Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi từ 06-60 tháng tuổi mắc bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính điều trị nội trú tại hai Bệnh viện tuyến huyện ở Thái Bình năm 2017

Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi từ 06-60 tháng tuổi mắc bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính điều trị nội trú tại hai Bệnh viện tuyến huyện ở Thái Bình năm 2017
  • Mã tin : 927
  • Ngày đăng : 05/02/2023
  • Gian hàng : mangyte  
  • Khu vực : Hà nội
  • Giá : Liên hệ
  • Số điện thoại : 0433.509409
Bài viết Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi từ 06-60 tháng tuổi mắc bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính điều trị nội trú tại hai Bệnh viện tuyến huyện ở Thái Bình năm 2017 trình bày đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi từ 06 - 60 tháng tuổi nhiễm trùng hô hấp cấp tính điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa Vũ Thư và Bệnh viện đa khoa Đông Hưng.

Nội dung Text: Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhi từ 06-60 tháng tuổi mắc bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính điều trị nội trú tại hai Bệnh viện tuyến huyện ở Thái Bình năm 2017

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 T×NH TR¹NG DINH D¦ìNG CñA BÖNH NHI 06-60 TH¸NG TUæI M¾C BÖNH NHIÔM TRïNG H¤ HÊP CÊP TÝNH §IÒU TRÞ NéI TRó T¹I HAI BÖNH VIÖN TUYÕN HUYÖN ë TH¸I B×NH N¡M 2017 Trần Xuân Cường1, Phạm Ngọc Khái2, Nguyễn Trọng Hưng3 Nhiễm trùng hô hấp cấp tính (NTHHCT) là một nhóm bệnh hay gặp ở trẻ em, có tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt là viêm phổi. NTHHCT và suy dinh dưỡng (SDD) tạo thành vòng luẩn quẩn trong quá trình điều trị, làm gia tăng mức độ nặng của bệnh dẫn đến ảnh hưởng tăng trưởng của trẻ. Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng (TTDD) của bệnh nhi từ 6-60 tháng tuổi bị mắc NTH- HCT nằm điều trị nội trú tại 2 bệnh viện tuyến huyện ở Thái Bình năm 2017. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 218 bệnh nhi mắc NTHHCT từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2017. Kết quả: Tỷ lệ SDD khi nhập viện là 24,8%, sau ba ngày nhập viện, tỷ lệ này là 28,9%. Trẻ bị viêm phổi có tỷ lệ SDD cao nhất, tiếp đến là NTHH trên, NTHH dưới lần lượt là 27,7%; 19,6%; 11,8%. Tỷ lệ gày sút cân ở bệnh nhi bị viêm phổi cao hơn bệnh nhi mắc NTHH trên (59,4% so với 52,2%). Từ khoá: Suy dinh dưỡng, nhiễm trùng hô hấp cấp tính, bệnh viện đa khoa Vũ Thư, bệnh viện đa khoa Đông Hưng, Thái Bình. I. ĐẶT VẤN ĐỀ triệu trẻ chết vì nhiễm trùng hô hấp cấp Nhiễm trùng hô hấp cấp tính (NTH- tính. Đây là 1 trong 3 nguyên nhân chính HCT) là một nhóm bệnh hay gặp ở trẻ gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi [1]. em, bệnh do vi khuẩn hoặc virus gây nên Ở Việt Nam nhiễm trùng hô hấp cấp những tổn thương viêm cấp tính ở một tính ở trẻ em là bệnh đứng hàng đầu về phần hay toàn bộ hê thống đường hô hấp tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong. Tại bệnh kể từ tai, mũi, họng cho đến phổi, màng viên Nhi Đồng I thành phố Hổ chí Minh phổi. NTHHCT có tỷ lệ mắc bệnh cao, (1981 - 1983) số trẻ vào điều trị nhiễm chiếm 30 - 35% tổng số các bệnh. Theo trùng hô hấp cấp tính chiếm 23,3%, số số liệu của Wajula (1991) tỷ lệ đến khám tử vong là 15,9% (so với tử vong vì nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở Etiopia chung). Một điều tra tiến hành ở 5 tỉnh là 25,5%, ở Batda - Irak là 39,3%, ở Sao phía Nam cho biết số trẻ mắc nhiễm Palo - Brazin là 41,8%, ở London - Anh trùng hô hấp cấp tính là 46%, tỷ lệ tử là 30,5%, ở Herston - Australia là 34% vong do nhiễm trùng hô hấp cấp tính [1]. chiếm 40,8% so với tử vong chung. Nhiễm trùng hô hấp cấp tính có tỷ lệ Theo tác giả Võ Phương Khanh (2007) tử vong cao, đặc biệt là viêm phổi. Theo bệnh lý hô hấp chiếm 39,9% trong cơ số liệu của tổ chức y tế Thế giới (1990), cấu các bệnh lý nhi khoa [1],[2]. trên toàn thế giới, hàng năm có khoảng Một trong những yếu tố liên quan đến 14 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết (95% ở NTHHCT là tình trạng dinh dưỡng. Trẻ các nước đang phát triển), trong đó có 4 SDD, thiếu Vitamin và khoáng chất CNĐD. Bệnh Viện Đa Khoa Vũ Thư, Thái Bình Ngày nhận bài 25/2/2019 1 Email: trancuongbvdkvuthu@gmail.com Ngày phản biện đánh giá 5/3/2019 2 PGS.TS.BS. Trường Đại Học Y Dược Thái Bình Ngày đăng bài: 29/3/2019 3 TS.BS. Viện Dinh Dưỡng 18

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 cũng dễ mắc nhiễm trùng đường hô hấp đến 04/2017 hơn ở trẻ bình thường và khi bị mắc * Cỡ mẫu: bệnh hô hấp thì trẻ bị SDD có thời gian Cỡ mẫu ước lượng cho một tỷ lệ [4]. điều trị kéo dài hơn, tiên lượng xấu hơn và có tỷ lệ xuất hiện biến chứng nhiều (p)(1-p) hơn từ 2 – 20 lần [3]. N= Z (1-α/2) ---------------- 2 Bộ Y tế đã ban hành chính sách liên d2 quan đến Dinh dưỡng bệnh viện và yêu cầu bệnh viện từ hạng II, tuyến huyện n là số lượng cần điều tra; Z2 1-α/2: độ trở lên phải có khoa dinh dưỡng hoặc tổ tin cậy 95%, Z=1,96; p: ước tính tỷ lệ dinh dưỡng trong bệnh viện để chăm sóc SDD của bệnh nhi là 15% [5]; d : sai số toàn diện cho bệnh nhân, đặc biệt là cho phép là 5%; Cộng thêm 10% dự bệnh nhân nội trú. Tuy nhiên, việc sàng phòng, được cỡ mẫu n = 215. Trên thực lọc, đánh giá và can thiệp dinh dưỡng tế, nghiên cứu đã tiến hành điều tra 218 cho bệnh nhân trong bệnh viện nói bệnh nhi. chung và cho bệnh nhi nói riêng vẫn * Chọn mẫu: Chọn liên tiếp các bệnh chưa được chú trọng thỏa đáng, nhất là nhi đủ điều kiện chọn mẫu trên, đến khi các bệnh viện tuyến huyện. Vì vậy, đủ số lượng mẫu. chúng tôi tiến hành nghiên cứu này * Thu thập số liệu: Các đối tượng nhằm Đánh giá tình trạng dinh dưỡng sau khi được bác sĩ lâm sàng chẩn đoán của bệnh nhi từ 06 - 60 tháng tuổi nhiễm theo ICD 10 là: Nhiễm khuẩn hô hấp trùng hô hấp cấp tính điều trị nội trú tại trên cấp; Viêm phổi; Nhiễm khuẩn hô Bệnh viện đa khoa Vũ Thư và Bệnh viện hấp dưới cấp khác, đã được đánh giá đa khoa Đông Hưng. TTDD tại 2 thời điểm: nhập viện (D0) và sau 3 ngày nhập viện (D3) bằng II- ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP phương pháp đo các chỉ số nhân trắc. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu Phương pháp đo các số liệu nhân mô tả cắt ngang. trắc: Cân nặng của đối tượng được sử * Lựa chọn đối tượng: Trẻ 06-60 dụng cân có độ chính xác đến 0,1kg, đo tháng tuổi, được bác sĩ lâm sàng chẩn chiều dài nằm cho đối tượng < 24 tháng đoán xác định là mắc các bệnh đường hô hoặc chiều cao đứng cho đối tượng từ 24 hấp theo ICD10 điều trị nội trú tại khoa tháng trở lên bằng thước gỗ tiêu chuẩn Nhi – Bệnh viện đa khoa Vũ Thư và có độ chính xác 0,1cm. Đánh giá TTDD Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng; bố hoặc dựa vào bảng đánh giá TTDD Z-Score mẹ của trẻ đồng ý tham gia nghiên cứu. của WHO (2006) dành cho trẻ < 5 tuổi Loại trừ những trẻ bị mắc dị tật bẩm để chia ra thành các nhóm: Trẻ SDD thể sinh; đang mắc các bệnh nhiễm khuẩn nhẹ cân, bình thường và thừa cân-béo cấp tính khác. phì. * Địa điểm nghiên cứu: khoa Nhi – * Xử lý số liệu: Sử dụng các phần Bệnh viện đa khoa Vũ Thư và Bệnh viện mềm EPIDATA 3.1, SPSS13.0 để nhập Đa khoa Đông Hưng, Thái Bình. và xử lý số liệu. * Thời gian thực hiện: từ 02/2017 19

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 III- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Một vài đặc điểm của đối tượng nghiên cứu Bảng 1. Đặc điểm về tuổi và giới của đối tượng nghiên cứu Chung 2 Nam Nữ Thông tin Bệnh viện n % n % n % BVĐK Vũ Thư Từ 6 đến 24 tháng 24 22,0 24 22,0 48 22,0 (n=109) Từ 25 đến 60 tháng 33 30,3 28 25,7 61 28,0 BVĐK Đông Hưng Từ 6 đến 24 tháng 21 19,3 36 33,0 57 26,1 (n=109) Từ 25 đến 60 tháng 24 22,0 28 25,7 52 23,9 Tổng 102 46,8 116 53,2 218 100,0 Kết quả bảng 1 cho thấy: Có 218 trẻ nhóm tuổi 6-24 tháng là 105 (48,1%) và đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu, tỷ lệ nhóm trẻ 24-60 tháng tuổi 111 (51,9%), nam/nữ = 102/116 (trẻ trai chiếm 46,8%; không có sự khác biệt về giới, về nhóm trẻ gái chiếm 53,2%), trong đó, trẻ ở tuổi giữa 2 bệnh viện. Bảng 2. Cơ cấu bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính tại 2 bệnh viện BVĐK Vũ Thư BVĐK Đông Hưng Chung 2 BV NTHHCT n % n % n % NTHH trên cấp 26 23,8 20 18,4 46 21,1 Viêm phổi 78 71,6 77 70,6 155 71,1 NTHH dưới khác 5 4,6 12 11,0 17 7,8 Tổng 109 100,0 109 100,0 218 100,0 Bảng 2 cho thấy: Tỷ lệ mắc viêm phổi 21,1% và 7,8%. Tỷ lệ các bệnh này khá là cao nhất, chiếm 71,1%, tiếp đến NTHH tương đồng giữa 2 bệnh viện. trên cấp và NTHH dưới khác, lần lựt là Bảng 3. Tỷ lệ (%) SDD thể nhẹ cân của bệnh nhi tại thời điểm nhập viện (D0) BVĐK Vũ Thư BV ĐK Đông Hưng Chung 2 Bệnh viện SDD CN/T (n = 109) (n = 109) (n = 218) n % n % n % SDD độ I 28 25,7 26 23,9 54 24,8 Bình thường 81 74,3 83 76,1 164 75,2 Tổng 109 100,0 109 100,0 218 100,0 Kết quả trong bảng 3 chỉ ra rằng: Có khác nhau này không có ý nghĩa thống 24,8 trẻ bị SDD thể nhẹ cân độ I ở cả 2 kê. Không có trẻ nào bị suy dinh dưỡng bệnh viện, tuy nhiên, tỷ lệ trẻ bị SDD ở thể nhẹ cân từ độ II trở lên và không có BVĐK Vũ Thư cao hơn BVĐK Đông trẻ nào bị thừa cân-béo phì trong nghiên Hưng (25,7% so với 23,9%), nhưng sự cứu. 20

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 Bảng 4. Tình trạng SDD (CN/T) của bệnh nhi tại D0 theo cơ cấu bệnh (%) NTHH trên Viêm Phổi NTHH dưới khác SDD (CN/T) (n = 46) (n= 155) (n=17) n % n % n % SDD độ I 9 19,6 43 27,7 2 11,8 Bình thường 37 80,4 112 72,3 15 88,2 Cộng 46 100,0 155 100,0 17 100,0 Tại thời điểm nhập viện có 27,7% trẻ bị SDD thể nhẹ cân độ I mắc viêm phổi; 19,6% mắc NTHH trên và 11,8% mắc NTHH dưới khác (Bảng 4). Bảng 5. Tỷ lệ (%) SDD (CN/T) của bệnh nhi ở hai bệnh viện tại D3 Bảng 5 cho thấy tại D3 ở BVĐK Vũ tượng nghiên cứu (Bảng 1). NTHH cấp Thư tỷ lệ bệnh nhi bị SDD thể nhẹ cân độ tính đã được ghi nhận là một trong ba vấn I là 31,2% còn tại BVĐK Đông Hưng là đề quan trọng đối với sức khỏe trẻ em 26,6%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng (CN/T) tại cùng với SDD và tiêu chảy. Hàng năm, hai bệnh viện là 28,9%. ước tính có khoảng 156 triệu trường hợp mắc viêm phổi mới và 14.9 triệu ca nhập BÀN LUẬN viện trên Thế giới [6]. Các nghiên cứu Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng cho thấy tỷ lệ mắc viêm phổi hàng năm ở trong 218 đối tượng có độ tuổi từ 6-60 trẻ em dưới 5 tuổi không giống nhau giữa tháng tuổi mắc NTHH cấp tham gia các khu vực. Ở các nước phát triển tỷ lệ nghiên cứu không có điểm khác biệt giữa này là 2-4% còn các nước đang phát triển hai bệnh viện về tuổi và giới của đối là 10-20%. 95% số ca viêm phổi ở trẻ em 21

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 trên toàn thế giới xảy ra ở các nước đang hơn nữa để cải thiện tình trạng này. phát triển. Trên 50% số trẻ tập trung ở Suy dinh dưỡng và bệnh nhiễm trùng khu vực có tỷ lệ SDD và nhiễm HIV cao nói chung, NTHH nói riêng đã tạo nên [7]. Viêm phổi cũng là nguyên nhân một vòng xoắn bệnh lý có mối quan hệ nhiễm trùng gây tử vong cao nhất ở trẻ chặt chẽ với nhau. Trong nghiên cứu của em trên toàn thế giới. Năm 2013, ước tính chúng tôi, tỷ lệ trẻ SDD chiếm 24,8% và có khoảng 15% tương đương với 935 000 có chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhóm trẻ bị trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do viêm phổi mắc viêm phổi (71,1%). Kết quả này phù [8], 90% trong đó có thể được cứu sống hợp với kết quả nghiên cứu của Prasad nếu điều trị kịp thời [9]. D.P (2010) nghiên cứu trên 80 trẻ nhập Theo phân loại bệnh tật (ICD10), cơ viện vì viêm phổi cho thấy SDD có mối cấu bệnh NTHH cấp phân bố tại hai bệnh liên quan chặt chẽ với bệnh viêm phổi viện cho thấy: Viêm phổi là bệnh mắc cao [12]. Nghiên cứu của Vương Huyền nhất, tiếp đến là NTHH trên cấp, cuối Trang còn cho thấy trẻ SDD mức độ vừa cùng là NTHH dưới khác với các tỷ lệ lần và nặng bị viêm phổi rất nặng chiếm tỷ lệ lượt là 71,1%; 21,1% và 7,8%, phân bố cao (68,2%) còn trẻ không SDD thì tỷ lệ bệnh tật ở 2 bệnh viện cũng khá tương viêm phổi rất nặng chỉ là 35% [13], đồng, không có sự khác biệt có ý nghĩa nhưng trong nghiên cứu của chúng tôi thì thống kê. Kết quả nghiên cứu của chúng chưa thấy mối liên quan này, có thể do tôi cũng tương tự như các nghiên cứu của chúng tôi nghiên cứu tại bệnh viện tuyến Tô Văn Hải và Phạm Thu Hiền [10,11]. huyện, đây là cơ sở chăm sóc và điều trị Chương trình phòng chống NTHH cấp ban đầu, các trường hợp nặng đã được tính trẻ em đã trở thành một trong những chuyển lên tuyến trên. chương trình chủ đạo của TCYTTG và Qua các nghiên cứu trên cho thấy, UNICEF triển khai từ đầu những năm SDD làm tăng nguy cơ mắc viêm phổi ở 1980 đến nay, nhưng NTHH cấp tính vẫn trẻ em và có mối liên quan chặt chẽ với còn là vấn đề thách thức với hoạt động y mức độ nặng của viêm phổi. Nguyên tế của hầu hết các nước đang phát triển nhân là do trẻ bị SDD đặc biệt là SDD nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong nặng sẽ dẫn đến hiện tượng suy giảm ở trẻ em dưới 5 tuổi. Theo thống kê của miễn dịch và hậu quả là trẻ dễ mắc nhiễm UNICEF, Việt Nam là một trong 10 nước khuẩn. Đồng thời nhiễm khuẩn dễ đưa có tần số mắc viêm phổi cao nhất với đến SDD do rối loạn tiêu hoá, cơ thể tiêu khoảng 2,9 triệu lượt mắc mới mỗi năm hao nhiều năng lượng và các chất dinh [6]. Hàng năm, có khoảng 4,000 trẻ tử dưỡng, cảm giác thèm ăn giảm, tiêu hoá, vong do nhiều nguyên nhân, trong đó hấp thu kém, mức cung cấp chất dinh viêm phổi đứng vị trí thứ 1 trong tổng các dưỡng giảm không đủ đáp ứng nhu cầu nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em từ 1 của cơ thể, do đó bệnh nhiễm trùng trong tháng đến 5 tuổi ở nước ta. Kết quả của đó có viêm phổi trở thành nguyên nhân Chương trình phòng chống NTHH cấp trực tiếp dẫn đến SDD trẻ em. tính trẻ em ở nước ta đã thu được nhiều Trong nghiên cứu này chúng tôi cũng thành tựu to lớn góp phần giảm tỷ lệ tử nhận thấy, chỉ sau 3 ngày nhập viện, tỷ lệ vong ở trẻ em dưới 5 tuổi song tỷ lệ mắc SDD của trẻ đã có sự gia tăng đáng kể từ và tử vong vẫn còn cao ở nhiều địa 24,8% lên 28,9%. Kết quả này phù hợp phương, nên vẫn cần sự quân tâm nhiều với nhiều nghiên cứu về TTDD ở các 22

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 bệnh viện hiện nay là từ 15% đến 30% [14]. Nếu chỉ nhìn về con số thay đổi TÀI LIỆU THAM KHẢO trong tỷ lệ SDD thì cũng chưa phản ánh 1. Bộ Y tế (1994). Nhiễm khuẩn hô hấp cấp hết tình hình chăm sóc dinh dưỡng trong tính trẻ em. Chương trình ARI, Hà Nội, bệnh viện, nhưng khi so sánh tỷ lệ này tr.56-62. giữa 2 bệnh viện thì đã có sự khác biệt rõ 2. Võ Phương Khanh (2008). Mô hình bệnh rệt, đó là: BVĐK Đông Hưng tỷ lệ này tật tại bệnh viện Nhi đồng 2 2005-2007. chỉ tăng 2,7% (từ 23,9 % lên 26,6%), Y học thành phố Hồ Chí Minh, tr.92-98. 3. Cameron C, Dullaire F, VU zina C, et al. trong khi đó, BVĐK Vũ Thư tỷ lệ này (2008). Neonatal vitamin A deficiency and tăng 5,7% (từ 25,7% lên 31,2%). Như its impact on acute respiratiory infections vậy, chỉ sau 3 ngày nhập viện đã có sự among preschool innuit children. Can J khác biệt hơn 200% (5,7% và 2,7%), có Public Health, 99 (2), 102-6, PubMed sự khác nhau này có thể là do BVĐK PMID, 18457282. Đông Hưng có khoa dinh dưỡng, nên đã 4. Hà Huy Khôi, Lê Thị Hợp (2012). triển khai các hoạt động tư vấn và tiết chế Phương pháp dịch tễ học dinh dưỡng. dinh dưỡng cho bệnh nhân trong thời Nhà xuất bản Y học, Tr.57-61. gian nằm viện, còn BVĐK Vũ Thư thì 5. Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Đỗ Huy, chưa có hoạt động này mặc dù đã có tổ (2013). Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dinh dưỡng. từ 6 – 60 tháng tuổi tại khoa nhi một số bệnh viện đa khoa tỉnh. Tạp chí Y học thực hành, Số 5. tr, 7-10. IV- KẾT LUẬN 6. Rudan I, Boschi-Pinto C, Biloglav Z et al Kết quả đánh giá TTDD của trẻ em 6- (2008). Epidemiology and etiology of 60 tháng tuổi mắc NTHHCT cho thấy: childhood pneumonia. Bull World Health 1. Khi nhập viện (D0): tỷ lệ SDD thể Organ, 86(5), 408-416. nhẹ cân của BVĐK Đông Hưng là 7. Bộ Y Tế (2003). Chương trình nhiễm 23,9%; BVĐK Vũ Thư là 25,7%; chung khuẩn hô hấp cấp tính trẻ em, 2-4. của 2 BV là 24,8%. Tại thời điểm sau ba 8. World Health Organization (2013). Pneu- ngày nhập viện (D3), tỷ lệ SDD (CN/T) monia fact sheet. Geneva (Switzerland). của 2 bệnh viện đều cao hơn đặc biệt là 9. Bộ Y Tế (1999). Hội nghị tổng kết BVĐK Vũ Thư (BVĐK Đông Hưng là chương trình NKHHCT 1998. Hà Nội. 10.Tô Văn Hải (2004). Đặc điểm lâm sàng, 26,6%; BVĐK Vũ Thư là 31,2%; chung cận lâm sàng và các yếu tố liên quan với của 2 BV là 28,9%). viêm phế quản phổi ở trẻ em từ 1 đến 60 2. Trẻ mắc viêm phổi có tỷ lệ SDD tháng tuổi. Y Học Việt Nam, 2004(5), 68- (CN/T) là 27,7%; trẻ mắc NTHH trên tỷ 72. lệ này là 19,6%; và trẻ mắc NTHH dưới 11.Phạm Thu Hiền (2009). Nghiên cứu khác là 11,8%. nguyên nhân, lâm sàng, dịch tễ học viêm phổi nặng ở trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa Khuyến nghị: Nên sàng lọc dinh Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương năm dưỡng cho tất cả các bệnh nhân khi nhập 2008. Y Học Thực Hành, 666(6), 102-103 viện cũng như trong thời gian nằm viện 12.Prasad D.P, Chandrashekhar H.G, Mad- để có kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng và havi V.R (2010). Study of risk factors of acute respiratory infection (ARI) in un- điều trị cho hiệu quả mà chỉ cần thông derfives in Solapur. National Journal of qua đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng Community Medicine, 1(2), 64-67 phương pháp nhân trắc (cân đo). 13.Vương Huyền Trang, Nguyễn Thị Yến 23

TC. DD & TP 15 (1) – 2019 (2012). Đặc điểm lâm sàng của bệnh viêm et al. (2014). Risk facors of rotaviruts di- phế quản phổi ở trẻ dưới 1 tuổi tại Bệnh arrhea in hospitalized children in Sanglag viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu Hospital, Denpasar: a prospective cohort Y học, 80(3A), 142-147. study. BMC Gastroentelogy, 14:54. 14.Salim H., Karyana L.P.G., Sanjaya I.G.N., Summary NUTRITIONAL STATUS OF THE CHILDREN AGED 06-60 MONTHS OLD WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION AT TWO DISTRICT GENERAL HOSPITALS IN THAIBINH PROVINCE IN 2017 Acute respiratory infections (ARI) are a group of common childhood illnesses that have a high mortality rate, particularly pneumonia. ARI and Malnutrition make a vicious circle during treatment, increasing the severity of the disease leading to growth failure of the children. Objectives: To assess the nutritional status of the children aged 6-60 months with acute respiratory infections at two district hospitals in Thai Binh province in 2017. A cross-sectional study was conducted on 218 pediatric patients with acute respiratory in- fections between February and April 2017. Results: At admission, the percentage of mal- nutrition was 24.8%. After three days of admission, this rate was 28.9% . The proportion of patients with pneumonia have the highest rates of malnutrition of 27.7%, followed by upper respiratory infections and lower respiratory infections of 19.6% and 11.8%, respec- tively. The prevalence of weight loss in pediatric patients with pneumonia was higher than patients with upper respiratory infections (59.4% vs. 52.2%). Keywords: Malnutrition, acute respiratory infection, Vu Thu general hospital, Dong Hung general hospital, Thai Binh. 24

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY