 17,1 7.3 30,5 1,2 6,1 Chung (0-59) 3,9 15,7 9,7 27,1 1,4 3,5 31

tạp chí nhi khoa 2016, 9, 2 Kết quả bảng 1 cho thấy với SDD thể nhẹ cân, 3.2. Yếu tố nguy cơ suy dinh dưỡng trẻ 0-5 tháng có tỷ lệ SDD mức II cao nhất (8,3%), Theo kết quả nghiên cứu của đề tài: tuổi trung thấp nhất là nhóm trẻ 6-11 tháng (1,6%). SDD bình của các bà mẹ tham gia nghiên cứu: 26,4 ± thấp còi: trẻ 24-35 tháng có tỷ lệ SDD mức II cao 5,6 (Min=16, Max=48), 22,8% (110/483) hộ gia nhất (12,1%) và thấp nhất là nhóm 6-11 tháng đình (HGĐ) bị thiếu lương thực, thực phẩm (LTTP) (4,9%). Ở thể gầy còm, nhóm trẻ 0-5 tháng có tỷ trong năm qua. Thời gian thiếu LTTP của các là lệ SDD mức II cao nhất (4,2%) và thấp nhất là trẻ 2,2±1,4 tháng (Min=0,3; Max=6,0). > 24 tháng. 3.2.1. Ăn bổ sung và chăm sóc khi trẻ bệnh Biểu đồ 2. Kiến thức của các bà mẹ về việc cho trẻ ABS và chăm sóc khi trẻ bị ốm Có 46,2% các bà cho rằng nên cho trẻ ABS trước 6 tháng khiến trẻ cứng cáp hơn. 9,9% các bà mẹ cho rằng khi trẻ ốm chỉ cần uống thuốc nam, lá. 32

phần nghiên cứu Biểu đồ 3. Các chỉ số về đa dạng chế độ ăn cho trẻ 6-23 tháng tuổi (n=179) Từ biểu đồ 3 ta thấy chỉ có 35,2% trẻ có chế độ ăn đa dạng; 91,6% trẻ ăn đủ bữa (tùy theo độ tuổi); 34,7% trẻ ăn đủ bữa và đa dạng chế độ ăn và 77,7% trẻ ăn thực phẩm giàu sắt. 3.2.2. Mối liên quan giữa một số yếu tố và tình trạng SDD của trẻ Bảng 2. Mối liên quan giữa SDD thể nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi và một số yếu tố Tình trạng SDD thể nhẹ cân Chỉ số OR (95% CI) Giá trị P SDD Bình thường Chung (%) (%) (%) Giới tính trẻ Nam 50 (20,4) 195 (79,6) 245 (100,0) 1,1 (0,7-1,7) 0,6 Nữ 45 (18,9) 193 (81,1) 238 (100,0) Nghề nghiệp mẹ Nông nghiệp 90 (21,0) 338 (79,0) 428 (100,0) 2,1 (1,1-5,1) 0,04* Nghề khác 5 (9,1) 50 (90,9) 55 (100,0) Trình độ học vấn (TĐHV) của mẹ Dưới cấp III 41 (18,4) 182 (81,6) 223 (100,0) 0,8 (0,5-1,3) 0,5 Từ cấp III trở lên 54 (20,8) 206 (79,2) 260 (100,0) Thời gian ở nhà của bố Vắng nhà 21 (29,6) 50 (70,4) 71 (100,0) 1,9 (1,1-3,4) 0,02* Ở nhà 74 (18,0) 338 (82,0) 412 (100,0) Kinh tế HGĐ Nghèo 36 (25,5) 105 (74,5) 141 (100,0) 1,6 (1,1-2,6) 0,03* TB/Khá/Giàu 59 (17,3) 283 (82,7) 342 (100,0) *: ý nghĩa mức

tạp chí nhi khoa 2016, 9, 2 Kết quả bảng 2: không thấy mối liên quan thống kê (OR=2,1; 95%CI=1,1-5,1; p < 0,05). Trẻ giữa SDD nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi với một số dưới 5 tuổi là con của những HGĐ có bố vắng yếu tố như: giới tính của trẻ, trình độ học vấn nhà trong thời gian sinh trẻ thì xác suất bị SDD (TĐHV) của mẹ. Tuy nhiên, nghiên cứu lại tìm cao gấp 1,9 lần nhóm trẻ có bố thường xuyên thấy mối liên quan giữa nghề nghiệp của người ở nhà một cách có ý nghĩa thống kê (OR=1,9; mẹ; thời gian bố vắng nhà và tình trạng kinh tế 95%CI=1,1-3,4; p < 0,05). Tương tự như vậy, HGĐ với tình trạng SDD thể nhẹ cân ở trẻ dưới những trẻ thuộc HGĐ nghèo thì xác suất bị SDD 5 tuổi. Những bà mẹ có làm nghề nông nghiệp cao gấp 1,6 lần so với nhóm trẻ thuộc HGĐ khá/ thì có khả năng con bị SDD cao gấp 2,1 lần giàu có ý nghĩa thống kê (OR=1,6; 95%CI=1,1- so với nhóm bà mẹ làm nghề khác có ý nghĩa 2,6; p < 0,05). Bảng 3. Mối liên quan giữa SDD thể thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi và một số yếu tố Tình trạng SDD thể thấp còi Chỉ số OR (95% CI) Giá trị P SDD Bình thường Chung (%) (%) (%) Giới tính trẻ Nam 106 (43,3) 139 (56,7) 245 (100,0) 1,7 (1,2-2,5) 0,003** Nữ 72 (30,3) 166 (69,7) 238 (100,0) Nghề nghiệp mẹ Nông nghiệp 168 (39,3) 260 (60,7) 428 (100,0) 2,9 (1,4-5,9) 0,002** Nghề khác 10 (18,2) 45 (81,8) 55 (100,0) TĐHV của mẹ Dưới cấp III 92 (41,3) 131 (58,7) 223 (100,0) 1,4 (1,05-2,1) 0,04* Từ cấp III trở lên 86 (33,1) 174 (66,9) 260 (100,0) Dân tộc Dao 101 (43,0) 134 (57,0) 235 (100,0) 1,7 (1,2-2,4) 0,007** Tày 77 (31,0) 171 (69,0) 248 (100,0) Thời gian ở nhà của bố Vắng nhà 29 (40,8) 42 (59,2) 71 (100,0) 1,2 (0,7-2,0) 0,4 Ở nhà 149 (36,2) 263 (63,8) 412 (100,0) Loại nhà vệ sinh (NVS) Không có NVS đủ tiêu chuẩn 124 (40,1) 185 (59,9) 309 (100,0) 1,5 (1,1-2,2) 0,04* Có NVS đủ tiêu chuẩn 54 (31,0) 120 (69,0) 174 (100,0) Kinh tế HGĐ Nghèo 66 (46,8) 75 (53,2) 141 (100,0) 1,8 (1,2-2,7) 0,004** TB/Khá/Giàu 112 (32,7) 230 (67,3) 342 (100,0) Kiến thức nuôi dưỡng của bà mẹ Chưa tốt 150 (41,4) 212 (58,6) 362 (100,0) 2,3 (1,5-3,8)

phần nghiên cứu Kết quả bảng 3 đã tìm ra mối liên quan mạnh miền núi phía Bắc cả nước (30,7%, năm 2014) và giữa tình trạng SDD thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi với tỉnh Tuyên Quang (26,1%). Tỷ lệ thể SDD thấp còi các yếu tố như: giới tính trẻ; nghề nghiệp của mẹ; được coi là chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của xã TĐHV mẹ, dân tộc; loại NVS sử dụng, kinh tế HGĐ hội, phản ánh tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo và kiến thức và thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ dài hoặc SDD trong quá khứ làm cho trẻ bị còi của người mẹ. Trẻ nam có nguy cơ bị SDD cao gấp cọc. Đây cũng là chỉ số đánh giá hậu quả của sự 1,7 lần trẻ nữ (OR=1,7, 95%CI =1,2-2,5, p

tạp chí nhi khoa 2016, 9, 2 đầu ABS theo khuyến cáo chung là khi trẻ tròn gian người cha vắng nhà khi sinh trẻ và điều kiện 6 tháng tuổi. ABS được coi là hợp lý khi trẻ ăn kinh tế HGĐ. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng tìm được các loại thức ăn cung cấp đủ năng lượng thấy mối liên quan giữa SDD thấp còi ở trẻ dưới 5 (có thể ước tính qua số bữa ăn trong ngày kết tuổi với các yếu tố: giới tính của trẻ, nghề nghiệp hợp với số lượng của mỗi bữa ăn) và đủ chất của mẹ, TĐHV của mẹ, dân tộc, loại nhà tiêu HGĐ dinh dưỡng (thể hiện bằng sự kết hợp đúng, sử dụng, kinh tế HGĐ, kiến thức và thực hành về đủ các nhóm thực phẩm bổ sung cho trẻ). Việc chăm sóc dinh dưỡng và phòng bệnh cho trẻ của cho ABS sớm và không đúng cách đã góp phần các bà mẹ. làm tăng tỷ lệ SDD cho trẻ dưới 2 tuổi. Theo tác giả Nguyễn Thị Hải Anh thấy trẻ ABS không TÀI LIỆU THAM KHẢO hợp lý có nguy cơ SDD tăng 2,7-4 lần [7]. Lê Phán nghiên cứu thấy có đến 68,8% trẻ ABS 1. WHO (2010), Global Database on Child trước 4 tháng tuổi bị SDD và 59,8% trẻ SDD do Growth and Malnutrition 2010. ăn không đủ 4 nhóm thực phẩm hàng ngày [4]. 2. UNICEF (2009), “The state of the world’s Hiện nay, tình trạng bà mẹ cho con ABS sớm là children 2009”, New York, USA, December, pp. 122- vấn đề phổ biến của nước ta. Kiến thức, thực 128. hành về dinh dưỡng của bà mẹ có liên quan nhiều đến trình độ học vấn của bà mẹ. Trẻ là 3. Chu Thị Phương Mai (2014), “Đánh giá tình con của các bà mẹ có TĐHV dưới cấp 3 thì nguy trạng suy dinh dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng cơ bị SDD thấp còi cao gấp 1,4 lần trẻ là con đến dinh dưỡng của trẻ từ 6-24 tháng tuổi tại của bà mẹ có TĐHV cao hơn (bảng 3) và nhóm Phòng khám Dinh dưỡng - Bệnh viện Nhi Trung bà mẹ có kiến thức chưa tốt có xác suất con bị ương năm 2013-2014”, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ SDD thấp còi cao gấp 2,3 lần so với nhóm bà đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội. mẹ kiến thức tốt, nhóm bà mẹ có thực hành 4. Lê Phán (2008), “Đánh giá kết quả phòng chưa tốt xác suất có con bị SDD thấp còi cao chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi dân tộc gấp 2,6 lần so với nhóm bà mẹ có thực hành thiểu số tại 4 xã đặc biệt khó khăn huyện Khánh tốt. Kiến thức, thực hành về dinh dưỡng của bà Vĩnh tỉnh Khánh Hòa”, Luận án Nguyễn Minh mẹ có có tính quyết định trong công tác phòng Tuấn chuyên khoa cấp II, Đại học Y Dược Huế, chống SDD trẻ em. Các can thiệp dinh dưỡng tr. 93-94 cần chú trọng tới việc cải thiện kiến thức, thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ của các bà mẹ. 5. Nguyễn Minh Tuấn (2009), “Huy động nguồn lực cộng đồng chăm sóc dinh dưỡng trẻ 5. KẾT LUẬN em dưới 5 tuổi dân tộc Sán Chay tại Thái Nguyên”, Có mối liên quan giữa tình trạng SDD nhẹ cân Luận án tiến sĩ y học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ở trẻ dưới 5 tuổi với nghề nghiệp của mẹ, thời ương, Hà Nội. 36

phần nghiên cứu 6. Lawrence H. and Smith L (2000), 7. Nguyễn Thị Hải Anh, Lê Thị Hợp (2006), “Overcoming child malnutrition in developing “Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên countries: Past achievement and future quan đến suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi choices”, IFPRI, Washington DC, USA.], tỉnh Lào Cai năm 2005”, Tạp chí Dinh dưỡng và thực phẩm, 2 (3+4), tr. 29-35. abstract Find out some risk factors malnutrition in children under age 5 in Tuyen Quang Objective: To investigate the relationship between some risk factors malnutrition and the nutritional status of the children under 5 years old. Subjects: Couple of children under 5 years old and their mothers. Research methods: Cross-sectional study. Results: For Children from poor households, the probability of underweight was 1.6 times higher and risk of stunting was 1.8 times higher than the group of children in rich households. The mothers with low educational degree (under high school level) has children with the risk of stunting was 1.4 times higher than the others. Mothers with limited knowledge and practice of feeding children have the probability of child stunting 2.3 and 2.6 times higher than the group of mothers of best knowledge, best practices, respectively. Conclusion: There is a relationship between the state of malnutrition with a number of factors such as the mother’s occupation, education level, knowledge and practice on nutritional care, as well as financial status. Keywords: Malnutrition, risk factors. 37

Mạng Y Tế
Nguồn: https://tailieu.vn/doc/tim-hieu-mot-so-yeu-to-nguy-co-suy-dinh-duong-o-tre-duoi-5-tuoi-tai-tuyen-quang-2281496.html
1  ... Tiếp » 
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY